تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها

با مطالعه این کتاب به تمام مسایل مربوط به مطالبه وجه التزام مسلط شده و خواهید توانست نتیجه دعوا را پیش بینی کنید.

 

با مطالعه نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه التزام، می توانید  به آسانی دادخواست دعوای فوق را خودتان تنظیم و از طریق مطالعه نمونه آراء دیوان عالی و آراء دادگاه ها می توانید نحوه دفاع در دعوای مطالبه وجه التزام را بیاموزید. به علاوه با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به دعوای مطالبه وجه التزام می توانید تمام مسایل مرتبط با این دعوا را بیاموزید.

74,700 تومان

مقایسه

کتاب مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها موارد زیر را دربردارد؛ نمونه رای مطالبه وجه التزام، لایحه دفاعیه وجه التزام، وجه التزام در چک، نمونه قرارداد وجه التزام، تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام در قولنامه، وجه التزام در دادگاه، وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری.

این کتاب، علاوه بر این که دعوای مطالبه وجه التزام و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز به شما می آموزد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه وجه التزام چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه التزام و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

وجه التزام

الف) تعریف وجه‌التزام: التزام در لغت به معنای ملازمه شدن، به گردن گرفتن، ملزم شدن به امری تعریف شده است و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که اطراف قرارداد در حین انعقاد عقد متفقاً خواه ضمن همان قرارداد اصلی یا به‌موجب توافق مستقل دیگر به‌عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن پیش‌بینی کرده و بر آن ملتزم می‌شوند.

در این خصوص ماده ۲۳۰ ق.م. چنین مقرر داشته است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م. و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت پرداخت نماید.

چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست؛ بنابراین، با توجه به ماده ۱۰ ق.م. و مواد فوق‌الاشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه‌التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد.

ب) ماهیت وجه‌التزام: علمای حقوق ماهیت وجه‌التزام را خسارت می‌دانند. مبنای این استدلال ماده ۲۳۰ ق.م. و اصل حاکمیت اراده می‌باشد با استنباط از تبصره ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. محکمه نمی‌تواند در مبلغ وجه‌التزام اعم از اینکه گزاف یا ناچیز باشد تغییری ایجاد کند.

فقط در صورت اثبات شرایط تحقق آن، الزاماً باید حکم به پرداخت آن به همان مبلغ مندرج بدهد؛ لذا امکان تعدیل وجه‌التزام به‌وسیله محاکم قضائی وجود ندارد.

پ) عناصر تشکیل‌دهنده خسارت توافقی (وجه‌التزام): در ارتباط با عناصر تشکیل‌دهنده وجه‌التزام آنچه از مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. استنباط می‌شود عبارتند است از:

۱٫ مقطوع و غیر قابل تغییر باشد: وجه‌التزام باید به‌صورت مبلغ مقطوع یا درصدی از کل مبلغ ثمن مشخصاً تعیین گردد.

۲٫ ضمن یک عقد لازم باشد: در این صورت، اگر شرط باطل شود عقد همچنان صحیح است؛ اما اگر عقد باطل شود، شرط ضمن آن نیز باطل خواهد شد. اگر وجه‌التزام ضمن یک عقد جایز شرط شده باشد هریک از طرفین می‌توانند با فسخ عقد شرط ضمن آن را نیز از بین ببرند.

در تحقق وجه‌التزام اثبات ورود خسارت و نیز میزان آن، شرط نمی‌باشد. بلکه به‌محض وقوع تخلف، متعهدله استحقاق دریافت مبلغ مندرج را پیدا می‌کند. در واقع، تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به‌محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود.

به‌علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارت (مسئولیت قراردادی) که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف کفایت می‌کند.‌[۲]

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت
خواهان
خواندگان
وکیل یا نماینده
خواسته یا موضوع

تقاضای الزام خواندگان به فک رهن و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال قطعی و رسمی تمامی شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به علاوه پرداخت وجه‌التزامات و خسارات قراردادی فعلاً مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلائل و منضمات۱- تصویر مصدق مبایعه نامه ۲- سند مالکیت ۳- وکالتنامه ۴- گواهی حصر وراثت ۵٫ توافق‌نامه
ریاست محترم دادگاه حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ مورث خواندگان محترم … به موجب مبایعه نامه مورخ «۲۸/۱۱/۱۳۸۸» به شماره … شش‌دانگ دو دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش ۱۱ به نشانی… به شماره سند … را به موکلین فروخته است. ۲٫ متأسفانه با فوت مرحوم … با وجود مذاکرات مکرر با وراث قانونی (‌خواندگان محترم) حاضر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال به نام موکلین و  دریافت مابقی ثمن معامله نیستند. ۳٫ مطابق بند ۷ و ۵ مبایعه‌نامه فروشنده ملتزم گردیده بود ضمن فک رهن در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی مالکیت به نام موکلین تنظیم نماید؛ ولی تا به امروز خواندگان محترم از انجام این تعهد امتناع ورزیده‌اند؛ لذا اجبار نامبردگان به فک رهن و حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند شش‌دانگ مالکیت به نام موکلین مورد استدعاست. ۴٫ مطابق بندهای ۷ و ۵ و ۱۳ این قرارداد تقاضای مطالبه مبلغ وجه‌التزام به خاطر تخلف از شروط مندرج در مبایعه‌نامه را نیز دارد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشتمحل نقش تمبر
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع کننده ………

