تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه‌ها

عنوان کتاب: دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب: ۳۷

39,000 تومان 35,100 تومان

مقایسه

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای انحصار وراثت از جمله انحصار وراثت مراحل،انحصار وراثت املاک قولنامه ای،انحصار وراثت محدود و نامحدود،انحصار وراثت حساب بانکی،انحصار وراثت فرزند خوانده و روند رسیدگی به دعوای انحصار وراثت را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

برچسب:
وزن0.45 kg

سرفصل ها

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای انحصاروراثت ۱۵

معرفی دعوای گواهی حصر وراثت ۱۷

مبحث اول: درخواست گواهی انحصار وراثت ۱۷

مبحث دوم: تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت ۲۲

مبحث سوم: اعتراض به درخواست حصر وراثت ۲۶

مبحث چهارم: اقدامات خاص و ضمانت اجرایی کیفری ۲۹

دعوای انحصار وراثت در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۴

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۶

دعوای انحصار وراثت در آرای دادگاه‌ها ۱۲۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۵۱

دعوای انحصار وراثت در نشست‌های قضائی ۱۵۵

دعوای انحصار وراثت در نظریه‌های مشورتی ۱۸۹

دعوای انحصار وراثت در قوانین و مقررات قانونی ۲۳۱

از قانون امور حسبی ۲۳۳

قانون تصدیق انحصار وراثت ۲۳۸

از قانون مدنی ۲۴۴

از قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات ۱۳۹۴- ۲۵۹

از قانون شوراهای حل اختلاف ۲۶۷

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای انحصاروراثت ۱۵

معرفی دعوای گواهی حصر وراثت ۱۷

مبحث اول: درخواست گواهی انحصار وراثت ۱۷

گفتاردوم: اشخاص ذی‌نفع جهت صدور گواهی انحصار وراثت ۱۸

گفتارسوم: مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت: ۱۹

گفتار سوم: مدارک لازم جهت تقاضای انحصار وراثت ۱۹

مبحث دوم: تشریفات صدور گواهی انحصار وراثت ۲۲

گفتاراول: تشریفات طرح درخواست انحصار وراثت ۲۲

گفتار دوم: اقدامات شورای حل اختلاف پس از وصول درخواست ۲۲

گفتار سوم: تصمیم و رأی شورای حل اختلاف ۲۴

مبحث سوم- اعتراض به درخواست حصر وراثت ۲۶

گفتار اول: اشخاص دارنده حق اعتراض ۲۶

گفتاردوم: چگونگی رسیدگی به دعوای اعتراض به درخواست حصر وراثت ۲۷

گفتارسوم: مهلت زمانی اعتراض به گواهی انحصار وراثت ۲۷

مبحث چهارم: اقدامات خاص و ضمانت اجرایی کیفری ۲۹

گفتار اول: ارائه وصیت‌نامه به شورای حل اختلاف ۲۹

گفتار دوم: مقررات کیفری راجع به انحصار وراثت ۲۹

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان کمتر از سه میلیون تومان ۳۱

نمونه دادخواست حصر وراثت مسلمانان بیشتر از سه میلیون تومان ۳۲

نمونه دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی ۳۳

نمونه دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی ۳۴

استشهادیه – مخصوص گواهی انحصار وراثت ۳۵

دعوای انحصار وراثت در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- رسیدگی به دعوای نسب ۳۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۴

