کتاب دعوای ورود ثالث

وزن 0.45 kg
شابک

978-600-7654-70-5

نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

133,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

یکی از دعاوی طاری ورود ثالث است که در این کتاب شرایط آن بیان شده است. کتاب ورود ثالث در رویه دادگاه ها این مزیت را دارد که علاوه بر این که دعوای ورود ثالث و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب می باشد.کتاب ابطال اسناد در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. نمونه رای ورود ثالث، ورود ثالث در فرجام خواهی، ورود ثالث در مرحله اجرا، ورود ثالث در دعوی ورشکستگی، ورود ثالث در شورای حل اختلاف، هزینه دادرسی جلب ثالث، وکالت در ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرایی مواردی است که در این کتاب آورده شده است.

 شرایط دعوای ورود ثالث

برای ورود ثالث محسوب شدن یک دعوا مطابق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایطی وجود دارد که در صورت وجود این شرایط دعوا وارد ثالث محسوب خواهد شد و امتیازی که نسبت به یک دعوای مستقل پیدا می‌کند رسیدگی هم‌زمان با دعوای اصلی است که به حفظ حقوق وارد ثالث کمک خواهد کرد و با دعوای اصلی یک‌جا رسیدگی خواهد شد.

 دعوای اصلی مطرح و در جریان رسیدگی

یکی از شرایط دعوای ورود ثالث وجود دعوایی است که قبلاً مطرح شده و در جریان رسیدگی می‌باشد مفهوم ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است که باید دعوای اصلی وجود داشته باشد و عبارت: «… تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، …» مبین آن است که باید دعوا هنوز در جریان رسیدگی یعنی، مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد تا دعوای مطروحه با سایر شرایط دعوای ورود ثالث محسوب شود.

 وجود حقی مستقل یا ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین

برای اینکه فردی بتواند به‌عنوان وارد ثالث به دعوایی وارد شود مطابق صراحت ماده ۱۳۰ بایستی ارتباطی به موضوع دعوا و طرفین دعوا داشته باشد آن هم نه هر ارتباطی، بلکه یا باید حق مستقلی را برای خود در موضوع دعوای مطروحه قائل باشد یا در محق شدن یکی از طرفین خود را ذی‌نفع بداند و همچنین ادعای مطروحه در آن‌ چنان باشد که رسیدگی به آن در نتیجه دعوای اصلی مؤثر باشد.

 بر این اساس این فرد می‌تواند تحت عنوان وارد ثالث به دعوایی که بین افرادی دیگر مطرح شده و در جریان رسیدگی است وارد شوند.

 وجود ارتباط کامل بین دو دعوا

از جمله شرایط دعوای ورود ثالث داشتن ارتباط کامل با دعوای اصلی است که مفهوم «ارتباط کامل» در ذیل ماده ۱۴۱ آیین دادرسی مدنی مقرر شده: «بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد» اگر سایر شرایط موجود  باشد؛

اما ارتباط کامل بین دعوای ورود ثالث و دعوای اصلی وجود نداشته باشد دادگاه دعوای ورود ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده و به‌صورت جداگانه رسیدگی خواهد کرد. مع‌الوصف رسیدگی مستقل در مورد دعوای ورود ثالث اصلی امکان‌پذیر است؛ اما در دعوای وارد ثالث تبعی که خواسته مستقلی نیست. رسیدگی مستقل امکان ندارد.

از این رو که مورد رسیدگی ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در مورد دعوای وارد ثالث اصلی مصداق دارد.[۱]

نمونه دادخواست ورود ثالث

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع ورود ثالث در پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه…
دلایل و منضمات محتویات پرونده کلاسه…۲٫ مبایعه‌نامه ۳٫ صلح‌نامه واگذاری سرقفلی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ برابر اجاره‌نامه مورخ…اینجانب یک واحد آپارتمان را از خوانده ردیف یک اجاره نموده‌ام.

۲٫ مطابق مدارک و مستندات قول‌نامه خوانده ردیف اول مالک شرعی و قانونی آپارتمان بوده.

۳٫ خوانده ردیف دوم فروشنده مطابق پرونده کلاسه صدرالذکر با ادعای فسخ و ارسال اظهارنامه به خوانده ردیف اول درخواست صدور حکم به اعلام فسخ نموده است. حال اینجانب با تقدیم این دادخواست و به‌عنوان وارد به ثالث پرونده یاد شده به‌عنوان مستأجر ملک موضوع معامله تقاضای رد خواسته خوانده ردیف دوم را دارم.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

وزن 0.45 kg
شابک

978-600-7654-70-5

نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ورود ثالث ۱۳

معرفی دعوای ورود ثالث ۱۵

مبحث اول: شرایط دعوای ورود ثالث ۱۶

مبحث دوم: اقسام دعوای ورود ثالث ۱۸

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای ورود ثالث ۱۹

دعوای ورود ثالث در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۷

دعوای ورود ثالث در آرای دادگاه‌ها ۴۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۴۳

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۹۲

دعوای ورود ثالث در نشست‌های قضائی ۹۹

دعوای ورود ثالث در نظریه های مشورتی ۱۳۷

قوانین و مقررات مربوط به جلب ثالث ۱۴۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۴۷

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۵۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۵۵

قانون تجارت ۱۵۶

منابع و مآخذ ۱۵۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ورود ثالث ۱۳

معرفی دعوای ورود ثالث ۱۵

مبحث اول: شرایط دعوای ورود ثالث ۱۶

۱- دعوای اصلی مطرح و در جریان رسیدگی ۱۶

۲- وجود حقی مستقل یا ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین ۱۶

۳- وجود ارتباط کامل بین دو دعوا ۱۷

مبحث دوم: اقسام دعوای ورود ثالث ۱۸

۱- دعوای ورود ثالث اصلی ۱۸

۲- دعوای وارد ثالث تبعی ۱۸

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای ورود ثالث ۱۹

۱- نحویه طرح دعوای ورود ثالث ۱۹

۲- خواهان دعوای ورود ثالث ۱۹

۳- خوانده دعوای ورود ثالث ۱۹

۴- خواسته دعوای جلب ثالث ۲۰

۵- اثر استرداد دادخواست اصلی به ورود ثالث ۲۰

۶- مهلت ورود ثالث ۲۱

۷- رسیدگی به دعوای وارد ثالث ۲۱

۸- اثر ابطال دادخواست با رد دعوای ورود ثالث ۲۱

نمونه دادخواست ورود ثالث ۲۳

نمونه دادخواست ابطال معامله ۲۴

دعوای ورود ثالث در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۷

۱- عدم امکان طرح تجدیدنظر قرار رد دعوای ورود ثالث در دیوان به علت قابل تجدیدنظر نبودن دعوای اصلی در دیوان‌عالی  ۲۷

۲- ورود ثالث و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوای اصلی ۲۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۷

۱- دعوای ورود ثالث، تابع دعوای اصلی است و با رد دعوای اصلی چون دعوای وارد ثالث موضوعاً منتفی می‌گردد، لذا قرار رد دعوای وارد ثالث صادر می‌شود ۳۷

دعوای ورود ثالث در آرای دادگاه‌ها ۴۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۴۳

۱- ورود ثالث پس از اعلام ختم دادرسی ۴۳

۲- رسیدگی به دعوای وارد ثالث به‌عنوان یک دعوای مستقل ۴۴

۳- دعوای ورود ثالث به استناد سندی که با اقرارنامه رسمی فاقد اعتبار شده ۴۶

۴- استرداد دعوای وارد ثالث از طرف خواهان ۴۷

۵- لزوم طرح دعوای ورود ثالث علیه کلیه اصحاب دعوا ۴۸

۶- واصل شده دعوای ورود ثالث بعد از ختم دادرسی ۴۹

۷- دعوای وارد ثالث به علت صدور قرار رد دعوای اصلی ۵۱

۸- صدور رأی در مورد دعوای اصلی مانع قانونی برای رسیدگی به دعوای وارد ثالث نیست ۵۲

۹- قابلیت طرح دعوای ورود ثالث تا قبل از ختم دادرسی ۵۳

۱۰- حکم به بطلان دعوای وارد ثالث به جهت عدم اثبات خواسته ۵۴

۱۱- خواهان دعوای ورود شخص ثالث باید دعوای خود را به طرفیت طرفین دعوای اصلی اقامه کند ۵۶

۱۲- هر تصمیم مؤخر دادگاه در راستای مطالبات وارد ثالث می‌تواند در حق طرفین دعوای اصلی مؤثر باشد ۵۷

