اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب دعوای مطالبه وجه التزام

با مطالعه این کتاب به تمام مسایل مربوط به مطالبه وجه التزام مسلط شده و خواهید توانست نتیجه دعوا را پیش بینی کنید.

 

با مطالعه نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه التزام، می توانید  به آسانی دادخواست دعوای فوق را خودتان تنظیم و از طریق مطالعه نمونه آراء دیوان عالی و آراء دادگاه ها می توانید نحوه دفاع در دعوای مطالبه وجه التزام را بیاموزید. به علاوه با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به دعوای مطالبه وجه التزام می توانید تمام مسایل مرتبط با این دعوا را بیاموزید.

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

کتاب مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها موارد زیر را دربردارد؛ نمونه رای مطالبه وجه التزام، لایحه دفاعیه وجه التزام، وجه التزام در چک، نمونه قرارداد وجه التزام، تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام در قولنامه، وجه التزام در دادگاه، وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری.

این کتاب، علاوه بر این که دعوای مطالبه وجه التزام و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز به شما می آموزد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه وجه التزام چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه التزام و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

کتاب مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها موارد زیر را دربردارد؛ نمونه رای مطالبه وجه التزام، لایحه دفاعیه وجه التزام، وجه التزام در چک، نمونه قرارداد وجه التزام، تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام در قولنامه، وجه التزام در دادگاه، وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری.

این کتاب، علاوه بر این که دعوای مطالبه وجه التزام و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز به شما می آموزد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه وجه التزام چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه التزام و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

وجه التزام

الف) تعریف وجه‌التزام: التزام در لغت به معنای ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان قرارداد اصلی یا به‌موجب توافق مستقل دیگر به‌عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیش‌بینی کرده و بر آن ملتزم می‌شوند.

در این خصوص ماده ۲۳۰ ق.م. چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت پرداخت نماید.

چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین، با توجه به ماده ۱۰ ق.م. و مواد فوق‌الاشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه‌التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.

ب) ماهیت وجه‌التزام: علمای حقوق ماهیت وجه‌التزام را خسارت می‌دانند. مبنای این استدلال ماده ۲۳۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده می‌باشد با استنباط از تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. محکمه نمی‌تواند در مبلغ وجه‌التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند.

فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن، الزاماً باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه‌التزام به‌وسیله محاکم قضائی وجود ندارد.

پ) عناصر تشکیل‌دهنده خسارت توافقی (وجه‌التزام): در ارتباط با عناصر تشکیل‌دهنده وجه‌التزام آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. استنباط می‌شود عبارتند است از:

۱٫ مقطوع و غیر قابل تغییر باشد: وجه‌التزام باید به‌صورت مبلغ مقطوع یا درصدی از کل مبلغ ثمن مشخصاً تعیین گردد.

۲٫ ضمن یک عقد لازم باشد: در این صورت، اگر شرط باطل شود عقد همچنان صحیح است؛ اما اگر عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد شد. اگر وجه‌التزام ضمن یک عقد جایز شرط شده باشد هریک از طرفین می‌توانند با فسخ عقد شرط ضمن آن را نیز از بین ببرند.

در تحقق وجه‌التزام اثبات ورود خسارت و نیز میزان آن، شرط نمی‌باشد. بلکه به‌محض وقوع تخلف، متعهدله استحقاق دریافت مبلغ مندرج را پیدا می‌کند. در واقع، تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به‌محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود.

به‌علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارت (مسئولیت قراردادی) که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف کفایت می‌کند.‌[۲]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت
خواهان
خواندگان
وکیل یا نماینده
خواسته یا موضوع تقاضای الزام خواندگان به فک رهن و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی و رسمی تمامی شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به علاوه پرداخت وجه‌التزامات و خسارات قراردادی فعلاً مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
دلائل و منضمات ۱- تصویر مصدق مبایعه نامه ۲- سند مالکیت ۳- وکالتنامه ۴- گواهی حصر وراثت ۵٫ توافق‌نامه
ریاست محترم دادگاه حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ مورث خواندگان محترم … به موجب مبایعه نامه مورخ «۲۸/۱۱/۱۳۸۸» به شماره … شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش ۱۱ به نشانی… به شماره سند … را به موکلین فروخته است. ۲٫ متأسفانه با فوت مرحوم … با وجود مذاکرات مکرر با وراث قانونی (‌خواندگان محترم) حاضر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین و  دریافت مابقی ثمن معامله نیستند. ۳٫ مطابق بند ۷ و ۵ مبایعه‌نامه فروشنده ملتزم گردیده بود ضمن فک رهن در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی مالکیت به نام موکلین تنظیم نماید؛ ولی تا به امروز خواندگان محترم از انجام این تعهد امتناع ورزیده‌اند؛ لذا اجبار نامبردگان به فک رهن و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند شش‌دانگ مالکیت به نام موکلین مورد استدعاست. ۴٫ مطابق بندهای ۷ و ۵ و ۱۳ این قرارداد تقاضای مطالبه مبلغ وجه‌التزام به خاطر تخلف از شروط مندرج در مبایعه‌نامه را نیز دارد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت محل نقش تمبر
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ………

تاریخ ……… امضاء

 

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات