تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعاوی علیه بانک

(دیدگاه کاربر 1)

دعاوی بانکی از مسایل مهمی است که با آن روبرو هستید  برای این که بفهمید چطور دعاوی بانکی را اقامه کنید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد. اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در دعاوی بانکی را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.

 

کتاب دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها، به شما یاد می دهد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.

147,600 تومان

مقایسه

کتاب دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به این دعوا را خواهید آموخت.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. مواردی مانند:

 • آرای قضایی بانکی
 • فن دفاع در دعاوی بانکی
 • وکیل بدهکاران بانکی
 • وکیل پولی بانکی و وظایف وکیل بانک را در این کتاب خواهید خواند.

این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در باب دعاوی بانکی است.

 دعاوی بانک علیه مشتریان

 الف) دعوای مطالبه طلب از سوی بانک:

 این دعوا در صورتی مطرح می‌شود که وثایق و تضمینات کفاف مطالبات بانک را نکند، در اینصورت بانک می‌تواند در مقام مطالبه طلب دادخواستی به طرفیت ضامن و مدیون اصلی مطرح نماید.

این دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد عقد یا محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانده طرح می شود و به عنوان یک دعوای مالی محسوب و بانک مکلف است هزینه دادرسی معادل ۵/۳درصد ارزش خواسته از بابت طرح این دعوا را پرداخت نماید.

البته همراه دعوای اصلی مطالبه طلب، خواسته های تبعی از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست قید می‌شود.

 ب) دعوای مطالبه ارز خارجی:

در مواردی که بانک به مشتری خود وام ارزی یا ارز از بابت گشایش اعتبار داده و یا معوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده است می تواند مطابق قرارداد فی مابین دادخواست مطالبه ارز به دادگاه صالحه را تقدیم نماید.

این دعوا همانند دعوای بالا در دادگاه محل تنظیم قرارداد یا انجام تعهد یا محل اقامت خوانده از سوی بانک علیه ضامنین و مدیون اصلی قابل طرح است و به عنوان یک دعوای مالی هزینه دادرسی آن با لحاظ معادل ریالی ارز مورد مطالبه به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و اخذ خواهد شد.

ج) تقاضای اجراییه از اجرای ثبت:

نظر به اینکه اصولاً تمامی تضمینات و وثایق بانکی به صورت اسناد رسمی تنظیم می‌شود و از سوی دیگر حتی قراردادهای عادی فی مابین مشتری و بانک نیز در حکم اسناد لازم الاجر می‌باشد.

بانک ها در مواردی که مشتری از قرارداد تخلف نموده یا به موقع اقساط بانک خود را پرداخت نکرده باشند اقدام به صدور اجراییه و النهایه اخذ دستور اجرا و مزایده مال و ثیقه ای می‌کند.

دفترخانه تنظیم‌کننده قرارداد با استناد به آیین نامه نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ نسبت به اسناد وثیقه رسمی اجرائیه صادر می‌کند و در خصوص اسناد عادی اجرای ثبت محل تنظیم سند این وظیفه را برعهده دارد که به تقاضای بانک بعد از صدور اجرائیه به متعهد اخطار می شود و بعد از اخطار در صورت عدم پرداخت دیون از سوی متعهد مراحل بازداشت و مزایده مال مورد وثیقه مطابق مقررات آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا صورت میپذیرد.

بعد از اتمام عملیات اجرایی نیم عشر اجرایی از مال مورد وثیقه به نفع دولت برداشت  و اگر از مبلغ وثیقه چیزی باقی بماند به وثیقه گذار عودت داده می‌شود.

د) دعوای مطالبه سفته یا چک:

معمولاً بانک ها علاوه بر وثایق ملکی برای تضمین بازپرداخت طلب خود از مدیون یا ضامن اسناد تجاری چون چک، سفته، برات به مبلغ چند برابر وام اخذ می نماید تا به هر دلیلی سند وثیقه ای کفاف وام را نکرد یا با مشکل مواجه شد یا با ادعا و اعتراض ثالث قرار داد وثیقه ای ابطال گردید بانک برای مطالبه طلب خود از طریق این اسناد تجاری اقدام کند.

این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل انجام تعهد، محل گواهی عدم پرداخت و محل اقامت صادر کننده مطابق رأی رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۳/۱۳۸۵ قابل طرح است. معمولا دعوای علیه صادرکننده و ضامن به صورت تضامنی مطرح می‌شود.

 این دعوا مالی بوده و باید هزینه دادرسی معادل۵/۳ درصد خواسته (وجه چک یا سفته)که از سوی بانک برای به جریان انداختن دعوا پرداخت کرد.

نمونه متن دادخواست استرداد وجه

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعصدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد وجوه اضافی از بابت بازپرداخت وام با جلب نظر کارشناسی فعلاً مقوم دویست میلیون و صدهزار ریال به انضمام تمامی هزینه های قانونی
دلایل و منضمات۱٫قرارداد رهنی   ۲٫ اجراییه  ۳٫دستور العمل   ۴٫فیش های برداشت   ۵٫ دادنامه های قبلی اعسار
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند :

 1. موکل به موجب قرارداد جعاله به شماره ۵/۸۵۵۰۹۶۳/۲ به تاریخ ۱۸/۲/۸۲ درخواست گشایش اعتبار ارزی برای مورخ ۲۳/۹/۸۵ می نماید و براساس این قرارداد مبلغ ۷۹۴۶۸۲ فرانک یا معادل ریالی ۹۹۰/۰۷۷/۱۱۵/۶ اعتبار به شرکت اختصاص می یابد.
 2. ٫ براساس ماده ۲ قرارداد و مقررات بانکی و پولی و مصوبات شورای عالی پولی و اعتبار و بانک مرکزی پرداخت الباقی مبلغ به ریال معادل روز اخذ اعتبار بوده که در همین جهت بدواً شرکت مبلغ ۲۱۵/۰۲۰/۲۲۳/۱ ریال را به تصریح ماده ۲ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به بانک خوانده پرداخت می نمایند.
 3.  الباقی معادل ریالی مبلغ نیز مقرر می شود براساسا اختیارات مندرج در قرارداد و اذن شرکت با رعایت تمامی آئین نامه ها و بخش نامه های بانک مرکزی و مقررات بانکی و پولی از جمله نرخ سود سالانه و طریق محاسبه اقساط (سود و اصل وام) و همچنینن عدم محاسبه سود در سود از حساب جاری  به شماره ……………………… شرکت برداشت شود.
 4.  متاسفانه بانک خوانده دعوا علاوه بر تخلف از مقررات بانکی و پولی در محاسبه وام اعتباری و سود بانک لازم الاتباع می باشد اقدام به اخذ و برداشت مبالغ اضافی از حساب جاری در نوبت های متعدد نموده است و جالب آنکه به برداشته های اضافه ای نیز اکتفا نکرده و در ناباوری تمام علیه اینجانبان از طریق اجرای ثبت اجراییه صادر نموده است که اسناد آن پیوست دادخواست می باشد و حتی با مراجعت اینجانب به بانک خوانده از ارائه کامل اسناد برداشتی از حساب های مربوط و ریز محاسبات وام و طریقه اخذ سود استنکاف ورزیده است .
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ……… دادگاه ……… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

برچسب:
وزن0.48 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعاوی بانکی و نمونه دادخواست ۹

دعاوی بانکی در آرای دیوان‌عالی کشور ۱۷

دعاوی بانکی در آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ۷۳

دعاوی بانکی در نظریات مشورتی ۱۹۹

دعاوی بانکی در نشست های قضایی ۲۲۵

دعاوی بانکی در قوانین و مقررات ۲۳۹

فهرست جزیی صفحه

معرفی دعاوی بانکی و نمونه دادخواست ۹

معرفی دعاوی بانکی ۱۱

گفتار اول: دعاوی بانک علیه مشتریان ۱۱

گفتار دوم: دعاوی مشتری علیه بانک و مطالبه اجرت المثل ۱۳

نمونه دادخواست استرداد وجوه ۱۵

نمونه دادخواست ابطال مزایده ۱۶

دعاوی بانکی در آرای دیوان‌عالی کشور ۱۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه ۱۹

۱- خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی (ارز) ۱۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۲۱

۱- الزام بایع به تسلیم مبیع ۲۱

مبحث سوم : آرای شعب دیوان عالی کشور ۳۳

۱- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانک‌های دولتی علیه ادارات دولتی و شهرداری‌ها ۳۳

۲- مرجع رسیدگی اعتراض به عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا ۳۵

۳- محل انجام تعهد در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک ۳۸

۴- دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانک‌ها ۳۹

۵- ابطال اجراییه ثبت ۴۱

۶- توقیف و ابطال اجراییه ۴۲

۷- مرجع رسیدگی به دعاوی اجرای اسناد رسمی ۴۴

۸- منع وضع عوارض محلی برای بانک‌ها ۴۶

۹- معامله ملک مرهونه ۵۰

۱۰- تاثیر نامه کارپردازی در اثبات رابطه قراردادی ۶۶

دعاوی بانکی در آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ۷۳

۱- مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی‌مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و ۷۵

۲- عدم تعلق عوارض واحدهای صنفی به بانک‌ها ۷۸

۳- حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی ۸۰

۴- اجازه برداشت از اصل موجودی لزوماً اجازه برداشت از منافع حاصله را هم در بر خواهد داشت ۸۳

۵- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز ۸۵

۶- دعوی فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن ۸۸

۷- خسارت تأخیر تأدیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی ۹۰

۸- مرجع صالح رسیدگی به اختلاف بین اشخاص و شهرداری در مورد عوارض ۹۲

۹- عدم جواز استناد به جعلیت سند تجاری پس از تأیید اصالت سند توسط بانک محال‌علیه ۹۳

۱۰- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مرهونه ۹۷

۱۱- وضعیت اجراییهی عقد رهن باطل شده ۹۹

۱۲- فسخ اجاره به شرط تملیک ۱۰۲

۱۳- ابطال اوراق مشارکت ۱۰۵

۱۴- ابطال اجرائیه های مصوب شورای شهر و ثبتی ۱۰۷

۱۵- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز ۱۰۹

۱۶- شرایط پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات ۱۱۳

۱۷- مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک ۱۱۶

۱۸- مرجع رسیدگی به ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها ۱۱۹

۱۹- در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ۱۲۲

۲۰- امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک‌ها ۱۲۳

۲۱- لزوم استرداد مابه‌التفاوت قیمت عین مرهونه به راهن پس از تملک مال توسط بانک ۱۲۵

۲۲- حق‌الوکاله نمایندگان قضایی بانک‌های دولتی ۱۲۹

۲۳- الزام به فک رهن ملکی که در رهن بانک است ۱۳۲

۲۴- تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک‌ها ۱۳۳

۲۵- ماهیت حقوقی وجوه ارزی سپرده شده به بانک ۱۳۸

۲۶- ماهیت رهن قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیلات ۱۴۰

۲۷- بازداشت ملک مانع از فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست ۱۴۷

۲۸- عدم صلاحیت شورای شهر در تصویب عوارض برای بانک‌ها ۱۵۰

۲۹- انتقال تعهد پرداخت اقساط وام بانکی ۱۵۲

۳۰- ایفای تعهدات ارزی ۱۵۴

۳۱- دعوای تقابل علیه بانک  ۱۵۶

۳۲- مطالبه ارز خارجی ۱۵۹

۳۳- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۱- ۱۶۰

۳۴- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۲- ۱۶۳

۳۵- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۳- ۱۶۶

۳۶- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۴- ۱۶۸

۳۷- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۵- ۱۷۱

۳۸- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۱- ۱۷۴

۳۹- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۲- ۱۷۷

۴۰- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۳- ۱۷۹

۴۱- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۴- ۱۸۲

۴۲- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۵- ۱۸۵

۴۳- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۶- ۱۸۸

۴۴- تقاضای اعاده دادرسی از رأی دادگاه مبنی بر پرداخت اصل خواسته بانک به انضمام خسارات ۱۹۲

۴۵- مطالبه ارز خارجی (یورو) مطابق قرارداد بانکی فی‌مابین از سوی بانک ۱۹۴

۴۶- مطالبه ارز خارجی (یورو) مطابق قرارداد بانکی فی‌مابین از سوی بانک ۱۹۵

۴۷- ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی ۱۹۶

دعاوی بانکی در نظریات مشورتی ۱۹۹

۱- خسارت تأخیر تأدیه ۲۰۱

۲- الزام بانک به ارائه اسناد به دادگاه ۲۰۱

۳- گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست نمیشود ۲۰۲

۴- تبدیل تعهد ۲۰۳

۵- شرط عدم اجاره ملک در رهن بانک بلااثر است ۲۰۴

۶- عدم معافیت بانک ها از پرداخت هزینه دادرسی ۲۰۵

۷- در رابطه با توقیف اموال بانک بابت اجرائیه صادره علیه شعبه‌ای از آن بانک ۲۰۵

۸- در رابطه با بدهی پرسنل نیروهای مسلح به بانک‌ها ۲۰۷

۹- جلوگیری از خروج اشخاص بدهکار به بانک ۲۰۷

۱۰- اختیارات شوراهای حل اختلاف منحصر و محدود است و شامل اختیاراتی که دادگاه‌ها برای رسیدگی در امور مدنی و کیفری دارند نمی‌شود ۲۰۸

