تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد۱)

پدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد: ۳۰۱

51,000 تومان 45,900 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.65 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۳

پرسش و پاسخ های دعاوی طلاق ۱۵

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای تمکین ۲۷۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۲۷۹

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۹۶

قوانین و مقررات دعاوی خانواده ۳۰۵

منابع و مآخذ ۳۷۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۳

پرسش و پاسخ های دعاوی طلاق ۱۵

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷

۱- واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق ۱۷

۲- اصلاح رأی طلاق خلعی ۱۹

۳- تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده ۲۱

۴- تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش ۲۳

۵- اعتراض به رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مالی ۲۵

۶- مرجع تجدیدنظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر ۲۶

۱- اجرای گواهی عدم امکان سازش ۲۹

۷- اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳۰

۸- قابلیت فرجام‌خواهی گواهی عدم امکان سازش ۳۱

۹- طرح مجدد دعوای طلاق به علت سوء رفتار و معاشرت بعد از صدور قرار رد واجد اعتبار امر مختومه نیست ۳۲

۱۰- اعتبار امر مختوم در خصوص طلاق ۳۳

۱۱- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم امکان اجرای آن در خارج از مهلت مقرر قانونی ۳۵

۱۲- تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مَهر پس از انصراف زوج از طلاق زوجه ۳۶

۱۳- نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج از اجرای آن ۳۷

۱۴- الزام به اجرای صیغه طلاق با تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۳۷

۱۵- تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه از دفتر دادگاه ۳۹

۱۶- دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب ۴۱

۱۷- مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مَهر و صدور گواهی عدم امکان سازش ۴۳

۱۸- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق ۴۴

۱۹- مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه ۴۶

۲۰- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین ۴۸

۲۱- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۴۹

۲۲- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از تبعات طلاق صوری ۵۳

۲۳- امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف ۵۵

۲۴- جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق ۵۶

۲۵- تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج توسط زوجه قبل از طلاق ۵۸

۲۶- تکلیف دادگاه در صورت توافق زوجین و انصراف از طلاق در مرحله تجدیدنظر ۶۰

۲۷- چگونگی اجرای حکم غیابی ۶۱

۲۸- تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۶۳

۲۹- دادگاه در طلاق‌های توافقی اجازه طلاق صادر می‌کند ۶۴

۳۰- اثر امتناع زوج از حضور در دفترخانه جهت طلاق ۶۴

۳۱- تقاضای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت ۶۵

۳۲- سلب حضانت از زوجه توسط زوج با وجود توافق قبل از طلاق ۶۶

۳۳- رسیدگی به دعاوی خانوادگی زوجین که مقیم خارج از کشور هستند ۶۸

۳۴- گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی ۶۹

۳۵- درخواست ابطال صیغه طلاق اجرا شده به‌صورت وکالتی از سوی زوج ۷۰

۳۶- اصلاح دادخواست طلاق بائن به خلع و تشریفات اجرای آن ۷۲

۳۷- درخواست صدور حکم طلاق با استناد به شروط مندرج در عقدنامه با منشأ خلاف واقع ۷۴

۳۸- تقاضای صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج زوجه ۷۵

۳۹- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست ۷۷

۴۰- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش احدی از آنان از طلاق پشیمان شود ۷۷

۴۱- جزای شرط مصرح در عقد ازدواج ۷۹

۴۲- مجنون دائمی قابلیت صحی برای ازدواج ندارد ۸۱

۴۳- وضعیت حقوقی نکاح دوم زنی که پس از عده طلاق ازدواج کرده و حکم طلاق نقض شود ۸۲

۴۴- عدم مراجعه به دفترخانه جهت اجرای طلاق ۸۳

۴۵- جواز توارث در ایام عده فسخ نکاح و طلاق ۸۴

۴۶- جنبه اعلامی یا اجرایی داشتن حکم طلاق ۸۵

۴۷- رجعی یا بائن بودن حکم طلاق به استناد عسر و حرج ۸۶

۴۸- تعیین داور درصورتی‌که زوج مجهول‌المکان باشد ۸۸

۴۹- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی ۸۹

۵۰- عدم حضور زوجه برای معرفی به پزشکی قانونی جهت انجام تشریفات قبل از صدور حکم طلاق ۹۱

۵۱- حق رجوع برای مرد در طلاق خلع در صورت رجوع زن به عوض ۹۲

۵۲- راهکار قانونی برای حل معضل عدم ثبت طلاق رجعی از سوی دفترخانه‌ها ۹۳

۵۳- رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی ۹۵

۵۴- محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه ۹۶

۵۵- توافق در طلاق به استناد جنون زوج ۹۷

۵۶- طلاق زوجه به جهت عسر و حرج ۹۸

۵۷- درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی ۹۸

۵۸- حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه ۹۹

۵۹- ماهیت طلاق حاکم یا طلاق قضائی ۱۰۱

۶۰- طرح دعوای مجدد جهت تنفیذ حکم طلاقی که در خارج از کشور جاری شده ۱۰۳

۶۱- امکان واگذاری داوری در امر طلاق به مؤسسات دولتی و خصوصی ۱۰۴

۶۲- الزام به حضور داوران در همه انواع طلاق ۱۰۵

۶۳- اثبات ادعای رجوع در طلاق رجعی ۱۰۶

۶۴- ایجاد مزاحمت زوج برای زوجه بعد از طلاق رجعی و سپری شدن سه طهر ۱۰۷

۶۵- تحلیلی در انواع طلاق ۱۰۸

۶۶- ماهیت طلاقی که دادگاه با احراز عسر و حرج یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد صادر کرده ۱۱۰

۶۷- طلاق قضائی غیر رجعی در حکم بائن است ۱۱۱

۶۸- جواز احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن ۱۱۳

۶۹- اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین ۱۱۴

۷۰- قانون حاکم بر احوال شخصیه زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است ۱۱۷

۷۱- تکلیف طلاق ثبت شده در دفترخانه پس از رجوع به عوض در طلاق خلع ۱۱۹

۷۲- تحقق وکالت در طلاق زوجه به استناد شرایط ضمن عقدنامه ۱۲۰

۷۳- ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق ۱۲۱

۷۴- تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج ۱۲۳

۷۵- تعیین داور در طلاق به درخواست زوجه ۱۲۴

۷۶- ابقای حق وکالت در طلاق برای زوجه پس از رجوع زوج در طلاق رجعی ۱۲۵

۷۷- اعطای وکالت مطلق در طلاق ۱۲۸

۷۸- بار اثبات دعوا در مورد مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه ۱۲۹

۷۹- قبول بذل حق و حقوق زوجه در صدور حکم طلاق غیابی ۱۳۰

۸۰- تأثیر بذل کلی یا جزئی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق ۱۳۱

۸۱- امتناع زوج از حضور در دفترخانه ۱۳۲

۸۲- تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه ۱۳۴

۸۳- تکلیف دادگاه نسبت به وقوع طلاق‌های غیررسمی ۱۳۵

۸۴- انصراف یکی از زوجین پس از صدور حکم طلاق توافقی ۱۳۷

۸۵- طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه ۱۳۸

۸۶- اجرای صیغه طلاق و تأدیه حقوق شرعی و قانونی ۱۴۰

۸۷- قابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مورد طلاق ۱۴۱

۸۸- حکم طلاق غیابی ۱۴۲

۸۹- اجرای حکم طلاق غیابی با اخذ تأمین ۱۴۶

۹۰- وجه تمایز طلاق در صورت مجهول‌المکان و غایب مفقودالاثر بودن زوج ۱۴۷

۹۱- اقامه دعوای الزام به ثبت واقعه طلاق با توجه به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ۱۴۹

