تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

مختصر بیمه در رویه دادگاه ها

شناسه محصول: 3007 دسته:

عنوان: مختصر دعوای بیمه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۸

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان

شابک: ۷-۲۴۶-۴۴۳-۶۰۰-۹۷۸

کد: ۳۰۰۷

21,000 تومان

مقایسه
وزن0.35 kg

سرفصل ها

 فهرست کلی  صفحه

مقدمه 11

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی بیمه 15

مبحث اول: اوصاف و اصول حاکم بر عقد بیمه 17

مبحث دوم: تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار 15

مبحث سوم: مراجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعاوی بیمه 36

مبحث اول: سیر قانونی بیمه شخص ثالث و اصطلاحات قانونی آن 35

مبحث دوم: قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث 38

مبحث سوم: سقف تعهدات بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت جانی 47

مبحث چهارم: میزان تعهدات ریالی شرکت‌های بیمه در قبال زیان دیدگان 50

مبحث پنجم: تشریفات جبران خسارت در بیمه شخص ثالث 52

مبحث ششم: صندوق تأمین خسارت جانی 58
م
بحث هفتم: وظایف مراجع قضائی، انتظامی و اداری 71

دعاوی بیمه درآراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور 83

دعاوی بیمه درآراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر 87

دعاوی بیمه در نشست‌های قضائی 105

دعاوی بیمه در نظریات مشورتی 125

منابع و مآخذ 161

 فهرست کلی  صفحه

مقدمه 11

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی بیمه 15

مبحث اول: اوصاف و اصول حاکم بر عقد بیمه 17

گفتار اول: اوصاف حاکم بر عقد بیمه 17

گفتار دوم: اصول حاکم بر عقد بیمه 18

گفتار سوم: اصل غرامت 18

گفتار چهارم: اصل منع تعدد بیمه 21

گفتار پنجم: اصل حسن نیت 21

مبحث دوم: تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار 25

گفتار اول: تعهدات بیمه‌گر 25

گفتار دوم – تعهدات بیمه‌گذار 28

مبحث سوم: مراجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعاوی بیمه 32

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم قضائی در رسیدگی به دعاوی بیمه 32

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم قضائی در رسیدگی به دعاوی بیمه 33

گفتار سوم: مرور زمان در دعاوی بیمه 34

مبحث اول: سیر قانونی بیمه شخص ثالث و اصطلاحات قانونی آن 35

گفتار اول: سیر قانونی بیمه شخص ثالث 35

گفتار دوم: تعاریف و اصطلاحات بیمه شخص ثالث 36

مبحث دوم: قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث 38

گفتار اول: قاعده اجباری بودن بیمه 38

گفتار دوم: قاعده انتقال تعهد 38

گفتار سوم: قاعده تساوی در پرداخت خسارت 39

گفتار چهارم: قاعده عدم بازیافت خسارت 39

گفتار پنجم: استثنائات حاکم بر قراردادهای بیمه 45

مبحث سوم: سقف تعهدات بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت جانی 47

گفتار اول: سقف تعهدات شرکت‌های بیمه 47

گفتار دوم: سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت جانی 47

مبحث چهارم: میزان تعهدات ریالی شرکت‌های بیمه در قبال زیان دیدگان 50

گفتار اول: تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه 50

گفتار دوم: تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیاندیدگان خارج وسیله نقلیه 51

