تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

ادله اثبات دعوا

عنوان کتاب: ادله اثبات دعوا در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۱۰۳

53,000 تومان 47,700 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه دادخواست” این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای ادله اثبات دعوا از جمله ادله اثبات دعوای حقوقی،ادله اثبات دعوا در امور مدنی را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

برچسب:
وزن0.42 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

فهرست کلی صفحه

معرفی ادله اثبات دعوا ۱۱

ادله اثبات دعوا در آرای دیوانعالی کشور ۳۵

ادله اثبات در آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۳

ادله اثبات دعوا در نشستهای قضایی ۲۰۱

ادله اثبات دعوا در نظریات مشورتی ۳۱۷

ادله اثبات دعوا در قوانین و مقررات ۳۳۱

منابع و مأخذ ۳۸۱

فهرست جزئی

معرفی ادله اثبات دعوا ۱۱

مبحث اول: اقرار ۱۴

گفتار اول: شرایط اقرار ۱۴

گفتار دوم: اقسام اقرار ۱۵

گفتار سوم: آثار اقرار ۱۶

مبحث دوم: اسناد ۱۷

گفتار اول: انواع سند ۱۷

رکن سند عادی ۱۸

انواع سند عادی ۱۸

گفتار دوم: دفاع در برابر اسناد ۱۹

گفتار سوم: راههای تشخیص اصالت سند ۲۰

مبحث سوم: شهادت ۲۲

گفتار اول: شرایط اعتبار شهادت ۲۲

مبحث چهارم: امارات ۲۷

گفتار اول: امارات قانونی ۲۷

گفتار دوم: امارات قضایی ۲۷

مبحث پنجم: قسم ۲۸

گفتار اول: اقسام سوگند ۲۸

مبحث ششم: کارشناسی ۳۱

ادله اثبات دعوا در آرای دیوانعالی کشور ۳۵

۱٫ طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر ۳۷

۲٫ دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت ۴۱

۳٫ لزوم مستند و مستدل بودن تصمیم دادگاه در نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی ۴۶

۴٫ موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی ۵۰

۵٫ اصل عدم انعقاد عقد ۵۲

۶٫ لزوم مطلع ساختن خواهان نسبت به استحلاف در صورت عدم وجود دلیل اثباتی در دعوا ۵۵

۷٫ شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ۵۸

۸٫ کیفیت رسیدگی دادگاه به مدارک اسنادی موجود در پرونده دیگر ۶۳

۹٫ حق تحلیف خوانده ۶۹

۱۰٫ اعتبار امر قضاوت شده در خصوص شکایت از صدور اجراییه و عملیات اجرایی ۷۱

۱۱٫ ارزش اثباتی آزمایش DNA در دعوای نفی نسب ۷۸

۱۲٫ رسیدگی به دلایل طرفین پس از اعلام ختم جلسه دادرسی و در غیاب طرف مقابل ۸۴

ادله اثبات در آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۳

۱٫ اصل تمکن بر پرداخت بدهی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۹۵

۲٫ پذیرش خلعید در صور عدم اثبات استحقاق تصرف ۹۶

۳٫ رد اثبات دعوا با سوگند در دعوی غیابی ۹۸

۴٫ عدم توجه به دلایل استنادی پس از تقدیم دادخواست ۱۰۰

۵٫ عدم احتساب استشهادیه به‌عنوان دلیل ۱۰۲

۶٫ عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی ۱۰۵

۷٫ نحوه تصمیم‌گیری دادگاه پس از ادای سوگند توسط خوانده ۱۰۸

۸٫ صدور قرار ردّ در صورت عدم ارائه‌ی دلایل اثبات دعوا ۱۱۰

۹٫ ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس جعل سند ۱۱۲

۱۰٫ مندرجات گواهی عدم حضور برای ادعای تخلف طرف دیگر بیع رسمی ۱۱۵

۱۱٫ دعوای خلع‌ید در فرض عدم مالکیت رسمی ۱۱۸

۱۲٫ عدم اثبات دعوا با شهادت دو زن ۱۲۰

۱۳٫ عدم استفاده از اختیار انجام تحقیق لازم توسط قاضی جهت کشف حقیقت ۱۲۲

۱۴٫ رد اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استناد در دادخواست بدوی ۱۲۴

