تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

تصدیق خسارات

76,500 تومان

مقایسه

مطابق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ناظر بر رسیدگی شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به:

۱٫ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.

۲. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء مراجع شبه قضائی.

۳. رسیدگی به شکایات استخدامی است.

 در تبصره یک این ماده مقرر شده است: «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.»

در مواردی امکان دارد که اعمال عمومی موجب ورود زیان به دیگران شود و از آنجا که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند افراد می­توانند با مراجعه به مراجع قضائی این خسارت را مطالبه کنند. در این راستا دو مرجع قضائی (دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی) که در تبصره فوق نیز ذکر گردیده‌اند این صلاحیت را در دو حوزه به عهده دارند.

در این رابطه از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد تبصره ماده ۱۰ نظریه‌ای صادر شده که به شرح ذیل است:

پرسش: خواهشمند است ارشاد فرمایید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدم‌اند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟

۱. تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به‌عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.

۲. با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۶۸/۹۲/۷ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

گفتار اول: حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری

تبصره ماده ۱۰ قانون دیوان تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات مذکور در بندهای ۱ (خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آن‌ها) و ۲ (خسارت ناشی از آراء مراجع شبه قضائی) را توسط دادگاه عمومی منوط به تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.

حوزه تصدیق خسارت وارده به اشخاص توسط دستگاه­های دولتی و شهرداری­ها توسط دیوان عدالت را نیز باید با توجه به صلاحیت دیوان در نظر گرفت. در صورتی که تصمیم اداره موضوع بحث نباشد و ذی­نفع نیز مدعی غیرقانونی بودن اقدام اداره نمی­شود.

برای مثال زمانی که اراضی اشخاص توسط اداره تملک می­شود، اعم از اینکه تملک قانونی یا غیرقانونی باشد؛ ولی ذی­نفع صرفاً خسارت ناشی از آن را مطالبه می­کند موضوع قابل ارجاع به دیوان جهت احراز اساس استحقاق فرد به دریافت خسارت نیست و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای اشخاص در این موارد را دارند.

مع­الوصف خسارات موضوع این تبصره ممکن است از سه مرجع ناشی گردد:

الف) خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها.

بند «الف» ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری از جمله موارد صلاحیت دیوان را «شکایات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری­ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها بیان کرده است.»

این بدان معناست که در صورتی که به لحاظ تصمیمات و اقدامات واحدهای مذکور خسارتی متوجه اشخاص شده باشد در اینجا دیوان باید ورود خسارت به لحاظ تصمیمات و اقدامات مذکور را تصدیق نماید تا ذی­نفع از طریق دادگاه­های عمومی میزان و مطالبه آن را تقاضا نماید.

نکته‌ای که ذکر آن ضروری است این است که اگر تصمیم و اقدام دستگاه طرف شکایت قانونی باشد بحث ورود خسارت لزوم و تصدیق دیوان عدالت در این مورد نیز موضوعیت دارد یا خیر؟

از مفهوم تبصره یک ماده ۱۰ استناد می­شود که خسارت موضوع این تبصره تنها در فرضی که تصمیم و اقدام دستگاه دولتی غیرقانونی باشد مطرح نیست، بلکه اگر عمل دستگاه دولتی قانونی باشد نیز ورود خسارت و لزوم تصدیق دیوان نیز موضوعیت دارد ،بدین معنی که ممکن است به لحاظ اعمال قانونی یک دستگاه دولتی خسارت قابل جبرانی به اشخاص وارد شود که در اینجا ذی­نفع بایستی با طی تشریفات آئین دادرسی تصدیق خسارت را از دیوان تقاضا نماید و در فرض تصدیق این امر توسط دیوان برای مطالبه و تعیین میزان آن باید به دادگاه عمومی مراجعه کند.

ب) خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی

این بند از ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی را در صلاحیت دیوان اعلام کرده است نیز همانند مورد «الف» می­باشد و همان روند در تصدیق خسارت طی می­گردد.