۲- حکم بر اثبات و احراز مالکیت برحسب گواهی انحصار وراثت ۴۴

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۶

۱- لزوم استماع اظهارات خواندگان در مورد سند ۵۶

۲- تجدید رسیدگی برای صدور گواهی ۵۶

۳- رسیدگی به صحت وصیت‌نامه بدون تقاضا ۵۷

۴- افراز و تقسیم ترکه به استناد گواهی انحصار وراثت ۵۸

۵- الزام خوانده به فروش ملک با استناد به گواهی انحصار وراثت ۶۱

۶- تحویل سهم‌الارث و صدور گواهی انحصار وراثت ۶۳

۷- افراز و تحویل سهم مفروزه از ارث با ارائه گواهی انحصار وراثت ۶۹

۸- مطالبه سهم‌الارث پدری ۸۲

۹- بطلان تقسیم‌نامه املاک ورثه و مطالبه اجور متعلقه ۸۳

۱۰- تحویل یک باب خانه از وراث طبق گواهی انحصار وراثت ۹۱

۱۱- استرداد سهم‌الارث از ماترک پدری ۹۳

۱۲- مطالبه شالی بابت سهم‌الارث به استناد گواهی حصر وراثت ۹۵

۱۳- تحویل اقلام مندرج در وصیت‌نامه به امری از ورثه طبق گواهی حصر وراثت ۹۹

۱۴- تقسیم ماترک و تحویل سهم‌الارث مشاعی ۱۰۱

۱۵- تقاضای خلع‌ید به استناد گواهی حصر وراثت ۱۰۵

۱۶- دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه به موجب گواهی انحصار وراثت ۱۰۹

۱۷- قابل فرجام نبودن رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت ۱۱۱

۱۸- رسیدگی شورای حل اختلاف به صدور گواهی انحصار وراثت و دعوای تقسیم ترکه  ۱۱۴

۱۹- اثبات وراثت به طرق مختلف ۱۱۷

۲۰- اعتراض به تقاضای انحصار وراثت از فرزند دیگر متوفی ۱۱۷

۲۱- اعتراض به گواهی حصر وراثت ۱۱۷

۲۲- تصدیق انحصار وراثت ۱۱۸

۲۳- غیابی و غیر قابل اعتراض بودن تقاضای انحصار وراثت ۱۱۹

۲۴- تصدیق انحصار وراثت توسط اشخاص ذی‌نفع ۱۱۹

۲۵- سقوط اعتراض بر درخواست انحصار وراثت ۱۲۰

۲۶- حق اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مسبوق به آگهی ۱۲۰

۲۷- لزوم تصدیق انحصار وراثت مشروط به عدم انکار مدیون ۱۲۰

۲۸- عدم اعتراض به درخواست انحصار وراثت ظرف ۳ ماه ۱۲۱

۲۹- عدم مانع اثبات وراثت و مطالبه حق‌الارث پس از صدور تصدیق انحصار وراثت ۱۲۲

۳۰- اعتراض عیال متوفی به تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت ۱۲۲

۳۱- مرجع رسیدگی به امور راجعه به ترکه متوفی ۱۲۳

۳۲- انتقال ملک پس از اخذ انحصار وراثت ۱۲۳

۳۳- تنظیم قباله رسمی موکول به صدور تصدیق انحصار وراثت ۱۲۴

۳۴- رسیدگی به موضوع نسب و تصدیق حصر وراثت ۱۲۴

۳۵- مطالبه حق‌الارث با تصدیق انحصار وراثت ۱۲۵

۳۶- تحصیل انحصار وراثت از جانب ذی‌نفع ۱۲۵

۳۷-استرداد مال مورث بدون حصر وراثت ۱۲۶

۳۸- صلاحیت تصدیق انحصار وراثت ۱۲۶

۳۹- ترتیب اثر دادن به رونوشت غیر مصدق شناسنامه ۱۲۷

۴۰- رسیدگی به انحصار وراثت شخصی که محل اقامت دائم وی خارج از ایران بوده است ۱۲۸

دعوای انحصار وراثت در آرای دادگاه‌ها ۱۲۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۱

۱- تقسیم ماترک متوفی به تراضی ۱۳۱

۲- تقسیم ترکه و الزام به تنظیم سند رسمی ۱۳۳

۳- الزام به تنظیم سند رسمی به استناد گواهی حصر وراثت ۱۳۶

۴- دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف با استناد به مفاد گواهی حصر وراثت ۱۳۹