۱۵٫ استناد به گواهی گواهان در دادخواست ۱۲۶

۱۶٫ اثر تمکین بر انفاق ۱۲۹

۱۷٫ تعارض سند عادی و رسمی ۱۳۳

۱۸٫ ایراد به صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری ۱۳۶

۱۹٫ ایراد به اصالت سند ۱۴۰

۲۰٫ ارزش اثباتی قرار معاینه محل ۱۴۳

۲۱٫ اقرار غیرعقلایی ۱۴۶

۲۲٫ حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی ۱۵۲

۲۳٫ اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی ۱۵۳

۲۴٫ اظهار تردید نسبت به سند عادی توسط شخص منتسب ۱۵۸

۲۵٫ عدم نیاز به حضور و احضار شهود در دعوای اعسار ۱۶۰

۲۶٫ شرط تحقق تخلیه مورد تجاری به لحاظ نیاز شخصی در مالکیت مشاعی ۱۶۲

۲۷٫ اماره عدم تبرع در پرداخت وجه به فرد دیگر ۱۶۸

۲۸٫ شرایط وصیت‌نامه خود نوشت در صورت بی‌سوادی موصی ۱۷۰

۲۹٫ خلع‌ید از یک باب آپارتمان ۱۷۲

۳۰٫ خلع ید غاصب ۱۷۴

۳۱٫ صدور حکم ورشکستگی مستند به صورت حساب ۱۷۶

۳۲٫ جلب نظر کارشناس در دعوای ورشکستگی ۱۷۸

۳۳٫ اصل دائم بودن عقد نکاح ۱۸۱

۳۴٫ شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند ۱۸۴

۳۵٫ اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن ۱۸۶

۳۶٫ اماره تبرعی بودن خانه‌داری زن در منزل شوهر ۱۸۸

۳۷٫ دعوی وضع ید بر منافع ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۹۰

۳۸٫ تنصیف اموال ۱۹۲

۳۹٫ ادله اثبات دعوا (کارشناسی) ۱۹۴

۴۰٫ شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی ۱۹۷

ادله اثبات دعوا در نشستهای قضایی ۲۰۱

۱٫ نقش اقرار در تجدیدنظرخواهی ۲۰۳

۲٫ شرایط شهود ۲۰۴

۳٫ احراز نسبت در حصر وراثت ۲۰۵

۴٫ چگونگی کاربرد سوگند در دادرسی ۲۰۶

۵٫ قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی مبتنی بر اقرار ۲۰۶

۶٫ صدور حکم بر اساس سوگند خواهان، در غیاب خوانده ۲۰۷

۷٫ منظور از ادله و وسایل در بند (۶) ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۹

۸٫ تفاوت اقرار قاطع و غیرقاطع ۲۱۰

۹٫ مسؤولیت احراز صحت اقرار ۲۱۱

۱۰٫ ارائه اصل سند در مرحله تجدیدنظر ۲۱۲

۱۱٫ تأثیر شهادت شهود در اثبات اصالت سند عادی انکار شده ۲۱۳

۱۲٫ رسیدگی به صحت و اصالت سند در صورت انکار خوانده و عدم استرداد آن از ناحیه خواهان ۲۱۴

۱۳٫ تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در مورد ایراد جعلیت سند ۲۱۵

۱۴٫ اثر اظهار تردید یا انکار یا ادعای جعلیت اسناد ابرازی در اولین جلسه دادرسی ۲۱۶

۱۵٫ تبعیت رأی قطعی کیفری دایر به جعلیت سند در محاکم دیگر ۲۱۸

۱۶٫ رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن ۲۱۹

۱۷٫ تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می‌رسد. ۲۲۲

۱۸٫ تأثیر استماع شهادت شهود در رسیدگی به ماهیت دعوا ۲۲۴

۱۹٫ استماع گواهی گواه توسط قاضی تحقیق ۲۲۵

۲۰٫ نقض رأی به لحاظ تلقینی و بی‌ارزش بودن شهادت شهود ۲۲۶

۲۱٫ احراز رابطه وراثت به وسیله استشهادیه محلی به جای گواهی حصر وراثت ۲۲۷

۲۲٫ مراد مقنن از واژه «بینه» ۲۲۸

۲۳٫ منع جلب گواه در امور مدنی ۲۳۰

۲۴٫ قرابت نسبی با سببی شاهد با طرفین پرونده ۲۳۲

۲۵٫ جرح گواه ۲۳۳

۲۶٫ ارزش گواهی گواهان ۲۳۵

۲۷٫ صدور قرار استماع شهادت شهود در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استماع در مرحله بدوی ۲۳۶

