کتاب قانون آیین دادرسی مدنی

وزن 0.5 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

تعداد موجود :

104,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

x

وزن 0.5 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

جیبی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

قانون آیین دادرسی مدنی ۱

کتاب اول- کلیات ۱

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۳

باب دوم- وکالت در دعاوی ۸

باب سوم- دادرسی نخستین ۱۴

باب چهارم- تجدیدنظر ۸۳

باب پنجم- فرجام‌خواهی ۹۳

باب ششم- مواعد ۱۱۲

باب هفتم- داوری ۱۱۴

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۱۲۶

باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۱۲۹

سایر مقررات ۱۳۳

قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۷۵

قانون شورای حل اختلاف ۱۸۷

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف ۲۰۳

جدیدترین آراء وحدت رویه ۲۲۱

فهرست جزیی صفحه

قانون آیین دادرسی مدنی ۱

کتاب اول- کلیات ۱

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها ۳

فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها ۳

فصل دوم- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن ۶

باب دوم- وکالت در دعاوی ۸

باب سوم- دادرسی نخستین ۱۴

فصل اول- دادخواست ۱۴

مبحث اول- تقدیم دادخواست   ۱۴

مبحث دوم- شرایط دادخواست   ۱۴

مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست   ۱۵

مبحث چهارم- پیوست‌های دادخواست   ۱۶

فصل دوم- بهای خواسته ۱۸

فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۱۹

مبحث اول- جریان دادخواست   ۱۹

مبحث دوم- ابلاغ  ۲۰

مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی   ۲۵

فصل چهارم- جلسه دادرسی ۲۸

فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست ۳۱

فصل ششم- امور اتفاقی ۳۲

مبحث اول- تأمین خواسته  ۳۲

۱- درخواست تأمین   ۳۲

۲- اقسام تأمین   ۳۵

مبحث دوم- ورود شخص ثالث   ۳۷

مبحث سوم- جلب شخص ثالث   ۳۸

مبحث چهارم- دعوای متقابل   ۳۹

مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی   ۴۰

فصل هفتم- تأمین دلیل و اظهارنامه ۴۱

مبحث اول- تأمین دلیل   ۴۱

مبحث دوم- اظهارنامه  ۴۲

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۴۳

فصل نهم- سازش و درخواست آن ۴۸

مبحث اول- سازش    ۴۸

مبحث دوم- درخواست سازش    ۴۹

فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۵۰

مبحث اول- کلیات   ۵۰

مبحث دوم- اقرار ۵۱

مبحث سوم- اسناد  ۵۲

الف- مواد عمومی   ۵۲

ب- انکار و تردید  ۵۵

ج- ادعای جعلیت   ۵۶

د- رسیدگی به صحت و اصالت سند  ۵۸

مبحث چهارم- گواهی   ۶۰

مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی   ۶۳

مبحث ششم- رجوع به کارشناس    ۶۵

مبحث هفتم- سوگند  ۶۹

مبحث هشتم- نیابت قضایی   ۷۳

فصل یازدهم- رأی ۷۴

مبحث اول- صدور و انشای رأی   ۷۴

مبحث دوم- ابلاغ رأی   ۷۵

مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی   ۷۶

مبحث چهارم- واخواهی   ۷۷

مبحث پنجم- تصحیح رأی   ۷۸

مبحث ششم- دادرسی فوری   ۷۹

باب چهارم- تجدیدنظر ۸۳

فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر ۸۳

فصل دوم- آرای قابل تجدیدنظر ۸۳

فصل سوم- مهلت تجدیدنظر ۸۵

فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی ۸۵

فصل پنجم- جهات تجدیدنظر ۸۸

باب پنجم- فرجام‌خواهی ۹۳

فصل اول- فرجام‌خواهی در امور مدنی ۹۳

مبحث اول- فرجام‌خواهی و آرای قابل فرجام  ۹۳

مبحث دوم- موارد نقض    ۹۴

مبحث سوم- ترتیب فرجام‌خواهی   ۹۶

مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی   ۹۹

مبحث پنجم- مهلت فرجام‌خواهی   ۱۰۰

مبحث ششم- اقدامات پس از نقض    ۱۰۱

مبحث هفتم- فرجام تبعی   ۱۰۴

فصل دوم- اعتراض شخص ثالث ۱۰۵

فصل سوم- اعاده دادرسی ۱۰۷

مبحث اول- جهات اعاده دادرسی   ۱۰۷

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی   ۱۰۷

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی   ۱۰۸

باب ششم- مواعد ۱۱۲

فصل اول- تعیین و حساب مواعد ۱۱۲

فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد ۱۱۳

باب هفتم- داوری ۱۱۴

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار ۱۲۶

فصل اول- هزینه دادرسی ۱۲۶

فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی ۱۲۶

باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد ۱۲۹

فصل اول- کلیات ۱۲۹

فصل دوم- خسارات ۱۳۰

فصل سوم- مستثنیات دین ۱۳۱

سایر مقررات ۱۳۳

قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵

فصل اول- قواعد عمومی ۱۳۵

مبحث اول- مقدمات اجرا ۱۳۵

مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۱۳۷

مبحث سوم- ترتیب اجرا ۱۳۸

فصل دوم- توقیف اموال ۱۴۵

مبحث اول- مقررات عمومی   ۱۴۵

مبحث دوم- در توقیف اموال منقول  ۱۴۸

مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول  ۱۴۹

مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول  ۱۵۰

مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۱۵۲

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است   ۱۵۳

مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین   ۱۵۵

مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول  ۱۵۶

مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول  ۱۵۷

مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول  ۱۵۸

فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۱۵۹

مبحث اول- فروش اموال منقول  ۱۵۹

مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول  ۱۶۳

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۱۶۵

فصل ششم- حق تقدم ۱۶۶

فصل هفتم- تأدیه طلب ۱۶۷

فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۱۶۸

فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۱۷۰

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۷۵

قانون شورای حل اختلاف ۱۸۷

آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف ۲۰۳

جدیدترین آراء وحدت رویه ۲۲۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب قانون آیین دادرسی مدنی”

09016288181 02188303398