۵- صدور حکم بر تنفیذ صلح‌نامه با گواهی حصر وراثت ۱۴۲

۶- دریافت اجرت‌المثل ایام تصرف ملک مورثی ۱۴۵

۷- ضرورت تقسیم ترکه قبل از اقامه دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۴۸

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۵۱

۱- مداخله در ماترک متوفی با تحصیل گواهی انحصار وراثت ۱۵۱

۲- الزام به ارائه گواهی انحصار وراثت در دعوای خلع‌ید ۱۵۲

۳- ادامه دعوا به طرفیت وراث خوانده با ارائه گواهی حصر وراثت ۱۵۴

دعوای انحصار وراثت در نشست‌های قضائی ۱۵۵

۱- عدم ذکر ورثه‌‌ای یا ذی‌نفعی در گواهی انحصار وراثت ۱۵۷

۲- تصمیم قضائی بودن گواهی انحصار وراثت ۱۵۷

۳- عدم احراز نسبت به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت   ۱۵۸

۴- عدم رفع نقض گواهی انحصار وراثت ۱۶۰

۵- امتناع دادگاه از صدور گواهی انحصار وراثت در صورت بهایی بودن متوفی و ورثه ۱۶۱

۶- انتقال سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان ۱۶۲

۷- عدم ضرورت رعایت تقسیم سهم‌الارث مطابق گواهی حصر وراثت ۱۶۳

۸- واخواهی از حکم صادره اعتراض به گواهی حصر وراثت ۱۶۴

۹- هزینه دادرسی درخواست گواهی حصر وراثت ۱۶۵

۱۰- دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه در گواهی انحصار وراثت ۱۶۶

۱۱- عدم تناقض مواد ۱۵۵، ۳۶۱، ۳۶۴ قانون امور حسبی ۱۶۷

۱۲- عدم اجبار ذی‌نفع به ارائه گواهی حصر وراثت در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا ۱۶۸

۱۳- صدور قرار توقیف دادرسی به دلیل فوت یا محجور شدن یکی از اصحاب دعوا ۱۶۹

۱۴- احراز رابطه وراثت به‌وسیله استشهادیه محلی به‌جای گواهی حصر وراثت ۱۷۲

۱۵- تقدیم دادخواست نفی نسب از سوی ورثه ۱۷۳

۱۶- صدور دو گواهی حصر وراثت معارض از یک شعبه ۱۷۵

۱۷- صدور گواهی حصر وراثت جدید بعد از اعلام وراث واقعی متوفا ۱۷۷

۱۸- مرجع رسیدگی برای اصلاح گواهی حصر وراثت ۱۷۸

۱۹- میزان اعتبار شهادت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی جهت درخواست گواهی انحصار وراثت   ۱۸۰

۲۰- اثر حقوقی عدم قید نام احد از ورثه در گواهی انحصار وراثت ۱۸۱

۲۱- حدود اعتبار ارزش گواهی حصر وراثت بنا به میزان معین ۱۸۳

۲۲- صدور گواهی‌نامه حصر وراثت بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی ۱۸۴

۲۳- تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت ۱۸۵

۲۴- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه ۱۸۷

دعوای انحصار وراثت در نظریه‌های مشورتی ۱۸۹

۱- انحصار وراثت و تاریخ بهای ترکه از نظر معافیت از انتشار آگهی ۱۹۱

۲- هزینه اعتراض بر درخواست تصدیق انحصار وراثت ۱۹۲

۳- اعتراض بر گواهی انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر ۱۹۴

۴- انحصار وراثت و گواهی‌نامه مالیات بر ارث ۱۹۷

۵- اصلاح گواهی انحصار وراثت ۱۹۹

۶- ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در مورد تصدیق انحصار وراثت ۲۰۰

۷- مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت در مورد اتباع خارجی ۲۰۰

۸- ترتیب اثر دادن به وصیت‌نامۀ ابراز شده بعد از صدور گواهی انحصار وراثت ۲۰۱

۹- درج اشتباه تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت ۲۰۲

۱۰- تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر اموال شخصیه فرقه بهائیه ۲۰۳

