تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در رویه دادگاه ها

با مطالعه این کتاب دعوای مطالبه و استرداد ثمن، زمان طرح دعوا، طریقه تنظیم دادخواست و نحوه دفاع در این دعوا را خواهید دانست.

 

در واقع با مطالعه کتاب فوق و مشاهده نمونه دادخواست می توانید دادخواست مطالبه و استرداد ثمن را خودتان بنویسید و باتوجه به نمونه آراء موجود در کتاب نتیجه دعوای خود را مشاهده کنید. علاوه بر این ها تمامی قوانین و مقررات موجود درباب دعوای فوق را مطالعه خواهید کرد.

177,000 تومان

مقایسه

دعوای مطالبه و استرداد ثمن  از دعاوی حقوقی است و این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. به این معنا که شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه و استرداد ثمن چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.

موضوعات کتاب دعوای مطالبه و استرداد ثمن در رویه دادگاه ها

  • نمونه رای استرداد ثمن معامله
  • مطالبه ثمن معامله فضولی
  • نمونه رای فسخ مبایعه نامه
  • نمونه رای معامله با حق استرداد
  • ابطال بیع چیست
  • اعلام بطلان معامله صوری
  • اعسار از پرداخت ثمن معامله و اگر شخصی ثمن معامله پرداخت نشده باشد موضوعات مندرج در این کتاب هستند.

 

 ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله

وجود عقد بیع و صحیح بودن آن

الف) باید قرارداد بین خواهان و خوانده این دعوا، در قالب بیع باشد: در تعریف عقد بیع ماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «بیع عبارت ‌است از تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و حقیقت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد که در این ارتباط فروشنده را «بایع» و خریدار را «مشتری» و موضوع معامله را «مبیع» و عوض معامله را «ثمن» می‌گویند؛ بنابراین اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای مطالبه ثمن معامله سالبه به انتفاء موضوع است.

ب‌) باید بیع فی‌مابین خواهان و خوانده دعوا صحیحا واقع شود: چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به‌صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود؛ بنابراین اگر عقد بیع به هر علتی (اقاله، انفساخ، فسخ) منحل شود یا باطل گردد مطالبه و استرداد ثمن امکان نخواهد داشت.

حق استرداد

 

عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری

دومین رکن دعوای مطالبه ثمن معامله این است که مشتری اقدام به پرداخت ثمن ننموده باشد یا به طوری که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مقرر شده است این تعهد مالی ساقط نشده باشد مواردی که ممکن است منجر به سقوط تعهد یعنی پرداخت ثمن گردد را به اختصار توضیح می‌دهیم.

الف) وفای به عهد: وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که مُتعهّد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اَهلیت داشته باشد؛ بنابراین اگر مشتری به تعهد خود مبنی بر پرداخت ثمن عمل نماید دعوای مطالبه ثمن موضوعیت نخواهد داشت.

ب) اقاله: اقاله یکی دیگر از طرق سقوط تعهدات از جمله پرداخت ثمن می‌باشد؛ چرا که بعد از معامله (بیع) طرفین یا وارث آن‌ها با موافقت هم می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند اقاله به هر لفظی یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر برهم زدن معامله کند موضوع معامله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

البته تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود؛ بنابراین وقتی عقد بیع با اقاله از بین رفت مسلماً آثار آن هم از بین خواهد رفت در نتیجه طرح دعوای مطالبه ثمن در خصوص بیعی که اقاله شده امکان نخواهد داشت.

ج) تبدیل تعهد: براساس ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود.

  1. وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به ‌سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌شود.
  2. وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
  3. وقتی که متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

بنابراین، در صورتی که طی توافق ثانوی تعهد مشتری در خصوص تحویل پرداخت ثمن به تعهد جدیدی تبدیل گردد باید دعوای الزام به انجام تعهد جدید را مطرح کرد؛ چرا که دیگر تعهد الزام به پرداخت ثمن با تبدیل تعهد وجود ندارد.

د) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تَهاتُر حاصل می‌شود.

تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آنِ واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

اگر بعد از ضَمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مَدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تَهاتُر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قَرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مَدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مَدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تَهاتُر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.

ذ) مالکیت ما فی‌الذمه: اگر مدیون مالک ما فی‌الذمه خودگردد ذمه او بریء می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

ر) ابراء: اِبراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه و استرداد ثمن ۱۱

معرفی د عوای مطالبه و استرداد ثمن ۱۳

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله ۱۳

مبحث دوم: شرایط پرداخت ثمن معامله ۱۶

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله ۱۸

مبحث چهارم: ارکان دعوای استرداد ثمن معامله ۲۲

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن ۲۴

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۶

دعوای مطالبه و استرداد ثمن درآرای دادگاه‌ها ۱۱۹

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۲۱

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در نشست‌های قضائی ۱۶۱

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۱

از قانون مدنی ۱۹۳

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۱۹

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۲۲۴

منابع و مآخذ ۲۳۳

فهرست جزئی

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای مطالبه و استرداد ثمن ۱۱

معرفی د عوای مطالبه و استرداد ثمن ۱۳

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله ۱۳

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن ۱۳

گفتار دوم: عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری ۱۴

مبحث دوم: شرایط پرداخت ثمن معامله ۱۶

گفتار اول: پرداخت دین ۱۶

گفتار دوم: زمان و مکان پرداخت ثمن ۱۶

گفتارسوم: هزینه تسلیم پرداخت ثمن ۱۷

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله ۱۸

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار ۱۸

گفتار دوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار ۲۰

مبحث چهارم: ارکان دعوای استرداد ثمن معامله ۲۲

گفتار اول: انحلال یا بطلان عقد بیع ۲۲

گفتار دوم: مطالبه مشتری و عدم پرداخت بایع ۲۳

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن ۲۴

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن ۲۴

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن ۲۶

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

۱٫ استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در استرداد ثمن ۳۳

۲٫ نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحقللغیر باشد. ۳۷

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۵

۱٫ رسیدگی به اسناد نسق زراعی و تقاضای ابطال و استرداد مبلغ دریافتی ۴۵

۲٫ استحقاق و مطالبه مابقی ثمن ۴۹

۳٫ عدم تحویل مبیع و نصف ثمن ۵۶

۴٫ دعوی استرداد وجه چک بابت ثمن معامله ۷۱

۵٫ مواجه شدن انجام تعهد با تعطیل رسمی ۷۲

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۶

۱٫ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیرمنقول ۹۶

۲٫ عدم پرداخت ثمن تا زمان تسلیم مبیع ۹۷

۳٫ عدم فسخ یا اقاله معامله و استرداد ثمن ۱۰۰

۴٫ پرداخت قسمتی از ثمن به‌عنوان مالیات انتقال ۱۰۲

۵٫ وقوع معامله پس از دریافت ثمن ۱۰۷

۶٫ استرداد ثمن با توجه به مسروقه بودن اتومبیل مورد معامله ۱۱۰

۷٫ خلع‌ید و استرداد ثمن معامله ۱۱۲

دعوای مطالبه و استرداد ثمن درآرای دادگاه‌ها ۱۱۹

