تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

مطالبه مهریه

(دیدگاه کاربر 1)

چه وکیل باشید و چه نباشید برای این که بفهمید چطور دعوای مطالبه مهریه را اقامه کنید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.

 

اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در دعوای اعتراض ثالث را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد. کتاب مطالبه مهریه در رویه دادگاه ها، به شما یاد می دهد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.

122,400 تومان

مقایسه

مهمترین دعوا در حوزه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه است و مطالعه شرایط این دعوا و تعاریف و رویه دادگاه ها درمورد این دعوا برای خیلی ها مورد توجه خواهد بود.  با مطالعه کتاب دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه ها علاوه بر این که دعوای مهریه و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز خواهید آموخت و شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که مهریه و انواع آن کدامند؟ می اموزید که چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای مطالبه مهریه و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد مهریه است. همچنین به مواردی از قبیل؛ به مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه مهریه سکه، مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، قانون جدید مطالبه مهریه، مطالبه مهریه به نرخ روز، مطالبه مهریه مقوم به میزان معین، هزینه دادرسی مطالبه مهریه، معایب مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و در دادگاه مهریه چه بگوییم پاسخ می دهد.

انواع مهر در قانون

مهرالمسمی

مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند.

تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده است؛ طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود، معلوم بوده و ویژگی‌های ذیل را داشته باشد:

 1. دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد؛
 2. قابل تملک و نقل و انتقال باشد؛
 3. مشخص و معلوم باشد؛
 4. معین و تصریح شده باشد؛
 5. دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد؛
 6. شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

مهرالمثل

 اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشویی بین زوجین رخ داده است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم‌شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند.

در این خصوص ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی مقرر داشته است: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.»

در موارد ذیل زن مستحق مهرالمثل می‌باشد:

 1. اگر در نکاح دائم مَهر ذکر نشده یا عدم مَهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مَهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مَهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرالمِثل خواهد بود.
 2.  در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
 3. در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا مِلک غیر باشد در صورت اوّل و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

البته به یاد داشته باشیم اگر اختیار تعیین مَهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

مهرالمتعه

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد، زوج مهریه‌ را به زوجه مطلقه خود با وجود عدم نزدیکی پرداخت می‌کند که اصطلاحاً «مهرالمتعه» گفته می‌شود.

در مورد ماده ۱۰۹۳ اشعار می‌دارد: «هرگاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود» و برای تعیین مَهرالمُتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

برچسب:
وزن0.50 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

صفحه

301

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه مهریه ۱۵

معرفی دعوای مطالبه مهریه ۱۷

مبحث اول: انواع مهر در قانون ۱۷

مبحث دوم: نحوه وصول مهریه ۲۰

مبحث سوم- صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ۲۲

دعوای مطالبه مهریه در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۱

دعوای مطالبه مهریه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۹

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۸

دعوای مطالبه مهریه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

دعوای مطالبه مهریه در نظریه‌های مشورتی ۲۲۹

دعوای مطالبه مهریه در قوانین و مققرات قانونی ۲۶۱

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۲۶۳

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۲۸۰

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۲۹۹

از قانون مدنی ۳۱۰

منابع و مآخذ ۳۱۳

فهرست جزئی صفحه

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه مهریه ۱۵

معرفی دعوای مطالبه مهریه ۱۷

مبحث اول: انواع مهر در قانون ۱۷

گفتار اول: مهرالمسمی ۱۷

گفتار دوم: مهرالمثل ۱۸

گفتار سوم: مهرالمقعه ۱۸

مبحث دوم: نحوه وصول مهریه ۲۰

گفتار اول: مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ۲۰

گفتار دوم: مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده ۲۰

مبحث سوم- صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ۲۲

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به ادعای خانواده ۲۲

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده ۲۴

نمونه دادخواست مطالبه مهریه به همراه تأمین خواسته ۲۶

دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه ۲۷

درخواست اجرا وصول مهریه از دفترخانه تنظیم‌کننده سند ۲۸

دعوای مطالبه مهریه در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۱

۱- صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوای مطالبه مهر ۳۱

۲- به روز کردن ارزش مالی مهریه‌ها (با وجه نقد) ۳۴

۳- رسیدگی هم‌زمان به دعوای مطالبه مهریه و اعسار ۳۸

۴- صلاحیت محل وقوع عقد یا قرارداد در دعوای مطالبه مهریه ۴۴

۵- عدم مسقط حق حبس زوجه با تقسیط مهریه ۵۰

۶- امتناع زوجه از ایفاء وظایف شرعی و قانونی تا تسلیم مهر ۵۸

۷- رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ۶۰

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۱

۱- عدم صلاحیت دادگاه شرع در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه پس از تعیین تکلیف ۶۱

