اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

آشنایی با انوع چاپ کتاب در ایران

شماره تماس با انتشارات پراغ دانش

چاپ کتاب یکی از روش هایی است که باعث می شود نوشته های ارزشمند در دسترس عموم قرار بگیرند. این کار به روش های مختلفی صورت می گیرد که هر فرد می تواند آن ها را با توجه به نظر و ایده خاص خود انتخاب کند. بنابراین در این بخش بهتر است که با انواع […]

نحوه مطالبه مهریه عندالاستطاعه

به هدیه‌ای که مرد هنگام عقد ازدواج به همسرش می‌دهد، مهریه یا صداق گفته می‌شود. مقدار مهریه بستگی به توافق مرد و زن دارد و مقدار مشخصی برای مهریه معین نشده است. هر چیز معقولی که دارای ارزش اقتصادی و اجتماعی باشد، می‌تواند به عنوان مهریه مورد توافق مرد و زن قرار بگیرد؛ چیزهایی مثل: […]

اثبات مالکیت با نسق زراعی

همانطور که معنای اثبات مالکیت بر همگان واضح است، مالکیت به معنای این است که مالی به صورت رسمی به نام یک فرد به ثبت رسیده باشد و یا به صورت ارث به او منتقل شده باشد. براین اساس اثبات مالکیت به وضعیتی اطلاق می شود که در آن دعوایی مطرح شود که فرد به […]

اثبات مالکیت با سند اصلاحات اراضی

قبل از آنکه راجع به مالکیت و اثبات مالکیت مربوط به سند اصلاحات ارضی صحبت کنیم، بهتر است بدانید که اصلاحات ارضی به چه معناست. در واقع طبق قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۴۰، بعد از ارائه مخالفت نمایندگان مجلس، اصلاحات ارضی طبق رفراندوم ششم بهمن در سال ۱۳۴۱ با پشنهاد وزیر […]

اثبات مالکیت در رویه قضایی

قبل از آنکه راجع به دعاوی مربوط به اثبات مالکیت در رویه قضایی صحبت کنیم، ابتدا بهتر است بدانید که مالکیت و اثبات کردن آن چه معنایی دارد. در اصل به یک رابطه حقوقی که بین شخص و مال وجود دارد، مالکیت گفته می شود. با توجه به عناصری که مالکیت دارد، از قابلیت استعمال […]

نمونه دادخواست اثبات مالکیت

یکی از مهم ترین پرونده های دادگستری به اثبات مالکیت زمین کشاورزی  اختصاص پیدا می کند. به این منظور افراد برای اثبات این مالکیت به تنظیم دادخواست می پردازند. بهتر است بدانید که تنظیم کردن دادخواست باید با توجه به شرایط خاص و مهمی صورت بگیرد و نیاز به رعایت قوانین و ملزومات مهمی دارد […]

احراز مالکیت و اثبات مالکیت

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی به بحث احراز مالکیت و اثبات مالکیت باز می گردد، که بهتر است که با تفاوت میان آن ها آشنا شویم. رسیدگی به هر دو این مسائل به تنهایی ممکن نیست و به یک وکیل متخصص نیازمند است که باید بتوانید با یک وکیل و مشاور حقوقی در تماس […]

نوشتن دادخواست مالکیت و خلع ید

با توجه به اینکه مسئله دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید به صورت توامان یک موضوع بسیار مهم است، باید بتوانید در این راستا به راهنمایی و مشاوره های یک وکیل گوش بسپارید. در برخی از مواقع افرادی هستند که یک مال را همزمان به دو یا چند نفر می فروشند. این کار باعث ایجاد اختلاف و […]

اثبات مالکیت و رفع تصرف عدوانی

قبل از آنکه برای تنظیم نمودن دادخواست اقدام کنید، ابتدا بهتر است بدانید که دغدغه ای که گرفتار آن شده اید از انواع تصرف عدوانی است یا خیر. در واقع منظور از این عبارت این است که ملک شخص دیگر بدون رضایت فردی و با زور و اجبار به تصرف در آمده است. در واقع […]

دسترسی به صفحات