۹۲- ضرورت وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت در طلاق خلع ۱۵۱

۹۳- صدور حکم قبلی به رد یا بطلان دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج مانع از طرح دعوای طلاق خلع نیست   ۱۵۳

۹۴- آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی ۱۵۵

۹۵- طلاق معلق به‌شرط ۱۵۶

۹۶-  اجرای صیغه طلاق به‌صرف گواهی ۱۵۸

۹۷- سلب حق رجوع به زوجه در ایام عده در طلاق رجعی ۱۵۹

۹۸- ازدواج در ایام عده وفات ۱۶۰

۹۹- محل سکونت زوجه در ایام عده ۱۶۱

۱۰۰- نگه داشتن عده همسر غایب مفقودالاثر بدون تقاضای طلاق ۱۶۳

۱۰۱- صدور قرار ارجاع امر به داوری در پرونده‌های گواهی عدم امکان سازش ۱۶۵

۱۰۲- ازدواج دوم زوج و گواهی عدم امکان سازش ۱۶۶

۱۰۳- عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۶۹

۱۰۴- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و با توافق زوج ۱۷۱

۱۰۵- ضرورت اخذ نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زوجه جهت صدور گواهی عدم امکان ۱۷۴

۱۰۶- معرفی زوجه به پزشکی قانونی و عدم ارائه گواهی عدم حمل ۱۷۵

۱۰۷- وضعیت گواهی عدم امکان سازش پس از رجوع زن به مَهر ۱۷۶

۱۰۸- ارجاع دعاوی خانواده به اداره بهزیستی ۱۷۶

۱۰۹- منظور از جهات شرعی در قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۱۷۷

۱۱۰- اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۷۸

۱۱۱- اعلامی بودن گواهی عدم امکان سازش ۱۸۰

۱۱۲- عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۱۸۱

۱۱۳- صدور گواهی عدم امکان سازش بدون ارجاع امر به داوری ۱۸۳

۱۱۴- عدم انتفای شروط ضمن عقد در صورت عدم ثبت گواهی عدم امکان سازش یا تعقیب موضوع در مهلت مقرر ۱۸۴

۱۱۵- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش توسط همسر اول و دوم در صورت ازدواج زوج در ۱۸۶

۱۱۶- اجرای بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق ۱۸۸

۱۱۷- مطالبه خسارت دادرسی در دعاوی گواهی عدم امکان سازش ۱۹۰

۱۱۸- ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص امور مالی زوجین در صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۹۲

۱۱۹- اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان پس از طلاق  ۱۹۳

۱۲۰- تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت ۱۹۴

۱۲۱- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی ۱۹۶

۱۲۲- ماهیت حقوقی نحله ۱۹۸

۱۲۳- استحقاق زوجه به اجرت‌المثل در غیر موارد طلاق ۲۰۰

۱۲۴- مدعی و منکر در اثبات شرایط بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده مربوط به طلاق ۲۰۱

۱۲۵- سلب حق حضانت در صورت ازدواج زن ۲۰۳

۱۲۶- توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت فرزندان و صلح مَهر ۲۰۵

۱۲۷- نفقه ایام گذشته اقارب ۲۰۶

۱۲۸- توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه ۲۰۸

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۱۱

۱- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق توافقی ۲۱۱

۲- میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی ۲۱۱

۳- موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست   ۲۱۲

۴- حکم حضوری و غیابی ۲۱۲

۵- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان طلاق ۲۱۳

۶- عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تبصره‌های «الف» و «ب» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مقدور است ۲۱۴

۷- حکم غیابی طلاق مشمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قادم مشمول حکم مزبور است ۲۱۴

۸- همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید ۲۱۵

۹- زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند ۲۱۶

۱۰- اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است ۲۱۶

۱۱- در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد ۲۱۷

۱۲- تعیین داوران در امر طلاق الزامی است ۲۱۷

۱۳- شرط تنصیف دارایی در صورتی است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد ۲۱۸

