تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

کمیسیون ماده ۵۶

برخی دعاوی در کمیسیون ماده۵۶ شهرداری طرح می شوند و به همین دلیل شناخت ارکان و اعضا و نحوه طرح و  دفاع از دعوا در این کمیسیون  اهمیت می یابد که همه این موارد و علاوه بر اینها تمام مقررات درمورد کمیسیون ماده۵۶ را خواهید آموخت.

در این کتاب صلاحیت و ارکان تشکیل دهنده و اعضای کمیسیون ماده ۵۶ و نحوه طرح دعوا و دفاع در آن را خواهید آموخت. کتاب کمیسیون ماده ۵۶ این مزیت را دارد که علاوه بر این که دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه رسیدگی در این مرجع را نیز دربر دارد. این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد کمیسیون ماده ۵۶ است.

98,000 تومان

مقایسه

در  کتاب کمیسیون ماده ۵۶ صلاحیت و ارکان تشکیل دهنده و اعضای کمیسیون ماده ۵۶ و نحوه طرح دعوا و دفاع در آن را خواهید آموخت. کتاب کمیسیون ماده ۵۶ این مزیت را دارد که علاوه بر این که دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند.

رویه رسیدگی در این مرجع را نیز دربر دارد. این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد کمیسیون ماده ۵۶ است.

در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. ماده ۵۶ قانون مزبور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ بیان می­دارد:

«تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان جنگلبانی است و اشخاص معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.‌

اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آن‌ها (‌نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت ‌کمیسیون قطعی است و در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع­ید باشد، مأموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.»

مضافاً به اینکه مصوبه هیئت وزیران نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن برای رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضی احیا شده در اداره منابع طبیعی شهرستان‌ها یک نفر مأمور تشخیص تعیین شده است که سابقه احیاء اراضی را بررسی و چنانچه احیاء هریک از اراضی را بعد از سال ۱۳۴۱ تشخیص داد صرف‌نظر از متصرف آن، نقشه را ترسیم و مرز مستثنیات و اراضی ملی را در آن نقشه بیان می­کند و برگه تشخیص را صادر می­کند.

در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات اشخاص در تشخیص منابع ملی شده در آن پیش‌بینی شد.

برگه تشخیص در محل الصاق و آگهی می­شود تا هرکس به آن اعتراض دارد به کمیسیون ماده ۵۶ که هیئت هفت نفره است اعلام نماید ولیکن بعد از ایراد شورای نگهبان به صدور رأی از سوی تمامی اعضای کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده اصلاح مقررات ماده ۵۶ را تصویب نمود و بدین ترتیب علی‌رغم اظهارنظر هیئت هفت نفره، رأی از سوی عضو قاضی صادر می­گردد.

 روش‌های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی

اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون (۱۳۴۱) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص یک یا چند یا همه ویژگی­های ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات است:

۱٫ اگر عرفاً و عملاً به‌عنوان زمین کشاورزی (زراعی یا باغی) مرسوم و معروف باشد.

۲. اگر عرفاً و عملاً داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.

۳. اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه، چشمه، قنات، رودخانه و…) قرار داشته باشد.

۴. اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.

۵. اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفاً و عملاً به نام زمین دیمزار مرسوم باشد.

۶. اگر زمین دیمزار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.

۷. اگر تحجیر شده باشد (هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر می­گویند مثل سنگ چینی دور زمین و جمع‌آوری سنگ­ها و توده کردن آن‌ها و نهرکندن دور زمین و امثال آن)

۸. اگر جوی­های قدیمی و یا آثار جوی­های قدیمی منشعب از بندهای رودخانه­ای در بالادست زمین مشاهده شود.

۹. اگر جوی­های قدیمی و یا آثار جوی­های قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می­رسانده یا می­رساند در زمین مشاهده شود.

۱۰. اگر درختان کهن‌سال در مسیر جوی‌های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.

۱۱. اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد. معمولاً اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آن‌ها سوار نمی­شده اراضی غیر احیا شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آن‌ها سوار بوده اراضی احیا شده­اند.

۱۲. اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل: خانه باغ، کومه، گاش دامداری، آب انبار و…. امثال آن و یا آثاری از آن‌ها در محل وجود داشته باشد.

 

برچسب:
وزن0.48 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلیصفحه

معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۱۱

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دادگاه‌ها ۲۵

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دیوان عدالت اداری ۲۰۵

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در قوانین و مقررات ۳۰۳

فهرست جزئی صفحه

معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۹

مبحث اول:معرفی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۱۱

مبحث دوم: روش‌های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی ۱۳

مبحث سوم: ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده ۵۶- ۱۶

مبحث چهارم: مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده ۵۶ حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۱۷

مبحث پنجم: بررسی صلاحیت مرجع حل اختلاف و اعتراض به آن ۲۰

گفتار اول: صلاحیت ذاتی ۲۰

گفتار دوم: صلاحیت محلی ۲۰

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دادگاه‌ها ۲۳

فصل اول- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول: آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ۲۵

