همه دسته بندی ها

تخفیف: 18,000 ریال!
سرقفلی

مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

180,000 ریال 162,000 ریال

عنوان کتاب: مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مؤلف: مهدی زینالی ـ توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۸۰۰۰تومان

میزان تخفیف اینترنتی : ۱۰%

شابک: ۰-۳۱-۸۱۳۸-۶۰۰-۹۷۸

کد کتاب: ۳/۴۰۲

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

فهرست کتاب مجموعه پرسش و پاسخ های  سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

 

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در روستای زربند جزء قراء و قصبات شمیرانات. ۱۷

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در اسلامشهر ۱۷

اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در توابع شهر‌های آگهی شده ۱۸

اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در مراکز صنعتی و کارخانجات تابع قوانین شهرک‌ها ۱۸

قابلیت اجراء ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در روستای گلدسته. ۱۹

قابلیت اجراء ق.رم.م. ۱۳۵۶ در شهر فشم و اوشان و میگون. ۱۹

قابلیت اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در شهر اهر ۲۰

در اجرای ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ در نقاطی که این قانون آگهی نشده است.. ۲۰

در نسخ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶٫ ۲۲

قانون حاکم در تمدید اجاره‌نامه قدیم در زمان حاکمیت ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۲۲

قانون حاکم بر رابطه استیجاری کنونی با سابقه در زمان ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۲۳

قانون حاکم بر رابطه استیجاری منعقده در سال ۱۳۶۰ با سند عادی. ۲۳

اثر استفاده تجاری از محل مسکونی با اجاره‌نامه مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۲۴

در حکومت ق.رم.م. ۱۳۵۶ بر اجاره رسمی منعقده در زمان حکومت ق.ر.م.م.۱۳۶۵٫ ۲۷

ق. ر.م.م. حاکم بر غرفه‌های شهرداری داخل ترمینال‌های مسافربری. ۲۷

ق.رم.م. حاکم بر مغازه‌های استیجاری شرکت‌های تعاونی اداره دولتی. ۲۸

قانون حاکم بر اجاره‌نامه رسمی تنظیمی برای رابطه استیجاری مسبوق به سابقه. ۲۸

ماهیت غیر استیجاری قرارداد انتفاع. ۲۹

در پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت. ۳۰

اشتغال در مغازه و حق کسب و پیشه و تجارت. ۳۰

در حاکمیت ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵٫ ۳۲

شرایط حکومت ماده واحده مصوب۱۳۵۶٫ ۳۲

اثر شرط عدم افزایش اجاره‌بها در اجاره مشمول ق.ر.م.م ۱۳۵۶٫ ۳۴

اثر شرط عدم حصول حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۳۴

اثر تعدیل توافقی و تعارض آن با ماده۳۰ ق.ر.م.م. ۳۵

اثر شرط تخلیه در قرارداد اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۳۶

اثر شرط تخلیه و تعارض آن با ماده ۳۰ ق.ر.م.م ۱۳۵۶٫ ۳۶

اثر شرط عدم پرداخت سرقفلی در قرارداد مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۳۷

اثر شرط اسقاط حق کسب و پیشه اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۳۸

اثر شرط داوری در قرارداد اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۳۸

اثر شرط عدم هرگونه تغییر مگر با اذن موجر در قرارداد مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۳۹

