کتاب پرسش و پاسخ‌های جرائم (قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز)

187,000 تومان

این کتاب متشکل از نظریات مشورتی و نشست های قضایی درباب جرائم قاچاق اعم از قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر بوده و با مطالعه آنها می توانید به جرائم فوق و مسایل مرتبط با آن تسلط یابید.

پرسش و پاسخ‌های جرائم (قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز)انتشارات چراغ دانش
کتاب پرسش و پاسخ‌های جرائم (قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز)

187,000 تومان