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۲۱

۱٫ لزوم تقاضای تنفیذ فسخ برای استرداد ثمن ۱۲۱

۲٫ تقاضای تخلیه و دریافت خسارت عدم ایفای تعهد ۱۲۲

۳٫ عدم تحقق خیار عیب در بیع کلی ۱۲۴

۴٫ خسارت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع ۱۲۵

۵٫ عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات انحلال قرارداد ۱۲۷

۶٫ لحاظ اختلاف قیمت روز مبیع به‌عنوان خسارت درک مبیع ۱۲۹

۷٫ لوازم دعوی استرداد وجه موضوع معامله ۱۳۲

۸٫ عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع ۱۳۳

۹٫ خسارات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع ۱۳۶

۱۰٫ تقدم دعوی فسخ عقد بر دعوای استرداد ثمن ۱۳۸

۱۱٫ ضرورت تعیین مورد خواسته غرامت در ضمان درک مبیع ۱۴۰

۱۲٫ محکومیت بر پرداخت نصف ثمن معامله و بطلان دعوای جلب ثالث ۱۴۳

۱۳٫ استرداد ثمن و مبیع در صورت فسخ قرارداد بیع ۱۴۵

۱۴٫ طرح دعوای استرداد ثمن معاملمه و خسارات ۱۴۶

۱۵٫ رأی دادگاه در خصوص فسخ قرارداد و استرداد ۱۴۷

۱۶٫ اعلامی بودن حکم دادگاه در خصوص فسخ قرارداد ۱۴۸

۱۷٫ لزوم فسخ یا ابطال کل یا بخشی از قرارداد جهت استرداد ثمن ۱۴۸

۱۸٫ استرداد ثمن از بایع فضولی ۱۵۰

۱۹٫ فسخ معامله و حکم به استرداد ثمن ۱۵۱

۲۰٫ استرداد ثمن در صورت مستحقللغیر در آمدن مبیع ۱۵۲

۲۱٫ جهل مشتری به فساد معامله و مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ۱۵۳

۲۲٫ بطلان معامله و استرداد ثمن ۱۵۴

۲۳٫ عدم حضور تجدیدنظرخوانده برای تنظیم سند رسمی و عدم استحقاق وی جهت مطالبه وجه‌التزام ۱۵۵

۲۴٫ الزام به انتقال در قباله تأدیه الباقی ثمن ۱۵۷

الزام به انتقال دو دانگ از شش‌دانگ ملک مورد معامله در قبال تأدیه الباقی ثمن ۱۵۷

۲۵٫ لزوم تقاضای تنفیذ فسخ برای استرداد ثمن ۱۵۹

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در نشست‌های قضائی ۱۶۱

۱٫ بطلان معامله و استرداد مبیع و مطالبه خسارت یا تأخیر تأدیه ۱۶۳

۲٫ امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن ۱۶۴

۳٫ عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس ۱۶۴

۴٫ نحوه اقاله و طرح دعوای اقاله ۱۶۵

۵٫ ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع ۱۶۸

۶٫ امکان استرداد ثمن در معامله صوری بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مدنی ۱۶۸

۷٫ عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع ۱۶۹

۸٫ لزوم پرداخت خسارات وارده درصورت مستحقللغیر درآمدن مبیع با فرض جهل مشتری ۱۶۹

۹٫ تأثیر انتقال عین مرهونه در صحت معامله ۱۷۰

۱۰٫ تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله ۱۷۱

۱۱٫ تبعات مستحقللغیر بودن مبیع و ضمان درک ۱۷۱

۱۲٫ نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد قرر ۱۷۴

۱۳٫ مفهوم غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن ۱۷۶

۱۴٫ فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله ۱۷۷

۱۵٫ نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله همرا با استرداد ثمن ۱۷۹

۱۶٫ وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری ۱۷۹

۱۷٫ فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله ۱۸۰

۱۸٫ مفهوم غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن ۱۸۲

۱۹٫ لزوم استرداد ثمن به همراه صدور حکم به فسخ معامله ۱۸۳

۲۰٫ فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی ۱۸۴

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

۱٫ عدم تأثیر ثمن معامله در تعیین هزینه دادرسی ۱۸۹

۲٫ منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز. ۱۸۹

۳٫ عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع ۱۸۹

۴٫ منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز ۱۹۰

دعوای مطالبه و استرداد ثمن در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۱

از قانون مدنی ۱۹۳

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۱۹

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۲۲۴

منابع و مآخذ ۲۳۳