مطالب حقوقی
تقسیم و افراز ماترک ولو منحصر به غیرمنقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، مطلقاً از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت محاکم دادگستری است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۲۳ تاریخ: ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۸/۷/۹۱ (و.) (پ.) (ع.) (خ.) به طرفیت (ک.) (م.)...
مطالب حقوقی
تشریفات طرح دعوای ابطال سند صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به دعوای ابطال سند خواهان باید بداند کدام مرجع قضائی یا شبه قضائی صلاحیت رسیدگی به درخواست یا دادخواست وی برای ابطال سند را دارد تا دعوای خود را به همان مرجع ذی‌صلاح تقدیم نماید برای شناسایی...
حقوق آپار تمان نشینی, دسته‌بندی نشده, مطالب حقوقی
فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند سؤال- در مورد ملکی که سند رسمی دارد طبق قولنامه عادی معامله‌ای انجام می‌شود. پس از آن در دفتر اسناد رسمی به نام کس دیگر سند تنظیم می‌شود و از طرفی در دفاتر نیز مقررات قانونی مبنی بر...
مطالب حقوقی
 مطالبه سهم‌الارث پدری شماره دادنامه:۲۵۶/۲۴ تاریخ رسیدگی:۶/۵/۷۱ خلاصه جریان پرونده در تاریخ ظاهراً ۶/۹/۱۳۶۲ بانوان «الف» و «ب» و «ج» دادخواستی به خواسته مطالبه سهم‌الارث پدری مقوم به دویست هزار ریال علیه آقای «ک» به دادگاه حقوقی... تقدیم می‌دارند و توضیح می‌دهند که تمام اموال و دارایی مرحوم پدرشان که...
مطالب حقوقی, مطالبه خسارت
خسارت افت قیمت خودرو مفهوم افت قیمت و مستندات قانونی پس از وقوع حادثه تصادف، ممکن است خسارات مختلفی از جمله مالی و جانی، به طرفین حادثه وارد آید، یکی از خساراتی که ممکن است حین حادثه تصادف به اشخاص وارد گردد، افت قیمت خودرو می‌باشد. مطابق ماده ۱۴ ق.آ.د.ک....
شرایط معامله, مطالب حقوقی
  ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به‌قصد فرار از دین اشعار می داشت: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده...
مطالب حقوقی
اعسار در پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۸۹ تاریخ: ۶/۸/۱۳۹۱ رأی شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی آقای الف. و به طرفیت بیمه الف. دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر تقدیم کرده که در...
مطالب حقوقی
اعاده ی دادرسی ویژگی‌های اعاده دادرسی عبارتند از: اعاده دادرسی صرفاً از طرف محکوم‌علیه و نمایندگان قانونی‌اش پذیرفته می‌شود و از شاکی درخواست اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود. اعاده دادرسی هم نسبت به احکام اجرا شده و هم نسبت به احکام اجرا نشده قابل پذیرش خواهد بود. به مهم‌ترین ویژگی اعاده...
شرکت های تجارتی, مطالب حقوقی
 انحلال شرکت‌های تجاری موارد انحلال شرکت و آثار این انحلال یعنی تصفیه دارایی شرکت به طور کلی به شرح ذیل می‌باشد که به بررسی اختصاری هریک می‌پردازیم: ۱٫ انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا؛ ۲٫ انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت؛ ۳٫انحلال مبتنی بر دلایل موجه؛ ۴٫انحلال...
حقوق آپار تمان نشینی, مطالب حقوقی
 هزینه‌های مشترک ساختمان  همان‌طوری که در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها ذکر شد هزینه‌های مشترک به سه قسمت تقسیم می‌شوند. الف) هزینه‌های نسبی: به آن دسته از هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که به نسبت مساحت اختصاصی هر واحد آپارتمانی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان تناسب منطقی داشته باشد. ب)...