۲- مطالبه مهرالمسمی از ورثه شوهر ۶۱

۳- صدور حکم طلاق و تقاضای مهریه و حق الزحمه و حقوق قانونی زوجه ۶۲

۴- مطالبه نفقه معوقه و مهریه قبل از صدور حکم طلاق ۶۵

۵- قابلیت استماع دعوای اعسار قبل از مطالبه مهریه ۶۷

۶- شرط وقوع عمل نزدیکی برای استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ۷۲

۷- دعوای مطالبه مهریه از وراث زوج متوفی ۸۷

۸- اقامه دعوای مطالبۀ مهریه از ترکه متوفی در آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ۸۹

۹- درخواست نحله یا اجرت‌المثل و مهریه در صورتی که درخواست طلاق از سوی زوج باشد ۹۲

۱۰- توافق زوجین در خصوص امور مالی از جمله مهریه و نحله ۹۶

۱۱- تقاضای صدور حکم بر اثبات زوجیت دائم و مطالبه مهر‌المثل ۹۹

۱۲- استحقاق کل مهریه در صورت نزدیکی از دبر و علی‌رغم باکره بودن زوجه ۱۰۲

دعوای مطالبه مهریه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۹

۱- امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل ۱۰۹

۲- تنصیف مهریه زن باکره قبل از طرح طلاق ۱۱۱

۳- اصل بر اعسار از پرداخت مهریه ۱۱۲

۴- تنصیف دارایی زوج بعد از طلاق ۱۱۵

۵- درج میزان بذل در حکم دادگاه در مورد طلاق خلع ۱۱۷

۶- عدم تعلق اجرت‌المثل در صورت وجود شرط تنصیف دارایی ۱۱۹

۷- تحقق رابطه زناشویی با تحقق نزدیکی به طور مطلق ۱۲۱

۸- مطالبه مابه‌التفاوت مهریه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای حکم ۱۲۳

۹- عدم امکان جمع بین اجرت‌المثل و نحله ۱۲۵

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۸

۱- الزام زوج به پرداخت وجوهی بیش از وجه مهریه ۱۲۸

۲- بذل مهر در مقابل درخواست طلاق ۱۲۸

۳- تقسیط مهریه بدون رضایت زوجه ۱۲۹

۴- کسر حقوق زوج برای پرداخت نفقه و مهریه زوجه ۱۳۰

۵- عدم صلاحیت دادگاه برای وصول مهریه ۱۳۱

۶- رضایت به طلاق با بذل کل مهر ۱۳۱

۷- داشتن وکالت برای ایقاع طلاق با بذل مهر ۱۳۲

۸- شرط دخول یا عدم تحقق آن برای اخذ تمام یا تنصیف مهریه ۱۳۳

دعوای مطالبه مهریه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

۱- تقاضای تجدیدنظرخواهی در خصوص نحله، نفقه و مهریه از دادگاه تجدیدنظر ۱۳۷

۲- تعیین حقوق مالی زوجه از جمله مهریه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۳۸

۳- چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است ۱۴۰

۴- موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر ۱۴۱

۵- مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش و مطالبه نفقه، مهریه ۱۴۲

۶- تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج و مهر توسط زوجه قبل از طلاق ۱۴۳

۷- مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به‌طور هم‌زمان ۱۴۵

۸- پرداخت مهریه به وراث زن بر مبنای نرخ روز ۱۴۷

۹- شرایط مهریه‌ای که ملک مسکونی است ۱۴۸

۱۰- لزوم وجود حکم رشد در دعوی مطالبۀ مهریه و نفقه ۱۴۹

۱۱- قرار دادن آپارتمان به‌عنوان مهر زوجه ۱۵۰

۱۲- محاسبه قیمت روز سکه برای پرداخت مهریه ۱۵۱

۱۳- شرایط اخذ مهریه زوجه‌ای که مال مشاع است ۱۵۲

۱۴- تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مهریه بعد از انصراف زوج از طلاق ۱۵۴

