اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب جرایم قاچاق مواد مخدر

کتاب فوق مشتمل بر موضوعاتی چون ارکان تشکیل‌دهنده قاچاق مواد مخدر و تعریف هر یک از مصادیق ارتکاب این جرم است.همچنین در این کتاب می­توانید به نمونه دادخواست، نمونه رأی و نمونه پرسش و پاسخ هایی در رابطه با  قطعیت حکم در جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر از نوع هرویئن، عدم تحقق جرم آدم ربایی از طریق بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور دسترسی پیدا کنید.

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

کتاب فوق مشتمل بر موضوعاتی چون ارکان تشکیل‌دهنده قاچاق مواد مخدر و تعریف هر یک از مصادیق ارتکاب این جرم است.همچنین در این کتاب می­توانید به نمونه دادخواست، نمونه رأی و نمونه پرسش و پاسخ هایی در رابطه با  قطعیت حکم در جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر از نوع هرویئن، عدم تحقق جرم آدم ربایی از طریق بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور دسترسی پیدا کنید.

با فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر نوجوانان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرائم مواد مخدر می‌شوند آیا با توجه به مواد ۱۰ و ۸۹ قانون مزبور که از مجازات‌های سلب حیات و حبس مؤبد حبس ابد ذکری به میان نیاورده است مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد چگونه تعیین می‌شود؟ برای مثال اگر پسر ۱۷ ساله مرتکب جرم حمل بیش از یکصد گرم هروئین شود که مجازات آن اعدام است یا مرتکب جرم حمل ۸۰ گرم هروئین شود که مجازات آن حبس ابد می‌باشد مجازات هریک از موارد مزبور تغییر می‌نماید یا خیر.

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر

مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یکی از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولت‌ها به دنبال مبارزه با شیوع این‌گونه ناهنجاری‌ها و جرائم هستند و به همین دلیل قانون‌گذاران، مقرراتی وضع نموده‌اند تا به وسیله آن‌ها، از وقوع این ناهنجاری‌ها و جرائم پیشگیری نمایند و همچنین مرتکبین آن را به سزای اعمال خود برسانند.

در مقررات جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و مشخص نبودن دقیق دایره این‌گونه جرائم، تعریف آن را مشکل‌تر می‌کند. در تعریف از این جرائم نوشته‌اند: «جرائم مواد مخدر عبارتند از هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر»[۱]

محصولات پرفروش

با فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بر نوجوانان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرائم مواد مخدر می‌شوند آیا با توجه به مواد ۱۰ و ۸۹ قانون مزبور که از مجازات‌های سلب حیات و حبس مؤبد حبس ابد ذکری به میان نیاورده است مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد می‌باشد چگونه تعیین می‌شود؟ برای مثال اگر پسر ۱۷ ساله مرتکب جرم حمل بیش از یکصد گرم هروئین شود که مجازات آن اعدام است یا مرتکب جرم حمل ۸۰ گرم هروئین شود که مجازات آن حبس ابد می‌باشد مجازات هریک از موارد مزبور تغییر می‌نماید یا خیر.

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر

مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یکی از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولت‌ها به دنبال مبارزه با شیوع این‌گونه ناهنجاری‌ها و جرائم هستند و به همین دلیل قانون‌گذاران، مقرراتی وضع نموده‌اند تا به وسیله آن‌ها، از وقوع این ناهنجاری‌ها و جرائم پیشگیری نمایند و همچنین مرتکبین آن را به سزای اعمال خود برسانند.

در مقررات جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و مشخص نبودن دقیق دایره این‌گونه جرائم، تعریف آن را مشکل‌تر می‌کند. در تعریف از این جرائم نوشته‌اند: «جرائم مواد مخدر عبارتند از هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر»[۱]

ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر

جرائم قاچاق مواد مخدر نیز مانند سایر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند و ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر

عنصر قانونی جرائم مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ تا آن‌جا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، مندرج است.

جرائم مواد مخدر نیز در ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است: «…اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.

وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.

نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.

دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.

استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.

قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.»

مصادیق جرائم مربوط به مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است: یکی از مصادیق این جرائم، کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه است که در ماده ۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است،[۲] مصادیق دیگر آن نیز عبارتند از:

نگهداری یا اخفا یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه که عنصر قانونی آن در ماده ۳ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است.

وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک که عنصر قانونی آن در ماده ۴ مصوبه درج شده است.

خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آن که در ماده ۵ مصوبه مذکور است.

خرید، فروش، صادر کردن، وارد کردن، تولید، ساخت، توزیع، ارسال و در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفاء، نگهداری، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و مواد روان‌گردان مذکور در ماده ۸ مصوبه.

قاچاق مسلحانه مواد مخدر مندرج در ماده ۱۱ مصوبه مواد مخدر.

وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، مندرج در ماده ۱۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

معد ساختن واحد صنعتی، تجاری، خدمات و یا محل مسکونی برای انبار، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا مورد استفاده قرار دادن به منظورهای مزبور یا در اختیار دیگری قرار دادن به منظورهای مزبور و ارتکاب نماینده مالک یا اطلاع و یا اجازه وی نسبت به یکی از امور مزبور موضوع ماده ۱۳ قانون مزبور.

دایر کردن یا اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر مندرج در ماده ۱۴ مصوبه مذکور.

اعتیاد به مواد مخدر موضوع ماده ۱۵ مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

استعمال مواد مخدر و روان‌گردان که در ماده ۱۹ مصوبه درج شده است.

تزریق مواد مخدر به دیگری مندرج در ماده ۹ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹٫

تولید آلات و ادوات تولید یا استعمال مواد مخدر که عنصر قانونی آن ماده ۲۰ مصوبه می‌باشد.

سازماندهی فعالیت‌های مواد مخدر و روان‌گردان موضوع ماده ۱۸ الحاقی سال ۱۳۸۹٫

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات