تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاه‌ها

این کتاب به شما می آموزد که چه زمانی و چگونه دعوای مطالبه نفقه اقامه کنید و چگونه از آن دفاع کنید تا برنده دعوا باشید.

 

با مشاهده نمونه دادخواست می آموزید که سریعاً دادخواست تنظیم کنید و با مطالعه نمونه آراء نحوه دفاع از این دعوا را یاد خواهید گرفت. با مطالعه این کتاب تمام آنچه که برای طرح و دفاع از دعوای مطالبه نفقه مورد نیاز است را خواهید آموخت.

33,000 تومان

مقایسه

دعوای نفقه از دعاوی خانوادگی است که مورد توجه خیل عظیمی از مخاطبان قرار گرفته است و کتاب دعوای نفقه در رویه دادگاه ها این دعوا ارکان آن و شرایط اقامه دعوای مطالبه نفقه را بیان کرده است. مراحل دادخواست نفقه

در دادگاه نفقه چه بگوییم، نمونه دادخواست مطالبه نفقه همسر، اثبات عدم پرداخت نفقه، سوالات قاضی در دادگاه نفقه، دادگاه نفقه چند جلسه است، کارشناس نفقه چه سوالاتی می پرسد، نحوه محاسبه نفقه موضوعاتی هستند که با مطالعه کتاب فوق میتوانید بیاموزید.

دعوای نفقه  از دعاوی مهم و پرکاربرد خانواده است و این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه نفقه چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع و رویه قضایی را نیز می آموزید. کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در  مورد دعوای مطالبه نفقه است.

برچسب:
وزن0.45 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه. 9

معرفی و نمونه دادخواست دعوای نفقه. 11

معرفی دعوای مطالبه نفقه. 13

مبحث اول: مفهوم نفقه و شرایط پرداخت آن.. 13

مبحث دوم: شرایط پرداخت نفقه در موارد خاص… 15

مبحث سوم: ضمانت اجراهای وصول نفقه. 17

مبحث چهارم: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی.. 19

دعوای مطالبه نفقه در آرای دیوان‌‌عالی کشور. 25

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌‌عالی کشور. 27

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌‌عالی کشور. 28

دعوای مطالبه نفقه در آرای دادگاه‌ها. 59

رأی شعبه 202 دادگاه عمومی خانواده تهران. 61

رأی شعبه 275 دادگاه عمومی خانواده تهران. 62

دعوای مطالبه نفقه در نشست‌های قضائی.. 79

دعوای مطالبه نفقه در نظریه‌های مشورتی.. 135

دعوای مطالبه نفقه در قوانین و مقررات قانونی.. 155

قانون حمایت خانواده مصوب 1391. 157

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1391. 172

از قانون مدنی.. 189

قانون حمایت خانواده مصوب 1353. 191

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 1353 . 201

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست… 204

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان.. 213

منابع و مأخذ.. 215

فهرست جزئی صفحه

مقدمه. 9

معرفی و نمونه دادخواست دعوای نفقه. 11

معرفی دعوای مطالبه نفقه. 13

مبحث اول: مفهوم نفقه و شرایط پرداخت آن.. 13

گفتار اول: مفهوم نفقه. 13

گفتار دوم: شرایط پرداخت نفقه. 14

مبحث دوم: شرایط پرداخت نفقه در موارد خاص… 15

گفتار اول: نفقه در زمان اعمال حق حبس… 15

گفتار دوم: نفقه پس از طلاق. 15

گفتار سوم: نفقه در عده وفات.. 15

گفتار چهارم: نفقه در عقد موقت.. 16

مبحث سوم: ضمانت اجراهای وصول نفقه. 17

گفتار اول: ضمانت اجرای حقوقی وصول نفقه. 17

گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری وصول نفقه. 17

مبحث چهارم: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی.. 19

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی دعوای مطالبه مهریه. 19

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده 21

نمونه دادخواست مطالبه نفقه به همراه تأمین خواسته. 22

نمونه دادخواست مطالبه نفقه به همراه خسارات.. 23

دعوای مطالبه نفقه در آرای دیوان‌‌عالی کشور. 25

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌‌عالی کشور. 27

1. احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و … قابل تجدیدنظر نیست. 27