۱۵- درخواست اجراییه برای مطالبه مهریه در دعوای گواهی عدم امکان سازش ۱۵۵

۱۶- الزام به تنظیم سند ملک توقیف‌شده برای مطالبه مهریه ۱۵۶

۱۷- وصول مهریه از دیه ۱۵۷

۱۸- اخذ نیم عشر دولتی از محکوم‌علیه، برای پرداخت نصف مهریه ۱۵۷

۱۹- مسئول پرداخت هزینه اجراییه در خصوص حق و حقوق زوجه از جمله مهریه ۱۵۷

۲۰- حق تقدم بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نفقه و مهریه ۱۵۸

۲۱- چگونگی وصول نیم عشر اجرایی در مطالبه مهریه ۱۵۸

۲۲- اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه ۱۶۰

۲۳- مطالبه نصف مهرالمسمی از ماترک زوج شهید ۱۶۱

۲۴- قانون حاکم بر محاسبه مَهر به نرخ روز ۱۶۲

۲۵- پرداخت وجوه به زن و ادعای هبه از سوی زوجه ۱۶۳

۲۶- محاسبه مهر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۱۶۴

۲۷- وقوع طلاق، شرط انحلال ملکیت نصف از مهر برای زوجه ۱۶۵

۲۸- مطالبه مَهر توسط قیم ۱۶۶

۲۹- تقسیم ارث و مطالبه مهر از ماترک متوفی ۱۶۷

۳۰- اخذ مهر پس از بدل تمکین ۱۶۸

۳۱- تعیین مَهر برحسب تعداد سکه بهار آزادی مقوم شده در عقدنامه ۱۶۸

۳۲- شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل نکاح موقت به دائم ۱۶۹

۳۳- ملاک تنصیف مَهر ۱۷۰

۳۴- مطالبه باقی‌مانده مَهر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۱۷۰

۳۵- اعمال تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نسبت به مهریه ۱۷۱

۳۶- اثر تقسیط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد ۱۷۳

۳۷- امکان تقسیط مَهر قبل از مطالبه زوجه ۱۷۴

۳۸- مطالبه مَهر پس از بذل آن ۱۷۵

۳۹- اثر فوت زوجه در محاسبه مَهر به نرخ روز ۱۷۶

۴۰- تبدیل مَهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز ۱۷۸

۴۱- لزوم تفهیم موضوع مطالبه مَهر به نرخ روز به زوج ۱۸۱

۴۲- مطالبه مَهر از شخص ثالث ۱۸۲

۴۳- تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز و عدم توجه به آن در حکم صادره ۱۸۴

۴۴- منظور کردن اعضا و جوارح به‌عنوان مَهر ۱۸۵

۴۵- استحقاق زن به تمام مَهر در صورت فوت یکی از زوجین قبل از زفاف ۱۸۶

۴۶- افزایش میزان مَهر پس از عقد با تراضی ۱۸۷

۴۷- شمولیت مطالبه مَهر به نرخ روز نسبت به مَهرهای قبل از تصویب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۱۸۸

