پرسش و پاسخ جرایم قاچاق ارز و کالا
پرسش و پاسخ جرایم قاچاق ارز و کالا

پرسش و پاسخ‌های جرائم (قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز)

300,000 ریال

عنوان کتاب:پرسش و پاسخ‌های جرائم قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز

مؤلف: توحیدزینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰نسخه

کد کتاب: ۳۵۸

توضیحات

قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز

 

جرائم قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز

قاچاق مواد مخدر.

جرائم قاچاق کالا و ارز.

منابع و مآخذ..

فهرست جزئی

پرسش و پاسخ های جرایم قاچاق مواد مخدر.

مبحث اول: جرائم قاچاق مواد مخدر در نشستهای قضائی….

مسئولیت کیفری فرد در حالت اعتیاد شدید به مواد مخدر..

شمول قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر در ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق….

برداشت مواد مخدر مکشوفه به وسیله کارمند دادگستری….

عبارت «تکرار جرم» ذیل ماده ۱۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعتیاد مجدد..

مجازات حمل نیم کیلوگرم تریاک و فروش به همان میزان….

اعمال تخفیف در جرائم مواد مخدر..

شمول ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر..

نحوه تفهیم اتهام به متهمان اعتیاد به مواد مخدر..

نحوه اجرای ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر..

شمول ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و … راجع به محکومانی که در زندان‌های بسته نگهداری می‌شوند.

مالیت داشتن مواد مخدر..

شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر..

قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر..

جنبه جزایی تزریق آمپول‌های ترک اعتیاد..

عنوان ماری‌جوانا در دسته‌بندی مواد مخدر..

حمل و نگهداری هر نوع ادوات مواد مخدر..

تخفیف مجازات در مورد مواد مخدر..

 تخفیف در جرائم مواد مخدر..

ادعای مالکیت ثالث نسبت به خودروی توقیف شده در جرائم مواد مخدر..

تعیین مجازات برای حداقل مواد مخدر در بندهای مادتین ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر..

اعتراض ثالث در توقیف اتومبیل در جرائم مواد مخدر..

عنوان مجرمانه حمل مواد جهت فروش……

جرائم مواد مخدر به‌عنوان مصداق جرائم سازمان‌یافته…

دیه معتادین به مواد مخدر نامناسب…..

 حمل مواد مخدر به میزان متعارف و جهت مصرف شخصی توسط فرد معتاد..

 مرجع صالح رسیدگی به نگهداری روان‌گردان….

مبحث دوم: جرائم قاچاق مواد مخدر در نظریات مشورتی….

صدور پروانه کسب برای شخص معتاد..

تعلیق حکم…

تعلیق و تعویق مجازات جرم قاچاق….

جرائم مواد مخدر اطفال….

محکومیت‌های مالی جرم مواد مخدر..

ارتکاب جرم در مدت تعلیق….

تخفیف در جرم مواد مخدر..

نوع مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی….

نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت…..

قاعده جمع مجازات‌ها.

جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت…..

تعدد جرم در مواد مخدر..

تعدد جرم در جرائم مواد مخدر..

تناسب مجازات در صورت تعدد جرم..

تعیین مجازات در فرض تعدد و تکرار جرم..

مجازات معاون جرم اعدام در مواد مخدر..

نحوه اعمال مجازات مرتکب جرم مواد مخدر در خصوص تعدد جرم..

نحوه اعمال مجازات و رعایت تناسب در صورت تکرار جرم مواد مخدر..

چگونگی نحوه اعمال مجازات مرتکب مواد مخدر در صورت تعدد جرم..

منظور ازقاچاقمواد با توجه به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی….

نحوه تشخیص مصداق «قاچاق عمده»…

نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون….

مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم در خصوص مواد مخدر با توجه به تصویب مجازات…..

چگونگی اعمال تعلیق و تبدیل مجازات در جرائم مواد مخدر..

چگونگی اعمال حبس بدل از جزای نقدی و تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر

مبحث سوم: جرائم قاچاق مواد مخدر در قوانین و مقررات…..

قانون مبارزه با مواد مخدر.

آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر

اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

پرسش و پاسخ های جرائم قاچاق کالا و ارز.

مبحث اول: جرائم قاچاق کالا و ارز در نشست های قضائی….

ریختن خاک درون قوطی حلب و فروش آن….

نحوه مجازات تهیه و توزیع‌کنندگان وسایل صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن….