ج) خسارت ناشی از تصمیمات مراجع شبه قضائی

در مورد تصدیق دیوان در ورود خسارت وارده از ناحیه تصمیمات مراجع شبه قضائی، فرد ذی­نفع نخست بایستی طبق بند ۲ ماده ۱۰ به آراء تصمیمات قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت نماید و در فرض ابطال و یا نقض رأی یا تصمیم مرجع طرف شکایت، تصدیق ورود خسارت توسط آن مراجع در دیوان عدالت اداری موضوعیت پیدا می‌کند.

به نظر می­رسد چنانچه رأی موضوع شکایت جنبه مالی داشته باشد مانند آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم[۱] چنانچه دیوان عدالت آراء مراجع مذکور را نقض کند ولی دستگاه دولتی به استناد رأی مراجع مذکور از ذی­نفع، مالیاتی اضافی گرفته باشند؛

برای مطالبه مبلغ مازادی که رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی ناظر بر آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است نیازی به احراز مجدد ورود خسارت در دیوان عدالت نیست و ذی­نفع می‌تواند از طریق محاکم عمومی مالیات مبلغ پرداخت شده مازاد را از دستگاه دولتی (در این فرض سازمان مالیاتی) مطالبه نماید.

د) خسارت ناشی از تضییع حقوق استخدامی

در اینجا در صورتی که به دنبال تضییع حقوق استخدامی فرد از سوی اداره خسارتی به شخص وارد شود دیوان باید ورود خسارت به لحاظ تصمیمات و اقدامات مذکور را تصدیق نماید تا ذی­نفع از طریق دادگاه‌های عمومی میزان و مطالبه آن را تقاضا نماید.

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست جزئی صفحه

معرفی تصدیق خسارات در دیوان عدالت اداری ۷

تصدیق خسارات در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۲۳

تصدیق خسارات در آرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ۹۹

تصدیق خسارات در آرای شعب دیوان عدالت اداری ۱۰۵

تصدیق خسارات در نظریات مشورتی ۱۷۷

تصدیق خسارات در قوانین و مقررات ۱۸۱

فهرست جزئی صفحه

معرفی تصدیق خسارات در دیوان عدالت اداری ۷

مبحث اول: معرفی دعوای تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری ۹

گفتار اول: حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری ۱۱

گفتار دوم: حوزه صلاحیت محاکم عمومی ۱۴

مبحث دوم: نحوه طرح دعوی خسارت در دیوان عدالت اداری ۱۶

گفتار اول: شروع به رسیدگی ۱۶

شروع رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است برگه دادخواست منظور برگه رسمی دادخواست است که باید به زبان فارسی و به صورت خوانا به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود ۱۶

گفتار دوم: مدارک لازم جهت طرح شکایت در دیوان ۱۷

کامل بودن و محکم بودن مستندات در اقناع دستگاه و دیوان به جهت احقاق حق بسیار ضروری است؛ بنابراین میبایست در جهت جمع‌آوری مدارک ذیل اقدام نمود: ۱۷

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۱۸

برابر ماده ۱۹ قانون دیوان هزینه دادرسی در شعب دیوان، یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) ریال است ۱۸

گفتار چهارم: اعتراض به آراء شعب دیوان عدالت اداری ۱۸

تصدیق خسارات در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۲۳

۱- ورود ضرر از ناحیه حیات‌وحش شهرستان اهر ۲۵

۲- ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵- ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو ۳۱

۳- ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۵/۷/۱۳۸۵ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی    ۳۹

۴- اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شعب ‎دیوان عدالت اداری (ورود خسارت در پی پلمپ غیر قانونی)  ۵۶

۵- اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ۶۰

۶- اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ۸۸

۷- اعمال ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری ۹۳

تصدیق خسارات در آرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ۹۹

۱- ابطال تصویب‌نامه مورخ ۲۶/۴/۸۴ به شماره ۱۸۸۲۸/ت ۳۳۱۹ ه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴   ۱۰۱

تصدیق خسارات در آرای شعب دیوان عدالت اداری ۱۰۵

۱- تعیین میزان خسارت ۱۰۷

۲- عقب‌نشینی ارادی صاحب ملک ۱۰۸

۳- اقامه دعوای خسارت علیه شهرداری پس از تعیین سهم دقیق مالکان   ۱۰۹

۴- خسارت تأخیر تأدیه دیون دولت ۱۱۲

۵- مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه ۱۱۳

۶- خسارت به اشخاص خصوصی در اثر اجرای طرح‌های عمومی ۱۱۵

۷- شرایط تصدیق خسارت در دیوان ۱۱۶

۸- قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری ۱۱۹

۹- کاهش رونق کسب و کار به دلیل عملیات اجرایی ساخت مترو ۱۲۰

۱۰- مصداق خسارت مستوجب صدور حکم به تصدیق خسارت ۱۲۲

۱۱- شرط خسارت مستوجب صدور حکم به تصدیق خسارت ۱۲۳

۱۲- شکایت قبل از مراجعه به طرف شکایت ۱۲۴

۱۳- قطع گاز به دلیل عدم پرداخت بدهی ۱۲۵

۱۴- مسئولیت پرداخت خسارت وارده در نتیجه اجرای طرح‌های عمرانی    ۱۲۷

۱۵- خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری ۱۳۰

۱۶- تصدیق ورود خسارت نسبت به قطعه زمین ۱۳۱

۱۷- ارزش افزوده دریافتی شهرداری ۱۳۴

۱۸- مصادیق تصدیق خسارت (احداث خطوط انتقال و توزیع برق) ۱۳۵

۱۹- تصدیق خسارت (مفقود شدن پاسخ‌نامه آزمون دکتری) ۱۳۷

۲۰- ابطال اقدامات غیرقانونی عملی و انجام شده ۱۳۸

۲۱- تأخیر در صدور پایان کار (مصداق عدم النفع بودن خسارت دیرکرد صدور پایان کار)  ۱۳۹

۲۲- شرایط تصدیق خسارت ۱۴۱

۲۳- احراز مالکیت در تصدیق خسارت (اثبات مالکیت با قولنامه تأیید شده)  ۱۴۲

۲۴- احراز فعل یا ترک فعل مستقیم و خلاف قانون اداره ۱۴۳

۲۵- شرایط تصدیق خسارت ۱۴۴

۲۶- سمت مستأجر در دعوی تملک ۱۴۷

۲۷- صلاحیت انحصاری کمیسیون در تخریب ۱۴۸

۲۸- تقویم اراضی واقع در طرح‌های شهرداری ۱۵۰

۲۹- تصدیق ورود خسارت زمین زراعی و اعلام استحقاق بهای آن ۱۵۱

۳۰- ورود خسارت به علت تعلل در تأخیر پروانه ساختمانی ۱۶۲

۳۱- ورود خسارت بر اثر عبور کانال برق و لوله گاز از اراضی ۱۶۴

۳۲- ملی کردن اراضی ۱۶۵

۳۳- تعیین میزان خسارت ۱۶۶

۳۴- میزان مستمری از کارافتادگی ۱۶۷

۳۵- شخصیت حقوقی مستقل سازمان نوسازی و بهسازی شهر سمنان از شهرداری    ۱۶۸

۳۶- تصدیق ورود خسارت ۱۶۹

تصدیق خسارات در نظریات مشورتی ۱۷۷

۱- مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه و خسارت ۱۷۹

تصدیق خسارات در قوانین و مقررات ۱۸۱

قانون دیوان عدالت اداری ۱۸۳

بخش اول- تشکیلات ۱۸۳

بخش دوم- آیین دادرسی ۱۸۶

فصل اول- صلاحیت ۱۸۶

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی ۱۸۹

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی ۱۸۹

اول– دادخواست ۱۸۹

دوم- دستور موقت ۱۹۶

سوم- رسیدگی و صدور رأی ۱۹۸

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۲۰۶

مبحث سوم- رسیدگی در هیئت عمومی ۲۱۰

بخش سوم- اعاده دادرسی ۲۱۷

بخش چهارم- اجرای احکام ۲۱۹

بخش پنجم- سایر مقررات ۲۲۴

قانون مسئولیت مدنی ۲۲۶

از قانون مدنی ۲۳۱

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۲۳۲

فصل اوّل- در کلیات ۲۳۲

فصل دوم- در ضَمان قهری ۲۳۳

مبحث اوّل- در غصب ۲۳۳

مبحث دوم- در اِتلاف ۲۳۶

مبحث سوم- در تسبیب ۲۳۷

مبحث چهارم- در استیفاء ۲۳۸

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تصدیق خسارات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.