تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)

در این کتاب نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی خانواده ذکر شده و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعاوی خانواده بهتر اقدام کنید.

89,100 تومان

مقایسه
  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی خانواده در این کتاب جمع آوری شده است.
  2. برای تسلط به مباحث حقوق خانواده این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به حقوق خانواده در این کتاب گردآوری شده است.

درباب اعتبار امر مختوم در دعوای طلاق می خوانیم: تا زمانی که رابطه زوجیت بین دو نفر برقرار است حدوث شقاق و ناسازگاری و احتمال وقوع طلاق نیز وجود دارد مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد حق دارد زن خود را طلاق دهد و در قانون مدنی برای طلاق مراتبی مقرر شده است طلاق اول و دوم و سوم الی آخر.

زن نیز می‌تواند به دلایلی که در قانون مدنی منعکس است درخواست طلاق کند؛ بنابراین، درخواست طلاق از سوی زن همیشه باید متکی به دلیل باشد حال اگر درخواست طلاق از سوی زن به لحاظ عدم تکافوی دلیل رد شود و بعداً با پیدایش دلیل مجدداً درخواست طلاق نماید به نظر می‌رسد رد ادعای سابق نمی‌تواند موجب امر مختومه شود همچنین اگر مرد از محکمه اجازه طلاق بگیرد لیکن صیغه طلاق را جاری نکند و به زندگی مشترک ادامه دهد و بعدها بخواهد زن خود را طلاق دهد اجازه سابق بر طلاق موجب ایجاد امر مختومه نمی‌گردد؛ زیرا تا زمانی که رابطه زوجیت باقی است امکان حدوث شقاق و اختلاف نیز وجود دارد.

درباب موضوع مرجع صالح برای دعاوی اصل طلاق و اصل نکاح نیز می خوانیم: به‌موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) رئیس قوه قضائیه مکلف بود ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به‌تناسب جمعیت آن‌ها حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و پس از این اقدام سایر شعبات دادگاه عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند و حتی برای تصدی دادگاه‌های خانواده قضات آن باید حداقل چهار سال سابقه قضائی داشته و متأهل باشند. با توجه به‌مراتب مرقوم وقتی دادگاهی یا این شرایط به دعاوی خانواده به‌طورکلی رسیدگی می‌نماید، صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را خواهد داشت و ماده ۷ آیین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز اصولاً ارتباطی با قضیه مطروحه ندارد. به‌علاوه صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع نکاح و طلاق به‌طور مطلق قید شده است.

در موضوع  جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق نشست قضایی زیر مطرح است:

پرسش: آیا زوج می‌تواند ضمن عقد خارج لازم، زوجه را وکیل مطلق در طلاق خود قرار دهد؟

نظر اکثریت

هرچند چنین شرطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است، در حقوق ایران این شرط باطل است؛ زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خانواده بوده و برخلاف حدیث: «الطلاق بید من اخذ به الساق» است. با توجه به همین مراتب، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ آن را به‌صورت مشروط قبول کرده است.

نظر اقلیت

چنین شرطی جایز است و نمی‌توان آن را باطل دانست؛ زیرا در فقه اسلامی، اشکالی در این‌گونه وکالت نیست، یعنی همان‌طور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام دهد می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند (مستفاد از فتوای حضرت امام به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی شماره ۱۰۷ مورخ آبان ماه ۱۳۵۸)، این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. از طرفی با توجه به ظاهر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز نمی‌توان در این امر تردید کرد زیرا این ماده از وکالت مطلق، خروج موضوعی دارد و موضوع آن بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق یا عام انصراف دارد منتها وکیل شوهر نیز مانند خود او نمی‌تواند پیش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف آن هم با نظم عمومی تعارض دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

آنچه به‌عنوان موارد وکالت در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به‌عنوان مثال ذکر شده از این قبیل بوده و زوجین می‌توانند شرایط صحیح دیگری را نیز ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر که مطرح بکنند. ممکن است وکالتی که برای طلاق به زوجه داده می‌شود، مطلق و بدون قید باشد؛ حتی وکالت در توافق به طلاق که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش معمول شود. با این ترتیب، نظر اقلیت اعلام شده مورد تأیید است.