۱- حل اختلاف دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری ۲۵

۲- اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع – فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه  ۲۹

۳- قابلیت تجدیدنظر دعاوی غیرمالی ۳۴

۴- قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶  ۳۹

۵- مالکیت دولت بر عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع ۴۳

۶- مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ ۴۸

مبحث دوم:آرای اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ۵۰

۱- خلعید از تصرف و تجاوز مراتع و ییلاقات ۵۰

۲- استرداد اراضی موقوفی ۶۱

۳- اعتراض به تحدید حدود ملک ۶۳

۴- انتقالات بلاعوض به منظور تأمین مسکن کارکنان دولت و به نفع ۸۵

۵- ابطال سند مالکیت‌ ۱۰۷

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۳۰

۱- فرجام‌خواهی از رأی کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی ۱۳۰

۲- عدم صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ ۱۳۴

فصل دوم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در آرای دادگاه‌ها ۱۳۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۷

۱- کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها مصوب سال ۶۷  ۱۳۷

۲- تقاضای ابطال رأی قاضی هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶  ۱۳۸

۳- اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع  ۱۳۹

۴- عدم استماع تقاضای خلع ید قبل از قطعی شدن رأی کمیسیون ماده ۵۶ ۱۴۱

۵- هیأت ماده واحده اراضی اختلافی منابع طبیعی ۱۴۲

مبحث دوم:آرای دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۴۶

۱- تأیید رأی کمیسیون ماده ۵۶ بدون توجه به اشکالات ۱۴۶

۲- رسیدگی محاکم قضایی به شکایت از رأی کمیسیون ماده ۵۶ ۱۴۷

فصل سوم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در نشستهای قضایی ۱۴۸

۱- صلاحیت شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۵۶  ۱۴۸

۲- دعوی رسیدگی به اعتراض از آرای هیئت‌ها ۱۶۲

۳- آیا دعوای استرداد اعیان سفتهها، مالی است یا غیرمالی؟ ۱۶۴

۴- تکلیف دادگاه در فرض عدم شکایت منابع طبیعی نسبت به اراضی ۱۶۵

۵- اعلام اشتباه قاضی کمیسیون ماده ۵۶ ۱۶۷

۶- تعقیب کیفری متجاوزین به مراتع ۱۶۹

۷- رسمیت جلسات کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده ۵۶  ۱۷۱

۸- شخصیت حقوقی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶  ۱۷۳

۹- دعوای اعتراض ثالث در دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ ۱۷۴

۱۰- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها ۱۷۶

فصل چهارم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در نظریات مشورتی ۱۷۷

۱- غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأی هیئت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ ۱۷۷

۲- غیرمالی بودن دعوای اعتراض به رأی هیئت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ ۱۷۸

۳- قابلیت تملک اراضی موضوع ماده ۵۶ ۱۷۸

۴- دادگاه ویژه رسیدگی به اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده۵۶  ۱۷۹

۵- صلاحیت هیأت هفت نفره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۱۷۹

۶- وضعیت رأی کمیسیون ۱۸۲

۷- ملاک صلاحیت ۱۸۲

۸- نظریه اداره حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع ۱۸۲

۹- مراتع حریم روستا ۱۸۳

۱۰- صلاحیت کمیسیون ماده ۵۶ ۱۸۳

۱۱- صلاحیت هیأت‌های ماده واحده در داخل محدوده شهرها و حریم روستا ۱۸۳

۱۲- تشکیل کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ۱۸۵

۱۳- صدور سند مالکیت یا ابطال سند برابر ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع طبیعی ۱۸۷

۱۴- تبعیت اداره ثبت از رأی دادگاه در رابطه با نوع زمین ۱۸۸

۱۵- حق اعتراض نسبت با رأی ۱۸۸

۱۶- اعتراض سازمان اوقاف و امور خیریه به اجرا ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ۱۸۸

۱۷- مهلت اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده ۱۸۹

۱۸- اعتراض سازمان جنگلها به رأی هیأت ماده واحده ۱۸۹

۱۹- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص بر آراء کمیسیون موضوع ماده ۵۶ ۱۸۹

۲۰- تصحیح رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ ۱۹۰

۲۱- افرادی که حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده را دارند ۱۹۰

۲۲- امکان اعتراض بنیاد مستضعفان به عنوان قائم مقام مالکین از جنگلبانی ۱۹۱

۲۳- شمول قانون آیین دادرسی مدنی بر هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۱۹۱

۲۴- ملاک زمان احیای اراضی ۱۹۲

۲۵- تجدیدنظرخواهی از رأی قاضی هیأت ۱۹۳

۲۶- موجبات رد قاضی در رسیدگی به اعتراض ۱۹۳

۲۷- اجرای قسمت اول ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی ۱۹۴

۲۸- تعقیب کیفری متصرف اراضی منابع طبیعی ۱۹۴

۲۹- مرجع تجدیدنظر آرای کمیسیون ماده ۵۶ ۱۹۵

۳۰- املاک مجهول‌المالک ۱۹۵

۳۱- صلاحیت رسیدگی هیأت ماده واحده ۱۹۶

۳۲- جایگزینی هیأت هفت نفره به جای کمیسیون ماده ۵۶ ۱۹۶

۳۳- قابلیت تجدیدنظر آراء قاضی ماده واحده قانون عین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع  ۱۹۷