۴۸- امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد ۱۸۹

۴۹- مطالبه مَهر درصورتی که زوج مدعی عدم دخول باشد ۱۹۱

۵۰- تقاضای مطالبه مَهر زوجه متوفا توسط فرزندان ۱۹۲

۵۱- مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی ۱۹۳

۵۲- طرف دعوا در صورت مطالبه مَهر از زوج متوفا ۱۹۴

۵۳- تقاضای وصول توأم مَهر از طریق اداره ثبت و دادگاه ۱۹۵

۵۴- تعیین نوع سکه در مَهری که به‌صورت تعدد معین سکه طلا است ۱۹۷

۵۵- قابلیت مطالبه قسمتی از مهر یا وصول آن به‌ دفعات ۱۹۸

۵۶- پرداخت مَهر به نحو اقساط ۱۹۹

۵۷- هبه قسمتی از مَهر ۲۰۱

۵۸- عدم قابلیت مطالبه مَهر از ورثه پدر متوفا و ماترک وی ۲۰۲

۵۹- اعسار از پرداخت مَهر ۲۰۳

۶۰- محاسبه مَهر با توجه به زمان فوت زوجه ۲۰۴

۶۱- تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مَهر ۲۰۵

۶۲- مطالبه مَهر اتباع غیر ایرانی به نرخ روز ۲۰۷

۶۳- مَهر زوجه غیر دائم ۲۰۸

۶۴- نحوه محاسبه مَهر در صورت مطالبه آن توسط وراث زوجه ۲۰۹

۶۵- شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن ۲۱۲

۶۶- مطالبه مهر توسط ورثه ۲۱۳

۶۷- تعیین ارزش نیم دانگ از منزل شخصی پدر زوج به‌عنوان مهر ۲۱۵

۶۸- تعیین مهر در صورت تعلیق آن به‌شرط ۲۱۵

۶۹- امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن ۲۱۶

۷۰- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی ۲۱۸

۷۱- اعسار از پرداخت حقوق زوجه از جمله مهریه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۲۱۹

۷۲- بذل مَهر در قبال اخذ حق حضانت فرزند مشترک ۲۲۱

۷۳- مداخله در امور مالی درصورتی‌که زوجه کمتر از هجده سال سن دارد ۲۲۲

۷۴- احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر ۲۲۳

۷۵- تقدم حق استیفای مَهر نسبت به سایر دیون ۲۲۵

۷۶- مطالبه مَهر پس از فوت همسر ۲۲۶

دعوای مطالبه مهریه در نظریه‌های مشورتی ۲۲۹

۱- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه ۲۳۱

۲- احتساب خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی ۲۳۱

۳- در مواردی که مهریه خواهان سکه طلای بهار آزادی است ۲۳۱

۴- دعوای مطالبه مهریه در صورتی که مهریه وجه نقد رایج روز باشد ۲۳۲

۵- افزایش میزان مهریه در جلسه اول دادرسی ۲۳۲

۶- مطالبه مهریه به نرخ رسمی یا قیمت بازار ۲۳۳

۷- محاسبه و اخذ هزینه دادرسی در صورتی که مهریه تعدادی سکه طلای بهار آزادی باشد ۲۳۴

۸- تقاضای استعلام از بانک‌ها و اداره ثبت اسناد و املاک برای اجرای قرار تأمین خواسته ۲۳۴

۹- تقاضای مختومه شدن پرونده مهریه در مرحله عملیات اجرایی ۲۳۵

۱۰- امکان توقیف مهریه زوجه قبل از پرداخت به او ۲۳۵

۱۱- اخذ محکوم به از حقوق ماهیانه بعد از فوت زوج ۲۳۶

۱۲- نحوه پرداخت مهریه زوجه از حقوق توقیفی زوج ۲۳۶

۱۳- تبدیل اموال توقیفی با پول نقد ۲۳۷

۱۴- اعتراض ثالث به توقیف مال در قبال مهریه ۲۳۸

۱۵- حق تقدم طلب زوجه بابت مهریه نسبت به سایر طلبکاران ۲۳۸

۱۶- ترتیب اجرای حکم مهریه و نفقه و دیه و جهیزیه ۲۳۸

۱۷- هزینه حق اجرا پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه ۲۳۹

۱۸- معافیت زوج از پرداخت هزینه اجرای در صورت انصراف زوجه از وصول مهریه ۲۴۰

۱۹- شرایط اجرای احکام مدنی در شورای حل اختلاف‌ها برای وصول مهریه ۲۴۱

۲۰- صلاحیت نسبی دادگاه در دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه مهریه و نفقه ۲۴۲

۲۱- چنانچه خواسته دعوای مطالبه تعداد سکه به‌عنوان مهریه باشد ۲۴۲

۲۲- اعتراض به تقویم مطالبه تعدادی سکه به‌عنوان مهریه ۲۴۳

۲۳- تقدم مهریه یا نفقه برای کسر حقوق کارمند ۲۴۳

۲۴- انصراف از ادامه عملیات اجرایی وصول مهریه، زوجه را از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد کرد ۲۴۴