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۳

پرسش و پاسخ های دعاوی طلاق ۱۵

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای تمکین ۲۷۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۲۷۹

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۹۶

قوانین و مقررات دعاوی خانواده ۳۰۵

منابع و مآخذ ۳۷۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۳

پرسش و پاسخ های دعاوی طلاق ۱۵

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷

۱- واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق ۱۷

۲- اصلاح رأی طلاق خلعی ۱۹

۳- تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده ۲۱

۴- تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش ۲۳

۵- اعتراض به رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مالی ۲۵

۶- مرجع تجدیدنظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر ۲۶

۱- اجرای گواهی عدم امکان سازش ۲۹

۷- اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳۰

۸- قابلیت فرجام‌خواهی گواهی عدم امکان سازش ۳۱

۹- طرح مجدد دعوای طلاق به علت سوء رفتار و معاشرت بعد از صدور قرار رد واجد اعتبار امر مختومه نیست ۳۲

۱۰- اعتبار امر مختوم در خصوص طلاق ۳۳

۱۱- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم امکان اجرای آن در خارج از مهلت مقرر قانونی ۳۵

۱۲- تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مَهر پس از انصراف زوج از طلاق زوجه ۳۶

۱۳- نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج از اجرای آن ۳۷

۱۴- الزام به اجرای صیغه طلاق با تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳۷

۱۵- تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه از دفتر دادگاه ۳۹

۱۶- دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب ۴۱

۱۷- مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مَهر و صدور گواهی عدم امکان سازش ۴۳

۱۸- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق ۴۴

۱۹- مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه ۴۶

۲۰- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین ۴۸

۲۱- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۴۹

۲۲- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از تبعات طلاق صوری ۵۳

۲۳- امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف ۵۵

۲۴- جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق ۵۶

۲۵- تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج توسط زوجه قبل از طلاق ۵۸

۲۶- تکلیف دادگاه در صورت توافق زوجین و انصراف از طلاق در مرحله تجدیدنظر ۶۰

۲۷- چگونگی اجرای حکم غیابی ۶۱

۲۸- تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۶۳

۲۹- دادگاه در طلاق‌های توافقی اجازه طلاق صادر می‌کند ۶۴

۳۰- اثر امتناع زوج از حضور در دفترخانه جهت طلاق ۶۴

۳۱- تقاضای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت ۶۵

۳۲- سلب حضانت از زوجه توسط زوج با وجود توافق قبل از طلاق ۶۶

۳۳- رسیدگی به دعاوی خانوادگی زوجین که مقیم خارج از کشور هستند ۶۸

۳۴- گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی ۶۹

۳۵- درخواست ابطال صیغه طلاق اجرا شده به‌صورت وکالتی از سوی زوج ۷۰

۳۶- اصلاح دادخواست طلاق بائن به خلع و تشریفات اجرای آن ۷۲

۳۷- درخواست صدور حکم طلاق با استناد به شروط مندرج در عقدنامه با منشأ خلاف واقع ۷۴

۳۸- تقاضای صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه ۷۵

۳۹- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست ۷۷

۴۰- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش احدی از آنان از طلاق پشیمان شود ۷۷