مبحث دوم: جرائم قاچاق کالا و ارز در نظریات مشورتی….

 وسایل قمار..

ممنوعیت تخفیف جزای نقدی مرتکبین قاچاق….

حمل اسلحه قاچاق- تعدد جرم..

پرداخت جریمه از طرف مرتکب جرم یا از طرف مالک اصلی….

بازداشت بدل از جریمه- منع بازداشت اشخاص در قبال تعهدات و الزامات مالی….

توقیف و ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق….

توقیف وسیله نقلیه حامل قاچاق….

عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری….

معاونت در بزه..

ارتکاب قاچاق کالای گمرکی وسیله صغار..

مرجع صالح برای رسیدگی به قاچاق چوب…..

شکار غیرمجاز و قاچاق حیوانات حفاظت شده..

صید ماهی اوزن برون….

نرخ خاویار و جریمه آن….

پرداخت و دریافت ارز و ریال به وسیله واسطه…

حق‌الکشف کاشفین ارز قاچاق….

خروج ارز با فاکتور غیرواقعی….

پیمان ارزی و عایدات دولت…..

قصد خارج نمودن ارز..

مرجع صالح به رسیدگی خارج کردن ارز همراه مسافر..

خارج کردن طلا از کشور..

خرید و فروش و وارد و خارج نمودن طلا از کشور..

خرید و فروش سیگار داخلی….

ضبط وسیله نقلیه حامل سیگار قاچاق….

قاچاق سیگارت‌های ایرانی و خارجی….

عرضه و نگهداری بیش از سه باکس سیگار..

اخذ پروانه حمل سلاح پس از تعقیب جرم..

اخذ تأمین از متهمین به قاچاق اسلحه و مهمات…..

ارتکاب جرم با سلاح مجاز..

استفاده از پروانه حمل سلاح…

انتقال اسلحه غیرمجاز به ورثه…

حمل و نگهداری اسلحه بادی کالیبر ۵/۵٫٫٫

حمل و نگهداری سلاح- مرجع رسیدگی….

خرید و فروش و نگهداری ساچمه…

خرید و فروش فشنگ……

ساختن اسلحه…

مرجع صالح به رسیدگی تخلفات ارزی….

ضبط سلاح غیرمجاز..

مرجع تحویل سلاح غیرمجاز..

نگهداری اسلحه غیرمجاز..

نگهداری پوکه مهمات جنگی….

پرداخت حق‌الکشف به مأمورین ارتش…….

پرداخت حق‌الکشف به نماینده دادستان….

پرداخت حق‌الکشف به قضات…..

پرداخت حق‌الکشف و عفو متهم…

تخفیف مجازات در مورد ضبط کالای قاچاق….

تخفیف مجازات در مورد قاچاق کالای گمرکی….

توافق دادسرا و گمرک پس از صدور حکم قطعی….

جاسازی برای کالای قاچاق در اتومبیل….

جرائم قاچاق….

درآمد دولت از کالای صادراتی….

زیورآلات مسافران مرد..

شروع به جرم قاچاق….

شروع به جرم قاچاق….

ضابطه قاچاق بودن یا نبودن کالا…

ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق….

عبور احشام مرز..

فروش کالای قاچاق وسیله گمرک……

قاچاق اموال عتیقه و آثار فرهنگی….

قاچاق باز شکاری….

قاچاق (توقیف وسیله نقلیه)..

قاچاق (تنباکو، قند و شکر)..

قاچاق (جزای نقدی)..

قاچاق (حمل برنج در داخل کشور)..

قاچاق دام..

قاچاق کالای سهمیه‌بندی….

قاچاق کالای ممنوع‌الورود..

قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور..

گذشت در جرائم قاچاق….

قاچاق اموال مجهول‌المالک……

مرجع رسیدگی به اعتراض در جرائم قاچاق….

قاچاق (نقل و انتقال کالای ممنوع‌الورود در داخل کشور)..

کشف و تعقیب و قاچاق به عهده کیست؟..

گذشت گمرک پس از صدور حکم قطعی….

مجازات مرتکبین قاچاق….

مصادره وجود همراه مسافر..

معرفی ایادی قبل در قاچاق….

معرفی مالک کالا در قاچاق کالای گمرکی….

قاچاق ویدئو..

وارد کردن کبریت به نحو غیرمجاز..

وجود ویدئو در منازل و قاچاق….

عفو جزای نقدی صدور چک بلامحل و قاچاق….

ارتکاب بزه قاچاق کالای گمرکی توسط مأمورین کشف قاچاق….

