اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما
نحوه-وصول-مهریه

گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد

مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن میگردد و مرد باید آن را پرداخت کند این نهاد مبتنی بر سنت و مذهب در حقوق ایران است و در حقوق کشورهایی غربی اساساً مهریه وجود ندارد. یکی از ویژگی های مهر این است که میتواند کمبود ارث زن را جبران کند البته نگارنده به هیچ عنوان موافق مهریه های سنگین مرسوم نمی باشد و توصیه هم نمی کند. یکی از دلایلی که اثبات میکند مهریه بر خلاف تصور کشورهای غربی، بهای خرید و فروش زن نیست بلکه ارزش و احترامی است که مرد برای زن قائل می شود، این است که در خردی و فروش قیمت باید هنگام معامله معین و معلوم باشد وگرنه قرارداد باطل است لیکن در ازدواج دائم مشخص کردن صداق به هیچ عنوان شرط صحت عقد نمی باشد و نکاح بدون تعیین مهر نیز امکانپذیر است و زن پس از نزدیکی مستحق مهرالمثل میگردد.

در قرآن کریم مهریه یا صداق‏، به فتح اول یا کسر اول است که آن را نیز اینگونه تعریف کرده‏اند که : «مالی است که مرد در عقد ازدواج به زن می‏دهد .» و آیه ‏چهارم سوره‏ مبارکه‏ نساء به آن اشاره دارد : «آتوا النساء صدقاتهن نحله‏ » صدقه ،به ضم دال ،از ماده ‏ای صدق است و بر آن جهت ‏به مهر صداق گفته یا صدقه گفته می‏شود که نشانه‏ ی صادق بودن علاقه ‏ی مرد است ،بعضی از دانشمندان مانند صاحب کشاف به این نکته اشاره نموده ‏اند. مهر علاوه بر صداق و اجرت ،فریضه نامیده می‏شود. مانند کلام قرآن کریم: « و ان طلقتموهن من قبل آن تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. » اما کلمه نحله در سوره‏ ی مبارکه‏ ی نساء آیه‏ی ۴ کاملا تصریح می‏کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و عطیه و هدیه ندارد.

مهریه قانون حمایت از خانواده

مقررات مربوط به مهر در مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱ قانون مدنی بیان گردیده که اساساً مهر بر سه نوع می باشد مهرالمسمی یعنی مهریه ای که در عقد نکاح تعیین میگردد و بر ذمه زوج میباشد دیگری مهرالمثل که برای زمانی است که حین العقد مهریه تعیین نگردیده است و پس از اولین نزدیکی به ذمه زوج ثابت میگردد و آخری مهرالمتعه میباشد که عبارت است از مهریه ای که قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی با حصول طلاق به زن تعلق میگیرد. مهریه عندالمطالبه به محض مطالبه زن بر ذمه شوهر قرار میگیرد و زن به راحتی دارای حق حبس می باشد و بار اثباتی تمکن مرد بر عهده خود اوست. مهریه عندالاستطاعه زن برای گرفتن مهریه ابتدا باید استطاعت مالی و تمکن مالی وی را اثبات کند یعنی بار اثباتی دارا بودن مرد به عهده زن است که در این حالت حق حبس نیز مورد خدشه واقع میگردد و عملاً در این نوع مهریه اعمال حق حبس دشوار میگردد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که مهریه دختر باکره در تمامی انواع مهریه نصف آن می باشد.

مهریه چه از نوع عندالمطالبه باشد و یا عند الاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند.

اما بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در هنگام طلاق از هر نوع که باشد چه به درخواست زن یا درخواست مرد و یا طلاق توافقی، دادگاه موظف است که تکلیف مهر را در دادنامه (رای) مشخص کند اگر علی رغم وقوع طلاق، مرد باید چیزی از مهریه را بپردازد، ازدواج مجدد زن مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی او نخواهد بود. فرض کنید طلاق توافقی انجام شده است که زوجین توافق کردند که نصف مهریه از سوی زوجه بخشیده شود و الباقی مهریه هر ماه ماهانه یک سکه به زوجه پرداخت شود. اما پس از ثبت طلاق و گذشتن ایام عده زوجه ازدواج می کند این ازدواج مجدد مطلقا مانع دریافت مهریه ازدواج قبلی نیست.

دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌کند.همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می شود.

در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مهریه بالاتر از ۱۱۰ سکه بستگی به تمکن مرد دارد و طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنها تا ۱۱۰ سکه را می توان بر اساس این قانون تقاضای اجراییه کرد اما باید بدانید در اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی شما میتوانید و البته چه بهتر که توسط وکیل متخصص مهریه اقدام به مطالبه کل مهریه کنید یعنی حتی بالاتر از ۱۱۰ سکه و در مورد دادخواست مهریه نیز پس از اینکه رای صادر شد و طرف مقابل یعنی شوهر تقاضای اعسار داد باید بدانید که در این صورت کل مهریه قسط بندی میگردد یعنی اگر مثلاً مهریه ۱۰۰۰ سکه باشد ۵۰ سکه به عنوان پیش تعیین میگردد و مثلاً ماهیانه یک ربع یا نیم یا تمام سکه بهار آزادی تعلق میگیرد که این مورد بستگی به نظر قاضی و تمکن دارد.

اشتراک گذاری یادداشت

دسترسی به صفحات