تاریخ ……… امضاء

 

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۳

معرفی دعوای مطالبه وجه التزام ۱۵

مبحث اول:  وجه التزام ۱۵

مبحث دوم : ارکان تشکیل‌دهنده دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۷

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۶

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در آرای دادگاه‌ها ۱۳۷

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۹

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در نشست‌های قضائی ۱۹۷

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در نظریه‌های مشورتی ۲۱۱

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۷

از قانون مدنی ۲۲۹

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۴۵

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۸

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۱

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۵۶

منابع و مآخذ ۲۵۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۳

معرفی دعوای مطالبه وجه التزام ۱۵

مبحث اول:  وجه التزام ۱۵

مبحث دوم : ارکان تشکیل‌دهنده دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۷

نمونه دادخواست مطالبه وجه‌التزام به همراه تنظیم سند رسمی ۲۰

نمونه دادخواست فسخ قرارداد و مطالبه وجه التزام ۲۱

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۵

۱- وجه‌التزام تخلف از انجام معامله ۲۵

۲- پرداخت وجه‌التزام (ضمانت‌نامه) از سوی بانک ضامن ۴۳

۳- آثار شرط وجه‌التزام در  عقد لازم ۵۲

۴- الزام به انتقال رسمی ملک به همراه اخذ وجه‌التزام ۷۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۶

۱- تقاضای تحقیق محلی برای مطالبۀ وجه‌التزام ۸۶

۲- مطالبۀ وجه التزام در صورت تخلف از تنظیم سند و ثبت آن ۸۶

۳- اثر منتفی بودن موضوع تعهد و مطالبۀ وجه‌التزام در بیعانه پرداخت شده ۸۶

۴- اثر شرط وجه‌التزام برای  انجام معامله بعد از فسخ معامله شرطی ۸۷

۵- مطالبه خسارت نسبت به تأخیر تأدیه وجه‌التزام ۸۷

۶- ارتباط خسارات مربوط به مال‌التجاره مقرر در ماده ۳۹۳ قانون تجارت با وجه‌التزام ۸۸

۷- دریافت وجه التزام و بدهی در صورت عدم انجام تعهد ۸۸

۸- عدم امکان مطالبه اصل تعهد و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد توأماً ۹۳

۹- تعهد مطلق و بدون قید و شرط ۹۹

۱۰- وجه التزام تخلف از شرط ۱۰۳

۱۱- وجه التزام تأخیر تسلیم مبیع ۱۱۰

۱۲- ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع وصف شده در سند ۱۱۱

۱۳- تخلف از شرط، فسخ قرارداد و خلع‌ید ۱۲۰

۱۴- تعهد ابتدایی برای تنظیم اجاره‌نامه ۱۳۳

۱۵- خسارات مال‌التجاره ۱۳۴

۱۶- مطالبه خسارت از وجه التزام ۱۳۴

۱۷- خسارت معاملات شرطی ۱۳۴

۱۸- خسارت تأخیر اختصاص به مدیون دارد ۱۳۵

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در آرای دادگاه‌ها ۱۳۷

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۹

۱- الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه‌التزام ۱۳۹

۲- دعوای مطالبه وجه‌التزام در عقد اجاره ۱۴۱

۳- امکان نقل و انتقال نسبت به ملکی که در بازداشت است ۱۴۳

۴- دعوای تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در رهن توسط ثالث و اخذ خسارات ۱۴۷

۵- تقاضای ایفای تعهد به همراه دریافت وجه‌التزام ۱۴۸

۶- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از نرخ تورم ۱۵۰

۷- مطالبه وجه‌التزام در خواستۀ فک رهن از ملک  مورد معامله ۱۵۲

۸- در زیر یک نمونه از آرای دادگاه‌ها مرتبط با بحث حاضر ذکر می‌گردد ۱۵۶

۹- وجه‌التزام مورد خواسته تا زمان صدور حکم به‌صورت روزانه ۱۵۷

۱۰- پرداخت وجه التزام به علت تخلف از شرط حضور در دفترخانه ۱۵۹

۱۱- ملاک پرداخت خسارت از تاریخ توافق جدید است نه اینکه خسارات ۱۶۰

۱۲- گواهی دفترخانه مشعر به عدم حضور هر دو طرف معامله بوده و این امر موجب سقوط حق آنان در مراجعه به یکدیگر برای مطالبه خسارت می‌گردد ۱۶۲

۱۳- هریک از طرفین قرارداد متعهد شده‌اند که چنانچه در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند ده درصد قیمت مورد معامله را به طرف دیگر بپردازند ۱۶۳

۱۴- صدور رأی مبنی بر پرداخت وجه التزام تخلف از شرط حضور در دفترخانه ۱۶۵

۱۵- چون در قرارداد اخیر که آخرین اراده طرفین است به وجه‌التزام عدم ایفای تعهد تصریح نشده؛ لذا مطالبه وجه‌التزام مخالف قرارداد طرفین است ۱۶۶

۱۶- چون طرفین تاریخ دیگری را برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نموده‌اند دعوای مربوط به مطالبه وجه‌التزام رد می‌گردد ۱۶۷

۱۷- تخلف از انجام تعهد به‌واسطه علت خارجی بوده و وجه‌التزام قابل مطالبه نیست – صغیر بودن طرف معامله و عدم موافقت اداره سرپرستی با انتقال مورد معامله ۱۶۸

۱۸- احتساب روزانه وجه‌التزام مورد خواسته تا زمان صدور حکم ۱۷۰

۱۹- طرفین به‌طور ضمنی به تمدید قرارداد اجاره تراضی نموده‌اند و حکم دادگاه ۱۷۳

۲۰- وجه‌التزام تأخیر در تحویل آپارتمان‌های احداثی ۱۷۵

۲۱- خسارت تأخیر در انجام تعهد بر مبنای قرارداد طرفین قابل مطالبه است ۱۷۶

۲۲- خسارت قراردادی تأخیر در تحویل آپارتمان‌های موضوع قرارداد عادی ۱۷۸

۲۳- درخواست وجه التزام ۱۷۹

۲۴- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی ۱۸۰

۲۵- وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر نکاح دائم ۱۸۲

۲۶- تأثیر قوه قاهره در مطالبه وجه‌التزام قراردادی ۱۸۴

۲۷- شرایط مطالبه وجه‌التزام قراردادی ۱۸۶

۲۸- استناد به بازداشت ملک جهت عدم پرداخت وجه‌التزام ۱۸۹

۲۹- شرایط مطالبه وجه‌التزام ۱۹۰

۳۰- شرط مطالبه وجه‌التزام ۱۹۳

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در نشست‌های قضائی ۱۹۷

۱- الزام به انجام تعهد و مطالبه وجه‌التزام ۱۹۹

۲- پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک ۲۰۰

۳- اثر و ضمانت اجرای شرط در یک قرارداد بیع ۲۰۱

۴- احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد ۲۰۳

۵- نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده ۲۰۵

۶- آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله ۲۰۷

۷- نحوه رسیدگی به شکایت فسخ معامله در صورتی که در خیار شرط مدت تعیین نشده ۲۰۸

۸- خسارت تأخیر در انجام تعهد ۲۰۹

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در نظریه‌های مشورتی ۲۱۱

۱- اجرای حکم در مورد محکومیت به پرداخت مبلغی بابت هر روز تأخیر در انجام تعهد ۲۱۳

۲- خسارت تأخیر تأدیه ۲۱۳

۳- عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه در مقابل پرداخت وجه‌التزام ۲۱۴

۴- بی اعتباری عقد بیع در اثر پرداخت وجه‌التزام ۲۱۵

۵- پرداخت وجه‌التزام برای انصراف از انجام معامله ۲۱۶

۶- توقیف حقوق و مزایای کارمند دولت ۲۱۷

۷- توافق برای تعیین وجه‌التزام تخلف از پرداخت دین ۲۱۷

۸- تعیین خسارت برای تخلف از مفاد قرارداد ۲۱۸

۹- عدم شمول خسارت قراردادی به علل عوامل قهری ۲۱۸

۱۰- قابل جمع بودن وجه‌التزام با تعهد اصلی ۲۱۸

۱۱- تعیین وجه التزام تخلف از انجام تعهد در قراردادها ۲۱۹

۱۲- تفاوت خسارت ممکن‌الحصول و عدم‌النفع ۲۱۹

۱۳- تقصیر بانک در عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه صادره ۲۲۰

۱۴- نحوه جبران خسارت وارده بر مشتری معامله فضولی ۲۲۱

۱۵- پرداخت خسارت بر اساس نوع تعهد اسناد تجاری ۲۲۱

۱۶- شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۲۲

۱۷- عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه برای مطالبات عینی نه دینی ۲۲۲

۱۸- عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم اعسار ۲۲۳

۱۹- قابلیت استماع دعوای خسارت تأخیر تأدیه علیه ورثه ۲۲۳

۲۰- قابلیت استماع دعوای خسارت تأخیر تأدیه علیه اشخاص حقوقی ۲۲۳

۲۱- مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۲۴

۲۲- طریق محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم ۲۲۴

۲۳- توافق بر جریمه به‌عنوان وجه‌التزام تأخیر در تأدیه دین ۲۲۵

دعوای مطالبه وجه‌التزام  در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۷

از قانون مدنی ۲۲۹

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۴۵

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۸

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۱

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۵۶

منابع و مآخذ ۲۵۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.