مبحث پنجم: تشریفات جبران خسارت در بیمه شخص ثالث 52

گفتار اول: حداکثر مدت قانونی برای پرداخت خسارت 52

گفتار دوم: ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت خسارت 53

گفتار سوم: پرداخت خسارت قبل از صدور حکم قضائی 53

گفتار چهارم: یوم الاداء بودن پرداخت خسارت 54

گفتار پنجم: حالت‌های جبران خسارت 55

گفتار ششم: کمیسیون رسیدگی به اختلافات 56

مبحث ششم: صندوق تأمین خسارت جانی 58

گفتار اول: خسارت‌های قابل پرداخت از صندوق تأمین خسارت جانی 58

گفتار دوم: میزان تعهدات صندوق خسارت جانی 60

گفتار سوم: منابع مالی صندوق تأمین خسارت بدنی 61

گفتار چهارم: چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت جانی 62

مبحث هفتم: وظایف مراجع قضائی، انتظامی و اداری 71

گفتار اول: وظایف مراجع قضائی 71

گفتار دوم: وظایف مراجع انتظامی 71

گفتار سوم: وظایف مراجع اداری 75

گفتار چهارم: آیین رسیدگی و پرداخت خسارت 78

نمونه دادخواست مطالبه خسارت 80

دعاوی بیمه درآراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور 83

1. پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تأمین خسارت‌های 85

2. مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود شدن آن ‌ 86

دعاوی بیمه درآراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر 87

1. دعوای بیمه‌گر برای مطالبه خسارت به قائم‌مقامی از بیمه‌گذار 89

2. حدود پرداخت خسارت بیمه 89

3. مطالبه مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه وجاهت قانونی ندارد. 90

4. بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به بیمه‌گذار قائم‌مقام وی برای دریافت خسارت. 91

5. خسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل 91

6. بر اساس بیمه‌نامه، خسارت وارده در خارج از کشور مشمول بیمه نمی‌گردد. 92

7. مطالبه خسارت از متصدی حمل 93

8. مسئولیت شرکت بیمه در محدوده بیمه‌نامه است. 93

9. مطالبه خسارت از سوی شرکت بیمه قبل از اثبات تقصیر خوانده غیرموجه است. 94

10. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی علیه شرکت‌های بیمه 94

11. مرور زمان در دعاوی بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر 95

12. عدم نفوذ توافق سلب حق ادعای زیان‌دیده علیه بیمه‌گر به لحاظ وجوه قواعد آمره بیمه 95

13. مصادیق تخلفات رانندگی حادثه‌ساز 95

14. مطالبه دیه پرداختی توسط راننده مقصر از شرکت بیمه شخص ثالث 97

15. رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه 97

16. شرایط رجوع بیمه‌گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه 98

17. مهلت پرداخت دیه برای شرکت‌های بیمه 99

18. مهلت شرکت بیمه در پرداخت دیه و ضمانت اجرای آن 100

19. پرداخت حق بیمه با چک 100

20. مطالبه حق‌الوکاله توسط نماینده قضایی ۱۰1

21. مرجع صالح ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار 101

22. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از صندوق تأمین خسارات بدنی 102

23. خسارت ناشی از افت قیمت خودرو ۱۰3

24. مسئولیت بیمه‌گر بیمه مسئولیت و حدود مسئولیت بیمه‌گذار 103

دعاوی بیمه در نشست‌های قضائی 105

1. عقد یا ایقاع بودن بیمه 107

2. جبران خسارت وارده در اثر تأخیر در تحویل مدارک به بیمه 108

3. جایز یا لازم بودن عقد بیمه 109

4. نحوه دریافت خسارت از شرکت بیمه با توجه به شرایط موجود در قرارداد بیمه 110

5. جبران خسارت وارده در اثر تأخیر در تحویل مدارک به بیمه 111

6. نحوه تقسیم حقوق وظیفه و مستمری و وجه بیمه عمر پس از فوت کارمند 112

7. تعیین سهمیه وراث در بیمه عمر توسط بیمه‌گذار 113

8. وجاهت قانونی تحویل کپی مدارک پرونده به شرکت بیمه 114

9. پرداخت حق بیمه به وراث بدون ملاحظه ثلث اموال 114

10. قرار نگرفتن قرارداد بیمه در ماترک 115

11. احتساب حق بیمه فوت زوج تحت عنوان ماترک متوفا 116

12. جواز توقیف حق بیمه متوفا در برابر دیون موجود 116

13. خسارت ناشی از پرتاب سنگ از زیر چرخ ماشین 117

14. مسئولیت شخصیت حقوقی نسبت به پرداخت دیه کارگران 118

15. مطالبه خسارات مازاد بر پرداخت شرکت بیمه 118

16. طرح دعوا علیه مالک وسیله نقلیه مقصر 119

17. امکان تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی 120

18. ترتیب اثر به ارائه نظرات و مستند شرکت بیمه موضوع ماده 22 قانون بیمه شخص ثالث 121

