کتاب دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

128,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

توضیحات کتاب دعوی تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

  1. با مطالعه این کتاب در دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی بدون نیاز به حضور وکیل موفق می شوید.
  2. نحوه طرح و دفاع از دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی را با مطالعه این کتاب می آموزید.
  3. با مطالعه این کتاب از حقوق خود در دعوای تخلیه به جهت تخریب و نوسازی آسانتر دفاع کنید.
وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

مقدمه چاپ دوم ۱۰

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱

دعوای تخلیه به منظور تخریب و نوسازی ۳۷

دعوی تخلیه به جهت تجدید بنا در رویه قضائی ۵۱

دانستنی‌های ضروری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۸۳

قوانین و مقررات سرقفلی ۱۰۷

منابع و مأخذ ۱۴۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

مقدمه چاپ دوم ۱۰

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۳

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی ۱۳

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۱۶

گفتار سوم: مفهوم سرقفلی عرفی ۲۲

گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی ۲۳

بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۲۴

بند دوم: سرقفلی واقعی ۲۶

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۲۹

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۲

دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی ۳۵

دعوای تخلیه به منظور تخریب و نوسازی ۳۷

مقدمه ۳۹

مبحث اول: دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۴۱

گفتار اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۴۱

گفتار دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۴۲

بند اول: معنا و مفهوم تجدید بنا ۴۲

بند دوم: لازمه نداشتن احداث بنا با مخروبه بودن ملک ۴۲

مبحث دوم: الزامات اثباتی خواهان (مؤجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا  ۴۴

گفتار اول: الزامات اثباتی مؤجر در دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۴۴

گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۴۶

بند اول: بررسی دقیق و کامل پروانه یا گواهی شهرداری ۴۷

بند دوم: اثبات استحکام بنا و عدم لزوم تجدید آن ۴۸

دعوی تخلیه به جهت تجدید بنا در رویه قضائی ۵۱

مبحث اول: نظریه‌های مشورتی ۵۳

۱- اثر انقضای مهلت پروانه در زمان اجرای حکم تخلیه به جهت تجدید بنا ۵۳

۲- گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی ۵۴

۳- اثر گواهی تخریب شهرداری در تخلیه به جهت تجدید بنا ۵۴

مبحث دوم: نشست‌های قضائی ۵۶

۱- پروانه ساختمانی به متراژ کمتر از کل ملک ۵۶

مبحث سوم: پرسش و پاسخ‌ها ۵۸

۱- محتوای گواهی ساختمانی ۵۸

۲- اثر قدمت ساختمان در دعوی تجدید بنا ۵۸

۳- جریمه عدم اقدام به ساخت و ساز بعد از شش ماه ۵۹

۴- تخلیه توافقی به تجدید بنا با تعهد مالک به تحویل محل کسب جدید برای مستأجر  ۵۹

۵- کفایت گواهی تخریب مبتنی بر پروانه ساختمانی برای تخلیه محل استیجاری ۶۰

مبحث چهارم: رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ۶۱

۱- رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم ‌از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان ۶۱

۲- صدور پروانه ساختمانی منوط به رضایت مستأجر نیست ۶۵

مبحث پنجم: نمونه  رای و نمونه دادخواست دعوی تخلیه به جهت تجدید بنا  ۶۷

گفتار اول: نمونه رأی خام تخلیه به جهت تجدید بنا ۶۷

گفتار دوم: نمونه آرای تخلیه به جهت تجدید بنا ۶۸

۱- تخلیه به دلیل تخریب و نوسازی ۶۸

۲- تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت به دلیل تخریب و نوسازی ۷۰

۳- تخلیه به جهت تخریب و نوسازی با اشاره به تبعات عدم شروع ساخت ۷۱

۴- صدور حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا ۷۲

۵- حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا ۷۴

۶- وحدت سرقفلی و حق کسب و پیشه و عدم تفکیک قانونی این دو ۷۵

۷- تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنای محل تجاری ۸۰

دانستنی‌های ضروری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۸۳

مقدمه ۸۵

۱- سرقفلی چیست؟ ۸۶

۲- برای خرید سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت نمود؟ ۸۹

۳- برای فروش سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟ ۹۰

۴- چند نوع سند سرقفلی وجود دارد؟ ۹۱

۵- منظور از انتقال سرقفلی چیست؟ ۹۱

۶- سرقفلی چگونه منتقل می‌شود؟ ۹۲

۷- شرایط انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی عادی باشد چیست؟ ۹۲

