تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

مجموعه قوانین خانواده سنا

29,000 تومان

مقایسه

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

فهرست کلی صفحه

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۱۳

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۳۰

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۵۰

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳     ۶۱

تصویب مواد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده  ۶۴

مقررات خانواده در قانون مدنی   ۶۷

مقررات خانواده در قانون مجازات اسلامی   ۹۸

مقررات خانواده در قانون آیین دادرسی کیفری   ۱۰۴

مقررات خانواده در قانون امور حسبی   ۱۰۶

آیین‌نامه قانون امور حسبی   ۱۴۳

آیین‏نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی   ۱۴۴

قانون تصدیق انحصار وراثت    ۱۴۷

‌قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور  ۱۵۳

آیین‌نامه اجرایی قانون اهداء جنین به زوجین نابارور  ۱۵۵

مقررات خانواده در قانون ثبت احوال   ۱۵۹

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست    ۱۷۲

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان   ۱۸۲

فهرست جزئی صفحه

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۹

فصل اول – دادگاه خانواده ۹

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۱۶

فصل سوم ـ ازدواج ۱۷

فصل چهارم – طلاق ۱۹

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۲۵

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۲۸

فصل هفتم – مقررات کیفری ۲۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۳۵

فصل اول- دادگاه خانواده ۳۵

مبحث اول- کلیات ۳۵

مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۳۷

مبحث سوم- طلاق توافقی ۳۹

مبحث چهارم- داوری ۴۰

مبحث پنجم- حقوق زوجه ۴۱

مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۴۲

مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال ۴۳

مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری ۴۴

مبحث نهم- مقررات کیفری ۴۶

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۴۶

مبحث اول- اهداف و تشکیلات ۴۶

مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۴۸

مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۵۰

مبحث چهارم- اتیان سوگند ۵۳

مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۵۳

مبحث ششم- چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۵۴

مبحث هفتم- نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۵۴

مبحث هشتم- تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۵۵

مبحث نهم- سایر موارد ۵۶

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۵۸

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۶۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ۶۳

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۷۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۷۹

تصویب مواد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۸۳

مقررات خانواده در قانون مدنی ۸۷

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق ۸۷

باب اوّل- در نکاح ۸۷

فصل اوّل- در خواستگاری ۸۷

فصل دوم- قابلیت صحّی برای ازدواج ۸۸

فصل سوم- در موانع نکاح ۸۹

فصل چهارم- شرایط صحّت نکاح ۹۳

فصل پنجم- وکالت در نکاح ۹۴

فصل ششم- در نکاح منقطع ۹۵

فصل هفتم- در مهر ۹۵

فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ۹۹

باب دوم- در انحلال عقد نکاح ۱۰۲

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح ۱۰۲

فصل دوم- در طلاق ۱۰۵

مبحث اوّل- در کلیات ۱۰۵

مبحث دوم- در اقسام طلاق ۱۰۷

مبحث سوم- در عدّه ۱۰۸

کتاب هشتم- در اولاد ۱۰۹

باب اوّل- در نَسَب ۱۰۹

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال ۱۱۱

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری ۱۱۴

کتاب نهم- در خانواده ۱۱۷

فصل اوّل- در الزام به انفاق ۱۱۷

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت ۱۱۹

فصل اوّل- در کلیات ۱۱۹

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن ۱۲۱

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن ۱۲۵

نظارت مُدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید ۱۲۵

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم ۱۲۸

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت ۱۳۰

مقررات خانواده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۱

فصل هفتم جرائم علیه اشخاص و اطفال ۱۳۱

فصل هجدهم- جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی ۱۳۵

فصل نوزدهم- جرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی ۱۳۸

مقررات خانواده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۴۱

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان ۱۴۱

مقررات خانواده در قانون امور حسبی ۱۴۳

باب پنجم- در امور راجع به ترکه ۱۴۳

فصل اول- در صلاحیت ۱۴۳

فصل دوم- در مهر و موم ۱۴۴

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم ۱۵۲

فصل چهارم- در تحریر ترکه ۱۵۵

فصل پنجم- راجع به دیون متوفی ۱۵۹

مبحث اول- استیفا دین از ترکه ۱۵۹

طبقه اول ۱۶۰

طبقه دوم ۱۶۰

طبقه سوم ۱۶۰

طبقه چهارم ۱۶۰

طبقه پنجم ۱۶۱

مبحث دوم- قبول ترکه ۱۶۳

مبحث سوم- رد ترکه ۱۶۵

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ۱۶۶

مبحث پنجم- تصفیه ۱۶۷

فصل ششم- راجع به وصیت ۱۷۱

فصل هفتم- در تقسیم ۱۷۶

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلا وارث ۱۸۲

فصل نهم- راجع به ترکه اتباع خارجه ۱۸۴

فصل دهم- در تصدیق انحصار وراثت ۱۹۰

باب هفتم- در هزینه ۱۹۴

آیین‌نامه قانون امور حسبی ۱۹۷

آیین‌نامه مواد ۳۷۷-۳۷۸ قانون امور حسبی ۱۹۷

آیین‏نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی ۱۹۹

قانون تصدیق انحصار وراثت ۲۰۵

‌قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ۲۱۳

آیین‌نامه اجرایی قانون اهداء جنین به زوجین نابارور ۲۱۵

فصل اول ـ تعاریف و کلیات ۲۱۵

فصل دوم ـ شرایط اهداء و دریافت جنین ۲۱۶

فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری ۲۱۷

فصل چهارم – شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین ۲۱۸

مقررات خانواده در قانون ثبت احوال ۲۱۹

فصل سوم – ثبت ولادت ۲۱۹

فصل چهارم – ثبت وفات ۲۲۴

فصل پنجم – ازدواج و طلاق ۲۲۹

فصل ششم – صدور شناسنامه ۲۳۱

فصل هفتم – صدور کارت شناسایی ۲۳۳

فصل هشتم – نام خانوادگی ۲۳۴

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۲۳۷

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۲۵۳

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

برچسب:
وزن0.8 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

جیبی

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مجموعه قوانین خانواده سنا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.