۲۸٫ الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی ۲۳۷

۲۹٫ جواز اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق ۲۳۹

۳۰٫ عدم جواز دستور ورود به منزل جهت اجرای قرارهای تأمین دلیل یا خواسته ۲۴۱

۳۱٫ عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری ۲۴۳

۳۲٫ عدم تهیه وسیله اجرای قرار در خصوص مهر و موم ترکه ۲۴۴

۳۳٫ دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل ۲۴۵

۳۴٫ اجازه ورود نماینده اداره ثبت به ملک جهت انجام امور کارشناسی ۲۴۷

۳۵٫ عدم پرداخت بخشی از هزینه کارشناسی ۲۴۸

۳۶٫ ارجاع امر به غیر کارشناس رسمی و تعرفه پرداخت هزینه ۲۵۰

۳۷٫ اعتراض ذی‌نفع به نظر کارشناس ۲۵۱

۳۸٫ امتناع کارشناس از انجام کارشناسی به عذر کافی نبودن هزینه کارشناسی ۲۵۳

۳۹٫ جواز استفاده از کارشناس خبره محلی پس از اعتراض به نظر کارشناس رسمی ۲۵۴

۴۰٫ مرجع صالح برای تعیین حق‌الزحمه کارشناس ۲۵۵

۴۱٫ ممنوعیت اخذ هزینه صدور قرار ارجاع امر به کارشناس ۲۵۷

۴۲٫ تکلیف دادگاه در صورت عدم حضور کارشناس جهت اجرای قرار ۲۵۸

۴۳٫ نحوه برخورد با تخلف کارشناس ۲۶۰

۴۴٫ تکلیف دادگاه در صورت اعتراض به نظر کارشناس بدون ایداع هزینه کارشناسی مجدد ۲۶۲

۴۵٫ اثر حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی هنگامی که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعواست ۲۶۴