۲۵- ثبت طلاق پس از پرداخت مهریه و نفقه زوجه ۲۴۵

۲۶- ممنوع‌الخروج کردن زوج با مطالبه مهریه ۲۴۶

۲۷- تأثیر فوت زوج بر مالکیت زن بر مهر ۲۴۶

۲۸- امتناع از انجام تکالیف زناشویی تا تسلیم مهریه ۲۴۶

۲۹- ثبت واقعه ازدواج بدون ذکر و تعیین مهر ۲۴۷

۳۰- محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه ۲۴۷

۳۱- عدم تعارض ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۷ آن در خصوص مهریه ۲۴۸

۳۲- نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج ۲۴۸

۳۳- ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز ۲۴۹

۳۴- تقاضای پرداخت مهریه از طرف زن افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند ۲۵۰

۳۵- اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه ۲۵۰

۳۶- محاسبه مهریه به نرخ روز به شرط در قید حیات بودن زوجین در زمان تصویب قانون ۲۵۱

۳۷- امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج به‌عنوان حقوق قانونی زوجه ۲۵۲

۳۸- رسیدگی به دعوای اعسار زوج قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه ۲۵۲

۳۹- مطالبه مهریه‌ای که تعدادی سکه است از طریق اجرای ثبت ۲۵۳

۴۰- دستور بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت اقساط ۲۵۳

۴۱- استحقاق دریافت کل مهریه در صورت فوت زوج ۲۵۴

۴۲- مطالبه مهریه که سکه طلای بهار آزادی است ۲۵۴

۴۳- عدم تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه ۲۵۵

۴۴- قرار دادن یک جلد کلام‌الله مجید به‌عنوان مهریه ۲۵۵

۴۵- پرداخت مهریه زوجه از دیه متوفی ۲۵۶

۴۶- تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد مهریه ۲۵۶

۴۷- حق تقدم محکوم‌له در اجرا ۲۵۷

۴۸- محاسبه مهریه به نرخ شاخص بانک مرکزی ۲۵۷

۴۹- مهریه و جهیزیه زوجه یهودی و گواهی عدم امکان سازش ۲۵۸

۵۰- نحوه اجبار به پرداخت مهریه تقسیط شده ۲۵۹

۵۱- عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ در قبال پرداخت مهریه و نفقه زوجه ۲۵۹

۵۲- اعتبار امر مختوم در خصوص مهریه ۲۶۰

۵۳- استرداد قسمتی از مهریه پرداخت شده ۲۶۰

دعوای مطالبه مهریه در قوانین و مقررات قانونی ۲۶۱

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۲۶۳

فصل اول – دادگاه خانواده ۲۶۳

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۲۶۷

فصل سوم ـ ازدواج ۲۶۸

فصل چهارم – طلاق ۲۷۰

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۲۷۴

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۲۷۵

فصل هفتم – مقررات کیفری ۲۷۶

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۲۸۰

فصل اول- دادگاه خانواده ۲۸۰

مبحث اول- کلیات ۲۸۰

مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۲۸۱

مبحث سوم- طلاق توافقی ۲۸۲

مبحث چهارم- داوری ۲۸۳

مبحث پنجم- حقوق زوجه ۲۸۴

مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۲۸۴

مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال ۲۸۵

مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری ۲۸۶

مبحث نهم- مقررات کیفری ۲۸۷

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۲۸۷

مبحث اول- اهداف و تشکیلات ۲۸۷

مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۲۸۸

مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۲۸۹

مبحث چهارم- اتیان سوگند ۲۹۱

مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۲۹۲

مبحث ششم- چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۲۹۲

مبحث هفتم- نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۲۹۲

مبحث هشتم- تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۲۹۳

مبحث نهم- سایر موارد ۲۹۳

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۲۹۵

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۲۹۷

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۲۹۹

از قانون مدنی ۳۱۰

منابع و مآخذ ۳۱۳

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 دیدگاه برای مطالبه مهریه

 1. توسطدر تاریخ

  خیلی کتاب کاربردی و خوبی بود حتما تو پرونده های بعدیم ازتون خرید میکنم