استفاده از معافیت گمرکی و واگذارییا فروش کالا و عدم جواز آن….

امانت گذاردن کالای قاچاق و خیانت در آن….

تخفیف مجازات در مورد جزای نقدی قاچاق کالای گمرکی….

ترخیص و فروش کالای همراه مسافر از مناطق آزاد تجاری و جرائم ماده ۱۶ قانون….

دلالی در مورد قاچاق کالای گمرکی….

صدف دریایی، برداشت و حمل آن و عدم شمول مقررات قاچاق بر آن….

صرف‌نظر نمودن از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق و اطلاع مقامات قضائی….

قاچاق سیگار با صدور حکم برائت و تکلیف کالای مکشوفه…

قاچاق سیگار و مجازات آن….

قاچاق و تعریف آن….

کالای قاچاق و مرجع تحویل آن قبل از قطعیت دادنامه…

محکومیت تضامنی در قاچاق گمرکی و بازداشت به ازاء آن….

اسلحه سرد..

اسلحه سرد (داس، بیل، چهارشاخ)..

عبور غیرمجاز از مرز و قاچاق….

تعلیق مجازات نوجوانان….

تعریف اماکن عمومی….

اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری….

ضبط خودروهای حامل اسلحه…

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری نوجوانان….

منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی….

ممنوعیت اجرای مجازات در قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر..

لزوم صدور کیفرخواست برای جرائم درجه ۷٫٫٫

توفیف کالای قاچاق متعلق به محکوم‌علیه…

ملاک تشخیص اخف و اشد بودن مجازات…..

مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوعه…

 مجوز ورود به اماکن مورد اشاره در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز..

 ملاک تعیین میزان جزای نقدی در قاچاق مواد خوراکی….

 قانون حاکم بر قاچاق سلاح و مهمات…..

مصداق قاچاق کالای ممنوع، با توجه به بند «الف» ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز..

مشمول ارز شدن مسکوکات خارجی….

ورود یا خروج بعضی از محصولات کشاورزی به طور مقطعی….

صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی….

منظور از عبارت «بیش از سه بار» در بند «ش» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ جابهجایی کالای موضوع بند «ح» ماده ۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ در داخل استان‌های مرزی

حمل چوب، زغال و هیزم از جنگل و درختان جنگلی، بدون مجوز و پروانه بهره‌برداری….

تخلف محسوب شدن مواردی که در صلاحیت (شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات) قرار دارد

جدا بودن تخلفات قاچاق کالا و ارز از جرم موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی….

عدم وجاهت مجازات حامل کالا و ارز قاچاق که فاقد علم و اطلاع از وجود اشیای مذکور نزد خود می‌باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز..

محدوده تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲٫٫٫ ۱۸۸

اعمال قانون لاحق در جرائم قاچاق کالا…

ملاک تعیین درجه حکم…

رسیدگی به جرائم قاچاق مشروبات الکلی خارجی و نیز قاچاق تجهیزات دریافت از..

مرجع صالح در رسیدگی به جرم تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور

مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره و یایک بطری مشروب الکلی

مجازات مباشر و معاون جرائم حمل و نگهداری و نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از..

مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدن قاچاق آثار سمعی و بصری مبتذل و..

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان عام مؤخر، ناسخ قانون خاص مقدم نسبت به استفاده‌کنندگان از تجهیزات موصوف نمی‌باشد.

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی….

حکم به ضبط کالا طبق ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز..

مصداق تبصره ۵ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز..

مرجع صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق حیوانات وحشی و خاویار..

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوع…

قانون حاکم بر قاچاق ماهیان غیر خاویاری….

قاچاق مواد دارویی….

قانون حاکم بر قاچاق مواد دارویی….

وارد کردن و حمل پودر بدن‌سازی قاچاق….

جرم محسوب نشدن استفاده از مواد آرایشی….

خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل….

قانون حاکم بر کالاهای خوراکی قاچاق….

ضمانت اجرای عدم پاسخگویی مستند موضوع بند «ب» ماده ۲۷ این قانون….

منظور از عبارت «محصولات فوق» در تبصره یک ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز..

عرضه و فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی….

فروش، عرضه، حمل و نگهداری داروی قاچاق….

مبحث سوم: جرائم قاچاق کالا و ارز در قوانین و مقررات…..

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲

منابع و مآخذ..

 

Additional

وزن 0.25 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های جرائم (قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X