اعتبار کارشناسی
اعتبار کارشناسیاعتبار کارشناسی

اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها

190,000 ریال

عنوان کتاب: اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

شابک: ۹-۱۲-۸۱۳۸-۶۰۰-۹۷۸

کد کتاب:۶۵

 

 

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات

اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها

 

مقدمه.

معرفی اعتبار کارشناسی.. 

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن

مبحث دوم: قبول کارشناسی و طریقه انجام آن

اعتبار کارشناسی در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

اثبات دعوای مطالبه اجرت‌المثل با معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی..

اصلاح شناسنامه و تبدیل تاریخ تولد با استناد به شهادت شهود و جلب‌نظر کارشناسی..

مطالبه حقوق زارعانه پس از رسیدگی و کارشناسی..

ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات مالکیت در دعوای خلع‌ید و قلع و نزع.

صدور حکم به بطلان معامله و استرداد ثمن با استناد به نظریه کارشناسی..

مبحث دوم:  آرای شعب دیوان‌عالی کشور

انتخاب کارشناس توسط طرفین دعوا و قطعیت، لازم‌الاجرا شدن نظر کارشناس…

عدم تعلق حق کارشناسی به محکوم‌علیه.

صدور قرار سقوط دعوای پژوهشی به‌واسطه عدم تعقیب..

رجوع دادگاه به اهل فن و کارشناسی برای تشخیص امر فنی..

عدم تعیین وقت جهت رسیدگی کارشناسی..

وجود اختلافات فاحشی بین نظریه‌های کارشناسان.

تعیین کارشناسی به‌عنوان داور با حق اصلاح.

عدم استناد کارشناس به دلیل موجهی برای اثبات عقیده خود.

انتخاب کارشناس غیر رسمی توسط دادگاه

تجدید انتخاب کارشناسان از طرف دادگاه

سوگند یاد کردن کارشناسان اعم از رسمی و غیر رسمی..

تکذیب ورقه استنادی توسط کارشناسان.

شرایط انتخاب کارشناسان و تشریفات اظهار عقیده

عدم قاطعیت عقیده کارشناس با نافذ قراردادن عقیده توسط طرفین..

اثبات مالکیت و تأیید دادنامه بدوی با استناد به اقرار خوانده و نظریه کارشناسی..

ارجاع امر به کارشناسی در احراز تصرف و مالکیت و ابطال عملیات ثبتی..

توجه به نظریه کارشناس جهت تعیین میزان خسارت در تصادف..

پرداخت خسارت وارده به اتومبیل طبق نظر کارشناس…

جبران خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده با استناد به نظریه کارشناسی..

مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید با توجه به نظریه کارشناس…

افراز و تقسیم ترکه با جلب‌نظر کارشناس…

عدم تودیع دستمزد کارشناسی و آثار آن در دعوای استرداد سهم‌الارث..

صدور حکم به خلع‌ید با استعلام از اداره ثبت و جلب‌نظر کارشناس…

۲۴٫ تعیین میزان خسارت با نظر کارشناس…

صدور حکم به تعمیرات اساسی مورد اجاره طبق نظر کارشناس…

اعتبار کارشناسی در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

مطالبه اجرت‌المثل و تأمین دلیل وفق نظریه کارشناس…

لزوم ذکر دقیق میزان نقص تمبر دادرسی در اخطاریه رفع نقص دادخواست..

ارجاع تعیین میزان نفقه به کارشناس…

۴٫ موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی..

حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضائی..

۶٫ طریقت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر.

مطالبه طلب به انضمام خسارات دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی و استشهادیه.

الزام خوانده به پرداخت بدهی با جلب نظر کارشناس…

ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری با ارجاع موضوع به کارشناس…

جلب نظر کارشناس برای تعیین میزان اجرت‌المثل..

احراز معیوب بودن مبیع با اخذ نظریه کارشناس…

اثبات تصرف دیگری در ملک شخص با توسل به نظر هیئت کارشناسان.

مطالبه ارش‌البکاره با جلب نظر کارشناس…

نظریه کارشناسی در جعل امضا و اعاده دادرسی..

نظریه کارشناس در مطالبه اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان.

نظریه کارشناسان در تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)

تجویز انتقال منافع با نظر کارشناسان.

تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوای مبتنی بر مالکیت..

الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه طبق نظر کارشناس…

پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس…

۲۱٫ مطالبه سرقفلی با جلب نظر کارشناس…

اثر پرداخت به‌موقع و عدم ارائه به‌موقع رسید پرداخت هزینه کارشناسی..

ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس جعل سند.

احراز اصالت سند با نظر کارشناس…

مطالبه خسارت و تأخیر تأدیه با استناد به نظر کارشناسان.

طرح دعوا علیه شهرداری به خواسته پرداخت دو قطعه زمین با جلب‌نظر کارشناس…

روال تعیین و پرداخت خسارت بابت تملک اراضی توسط شهرداری..

مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر، خسارت تأخیر تأدیه با توجه به نظریه کارشناس…

مسئولیت شهرداری به‌واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری به شرح مندرج در نظریه کارشناسی..

۳۰٫ مطالبه بهای املاک متصرفی از شهرداری با ارجاع به کارشناس…

تعیین میزان حق کسب و پیشه مطابق نظریه کارشناس…

تعدی و تفریط در عین مستأجره به موجب نظر کارشناس…

نظر هیئت کارشناسی در دعوای سرقفلی..

توجه به نظریه کارشناس در تغییر شغل مستأجر.

مبحث دوم :  آرای دادگاه‌های انتظامی قضات.. 

ارجاع امر تعدی در مورد اجاره به کارشناس…

نظر کارشناس در ادعای جعل..

عدم ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس…

ارجاع تعیین بهای خواسته به کارشناس…

عدم صدور دستور اجرای قرار کارشناسی..

اختلاف نظر بین کارشناس خبره محلی و کارشناس منتخب..

استحقاق کارشناس برای دریافت دستمزد.

ممانعت از ورود کارشناس به منزل.

عدم تشکیل جلسه برای استماع توضیحات کارشناسی..

لزوم تجدید اوقات جهت اخذ توضیح از کارشناس…

تکمیل نظریه کارشناسی..

تفویض صلاحیت تعیین حق سرقفلی به کارشناسان.

تعیین کارشناسان به تقاضای خواهان.

تعیین مدت برای پرداخت دستمزد کارشناس…

تخلف در ارجاع موضوع به کارشناس برای بار دوم.

اعتبار کارشناسی در نشست‌های قضائی..

اجرای قرار کارشناسی از حیث ارائه محل و تهیه وسیله.

اعتراض بر نظر کارشناس…

عدم ممانعت اجرای قرار کارشناسی از مورد اجاره پلمپ شده

عدم ضرورت حضور کارشناس برای اجرای رفع مهر و موم ترکه.

عدم نیاز به جلب کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی

صدور رأی قبل از جلب نظر کارشناس…

قابل تجدیدنظر بودن بهای خواسته با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی..

پرداخت خسارت ناشی از افتادن درخت پارک ملی از سوی شهرداری با بررسی کارشناس…

ارتباط ماده ۵۴۰ قانون مجازات و ماده ۳۷ قانون استقلال کارشناسان.

تعیین حق کسب و پیشه از سوی کارشناس…

اعتبار کارشناسی در نظریه‌های مشورتی..

۱٫ تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی در زمانی که طرفین، جلب نظر کارشناسی را تقاضا نموده باشند.

افراز اراضی واقع در شهرها از طریق کارشناسی..

رسیدگی و صدور حکم پس از اجرای نیابت قضائی و اعاده پرونده.

رد اکثریت کارشناسان.

ایداع دستمزد کارشناس…

پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه

فراهم نکردن وسیله اجرای قرار کارشناسی موجب خروج کارشناس از عداد دلایل..

عدم حضور کارشناس در جلسه.

نیابت قضائی برای استماع توضیحات اطراف دعوا

افراز ملک محصور و دربسته طبق اظهارنظر کارشناس…

نظریه پزشک قانونی کارشناس در خصوص جنون با عدم جنون.

درخواست افراد ملک مشاعی از دادگاه با تعیین بهای اموال توسط کارشناس…

اعتبار کارشناسی در قوانین و مقررات..