19. ادعای مصدومیت جعلی از سوی راکبین موتورسیکلت 122

20. مطالبه مابه‌التفاوت دیه از شرکت‌های بیمه با تقدیم دادخواست 123

دعاوی بیمه در نظریات مشورتی 125

1. امکان توقیف بیمه‌نامه عمر متوفا 127

2. آیا مرور زمان در دعاوی مختلف حقوقی و تجارت و بیمه و امثال آن به قوت خود باقی است یا از اعتبار ساقط شده است؟ 127

3. رضایت اولیاء دم در امر رانندگی منتهی به فوت در مطالبه دیه تاثیر دارد یا خیر؟ 128

4. مسئولیت مالک وسیله نقلیه در تصادفات 129

5. حق بیمه ناشی از فوت جزء ماترک نبوده و تقسیم آن بین ورثه به تساوی خواهد. 129

6. ملاک تعیین خسارت در تصادف دو وسیله نقلیه با لحاظ ماده 336 قانون مجازات چگونه است؟ 130

7. پرداخت تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطابق ماده ۵۵۱ ق.م.آ. چگونه است؟ 131

8. کارگری در حین انجام کار با یک وسیله نقلیه موتوری زمینی با شخصی عابر تصادف می‌کند و موجب ورود خسارت به وی میشود چه کسی مسئولیت
جبران خسارت وارده یا پرداخت دیه را بر عهده دارد؟ 132

9. آیا به غیر از خسارت‌های ناشی از برخورد فیزیکی دو وسیله نقلیه زمینی با هم خسارات سایر حوادث نیز مشمول حمایت قانون بیمه اجباری قرار می‌گیرد
یا خیر؟ 133

10. دارنده وسیله نقلیه موتوری، وسیله نقلیه خود را نزد دو شرکت بیمه‌گر، بیمه کرده است وصول دیه از دو شرکت چگونه انجام می‌گیرد؟ 133

11. چنانچه خسارت نقص عضو مازاد بر سقف تعهدات بیمه‌گر باشد، زیان‌دیده چه راهی پیش رو دارد؟ 135

12. برای الزام شرکت بیمه‌ای که به تعهدات خود مبنی بر پرداخت خسارت عمل نمی‌کند، چه باید کرد؟ 135

13. آیا تقصیر غیرعمدی نماینده شرکت بیمه در خودداری از پرداخت خسارت میتواند مانع از طرح دعوای حقوقی علیه وی شود؟ 136

14. به‌موجب حکم دادگاه، بیمه‌گذار محکوم به پرداخت دیه شده است چه کسی وظیفه وصول محکوم به از شرکت بیمه را دارد؟ 136

15. آیا شرکت بیمه میتواند با استناد به تخلف از مفاد قرارداد بیمه، به بیمهگذاری که مسبب حادثه بوده مراجعه و خسارت پرداختی را از وی مطالبه نماید؟
137

16. آیا دعاوی بیمه مشمول مرور زمان هستند یا خیر؟ 137

17. آیا وراث راننده متوفا می‌توانند دیۀ مورث خود را از شرکت بیمه مطالبه نمایند؟ 138

18. چه خساراتی در تصادفات رانندگی قابل جبران است؟ 139

19. غرامت فوت در تصادفات رانندگی چگونه بین بازماندگان تقسیم میشود؟ 139

20. آیا شرکتهای بیمه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس رسمی دادگستری هستند؟ 140

21. آیا بیمه‌نامه شخص ثالث به‌عنوان وثیقه در محاکم قضائی قابل پذیرش است؟ 140

22. آیا حمل رایگان مسافر حادثه‌دیده می‌تواند رافع مسئولیت راننده مقصر باشد؟ 141

23. آیا بیمه کردن وسیله نقلیه نزد دو شرکت بیمه میتواند مجوزی برای دریافت دو دیه فوت باشد؟ 142