۱۱- قانون حاکم به گواهی انحصار وراثت بهائیت ۲۰۴

۱۲- صلاحیت محاکم تهران برای رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت متوفی مقیم خارج  ۲۰۵

۱۳- تعیین جانشین برای متوفی بدون نیاز به گواهی حصر وراثت ۲۰۵

۱۴- نیاز به گواهی حصر وراثت معتبر برای تأدیه دیه قتل ۲۰۶

۱۵- نحوه صدور گواهی حصر وراثت در تقسیم مال‌الارث بهائی ۲۰۷

۱۶- صدور گواهی انحصار وراثت متوفی اتباع خارجه ۲۰۷

۱۷- عدم تکمیل پرونده حصر وراثت ۲۰۸

۱۸- استناد به گواهی حصر وراثت برای تنظیم سند انتقال ۲۰۹

۱۹- توقف دادرسی با فوت یکی از اصحاب دعوا ۲۱۰

۲۰- احراز وراثت با گواهی حصر وراثت و سایر دلایل قانونی ۲۱۰

۲۱- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت ۲۱۱

۲۲- متفاوت بودن آخرین اقامتگاه متوفی در دعوای تقسیم ترکه با گواهی انحصار وراثت   ۲۱۱

۲۳- ضمیمه نکردن گواهی حصر وراثت ۲۱۲

۲۴- ضرورت گواهی حصر وراثت برای احراز تعداد وراث و تشخیص سهم‌الارث ۲۱۲

۲۵- شرط وراثت و صدور گواهی حصر وراثت ۲۱۳

۲۶- مرجع رسیدگی اعتراض به گواهی حصر وراثت ۲۱۴

۲۷- تأثیر گواهی حصر وراثت صادره از خارج در دادگاه‌های ایران ۲۱۴

۲۸- احوال شخصیه و میزان سهم‌الارث اتباع خارجه ۲۱۵

۲۹- صدور گواهی حصر وراثت بدون ملاحظه شناسنامه ۲۱۶

۳۰- مجهول بودن اقامتگاه برای صدور گواهی حصر وراثت ۲۱۶

۳۱- تقاضای صدور گواهی حصر وراثت از طرف طلبکار متوفی ۲۱۷

۳۲- تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی مسیحی ۲۱۷

۳۳- تغییر شعبه صادرکننده گواهی حصر وراثت از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه عمومی جزائی  ۲۱۹

۳۴- ثبت درخواست انحصار وراثت ۲۲۰

۳۵- اختیارات دادستان در اجازه صرف بودجه مربوط به ورثه قبل از صدور گواهی انحصار ۲۲۰

۳۶- مرور زمان تسلیم ترکه به خزانه طبق گواهی انحصار وراثت ۲۲۱

۳۷- تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت ۲۲۲

۳۸- حصر وراثت اهل تسنن ۲۲۲

۳۹- رسیدگی در ماهیت تقاضای حصر وراثت ۲۲۳

۴۰- عدم تأدیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت ۲۲۴

۴۱- مرجع صدور گواهی انحصار وراثت ۲۲۵

۴۲- ضرورت انتشار آگهی ۲۲۵

۴۳- لزوم گواهی مالیات بر ارث ۲۲۶

۴۴- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه ۲۲۷

۴۵- اعتبار قانون تصدیقی انحصار وراثت ۲۲۷

۴۶- اصلاح و اعتراضی ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت ۲۲۸

۴۷- فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت ۲۲۹

دعوای انحصار وراثت در قوانین و مقررات قانونی ۲۳۱

از قانون امور حسبی ۲۳۳

قانون تصدیق انحصار وراثت ۲۳۸

از قانون مدنی ۲۴۴

از قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات ۱۳۹۴- ۲۵۹

از قانون شوراهای حل اختلاف ۲۶۷

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.