۴۱- جزای شرط مصرح در عقد ازدواج ۷۹

۴۲- مجنون دائمی قابلیت صحی برای ازدواج ندارد ۸۱

۴۳- وضعیت حقوقی نکاح دوم زنی که پس از عده طلاق ازدواج کرده و حکم طلاق نقض شود ۸۲

۴۴- عدم مراجعه به دفترخانه جهت اجرای طلاق ۸۳

۴۵- جواز توارث در ایام عده فسخ نکاح و طلاق ۸۴

۴۶- جنبه اعلامی یا اجرایی داشتن حکم طلاق ۸۵

۴۷- رجعی یا بائن بودن حکم طلاق به استناد عسر و حرج ۸۶

۴۸- تعیین داور درصورتی‌که زوج مجهول‌المکان باشد ۸۸

۴۹- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی ۸۹

۵۰- عدم حضور زوجه برای معرفی به پزشکی قانونی جهت انجام تشریفات قبل از صدور حکم طلاق ۹۱

۵۱- حق رجوع برای مرد در طلاق خلع در صورت رجوع زن به عوض ۹۲

۵۲- راهکار قانونی برای حل معضل عدم ثبت طلاق رجعی از سوی دفترخانه‌ها ۹۳

۵۳- رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی ۹۵

۵۴- محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه ۹۶

۵۵- توافق در طلاق به استناد جنون زوج ۹۷

۵۶- طلاق زوجه به جهت عسر و حرج ۹۸

۵۷- درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی ۹۸

۵۸- حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه ۹۹

۵۹- ماهیت طلاق حاکم یا طلاق قضائی ۱۰۱

۶۰- طرح دعوای مجدد جهت تنفیذ حکم طلاقی که در خارج از کشور جاری شده ۱۰۳

۶۱- امکان واگذاری داوری در امر طلاق به مؤسسات دولتی و خصوصی ۱۰۴

۶۲- الزام به حضور داوران در همه انواع طلاق ۱۰۵

۶۳- اثبات ادعای رجوع در طلاق رجعی ۱۰۶

۶۴- ایجاد مزاحمت زوج برای زوجه بعد از طلاق رجعی و سپری شدن سه طهر ۱۰۷

۶۵- تحلیلی در انواع طلاق ۱۰۸

۶۶- ماهیت طلاقی که دادگاه با احراز عسر و حرج یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد صادر کرده ۱۱۰

۶۷- طلاق قضائی غیر رجعی در حکم بائن است ۱۱۱

۶۸- جواز احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن ۱۱۳

۶۹- اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین ۱۱۴

۷۰- قانون حاکم بر احوال شخصیه زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است ۱۱۷

۷۱- تکلیف طلاق ثبت شده در دفترخانه پس از رجوع به عوض در طلاق خلع ۱۱۹

۷۲- تحقق وکالت در طلاق زوجه به استناد شرایط ضمن عقدنامه ۱۲۰

۷۳- ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق ۱۲۱

۷۴- تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج ۱۲۳

۷۵- تعیین داور در طلاق به درخواست زوجه ۱۲۴

۷۶- ابقای حق وکالت در طلاق برای زوجه پس از رجوع زوج در طلاق رجعی ۱۲۵

۷۷- اعطای وکالت مطلق در طلاق ۱۲۸

۷۸- بار اثبات دعوا در مورد مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه ۱۲۹

۷۹- قبول بذل حق و حقوق زوجه در صدور حکم طلاق غیابی ۱۳۰

۸۰- تأثیر بذل کلی یا جزئی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق ۱۳۱

۸۱- امتناع زوج از حضور در دفترخانه ۱۳۲

۸۲- تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه ۱۳۴

۸۳- تکلیف دادگاه نسبت به وقوع طلاق‌های غیررسمی ۱۳۵

۸۴- انصراف یکی از زوجین پس از صدور حکم طلاق توافقی ۱۳۷

۸۵- طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه ۱۳۸

۸۶- اجرای صیغه طلاق و تأدیه حقوق شرعی و قانونی ۱۴۰

۸۷- قابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مورد طلاق ۱۴۱

۸۸- حکم طلاق غیابی ۱۴۲

۸۹- اجرای حکم طلاق غیابی با اخذ تأمین ۱۴۶

۹۰- وجه تمایز طلاق در صورت مجهول‌المکان و غایب مفقودالاثر بودن زوج ۱۴۷

۹۱- اقامه دعوای الزام به ثبت واقعه طلاق با توجه به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ۱۴۹