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌‌عالی کشور. 28

1. اثبات زوجیت قبل از مطالبه نفقه. 28

2. عدم پرداخت نفقه به دلیل امتناع زوجه از سکونت در منزل زوج. 28

3. مطالبه تمکین و تأخیر در دادن نفقه قبل از هم منزل و معاشر شدن با زوجه. 29

4. شروط اجبار زوج به طلاق. 29

5. نفقه گذشته شامل موردی که مادر اطفال نفقه آن‌ها را مطالبه می‌نمایند نیست. 30

6. اختصاص تعیین نحله یا اجرت‌المثل به طلاق به درخواست زوج. 30

7. تقدم شروط ضمن عقد در خصوص امور مالی بر ضوابط قانونی راجع به اجرت‌المثل یا نحله. 31

8. دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه. 34

9. لزوم محاسبه نفقه به وجه رایج کشور حتی در مورد زوجین ساکن خارج از کشور 36

10. استقرار نفقه با تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی.. 39

11. عدم صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد در دعوا راجع به مطالبه نفقه. 43

12. طلاق به درخواست زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه. 45

13. عدم امکان جمع بین نحله و اجرت‌المثل ایام زوجیت.. 49

14. عدم پرداخت اجرت‌المثل و نحله در فرض وجود شرط تنصیف.. 53

15. ارتباط دعوای نفقه با درخواست طلاق. 57

دعوای مطالبه نفقه در آرای دادگاه‌ها 59

1. تکلیف قاضی در ارجاع به داوری در دعوای طلاق به درخواست زوجه. 61

2. اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک.. 62

3. تهیه مسکن مناسب شرط الزام به تمکین.. 64

4. رابطۀ تمکین و نفقه. 66

5. زندگی مشترک زوجین اماره است بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج. 69

6. عدم اثبات دعوا با شهادت دو زن. 70

7. عدم تعلق مسکن به زوج ناشزه 71

8. معیار دادگاه در تعیین میزان نفقه. 72

9. نفقه فرع بر تمکین است نه تمکین فرع بر پرداخت نفقه. 74

10. رشد، شرط مطالبه نفقه فرزند از پدر 76

11. اصل بر پرداخت نفقه در طول زندگی مشترک.. 77

دعوای مطالبه نفقه در نشست‌های قضائی.. 79

1. تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده 81

2. تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش… 82

3. اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اولاد. 84

4. دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب.. 84

5. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه معوقه کمتر از ده میلیون ریال. 86

6. چگونگی دریافت نفقه فرزند بالغ غیر رشید از پدر یا جد پدری.. 87

7. احراز رشد برای اقامۀ دعوای مطالبۀ مهریه و نفقه. 87

8. مرجع رسیدگی به واخواهی زوج در دعوای مطالبه نفقه. 88

9. مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط.. 89

10. امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن. 92

11. آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه 93

12. محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه. 95

13. مطالبه نفقه ایام گذشته پس از صدور حکم طلاق. 95

14. طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه. 96

15. مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی توسط پدر و مادر زوجه (مقتوله) 97

16. حضانت و نفقه اطفال رشید. 99

17. امتناع از پرداخت خرج و هزینه فرزند دانشجو. 99

18. الزام پدر به پرداخت نفقه اعم از وجه نقد و غیره به فرزندی که در غیر از محلی که پدر تعیین کرده مسکن گزیند. 100

19. شرایط مطالبه نفقه توسط اقارب.. 102

20. الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه. 103

21. توافق زوجین مبنی بر سقوط حق نفقه فرزندان بر عهدۀ پدر 104

22. عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه. 106

23. درخواست نفقه جنین و مخارج دارو و درمان آن از زوج. 107

24. درخواست نفقه از طرف زوجه با وجود عدم تمکین وی به علت عدم پرداخت مهر. 108

25. استحقاق نفقه از طرف زن با وجود عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت.. 109