۳۴- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ۱۹۸

۳۵- قطعیت تصمیمات کمیسیون ماده ۵۶ ۲۰۰

۳۶- شمول ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ۲۰۰

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در رویه دیوان عدالت اداری ۲۰۳

فصل اول-دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل‌ها و مراتع در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری   ۲۰۵

۱- سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع(۱) ۲۰۵

۲- سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع(۲) ۲۰۶

۳- سلب صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع(۳) ۲۰۷

۴- اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸ و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ۲۰۸

۵- ابطال بند ۲-۲ دستورالعمل نحوه پذیرش اسناد عادی به شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ۲۱۲

۶- ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۹/۱/۸۶ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ۲۱۵

۷- ابطال تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شماره ۵۵ و ۵۶ مورخ ۲۴/۹/۸۷ و ۱/۱۰/۸۷ ۲۱۹

۸- عدم حذف عبارت (حریم شهر) از ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی  ۲۲۲

۹- ابطال بخشنامه شماره ۴۷۹۰/۰۲۰/م مورخ ۵/۱۲/۸۶ وزیر جهاد کشاورزی ۲۳۴

۱۰- ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری   ۲۴۸

۱۱- ابطال آیین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی ۲۵۶

۱۲- عدم اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۳۷۳- ۲۴/۸/۱۳۸۹ هیئت عمومی  ۲۶۳

۱۳- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۲۸۱

۱۴- آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع  ۲۸۲

فصل دوم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در آرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری   ۲۸۳

۱- اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۶/۲/۹۰ ۲۸۳

۲- ابطال بخشنامه شماره ۵۱/۹۵۵ مورخ ۴/۷/۷۷ سازمان جنگل‌ها و مراتع ۲۸۵

۳- ابطال مصوبه ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع  ۲۸۷

۴- ابطال بند ۱، ۲، ۴، ۱۰، ۱۱ و ۱۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شورای عالی شهرسازی ۲۹۱

فصل سوم- دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در آرای شعب دیوان عدالت اداری   ۲۹۶

۱- صلاحیت دیوان عدالت اداری (۱) ۲۹۶

۲- صلاحیت دیوان عدالت اداری (۲) ۲۹۶

۳- صلاحیت دیوان عدالت اداری (۳) ۲۹۸

۴- صلاحیت دیوان عدالت اداری (۴) ۲۹۹

۵- صلاحیت دیوان عدالت اداری (۵) ۲۹۹

دعاوی کمیسیون ماده ۵۶ در قوانین و مقررات ۳۰۱

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع ۳۰۳

آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷  ۳۰۵

آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷- ۳۰۶

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷) مجلس شورای اسلامی ایران ۳۰۶

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری مصوب (۵/۳/۱۳۸۷) مجلس شورای اسلامی ایران   ۳۰۸

آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور  ۳۰۹

‌قانون اجازه استرداد تا پانصد مترمربع از منابع ملی شده به اشخاص مصوب ۳/۳/۱۳۵۷- ۳۱۷

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور ۳۱۸

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ۳۲۰

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور ۳۲۲

برنامه‌ریزی جامع صیانت از جنگل‌های شمال کشور(حفظ‌،نگهداری و توسعه جنگل‌های شمال‌ ۳۲۵

فصل اول – طبقه‌بندی وظایف در سطوح مختلف مدیریت جنگل‌های شمال کشور ۳۲۵

شورای‌عالی ‌حفاظت ‌محیط‌زیست ۳۲۵

فصل دوم – سیاست‌ها و اقدامات اجرایی برای حفاظت از جنگل‌های شمال کشور ۳۲۷

فصل سوم – راهکارهای اجرایی برای احیا و توسعه پوشش گیاهی‌ ۳۳۰

فصل چهارم – استفاده بهینه از منابع موجود و اصلاح روش‌های فنی و اجرایی‌ ۳۳۰

فصل پنجم – پایش و ارزیابی اقدامات اجرایی در جنگل‌های شمال کشور ۳۳۲

قانون دیوان عدالت اداری ۳۳۴

بخش اول- تشکیلات ۳۳۴

بخش دوم- آیین دادرسی ۳۳۷

فصل اول- صلاحیت ۳۳۷

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی ۳۳۹

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی ۳۳۹

اول– دادخواست ۳۳۹

دوم- دستور موقت ۳۴۳

سوم- رسیدگی و صدور رأی ۳۴۵

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۳۵۰

مبحث سوم: رسیدگی در هیئت عمومی ۳۵۲

بخش سوم- اعاده دادرسی ۳۵۶

بخش چهارم- اجرای احکام ۳۵۸

بخش پنجم- سایر مقررات ۳۶۱

لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها ۳۶۳

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کمیسیون ماده ۵۶”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.