۹۲- ضرورت وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت در طلاق خلع ۱۵۱

۹۳- صدور حکم قبلی به رد یا بطلان دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج مانع از طرح دعوای طلاق خلع نیست   ۱۵۳

۹۴- آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی ۱۵۵

۹۵- طلاق معلق به‌شرط ۱۵۶

۹۶-  اجرای صیغه طلاق به‌صرف گواهی ۱۵۸

۹۷- سلب حق رجوع به زوجه در ایام عده در طلاق رجعی ۱۵۹

۹۸- ازدواج در ایام عده وفات ۱۶۰

۹۹- محل سکونت زوجه در ایام عده ۱۶۱

۱۰۰- نگه داشتن عده همسر غایب مفقودالاثر بدون تقاضای طلاق ۱۶۳

۱۰۱- صدور قرار ارجاع امر به داوری در پرونده‌های گواهی عدم امکان سازش ۱۶۵

۱۰۲- ازدواج دوم زوج و گواهی عدم امکان سازش ۱۶۶

۱۰۳- عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۶۹

۱۰۴- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و با توافق زوج ۱۷۱

۱۰۵- ضرورت اخذ نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زوجه جهت صدور گواهی عدم امکان ۱۷۴

۱۰۶- معرفی زوجه به پزشکی قانونی و عدم ارائه گواهی عدم حمل ۱۷۵

۱۰۷- وضعیت گواهی عدم امکان سازش پس از رجوع زن به مَهر ۱۷۶

۱۰۸- ارجاع دعاوی خانواده به اداره بهزیستی ۱۷۶

۱۰۹- منظور از جهات شرعی در قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۱۷۷

۱۱۰- اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۷۸

۱۱۱- اعلامی بودن گواهی عدم امکان سازش ۱۸۰

۱۱۲- عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۱۸۱

۱۱۳- صدور گواهی عدم امکان سازش بدون ارجاع امر به داوری ۱۸۳

۱۱۴- عدم انتفای شروط ضمن عقد در صورت عدم ثبت گواهی عدم امکان سازش یا تعقیب موضوع در مهلت مقرر ۱۸۴

۱۱۵- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش توسط همسر اول و دوم در صورت ازدواج زوج در ۱۸۶

۱۱۶- اجرای بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق ۱۸۸

۱۱۷- مطالبه خسارت دادرسی در دعاوی گواهی عدم امکان سازش ۱۹۰

۱۱۸- ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص امور مالی زوجین در صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۹۲

۱۱۹- اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان پس از طلاق  ۱۹۳

۱۲۰- تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت ۱۹۴

۱۲۱- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی ۱۹۶

۱۲۲- ماهیت حقوقی نحله ۱۹۸

۱۲۳- استحقاق زوجه به اجرت‌المثل در غیر موارد طلاق ۲۰۰

۱۲۴- مدعی و منکر در اثبات شرایط بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده مربوط به طلاق ۲۰۱

۱۲۵- سلب حق حضانت در صورت ازدواج زن ۲۰۳

۱۲۶- توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت فرزندان و صلح مَهر ۲۰۵

۱۲۷- نفقه ایام گذشته اقارب ۲۰۶

۱۲۸- توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه ۲۰۸

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۱۱

۱- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق توافقی ۲۱۱

۲- میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی ۲۱۱

۳- موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست   ۲۱۲

۴- حکم حضوری و غیابی ۲۱۲

۵- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان طلاق ۲۱۳

۶- عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تبصره‌های «الف» و «ب» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مقدور است ۲۱۴

۷- حکم غیابی طلاق مشمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قادم مشمول حکم مزبور است ۲۱۴

۸- همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید ۲۱۵

۹- زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند ۲۱۶

۱۰- اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است ۲۱۶

۱۱- در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد ۲۱۷

۱۲- تعیین داوران در امر طلاق الزامی است ۲۱۷

۱۳- شرط تنصیف دارایی در صورتی است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد ۲۱۸