۱۴- در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند ۲۱۹

۱۵- مادام که مهریه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست ۲۱۹

۱۶- در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است ۲۲۰

۱۷- گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک ۲۲۱

۱۸- در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند ۲۲۱

۱۹- دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حاکم به وقوع آن خواهد داد ۲۲۲

۲۰- کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست ۲۲۳

۲۱- تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است ۲۲۳

۲۲- ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی است ۲۲۴

۲۳- حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است ۲۲۵

۲۴- نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند ۲۲۶

۲۵- حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است ۲۲۷

۲۶- طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است ۲۲۷

۲۷- در مورد طلاق بهاییان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد ۲۲۸

۲۸- در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد ۲۲۸

۲۹- مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است ۲۲۹

۳۰- در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید ۲۲۹

۳۱- طلاق به علت عسر و حرج بائن است ۲۳۰

۳۲- در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست   ۲۳۰

۳۳- چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید ۲۳۱

۳۴- اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود ۲۳۲

۳۵- صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود ۲۳۳

۳۶- اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است ۲۳۳

۳۷- مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست ۲۳۴

۳۸- اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند ۲۳۵

۳۹- در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، ۲۳۶

۴۰- زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد ۲۳۶

۴۱- تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق ۲۳۷

۴۲- رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی از جانب زوجین به‌وسیله وکیل ۲۳۸

۴۳- در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است ۲۳۹

۴۴- حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست ۲۴۰

۴۵- صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانونی نیست ۲۴۰

۴۶- در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است ۲۴۱

۴۷- زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه کند ۲۴۲

۴۸- وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد ۲۴۳

۴۹- در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه الزامی است ۲۴۳

۵۰- تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع ۲۴۴

۵۱- انقضای ۴ سال از تاریخ مودالاثرفق شدن زوج کافی برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه است ۲۴۵

۵۲- وکالت ضمن عقد نکاح تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده معتبر است ۲۴۶

۵۳- زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد ۲۴۶

۵۴- در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت ۲۴۷

۵۵- گواهی عدم امکان سازش در مورد زن و شوهر یهودی ۲۴۸

۵۶- رسیدگی به اصل طلاق ۲۴۹

۵۷- اجازه طلاق ۲۵۰

۵۸- مراد از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق است ۲۵۱

۵۹- حکم دادگاه مدنی خاص مبنی بر اجازه ثبت طلاق قابل تجدیدنظر است ۲۵۱

۶۰- ترک خانواده ۲۵۲

۶۱- ازدواج ثبت نشده و تقاضای طلاق آن ۲۵۲

۶۲- حکم به اجبار زوج به طلاق ۲۵۲

۶۳- توافق زوجین در طلاق ۲۵۳

۶۴- حکم به اجبار زوج به طلاق ۲۵۴

۶۵- در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج، پس از رسیدگی اجازه طلاق داده می‌شود ۲۵۴

۶۶- گواهی عدم امکان سازش قبل از ایقاع طلاق برای کلیه اتباع ایران ۲۵۵

۶۷- اختلاف در اصل نکاح و طلاق و صلاحیت دادگاه ۲۵۶

۶۸- گواهی عدم امکان سازش ۲۵۷

۶۹- در مورد غائب مفقودالاثر، دادگاه حکم طلاق می‌دهد نه گواهی عدم امکان سازش ۲۵۸

۷۰- حکم طلاقی که در غیاب یکی از زوجین ۲۵۸

۷۱- ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه ۲۵۹

۷۲- ثبت طلاق در دفاتر کنسولی در صورت تراضی زوجین ۲۵۹

۷۳- در صورتی که نسبت به حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق ۲۶۰

۷۴- در صورت امتناع زوج از اجرا حکم طلاق نماینده دادگاه با امضاء دفاتر مربوطه آن را به‌موقع اجرا می‌گذارد ۲۶۱

