کتاب پرسش و پاسخ های جرایم توهین و تهدید افترا

131,000 تومان

در این کتاب نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم توهین، تهدید، افترا و نشر اکاذیب  ذکر شده و با مطالعه آنها می توانید درمورد جرائم فوق از حق خودتان دفاع نمایید.

جرایم توهین و تهدید افترا
کتاب پرسش و پاسخ های جرایم توهین و تهدید افترا

131,000 تومان