۱۳- دعوای ورود ثالث در دعوای اعتراض ثالث ۵۸

۱۴- پرداخت به‌عنوان اماره ایفاء تعهد ۶۳

۱۵- شرایط رد دعوای ابطال علامت تجاری ۶۶

۱۶- عدم امکان افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست ۷۰

۱۷- مستأجر تا پیش از صدور حکم قطعی می‌تواند از ارفاق قانونی مقرر در قسمت اخیر بند ۹ مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر استفاده نماید ۷۴

۱۸- تخلیه به علت تغییر شغل ۷۹

۱۹- عدم استماع طرح دعوای تقابل و ورود شخص ثالث طی یک دادخواست ۸۰

۲۰- الزام دادگاه در رسیدگی به دعوای بطلان ورود ثالث ۸۳

۲۱- وارد ثالث با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ۸۴

۲۲- ورود ثالث برای الزام به تنظیم سند رسمی ۸۶

۲۳- دعوای وارد ثالث دایر بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی ۸۸

۲۴- ارتباط دعوای ورود ثالث با دعوی اصلی ۸۹

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۹۲

۱- تشخیص اعتراض ثالث به‌عنوان ورود ثالث ۹۲

۲- ادعای ثالث مبنی بر خرید املاک توقیف شده در اداره ثبت ۹۵

۳- رسیدگی توأمان دعوای ثالث با دعوای اصلی ۹۷

دعوای ورود ثالث در نشست‌های قضائی ۹۹

۱- اعتراض ثالث نسبت به قرار دستور موقت ۱۰۱

۲- حق اعتراض وارد ثالث به رأیی که دادخواست ورود ثالث در آن رد شده ۱۰۲

۳- دادگاه صالح برای پذیرش تقاضای ورود ثالث در دعوا ۱۰۴

۴- دائره شمول قید (تجویز قانونی) در مواد ۳۹۱ آیین دادرسی مدنی و ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری   ۱۰۵

۵- الزام خوانده به اختیار وکیل در دفاع از دعوا ۱۰۹

۶- ایراد طرفین دعوا نسبت به ورود ثالث ۱۱۱

۷- جلب ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی با حضور وی ۱۱۳

۸- درخواست تأمین خواسته پرونده در مرجع تجدیدنظر ۱۱۵

۹- تکلیف دادگاه در دعوای ورود ثالث در موقعی که خواهان اصلی دعوای خویش را مسترد نماید ۱۱۸

۱۰- حق مستقل ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی ۱۲۰

۱۱- اعتراض ثالث به حکم قطعی ۱۲۱

۱۲- قابلیت استماع دعوای ورود ثالث در صورتی که دعوای اصلی منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا یا سقوط دعوا شود ۱۲۳

۱۳- اجازه ارائه دادخواست تقابل از سوی خوانده در مرحله تجدیدنظر ۱۲۵

۱۴- ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه ۱۲۷

۱۵- قابلیت طرح دعوای ورود ثالث در پرونده امور حسبی ۱۲۸

۱۶- اعتراض شخص ثالث در زمان توقف دادرسی در مرحله تجدیدنظر ۱۳۰

۱۷- تکلیف دادگاه در دعوی ورود ثالث در موقعی که خواهان اصلی دعوای خویش را مسترد نماید ۱۳۱

۱۸- حق اعتراض وارد ثالث به رأیی که دادخواست ورود او رد شده است ۱۳۴

دعوای ورود ثالث در نظریه های مشورتی ۱۳۷

۱- ورود ثالث در دعوی پس از قض حکم در دیوان کشور ۱۳۹

۲- تردید نسبت به سندی که منتسب به شخص خارج از دعوا است ۱۳۹

۳- اثر دادخواست ناقص صاحبان سهام به‌عنوان ثالث در دعوای ورشکستگی شرکت سهامی  ۱۴۰

۴- اثر استرداد دعوای اصلی بر ورود ثالث ۱۴۱

۵- ورود ثالث طریق ورود منتقل علیه ملک موضوع دعوی به دعوا ۱۴۱

۶- امکان ورود ثالث علی‌رغم رد دعوای اصلی ۱۴۲

۷- مرجع صالح به اعسار از هزینه دادرسی ورود ثالث ۱۴۲

قوانین و مقررات مربوط به جلب ثالث ۱۴۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۴۷

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۵۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۵۵

قانون تجارت ۱۵۶

منابع و مآخذ ۱۵۷

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب دعوای ورود ثالث”

09016288181 02188303398