۴۶٫ اعتراض به نظر کارشناس واحد جهت ارجاع امر به هیأت کارشناسان ۲۶۵

۴۷٫ اعتراض خوانده به نظر هیأت‌های کارشناسی ۲۶۷

۴۸٫ اختلاف نظر کارشناس اولیه و هیأت کارشناسان در دعاوی حقوقی ۲۶۹

۴۹٫ اعتراض به نظر کارشناس ۲۷۱

۵۰٫ رسیدگی به دلایل و تشخیص و انطباق آن با اوضاع و احوال محقق موضوع ۲۷۳

۵۱٫ صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس ۲۷۵

۵۲٫ ارزیابی مال توقیف شده ۲۷۷

۵۳٫ پرداخت دستمزد کارشناس خارج از مهلت مقرر ۲۷۸

۵۴٫ تأثیر نظر کارشناس در دعوای مطالبه خسارت ناشی از انفجارات اکتشافی معدن ۲۸۰

۵۵٫ لزوم سوگند خواهان در دعوای بر میت ۲۸۳

۵۶٫ تقاضای احلاف منکر ۲۸۴

۵۷٫ عدم تأثیر انصراف خوانده از سوگند خواهان ۲۸۶

۵۸٫ بطلان دعوا در صورت اتیان سوگند از سوی خوانده ۲۸۷

۵۹٫ اثر حقوقی سوگند خوانده پس از صدور رأی و در مرحله واخواهی ۲۸۸

۶۰٫ ضرورت سوگند استظهاری در دعوایی که مستند آن سند رسمی است ۲۹۰

۶۱٫ اتیان سوگند خوانده بدون درخواست خواهان ۲۹۳

۶۲٫ تقاضای سوگند خوانده و عدم حضور وی با وصف ابلاغ واقعی و قانونی ۲۹۶

۶۳٫ ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت ۲۹۷

۶۴٫ توکیل سوگند ۲۹۹

۶۵٫ شرایط اقرار ۳۰۱

۶۶٫ شهادت مستند رأی ۳۰۱

۶۷٫ مالیت اسناد تجاری و غیره ۳۰۲

۶۸٫ اعتبار اسناد عادی موضوع ماده ۱۲۹۱ همانند اسناد رسمی لازم‌الاجرا ۳۰۳

۶۹٫ امکان استفاده از اثر انگشت به جای مُهر در چک ۳۰۵

۷۰٫ اثر تنفیذ قولنامه یا تأیید سند عادی در تقسیم ماترک ۳۰۶

۷۱٫ اقامه دعوا با سند عادی ۳۰۷

۷۲٫ وجاهت قانونی تحویل کپی مدارک پرونده به شرکت بیمه ۳۰۹

۷۳٫ اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی ۳۱۰

۷۴٫ اعتبار سوگند خواهان ۳۱۱

۷۵٫ سوگند ولی قهری (مجنیٌ‌علیه) در اثبات دعوا ۳۱۳

۷۶٫ قسم و موارد اتیان سوگند ۳۱۳

ادله اثبات دعوا در نظریات مشورتی ۳۱۷

۱٫ اقرار از سوی غیر خوانده ۳۱۹

۲٫ تکلیف دادگاه در قرار اتیان سوگند ۳۲۰

۳٫ تقاضای سوگند از مدعیعلیه ۳۲۰

۴٫ قابلیت تجدیدنظر حکم بر مبنای اقرار (۱) ۳۲۱

۵٫ قابلیت تجدیدنظر حکم بر مبنای اقرار (۲) ۳۲۳

۶٫ تصدیق صدور سند عادی ۳۲۴

۷٫ درخواست اتیان سوگند ۳۲۴

۸٫ سوگند در رابطه با زمان صغر ۳۲۵

۹٫ سوگند د دعوای بر میت ۳۲۵

۱۰٫ قسم اشخاص حقوقی ۳۲۶

۱۱٫ سوگند در مرحله واخواهی ۳۲۷

۱۲٫ سوگند در دعوای مطالبه وجه چک ۳۲۸

۱۳٫ سوگند قیم ۳۲۸

۱۴٫ اقرار در دادخواست ۳۲۸

۱۵٫ قابلیت تجدیدنظر رأی مستند به اقرار از شورای حل اختلاف ۳۲۹

ادله اثبات دعوا در قوانین و مقررات ۳۳۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۳۳۳

فصل دهم- رسیدگی به دلایل ۳۳۳

مبحث اول: کلیات ۳۳۳

مبحث دوم: اقرار ۳۳۴

مبحث سوم: اسناد ۳۳۵

الف) مواد عمومی ۳۳۵

ب) انکار و تردید ۳۳۸

ج) ادعای جعلیت ۳۳۸

د) رسیدگی به صحت و اصالت سند ۳۴۰

مبحث چهارم: گواهی ۳۴۲

مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی ۳۴۵

مبحث ششم: رجوع به کارشناس ۳۴۷

مبحث هفتم: سوگند ۳۵۰

از قانون مدنی ۳۵۶

در ادلهی اثبات دعوی ۳۵۶

کتاب اول- در اقرار ۳۵۶

باب اوّل- در شرایط اقرار ۳۵۶

باب دوم- در آثار اقرار ۳۵۸

کتاب دوم- در اسناد ۳۵۹

کتاب سوم- در شهادت ۳۶۳

باب اوّل- در موارد شهادت ۳۶۳

باب دوم- در شرایط شهادت ۳۶۴

کتاب چهارم- در اَمارات ۳۶۵

کتاب پنجم- در قَسَم ۳۶۶

از قانون مجازات اسلامی ۳۶۹

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری ۳۶۹

فصل اول- مواد عمومی ۳۶۹

فصل سوم- شهادت ۳۷۱

فصل چهارم- سوگند ۳۷۶

فصل پنجم- علم قاضی ۳۷۷

منابع و مأخذ ۳۸۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ادله اثبات دعوا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.