۱۱- معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی توسط بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۲۰۹

۱۲- صلاحیت محلی در رسیدگی به دعاوی بانکی ۲۱۰

۱۳- شخصیت حقوقی شعب بانک ها ۲۱۱

۱۴- عدم پرداخت چک های سیبا مانع از صدور اجراییه نیست ۲۱۳

۱۵- تکلیف دایره اجرا در تنظیم سند رسمی که مشخص شود ملک در رهن بوده است ۲۱۴

۱۶- بیع ملکی که در رهن بانک است ۲۱۴

۱۷- استفاده از نماینده حقوقی بانک های دولتی ۲۱۵

۱۸- استعلام از بانک برای اجرای قرار تأمین خواسته ۲۱۵

۱۹- اقدامات اجرایی در صلاحیت واحد اجرای احکام ۲۱۶

۲۰- توقیف وجهی که محکوم علیه از حساب خارج کرده است ۲۱۷

۲۱- اساس محاسبه و اخذ نیم عشر ۲۱۷

۲۲- تعلل در پرداخت وجه ضمانتنامه ۲۱۸

۲۳- الزام به پرداخت سود مشارکت وام ۲۱۹

۲۴- استفاده از یک وثیقه برای چند وام ۲۲۰

۲۵- فک رهن توسط راهن و مرتهن ۲۲۱

۲۶- استفاده از کارکنان در پست های مدیریت تخصصی تحت قرارداد خرید خدمت ۲۲۱

۲۷- توافق بر میزان خسارت تأخیر تأدیه ۲۲۳

دعاوی بانکی در نشست های قضایی ۲۲۵

۱- ملاک و میزان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مطالبات بانک‌ها ۲۲۷

۲- خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته‌های مورد مطالبه بانک‌ها ۲۲۸

۳- پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک ۲۲۹

۴- خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک ۲۳۱

۵- نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۳۱

۶- ارزیابی کارشناس بیش از قیمت واقعی ۲۳۴

۷- خسارت تأخیر تأدیه ۲۳۵

۸- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۲۳۵

۹- مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن ۲۳۷

دعاوی بانکی در قوانین و مقررات ۲۳۹

قانون پولی و بانکی کشور ۲۴۱

‌قسمت اول – پول ۲۴۱

‌قسمت دوم – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۴۵

‌فصل اول – کلیات ۲۴۵

‌فصل دوم – وظایف و اختیارات ۲۴۶

‌فصل سوم – ارکان ۲۵۰

‌بخش اول – مجمع عمومی ۲۵۱

‌بخش دوم – شورای پول و اعتبار ۲۵۲

‌بخش سوم – هیئت عامل ۲۵۴

‌بخش چهارم – هیئت نظارت اندوخته اسکناس ۲۵۶

‌بخش پنجم- هیئت نظار ۲۵۷

فصل چهارم – مقررات عمومی ۲۵۹

‌قسمت سوم – بانکداری ۲۶۰

‌فصل اول – شرایط تأسیس بانک ۲۶۰

‌فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها ۲۶۳

‌فصل سوم – ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها ۲۶۵

‌فصل چهارم – مقررات کیفری و انتظامی ۲۶۷

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی ۲۷۰

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ۲۷۵

‌فصل اول- (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ۲۷۵

‌فصل دوم – تجهیز منابع پولی ۲۷۶

‌فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانکی ۲۷۷

‌فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی ۲۸۰

‌فصل پنجم – متفرقه ۲۸۱

‌‌آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی ۲۸۳

‌مواد عمومی ۲۸۳

۱ – قرض‌الحسنه ۲۸۶

۲ – مشارکت مدنی ۲۸۷

۳- مشارکت حقوقی ۲۸۸

سرمایه‌گذاری مستقیم ۲۸۹

‌معاملات سلف ۲۹۱

‌فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات ۲۹۳

‌فروش اقساطی – مسکن ۲۹۴

‌اجاره به شرط تملیک ۲۹۴

‌جعاله ۲۹۶

‌مزارعه ۲۹۷

اداره نظارت بر بانکها ۲۹۸

ریاست محترم اداره حقوقی و دعاوی بانکایران ۲۹۹

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 دیدگاه برای دعاوی علیه بانک

 1. توسطدر تاریخ

  نقاط قوت
  • ارسال سریع

  کتاب خیلی خیلی مفیدی بود تمام آرا داخلش اومده بود و خیلی زود هم به دستم رسید واقعا ممنونم