26. تعهد زوج به پرداخت نفقه فرزندان و عدم ایفای تعهد. 110

27. نفقه پدر و مادر سالمند در صورت تعدد فرزندان. 111

28. اثبات تمکین و تمکن برای اخذ نفقه. 111

29. پرداخت نفقه از سوی شخص دیگر درصورتی‌که پدر نفقه را نپردازد. 112

30. افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم. 113

31. نفقه فرزند متولد از زنا 115

32. نفقه ایام گذشته اقارب.. 116

33. تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان. 117

34. مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر. 118

35. مدت زمان و موعد انفاق به فرزندان. 119

36. مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه. 121

37. توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه. 122

38. نحوه تعیین نفقه زوجه. 124

39. مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه. 125

40. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه طفل نامشروع. 127

41. تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنایی که حکم اثبات نسب وی صادر شده 128

42. شرط پرداخت نفقه در عقد موقت.. 129

43. نفقه دختر رشیدی که از زندگی با پدر امتناع کرده 130

44. کیفیت حکم پرداخت نفقه فرزند. 130

45. نفقه زوجه در فاصله زمانی عقد تا زفاف.. 131

46. تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع. 133

دعوای مطالبه نفقه در نظریه‌های مشورتی.. 135

1. هزینه زایمان. 137

2. صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی.. 138

3. عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع. 139

4. لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه در صورت عدم پرداخت آن از جانب شوهر. 139

5. استحقاق نفقه و کسوه با اجرای حکم تمکین.. 140

6. حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان نفقه زوجه در مواعد معین.. 140

7. پرداخت مهریه و نفقه زوجه قبل از ثبت طلاق. 141

8. ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است.. 141

9. میزان تقلیل حقوق کارمند برای پرداخت نفقه زن و فرزند. 142

10. استحقاق نفقه با وجود عدم تمکین زوجه برای دریافت مهریه. 143

11. هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه. 143

12. رسیدگی به دعوا اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه. 144

13. ملزم نبودن فرزند به پرداخت نفقه نامادری و محارم سببی.. 144

14. اشخاص واجد شرایط استحقاق نفقه. 145

15. استحقاق نفقه اقارب از روز تقدیم دادخواست.. 145

16. استنکاف یا غیبت پدر از پرداخت نفقه. 146

17. تقویم بهای خواسته هنگام مطالبه نفقه ایام گذشته. 147

18. قطعی بودن حکم دادگاه‌ها 147

19. اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت.. 148

20. تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد. 148

21. چگونگی برخورد با موارد مصلحتی عدم اجرای احکام. 149

22. عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ… 150

23. اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است.. 150

24. تقاضای صدور اجراییه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت پس از ثبت طلاق. 150

25. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نفقه اقامه شده از طرف فرزند رشید به طرفیت پدر 151

26. عدم مسئولیت کیفری زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقه زوجه. 151

27. عدم تمكين و تأثیر آن بر سقوط نفقه. 152

28. نمايندگي قانوني مادر و بررسی صلاحیت او در مورد حضانت و نفقه. 152

29. صلاحیت خاص دادگاه خانواده در دعاوي خانوادگي.. 153

دعوای مطالبه نفقه در قوانین و مقررات قانونی.. 155

قانون حمایت خانواده مصوب 1391. 157

فصل اول – دادگاه خانواده 157

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی.. 161

فصل سوم ـ ازدواج. 162

فصل چهارم – طلاق. 163

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. 167

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری.. 168

فصل هفتم – مقررات کیفری.. 169

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1391. 172

فصل اول- دادگاه خانواده 172

مبحث اول: کلیات.. 172

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین.. 173

مبحث سوم: طلاق توافقی.. 174

مبحث چهارم: داوری.. 175

مبحث پنجم: حقوق زوجه. 175

مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش… 176

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال. 177

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری.. 177

مبحث نهم: مقررات کیفری.. 178

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده 178

مبحث اول: اهداف و تشکیلات.. 178

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان‌ها 180

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره 180

مبحث چهارم: اتیان سوگند. 182

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده 183

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره 183

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای.. 183

مبحث هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی.. 184

مبحث نهم: سایر موارد. 184

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن. 186

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل.. 188

از قانون مدنی.. 189

قانون حمایت خانواده مصوب 1353. 191

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 1353 . 201

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست… 204

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان.. 213

منابع و مأخذ. 215

 

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.