۱۴- در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند ۲۱۹

۱۵- مادام که مهریه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست ۲۱۹

۱۶- در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است ۲۲۰

۱۷- گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک ۲۲۱

۱۸- در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند ۲۲۱

۱۹- دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حاکم به وقوع آن خواهد داد ۲۲۲

۲۰- کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست ۲۲۳

۲۱- تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است ۲۲۳

۲۲- ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی است ۲۲۴

۲۳- حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است ۲۲۵

۲۴- نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند ۲۲۶

۲۵- حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است ۲۲۷

۲۶- طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است ۲۲۷

۲۷- در مورد طلاق بهاییان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد ۲۲۸

۲۸- در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد ۲۲۸

۲۹- مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است ۲۲۹

۳۰- در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید ۲۲۹

۳۱- طلاق به علت عسر و حرج بائن است ۲۳۰

۳۲- در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست   ۲۳۰

۳۳- چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید ۲۳۱

۳۴- اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود ۲۳۲

۳۵- صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود ۲۳۳

۳۶- اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است ۲۳۳

۳۷- مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست ۲۳۴

۳۸- اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند ۲۳۵

۳۹- در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، ۲۳۶

۴۰- زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد ۲۳۶

۴۱- تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق ۲۳۷

۴۲- رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی از جانب زوجین به‌وسیله وکیل ۲۳۸

۴۳- در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است ۲۳۹

۴۴- حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست ۲۴۰

۴۵- صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانونی نیست ۲۴۰

۴۶- در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است ۲۴۱

۴۷- زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه کند ۲۴۲

۴۸- وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد ۲۴۳

۴۹- در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه الزامی است ۲۴۳

۵۰- تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع ۲۴۴

۵۱- انقضای ۴ سال از تاریخ مودالاثرفق شدن زوج کافی برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه است ۲۴۵

۵۲- وکالت ضمن عقد نکاح تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده معتبر است ۲۴۶

۵۳- زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد ۲۴۶

۵۴- در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت ۲۴۷

۵۵- گواهی عدم امکان سازش در مورد زن و شوهر یهودی ۲۴۸

۵۶- رسیدگی به اصل طلاق ۲۴۹

۵۷- اجازه طلاق ۲۵۰

۵۸- مراد از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق است ۲۵۱

۵۹- حکم دادگاه مدنی خاص مبنی بر اجازه ثبت طلاق قابل تجدیدنظر است ۲۵۱

۶۰- ترک خانواده ۲۵۲

۶۱- ازدواج ثبت نشده و تقاضای طلاق آن ۲۵۲

۶۲- حکم به اجبار زوج به طلاق ۲۵۲

۶۳- توافق زوجین در طلاق ۲۵۳

۶۴- حکم به اجبار زوج به طلاق ۲۵۴

۶۵- در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج، پس از رسیدگی اجازه طلاق داده می‌شود ۲۵۴

۶۶- گواهی عدم امکان سازش قبل از ایقاع طلاق برای کلیه اتباع ایران ۲۵۵

۶۷- اختلاف در اصل نکاح و طلاق و صلاحیت دادگاه ۲۵۶

۶۸- گواهی عدم امکان سازش ۲۵۷

۶۹- در مورد غائب مفقودالاثر، دادگاه حکم طلاق می‌دهد نه گواهی عدم امکان سازش ۲۵۸

۷۰- حکم طلاقی که در غیاب یکی از زوجین ۲۵۸

۷۱- ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه ۲۵۹

۷۲- ثبت طلاق در دفاتر کنسولی در صورت تراضی زوجین ۲۵۹

۷۳- در صورتی که نسبت به حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق ۲۶۰

۷۴- در صورت امتناع زوج از اجرا حکم طلاق نماینده دادگاه با امضاء دفاتر مربوطه آن را به‌موقع اجرا می‌گذارد ۲۶۱

