تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

اثبات اقالـه در رویه دادگاه‌ها

برای این که دعوای اثبات اقاله اقامه کنید این کتاب بهترین راهنمای شماست.با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی این دعوا را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریقه طرح دعوا و دفاع از این دعوا را خواهید آموخت.

 

کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد اثبات اقاله است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون حضور وکیل نیز برنده دعوا باشید.

27,000 تومان

مقایسه

کتاب اثبات اقالـه در رویه دادگاه‌ها علاوه بر این که اقاله و دعوای اثبات اقاله و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. مواردی مانند؛ نمونه قرارداد اقاله، اقاله صوری، نمونه دادخواست اثبات تهاتر، اقاله قرارداد بانکی، نمونه لایحه تهاتر، نمونه لایحه رد دعوی  و نحوه محاسبه اقاله و اقاله اکراهی در این کتاب آمده است.

علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که اقاله چیست و چگونه اثبات اقاله باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای اثبات اقاله را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد اقاله است.

 مفهوم لغوی و حقوقی اقاله

اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است[۱] و در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده»[۲] تعریف ‌شده است.

اقاله یا تفاسخ یکی از طرق انحلال قراردادهاست و به همین دلیل غالباً در آثار نویسندگان، در مبحث سقوط تعهدات و اعمال حقوقی آورده می‌شود

بنابراین اقاله عملی حقوقی است و ناشی از اراده طرفین است و همان‌طور که از نام دیگر آن یعنی تفاسخ برمی‌آید یک عمل طرفینی است.[۳] لذا عموماً اقاله زمانی رخ می‌دهد که دو طرف عقدی را منعقد نموده باشند و سپس قصد دارند به توافق هم عقد مذکور را برهم زنند.

به همین دلیل نیاز به وجود سبب خاصی جهت برهم زدن عقد در اقاله نیست و صرف توافق منعقدکنندگان عقد، جهت برهم زدن آن کافی است.

 بررسی مفهوم فسخ و انفساخ و تفاسخ

تفاسخ، فسخ و انفساخ همگی اسباب انحلال اعمال حقوقی هستند و فسخ انحلال یک‌طرفه قرارداد است که با اراده یکی از طرفین رخ می‌دهد، مانند اختیار برهم زدن معامله ناشی از خیارات قانونی. و انفساخ، انحلال قهری و قانونی قرارداد است که ناشی از قانون است به‌طور مثال تلف مبیع باعث انفساخ بیع می‌گردد.

در مورد مفهوم و ماهیت اقاله یا تفاسخ در میان نویسندگان حقوق مدنی اختلاف است، برخی نویسندگان از مفاد ماده ۲۸۳ قانون مدنی چنین استنباط نموده‌اند که «اقاله تفاسخ معامله پیشین است و عقدی جدید نیست.»[۴]

دکتر کاتوزیان در مورد نظر مذکور می‌نویسند: «این گفته را باید چنین اصلاح کرد که اقاله معامله جدید نیست و قطع معامله پیشین و آثار آن است.» سپس اضافه می‌نمایند: «این به این معنا نیست که اقاله عقد نباشد. بی‌گمان اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است و رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد.»[۵]

قابل‌ذکر است که اقاله مختص عقود لازم است؛ زیرا اگر عقدی جایز باشد، دیگر جهت برهم زدن آن نیاز به توافق هر دو طرف نیست و یکی از طرفین به میل خود و بدون سبب می‌تواند آن را برهم زند. ممکن است اقاله به‌صورت دعوا مطرح نگردد و در مرحله اول به‌صورت یک قرارداد و توافق مطرح گردد.

نمونه دادخواست اثبات اقاله

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعخواسته تقاضای اثبات اقاله در خصوص مبایعه نامه شماره….. مورخ…..
دلایل و منضماتمدارک: مبایعه نامه، توافق به اقاله، شهادت شهود.
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً؛ در تقابل دعوای خواندگان که طی پرونده کلاسه شعبه فلان مطرح گردیده به استحضار می رساند:

۱-اینجانب مطابق مبایعه نامه شماره ……یک باب آپارتمان واقع در پلاک ثبتی … به نشانی … را با شروط مندرج در قرارداد خریداری نمودم

۲-به جهت عدم توانایی خواندگان در تنظیم سند، در مشاورین املاک تنظیم کننده مبایعه نامه حضور به هم رسانده و مبایعه نامه را اقاله و تفاسخ نمودیم و این موضوع به شهادت دو نفر از حاضرین رسیده است.

۳-با توجه به اقاله مبایعه نامه ثمن و مبیع باید به مالکین اولیه برگردد که اینجانب موضوع معامله را تحویل داده و چک ها از بابت ثمن را دریافت نمودم.

۴-درحال حاضر خواندگان با استناد به همان مبایعه نامه تفاسخ شده، ادعای مطالبه الباقی ثمن را دارند که این ادعا با توجه به توضیحات فوق فاقد وجاهت قانونی است. علیهذا نظر به مراتب فوق، تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

برچسب:
وزن0.65 kg
شابک

978-600-443-012-8

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای اثبات اقاله در رویه دادگاه‌ها ۱۳

معرفی دعوای اثبات  اقاله ۱۵

مبحث اول: ارکان دعوای اثبات اقاله ۱۸

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای اقاله ۲۱

دعوای اثبات اقاله در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۶

دعوای اثبات اقاله در آرای دادگاه‌ها ۱۰۵

دعوای اقاله در نشست های قضایی۱۳۱

دعوای اثبات اقاله در نظریه‌های مشورتی۱۳۵

مبحث اول: نظریات مشورتی ۱۳۷

مبحث دوم: آراء کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر ۱۴۰

دعوای اثبات اقاله در قوانین و مقررات۱۴۵

منابع و مآخذ ۱۶۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای اثبات اقاله در رویه دادگاه‌ها ۱۳

معرفی دعوای اثبات  اقاله ۱۵

گفتار اول: مفهوم لغوی و حقوقی اقاله ۱۵

گفتار دوم: بررسی مفهوم فسخ و انفساخ و تفاسخ ۱۶

مبحث اول: ارکان دعوای اثبات اقاله ۱۸

گفتار اول: وجود یک قرارداد ۱۸

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای اقاله ۲۱

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوا ۲۱

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اثبات اقاله ۲۲

دعوای اثبات اقاله در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۷

۱- الزام به انتقال سند رسمی ۲۷

۲- بطلان معامله به علت فقدان شرایط اساسی ۴۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۶

۱- اقاله اجاره از طرف تاجر ورشکسته ۹۶

۲- عدم وجود دلایل مشعر بر فسخ یا اقاله معامه ۹۶

۳- لازم‌الاجرا بودن مندرجات سند قبل از انجام فسخ یا اقاله ۱۰۰

دعوای اثبات اقاله در آرای دادگاه‌ها ۱۰۵

۱- سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی ۱۰۷

۲- اقاله عقد وکالت۱۱۲

۳- ماهیت حقوقی اقاله ۱۱۶

۴- از بین رفتن شرط داوری به تبع منحل شدن اصل قرارداد با اقاله ۱۱۸

۵- نحوه استناد به اقاله قرارداد ۱۲۲

۶- اقاله قرارداد سابق و انعقاد قرارداد جدید ۱۲۵

۷- اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به‌موجب تصمیم ۱۲۷

دعوای اقاله در نشست های قضایی۱۳۱

۱- دعوای فسخ قول نامه ۱۳۳

دعوای اثبات اقاله در نظریه‌های مشورتی۱۳۵

مبحث اول: نظریات مشورتی ۱۳۷

۱- قابل انتقال بودن حق اقاله به ورثه ۱۳۷

۲- از بین رفتن داوری در صورت اقاله یا فسخ معامله ۱۳۷

۳- تأثیر اقاله معامله در حق شفعه ۱۳۸

مبحث دوم: آراء کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران ۱۴۰

۱- تغییر قیمت منطقه بندی تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد ۱۴۰

۲- ترتیب انجام اقاله در دفترخانه تنظیم‌کننده سند قطعی ۱۴۰

۳- کلیه اسناد انتقال اجرایی در صورت تراضی طرفین ۱۴۱

۴- اعطای وکالت برای اقاله بلااشکال می‌باشد ۱۴۱

۵- تصویب‌نامه در خصوص اقاله قرارداد واگذاری سهام شرکت۱۴۲

۶- اقاله معامله مربوط به خرید دو قطعه زمین در حوزه ثبتی ۱۴۴

دعوای اثبات اقاله در قوانین و مقررات۱۴۵

از قانون مدنی   ۱۴۷

مبحث دوم- در طرفین معامله  ۱۴۹

مبحث سوم- در مبیع  ۱۴۹

مبحث چهارم- در آثار بیع  ۱۵۱

فقره اول- در ملکیت مبیع و ثمن   ۱۵۲

فقره دوم- در تسلیم  ۱۵۲

فقره سوم- در ضَمان دَرَک   ۱۵۶

فقره چهارم- در تأدیه ثَمَن   ۱۵۶

مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن  ۱۵۷

فقره اول- در خیارات   ۱۵۷

اول- در خیار مجلس    ۱۵۷

دوم- در خیار حیوان  ۱۵۷

سوم- در خیار شرط   ۱۵۷

چهارم- در خیار تأخیر ثمن   ۱۵۸

پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف   ۱۵۹

ششم- در خیار غَبن   ۱۶۰

هفتم- در خیار عیب   ۱۶۰

هشتم- در خیار تَدلیس    ۱۶۳

نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه  ۱۶۴

دهم- در خیار تخلف شرط   ۱۶۴

فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی   ۱۶۴

فصل دوم- در بیع شرط   ۱۶۶

منابع و مآخذ ۱۶۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثبات اقالـه در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.