کتاب جرایم قاچاق مواد مخدر

وزن 0.40 kg
شابک

978-600-443-044-9

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

180,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

با فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر نوجوانان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرائم مواد مخدر می‌شوند آیا با توجه به مواد ۱۰ و ۸۹ قانون مزبور که از مجازات‌های سلب حیات و حبس مؤبد حبس ابد ذکری به میان نیاورده است مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد چگونه تعیین می‌شود؟ برای مثال اگر پسر ۱۷ ساله مرتکب جرم حمل بیش از یکصد گرم هروئین شود که مجازات آن اعدام است یا مرتکب جرم حمل ۸۰ گرم هروئین شود که مجازات آن حبس ابد می‌باشد مجازات هریک از موارد مزبور تغییر می‌نماید یا خیر.

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر

مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یکی از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولت‌ها به دنبال مبارزه با شیوع این‌گونه ناهنجاری‌ها و جرائم هستند و به همین دلیل قانون‌گذاران، مقرراتی وضع نموده‌اند تا به وسیله آن‌ها، از وقوع این ناهنجاری‌ها و جرائم پیشگیری نمایند و همچنین مرتکبین آن را به سزای اعمال خود برسانند.

در مقررات جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و مشخص نبودن دقیق دایره این‌گونه جرائم، تعریف آن را مشکل‌تر می‌کند. در تعریف از این جرائم نوشته‌اند: «جرائم مواد مخدر عبارتند از هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر»[۱]

ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر

جرائم قاچاق مواد مخدر نیز مانند سایر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند و ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر

عنصر قانونی جرائم مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ تا آن‌جا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، مندرج است.

جرائم مواد مخدر نیز در ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است: «…اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.

وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.

نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.

دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.

استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.

قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.»

مصادیق جرائم مربوط به مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است: یکی از مصادیق این جرائم، کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه است که در ماده ۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است،[۲] مصادیق دیگر آن نیز عبارتند از:

نگهداری یا اخفا یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه که عنصر قانونی آن در ماده ۳ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است.

وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک که عنصر قانونی آن در ماده ۴ مصوبه درج شده است.

خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آن که در ماده ۵ مصوبه مذکور است.

خرید، فروش، صادر کردن، وارد کردن، تولید، ساخت، توزیع، ارسال و در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفاء، نگهداری، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و مواد روان‌گردان مذکور در ماده ۸ مصوبه.

قاچاق مسلحانه مواد مخدر مندرج در ماده ۱۱ مصوبه مواد مخدر.

وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، مندرج در ماده ۱۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

معد ساختن واحد صنعتی، تجاری، خدمات و یا محل مسکونی برای انبار، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا مورد استفاده قرار دادن به منظورهای مزبور یا در اختیار دیگری قرار دادن به منظورهای مزبور و ارتکاب نماینده مالک یا اطلاع و یا اجازه وی نسبت به یکی از امور مزبور موضوع ماده ۱۳ قانون مزبور.

دایر کردن یا اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر مندرج در ماده ۱۴ مصوبه مذکور.

اعتیاد به مواد مخدر موضوع ماده ۱۵ مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

استعمال مواد مخدر و روان‌گردان که در ماده ۱۹ مصوبه درج شده است.

تزریق مواد مخدر به دیگری مندرج در ماده ۹ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹٫

تولید آلات و ادوات تولید یا استعمال مواد مخدر که عنصر قانونی آن ماده ۲۰ مصوبه می‌باشد.

سازماندهی فعالیت‌های مواد مخدر و روان‌گردان موضوع ماده ۱۸ الحاقی سال ۱۳۸۹٫

وزن 0.40 kg
شابک

978-600-443-044-9

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر ۹

جرائم مواد مخدر در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

جرائم قاچاق مواد مخدر در آراء دادگاه‌ها ۱۰۷

جرائم قاچاق مواد مخدر در نشست‌های قضائی ۱۱۵

جرائم قاچاق مواد مخدر در نظریات مشورتی ۱۴۷

جرائم قاچاق مواد مخدر در قوانین و مقررات ۱۹۱

منابع و مآخذ ۲۳۷

فهرست کلی صفحه

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر ۹

مبحث اول:  روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۱

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر ۱۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر ۱۸

مبحث دوم: احکام ویژه در رابطه با جرائم مواد مخدر ۳۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم مواد مخدر ۳۳

جرائم مواد مخدر در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ۳۷

۱- رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش    ۳۷

۲- مجازات مخفی کننده مواد مخدر ۳۹

۳- مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور ۴۴

۴- عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک ۵۵

۵- مجازات معتادان ولگرد ۶۱

۶- صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز ۶۳

۷- تفکیک صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادگاه‌های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم ۶۹

۸- مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام ۷۳

۹- ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی ۷۷

۱۰- وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به‌موقع زندانی   ۸۵

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۹۱

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر بالغین زیر ۱۸ سال ۹۱

۲- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم حمل مواد مخدر ۹۳

۳- دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت ۹۵

۴- رسیدگی به جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در محاکم ویژه اطفال صورت می‌گیرد ۹۷

۵- در رسیدگی به اتهام سرقت مسلحانه مواد مخدر توسط سرباز وظیفه دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی دارد ۹۹

۶- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم حمل و نگه‌داری مواد روان‌گردان ۱۰۱

۷- مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون ۱۰۳

جرائم قاچاق مواد مخدر در آراء دادگاه‌ها ۱۰۷

۱- قطعیت حکم در جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر ۱۰۹

۲- بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور ۱۱۰

جرائم قاچاق مواد مخدر در نشست‌های قضائی ۱۱۵

۱- مسئولیت کیفری فرد در حالت اعتیاد شدید به مواد مخدر ۱۱۷

۲- شمول قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر در ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲- ۱۱۹

۳- برداشت مواد مخدر مکشوفه به وسیله کارمند دادگستری ۱۲۰

۴- عبارت «تکرار جرم» ذیل ماده ۱۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعتیاد مجدد ۱۲۲

۵- مجازات حمل نیم کیلوگرم تریاک و فروش به همان میزان ۱۲۳

۸- اعمال تخفیف در جرائم مواد مخدر ۱۲۴

۹- شمول ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۲۵

۱۰- نحوه تفهیم اتهام به متهمان اعتیاد به مواد مخدر ۱۲۶

۱۱- نحوه اجرای ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۲۷

۱۲- شمول ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و  راجع به محکومانی که در زندان‌های بسته نگهداری می‌شوند ۱۲۸

۱۳- مالیت داشتن مواد مخدر ۱۳۰

۱۴- شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر ۱۳۱

۱۵- قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۳

۱۶- جنبه جزایی تزریق آمپول‌های ترک اعتیاد ۱۳۴

۱۷- عنوان ماری‌جوانا در دسته‌بندی مواد مخدر ۱۳۵

۱۸- حمل و نگهداری هر نوع ادوات مواد مخدر ۱۳۵

۱۹- تخفیف مجازات در مورد مواد مخدر ۱۳۶

۲۰- تخفیف در جرائم مواد مخدر ۱۳۷

۲۱- ادعای مالکیت ثالث نسبت به خودروی توقیف شده در جرائم مواد مخدر ۱۳۸

۲۲- تعیین مجازات برای حداقل مواد مخدر در بندهای مادتین ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹

۲۳- اعتراض ثالث در توقیف اتومبیل در جرائم مواد مخدر ۱۴۰

۲۴- عنوان مجرمانه حمل مواد جهت فروش ۱۴۰

۲۵- جرائم مواد مخدر به‌عنوان مصداق جرائم سازمان‌یافته ۱۴۱

۲۶- دیه معتادین به مواد مخدر نامناسب ۱۴۲

۲۷- حمل مواد مخدر به میزان متعارف و جهت مصرف شخصی توسط فرد معتاد ۱۴۳

۲۸- مرجع صالح رسیدگی به نگهداری روان‌گردان ۱۴۴

جرائم قاچاق مواد مخدر در نظریات مشورتی ۱۴۷

۱- صدور پروانه کسب برای شخص معتاد ۱۴۹

۲- تعلیق حکم ۱۴۹

۳- تعلیق و تعویق مجازات جرم قاچاق ۱۵۱

۴- جرائم مواد مخدر اطفال ۱۵۱

۵- محکومیت‌های مالی جرم مواد مخدر ۱۵۳

۶- ارتکاب جرم در مدت تعلیق ۱۵۴

۷- تخفیف در جرم مواد مخدر ۱۵۶

۸- نوع مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی ۱۵۶

۹- نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت ۱۵۷

۱۰- قاعده جمع مجازات‌ها ۱۵۸

۱۱- جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ۱۵۹

۱۲- تعدد جرم در مواد مخدر ۱۶۰

۱۳- تعدد جرم در جرائم مواد مخدر ۱۶۱

۱۴- تناسب مجازات در صورت تعدد جرم ۱۶۳

۱۵- تعیین مجازات در فرض تعدد و تکرار جرم ۱۶۴

۱۶- مجازات معاون جرم اعدام در مواد مخدر ۱۶۵

۱۷- نحوه اعمال مجازات مرتکب جرم مواد مخدر در خصوص تعدد جرم ۱۶۶

۱۸- نحوه اعمال مجازات و رعایت تناسب در صورت تکرار جرم مواد مخدر ۱۶۶

۱۹- چگونگی تعیین مصداق قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم ارائه تعریف قاچاق توسط قانون ۱۶۷

۲۰- چگونگی تعیین مجازات به نوجوانان زیر ۱۸ سال مرتکب جرائم مواد مخدر ۱۶۸

۲۱- حبس بدل از جزای نقدی در قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۶۹

۲۲- ارتکاب به جرم سرقت در زمان تعلیق مجازات استعمال مواد مخدر ۱۷۱

۲۳- چگونگی اعمال تخفیف در جرائم مواد مخدر ۱۷۲

۲۴- مجازات ابطال گذرنامه در خصوص مرتکبین قاچاق مواد مخدر ۱۷۳

۲۵- اقدام به جرح عمدی در حین دستگیری به جرم حمل مواد مخدر ۱۷۴

۲۶- اقسام و درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در مواد مخدر ۱۷۶

۲۷- تخفیف در جرائم مواد مخدر ۱۷۷

۲۸- نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر ۱۷۷

۲۹- چگونگی نحوه اعمال مجازات مرتکب مواد مخدر در صورت تعدد جرم ۱۷۹

۳۰- منظور  از قاچاق مواد با توجه به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه  با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹- ۱۸۱

۲۹- نحوه تشخیص مصداق «قاچاق عمده» ۱۸۲

۳۱- نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون ۱۸۴

۳۲- مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم در خصوص مواد مخدر با توجه به تصویب مجازات جدید ۱۸۷

۳۳- چگونگی اعمال تعلیق و تبدیل مجازات در جرائم مواد مخدر ۱۸۸

۳۴- چگونگی اعمال حبس بدل از جزای نقدی و تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر ۱۸۹

جرائم قاچاق مواد مخدر در قوانین و مقررات ۱۹۱

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ۱۹۳

آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۲۱۴

قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر ۲۲۸

صلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۷

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب جرایم قاچاق مواد مخدر”

09016288181 02188303398