۸- در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد انتقال چگونه انجام خواهد شد؟ ۹۳

۹- اگر شخصی بدون داشتن حق انتقال به غیر، سرقفلی را منتقل نماید چه خواهد شد؟  ۹۳

۱۰- برای داشتن حق انتقال چه عبارتی باید در سند سرقفلی قید شود؟ ۹۴

۱۱- اعطای نمایندگی یا وکالت برای استفاده از محل سرقفلی چه حکمی دارد؟ ۹۴

۱۲- در صورت عدم وجود حق انتقال و عدم رضایت مالک به انتقال، تکلیف مالک سرقفلی چیست؟  ۹۴

۱۳- در فرضی که دسترسی به مالک نباشد و حق انتقال به غیر وجود نداشته باشد تکلیف چیست؟  ۹۵

۱۴- زمانی که سرقفلی ملکی به ورثه به ارث می‌رسد انتقال کل ملک به یکی از وراث با عدم وجود حق انتقال به غیر چه حکمی خواهد داشت؟  ۹۵

۱۵- اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی می‌شوند چیست؟  ۹۵

۱۶- اجاره دادن محل سرقفلی چه حکمی دارد؟ ۹۷

۱۷- اگر مالک سرقفلی ملکی قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد در حالی که حق انتقال به غیر در سرقفلی برای او پیش‌بینی نشده باشد چه باید کرد؟ ۹۷

۱۸- انجام تغییرات فیزیکی (تغییرات دیوار و امثال آن) در محل سرقفلی چه حکمی دارد؟  ۹۸

۱۹- چه تغییراتی در محل سرقفلی مجاز است؟ ۹۸

۲۰- اگر مالک ملک محل سرقفلی ملک خود را به دیگری منتقل نماید و مالک جدید بنای ناسازگاری بگذارد تکلیف چه خواهد بود؟  ۹۹

۲۱- ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک مغازه چگونه تعیین می‌شود؟  ۹۹

۲۲- حق مالکانه چیست و درصد قانونی یا عرفی آن چگونه مشخص می‌شود؟ ۱۰۰

۲۳-آیا می‌توان مستأجر دارای حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی را تخلیه کرد یا نه؟  ۱۰۱

۲۴- در صورت تخلف مستأجر بهترین راه برای ثبت آن چیست؟ ۱۰۱

۲۵- آیا بدون اجازه مالک مستأجر می‌تواند تغییر شغل دهد؟ ۱۰۱

۲۶- در صورتی که مستأجر مغازه را به مدت طولانی بسته و در ایران حضور نداشته باشد چگونه می‌توان حکم تخلیه آن را گرفت؟  ۱۰۱

۲۷- اگر مالکیت ملک دارای سرقفلی توسط شخصی جدید خریداری شود آیا مستأجرین (صاحبان سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت) بایستی با مالک جدید قرارداد اجاره جدیدی منعقد کنند یا خیر؟ ۱۰۲

۲۸- مرجع قضائی صالح به رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره‌بها کدام است؟ ۱۰۲

۲۹- مالک برای افزایش اجاره‌بها چه باید بکند؟ ۱۰۳

۳۰- آیا قید مدت در اجاره‌نامه در سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر اثر دارد یا خیر؟  ۱۰۳

۳۱- چگونه می‌توان مغازه را به اجاره داد که مشمول سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت نباشد؟  ۱۰۴

۳۲- در صورت انتقال یا اجاره مغازه بدون اجازه مالک، مستأجر مستحق چند درصد از حق و حقوق خود خواهد بود؟  ۱۰۴

۳۳- آیا می‌توان به خاطر نیاز شخصی مغازه را تخلیه نمود یا خیر؟ ۱۰۴

۳۴- اخذ اجاره‌بها توسط مالک نشانه رضایت ضمنی او به تخلفات مستأجر می‌باشد یا خیر؟  ۱۰۵

قوانین و مقررات سرقفلی ۱۰۷

قانون روابط مؤجر و مستأجر  مصوب سال ۱۳۵۶- ۱۰۹

فصل اول- کلیات ۱۰۹

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۱۰

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۱۳

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۱۶

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۲۲

فصل ششم- تعمیرات ۱۲۴

آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۳۷

آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۴۱

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۴۳

قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶- ۱۴۴

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت»  ۱۴۵

منابع و مأخذ ۱۴۷

مقالات ۱۵۰

نرم‌افزارهای حقوقی ۱۵۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی”

09016288181 02188303398