منابع و مآخذ

Additional

وزن 0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

اعتبار کارشناسی
کارشناسی از جمله دلایلی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند و از آن‌جایی که در یک دعوا هریک از اصحاب دعوا در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، اگر مدعی امری گردند که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده مدعی است. لذا در صورت درخواست هریک از طرفین دعوا و همچنین تشخیص دادگاه جهت کشف واقعیت امر، دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌نماید.
بنابراین کارشناسی از جمله وسایل اثبات دعوی است، بدین معنی که یکی از اصحاب دعوا قصد دارد با توسل به نظر کارشناس، ادعای خود را ثابت کند و از آن‌جایی که دلایل بعضاً فنی و تخصصی هستند و مسلماً قضات اشراف به جوانب تخصصی و فنی موضوع ندارند قاعدتاً متخصصین فن بایستی در خصوص صحت و سقم آن اظهارنظر نموده و نظریه تخصصی ارائه دهند.
لذا کارشناسی از جمله دلایل علمی است که در آن کارشناس آزادی کامل دارد که از تمام وسایل و امکانات لازم جهت رسیدن به پاسخی که به امتناع وجدان برسد استفاده نماید.
ولیکن بایستی این نکته مهم را در نظر داشت که هرچند قاضی تخصص فنی برای اظهارنظر در موضوع را نداشته و برای اظهارنظر، موضوع را نزد کارشناس مربوطه می‌فرستد؛ ولیکن مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت ندارد به آن توجه نمی‌نماید.
کارشناسی نیز مانند تحقیقات محلی و معاینۀ محلی از وسایل اثبات دعوا شمرده می‌شود که در قانون مدنی تصریح نشده1 کارشناسی یکی از طواری دادرسی ناشی از ادله است.2
نمونه آن طرح دعوای تخلیه از ناحیه موجر است که به جهت تعدی و تفریط مستأجر که تعدی و تفریط مستأجر دلیل اصلی صدور حکم تخلیه می‌باشد که این مهم حتماً بایستی با کارشناسی مشخص گردد در غیر این‌صورت امکان رسیدگی و ختم دادرسی وجود ندارد.

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن
در این مبحث به موارد ارجاع امر به کارشناسی به درخواست طرفین دعوا یا دادگاه که به صورت اختیاری یا اجباری است اشاره می‌کنیم.
گفتار اول: طرق درخواست کارشناسی
طبق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید».
این ماده مؤید اختیاری بودن صدور قرار کارشناسی از جانب دادگاه می‌باشد که یا به تشخیص دادگاه یا درخواست هریک از اصحاب دعوا جهت صدور رأی شایسته صادر می‌گردد.
1. اگر درخواست کارشناسی به خواسته یکی از طرفین دعوا باشد دادگاه تکلیفی برای پذیرش این درخواست ندارد.
«اگرچه بر محکمه لازم است که به دلایل مدعی و همچنین به مدافعات مدعی‌علیه کاملاً رسیدگی کند؛ ولی در عین حال در مقابل تقاضاهایی که هریک از طرفین دایر بر تحقیقات و یا معاینه محلی و یا رجوع به کارشناس می‌کنند محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد و پذیرش آن مختار است».1
2. اگر کارشناسی به تشخیص دادگاه باشد.
مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، موافقت دادگاه در پذیرش کارشناسی به صورت صدور قرار کارشناسی اعلام می‌شود.2
مطابق رأی شماره 1541- 30/6/17 دیوان‌عالی کشور رجوع به کارشناس بدون وجود حاجتی به اطلاعات فنی موجب نقض حکم است.
حکم شماره 2672- 20/2/18 دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام می‌دارد: در تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین و یا عدم تراضی بدون قرعه تخلف است.
از این دو رأی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر رأی در مرحله دیوان به جهت فرجام‌خواهی یکی از طرفین دعوا در حال ممیزی و بازبینی باشد و مرجع عالی دیوان متوجه عدم لزوم ارجاع امر به کارشناسی شود، رأی مستند به نظر کارشناس را به همین جهت نقض می‌نماید و بالعکس اگر مرجع عالی تشخیص دهد که دادگاه پایین جهت صدور رأی شایسته مکلف بوده، امر مربوطه که جنبه فنی و تخصصی داشته را به کارشناس ارجاع دهد؛ ولیکن خود رأساً اظهارنظر کرده، نقض می‌نماید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X