۷۵- اثر طلاق واقع شده در ایران در کشور متبوع زن ۲۶۱

۷۶- ارائه دادخواست اعسار یا تقسیط در حین دادخواست طلاق ۲۶۳

۷۷- حق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت جنون زوج ۲۶۳

۷۸- صلاحیت دادگاه در دعوای طلاق ۲۶۴

۷۹- تعیین داور در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج ۲۶۵

۸۰- جمع تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه ۲۶۶

۸۱- عدم حضور زوج در دفترخانه برای طلاق توافقی پس از صدور رأی ۲۶۷

۸۲- ارجاع گواهی‌های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش به داوری و یا مراکز مشاوره ۲۶۸

۸۳- خوداری زوج از انجام تعهدات در گواهی عدم امکان سازش ۲۶۹

۸۴- امتناع زوجه از حضور در پزشکی قانونی جهت احراز وجود جنین یا عدم وجود جنین در پرونده طلاق  ۲۷۰

۸۵- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دادخواست طلاق ۲۷۱

۸۶- درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد ۲۷۲

۸۷- مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق ۲۷۳

۸۸- شمول ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده در خصوص طلاق به درخواست زوج یا طلاق‌ توافقی ۲۷۴

۸۹- منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱- ۲۷۵

۹۰- رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در خصوص طلاق ۲۷۶

پرسش و پاسخ های دعوای تمکین ۲۷۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۲۷۹

۱- مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد ۲۷۹

۲- قابلیت اجرایی گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی ۲۸۰

۳- ازدواج مجدد زوج با عدم تمکن مالی ۲۸۲

۴- شرط نفوذ نکاح صغیر توسط ولی ۲۸۳

۵- استفاده زوجین از حق حبس در مقابل درخواست تمکین ۲۸۴

۶- اجرایی بودن حکم تمکین ۲۸۵

۷- تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت ۲۸۶

۸- اخذ کل مَهر و عدم تمکین زوجه ۲۸۶

۹- استفاده از حق حبس در تمکین مجدد ۲۸۷

۱۰- مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی ۲۸۸

۱۱- الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه ۲۸۹

۱۲- نفقه زوجه در صورت عدم تمکین او به لحاظ عدم پرداخت مهر ۲۹۱

۱۳- نفقه زن در صورت عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت ۲۹۲

۱۴- شروط لازم برای پرداخت نفقه ۲۹۳

۱۵- مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه ۲۹۴

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۹۶

۱- پرداخت هزینه زایمان با وجود تمکین یا نشوز زن ۲۹۶

۲- نتیجه و اثر عدم اجرای حکم تمکین ۲۹۷

۳- اجرای حکم الزام به تمکین در خارج از کشور ۲۹۷

۴- اثبات عدم تمکین برای عدم پرداخت نفقه ۲۹۸

۵- نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم ۲۹۹

۶- ازدواج مجدد زوج بر اثر عدم تمکین زوجه ۲۹۹

۷- عدم رد درخواست تمکین به علت سکونت نکردن زوجه در منزل پدر و مادر ۳۰۰

۸- قابل تجدیدنظر بودن دعاوی مالی ۳۰۰

۹- نشوز زوج و عدم ایفای وظایف و تکالیف ۳۰۱

۱۰- شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم ۳۰۱

۱۱- عدم تمکین و نشوز زن به علت سکونت در محلی غیر از منزل شوهر ۳۰۲

۱۲- کیفیت اجرای حکم تمکین در داخل کشور ۳۰۳

۱۳- مسئولیت کیفری زوج به دلیل امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین ۳۰۳

قوانین و مقررات دعاوی خانواده ۳۰۵

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۳۰۷

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۳۲۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۳۴۲

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۳۵۳

از قانون مدنی ۳۵۶

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۳۵۹

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۳۶۹

منابع و مآخذ ۳۷۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.