24. زمان صدور حکم بر دیه مربوط به چند سال قبل است و تاکنون پرداختی صورت نگرفته است شرکت بیمه بر چه اساسی مبلغ دیه را می‌پردازد؟
142

25. دیه جنین سقط شده در حادثه رانندگی چگونه پرداخت می‌شود؟ 142

26. آیا ادعای ثانوی شاکی پس از آنکه اعلام کرد کلیه خسارات را دریافت نموده قابل استماع است؟ 143

27. در چه صورتی راننده مسبب حادثه مشمول حمایت قانون بیمه قرار می‌گیرد؟ 144

28. زیاندیده از حادثه رانندگی دعوای خود را علیه چه کسی مطرح می‌کند و هزینه دعوا به عهده چه کسی است؟ 144

29. منظور از اصطلاحات وسائط نقلیه و وسایل نقلیه چیست؟ 144

30. آیا توقیف وسیله نقلیه به‌منظور استیفاء محکوم به جایز است؟ 145

31. چنانچه راننده مسبب حادثه مشخص باشد زیاندیده از کدام بیمه‌نامه استفاده می‌نمایند؟ 146

32. نحوه پرداخت دیه زن از ناحیه شرکت بیمه چگونه است؟ 146

33. در صورتی که رأی دادگاه بر دیه، بیشتر از تعهد شرکت بیمه باشد مابقی دیه به چه نحو قابل وصول است؟ 147

34. در صورت امتناع شرکت بیمه از انجام تعهدات خویش اموال وی قابل توقیف است یا خیر؟ 148

35. در چه مواردی دادگاه مجازات محرومیت از رانندگی را اعمال می‌کند؟ 148

36. آیا بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند به کمتر از حداقل بیمه خسارات مالی شخص ثالث تعیین شده در قانون بیمه شخص ثالث جدید مصوب 1387 تعهد کنند؟
149

37. مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه در خصوص صدمات بدنی به چه صورت است؟ 150

38. چنانچه راننده مقصر تصادف منجر به فوت، از وراث متوفا باشد از دیه وی ارث می‌برد یا خیر؟ 151

39. چنانچه وارث به دلیل قتل غیرعمدی مورث از دریافت دیه وی محروم شود، چه تأثیری در میزان مسئولیت شرکت بیمهگر دارد؟ 151

40. آیا بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند برخلاف قانون بیمه شخص ثالث جدید مصوب 1387 با یکدیگر توافق کنند؟ 152

41. آیا قصد احسان راننده مقصر تصادف منجر به فوت یا صدمه بدنی، موجب برائت ذمه وی می‌شود؟ 152

42. آیا جنسیت و مذهب زیاندیدگان تأثیری در میزان تعهدات شرکت بیمه دارد؟ 152

43. دیه زن فوت شده در حادثه رانندگی به چه میزان است؟ 153

44. آیا کاهش قیمت ناشی از تصادف خودروهای خارجی همانند خودروهای داخلی قابل مطالبه است؟ 155

45. آیا دیه مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه قابل مطالبه است؟ 155

46. مافوق نظامی با علم و اطلاع، وسیله نقلیه را در اختیار راننده بدون گواهی‌نامه قرار می‌دهد، در صورت وقوع حادثه چه کسی مسئولیت جبران خسارت را
بر عهده دارد؟ 156

47. چنانچه در پرداخت مبلغ دیه مانعی پیش آید ملاک پرداخت قیمت چه روزی 156

48. در چه صورتی شرکت بیمه‌گر حق مراجعه به مقصر حادثه را دارد؟ 156

49. آیا شرکت بیمه میتواند با استناد به تخلف راننده از پرداخت خسارت خودداری کند؟ 157

50. طبق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقام رهبری در موارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است؟ ۱۰

51. آیا پرداخت دیه از بیت‌المال نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است؟ ۱۰

منابع و مآخذ ۱۰

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مختصر بیمه در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.