۷۵- اثر طلاق واقع شده در ایران در کشور متبوع زن ۲۶۱

۷۶- ارائه دادخواست اعسار یا تقسیط در حین دادخواست طلاق ۲۶۳

۷۷- حق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت جنون زوج ۲۶۳

۷۸- صلاحیت دادگاه در دعوای طلاق ۲۶۴

۷۹- تعیین داور در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج ۲۶۵

۸۰- جمع تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه ۲۶۶

۸۱- عدم حضور زوج در دفترخانه برای طلاق توافقی پس از صدور رأی ۲۶۷

۸۲- ارجاع گواهی‌های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش به داوری و یا مراکز مشاوره ۲۶۸

۸۳- خوداری زوج از انجام تعهدات در گواهی عدم امکان سازش ۲۶۹

۸۴- امتناع زوجه از حضور در پزشکی قانونی جهت احراز وجود جنین یا عدم وجود جنین در پرونده طلاق  ۲۷۰

۸۵- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دادخواست طلاق ۲۷۱

۸۶- درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد ۲۷۲

۸۷- مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق ۲۷۳

۸۸- شمول ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده در خصوص طلاق به درخواست زوج یا طلاق‌ توافقی ۲۷۴

۸۹- منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱- ۲۷۵

۹۰- رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در خصوص طلاق ۲۷۶

پرسش و پاسخ های دعوای تمکین ۲۷۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۲۷۹

۱- مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد ۲۷۹

۲- قابلیت اجرایی گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی ۲۸۰

۳- ازدواج مجدد زوج با عدم تمکن مالی ۲۸۲

۴- شرط نفوذ نکاح صغیر توسط ولی ۲۸۳

۵- استفاده زوجین از حق حبس در مقابل درخواست تمکین ۲۸۴

۶- اجرایی بودن حکم تمکین ۲۸۵

۷- تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت ۲۸۶

۸- اخذ کل مَهر و عدم تمکین زوجه ۲۸۶

۹- استفاده از حق حبس در تمکین مجدد ۲۸۷

۱۰- مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی ۲۸۸

۱۱- الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه ۲۸۹

۱۲- نفقه زوجه در صورت عدم تمکین او به لحاظ عدم پرداخت مهر ۲۹۱

۱۳- نفقه زن در صورت عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت ۲۹۲

۱۴- شروط لازم برای پرداخت نفقه ۲۹۳

۱۵- مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه ۲۹۴

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۹۶

۱- پرداخت هزینه زایمان با وجود تمکین یا نشوز زن ۲۹۶

۲- نتیجه و اثر عدم اجرای حکم تمکین ۲۹۷

۳- اجرای حکم الزام به تمکین در خارج از کشور ۲۹۷

۴- اثبات عدم تمکین برای عدم پرداخت نفقه ۲۹۸

۵- نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم ۲۹۹

۶- ازدواج مجدد زوج بر اثر عدم تمکین زوجه ۲۹۹

۷- عدم رد درخواست تمکین به علت سکونت نکردن زوجه در منزل پدر و مادر ۳۰۰

۸- قابل تجدیدنظر بودن دعاوی مالی ۳۰۰

۹- نشوز زوج و عدم ایفای وظایف و تکالیف ۳۰۱

۱۰- شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم ۳۰۱

۱۱- عدم تمکین و نشوز زن به علت سکونت در محلی غیر از منزل شوهر ۳۰۲

۱۲- کیفیت اجرای حکم تمکین در داخل کشور ۳۰۳

۱۳- مسئولیت کیفری زوج به دلیل امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین ۳۰۳

قوانین و مقررات دعاوی خانواده ۳۰۵

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۳۰۷

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۳۲۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۳۴۲

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۳۵۳

از قانون مدنی ۳۵۶

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۳۵۹

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۳۶۹

منابع و مآخذ ۳۷۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.