اثر شرط فسخ اجاره مشمول ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۳۹

وکالت دادگستری. ۴۱

دندانپزشکی. ۴۲

سردفتری. ۴۴

انبارداری. ۴۶

آموزشگاه ۴۷

ورزشگاه ۴۹

داروخانه. ۴۹

محل روزنامه. ۴۹

مهدکودک.. ۵۰

دارالترجمه. ۵۰

مدارس غیر انتفاعی. ۵۱

بانک‌ها ۵۱

محل رادیولوژی. ۵۲

دفاتر ساختمانی. ۵۳

محل اتحادیه‌ها ۵۳

در انتقال منافع قسمتی از عین مستأجره ۵۵

انتقال سرقفلی توسط احدی از ورثه. ۵۵

انتقال سرقفلی به احدی از فرزندان و فوت صاحب سرقفلی. ۵۷

استرداد دعوی توسط احدی از مالکین مشاعی حین رسیدگی. ۵۸

تغییر شغل توسط منتقل‌الیه غیر قانونی. ۵۸

اثر امضاء موجر ذیل قرارداد انتقال. ۵۹

کاربرد تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۵۹

اثر انتقال سرقفلی به شرکت.. ۶۰

انتقال به احدی از ورثه و حق فسخ موجر ۶۲

تکلیف دعوی درصورت استرداد دادخواست تخلیه توسط یکی از مالکین مشاعی. ۶۴

اثر انتقال با سند عادی درصورت وجود حق انتقال. ۶۶

اثر انتقال منافع به شریک.. ۶۷

اثر شریک کردن دیگری در منافع. ۶۸

انتقال به غیر استحقاق حق کسب و پیشه درصورت. ۶۹

اختصاص محل به شغل پزشکی. ۶۹

شیوه انتقال منافع محل کسب با عدم رضایت مالک.. ۷۰

عدم امکان طرح دعوی تخلیه از سوی مستأجر بر منتقل‌الیه. ۷۱

ورود منتقل‌الیه به عنوان وارد ثالث در دعوای موجر به خواسته تخلیه علیه مستأجر ۷۱

انتقال منافع در اجاره‌های منعقده قبل از سال ۱۳۵۶٫ ۷۲

انتقال منافع بعد از انقضاء مدت. ۷۲

اثر اجاره دادن ملک (انتقال منافع) توسط صاحب سرقفلی محل. ۷۲

انتقال کلیدی. ۷۳

درخواست تخلیه توسط احدی از ورثه موجر ۷۳

انتقال به غیر و پرداخت حق کسب و پیشه. ۷۴

مالک حق کسب و پیشه به هنگام تخلیه محل به جهت انتقال به غیر ۷۶

مالک حق کسب و پیشه و تجارت. ۷۶

اثر اجاره دادن (انتقال منافع) محل کسب توسط ورثه مستأجر ۷۷

در اثر ملغی‌الاثر شدن حکم تخلیه صادره به جهت انتقال به غیر ۷۸

انتقال بدون رضایت منافع و شهرداری. ۷۸

شرایط شکلی طرح دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۷۹

نحوه اجرای گزارش اصلاحی در دعوی احتیاج شخصی. ۸۱

درخواست تخلیه به جهت احتیاج فرزند. ۸۱

احتیاج شخصی متولی. ۸۲

کیفیت احراز نیاز ۸۲

قابلیت طرح مجدد دعوی تخلیه به علت احتیاج شخصی. ۸۳

نحوه احراز نیاز سازمان‌های دولتی. ۸۴

درخواست اجراییه رأی تخلیه به جهت احتیاج شخصی توسط منتقل‌الیه. ۸۴

درخواست تخلیه به جهت احتیاج شخصی توسط مالکین مشاعی. ۸۵

انقضای مهلت پروانه در زمان اجرای حکم تخلیه به جهت تجدید بنا ۸۶

گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی. ۸۶

پروانه ساختمانی به متراژ کمتر از کل ملک.. ۸۷

اثر گواهی تخریب شهرداری در تخلیه به جهت تجدید بنا ۸۷

در چگونگی احراز لزوم تجدید بنا ۸۸

محتوای گواهی ساختمانی. ۸۸

اثر قدمت ساختمان در دعوی تجدید بنا ۸۸

جریمه عدم اقدام به ساخت‌وساز بعد از شش ماه ۸۹

تخلیه توافقی به تجدید بنا با تعهد مالک به تحویل محل کسب جدید برای مستأجر ۸۹

شرایط صدور پروانه از شهرداری. ۹۰

قید ۵ روز به جای ۱۰ روز در اخطاریه یا اظهارنامه. ۹۱

در تسری ارفاق بند (۹) ماده ۱۴ به تبصره یک همان ماده ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۹۱

نحوه احتساب یک سال مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۹۲

ارائه چک یا سند تجاری دیگر به جای اجاره‌بها ۹۳

درخواست تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بهای تعدیل‌ شده با ارسال اخطاریه. ۹۵

در الزام ارسال اخطاریه یا اظهارنامه برای درخواست.. ۹۵

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجور ۹۵

کیفیت ارسال اظهارنامه یا اخطاریه در موارد افزایش اجاره‌بها ۹۶

منظور از قطعیت حکم در بند (۹) ماده‌ی ۱۴ ق.رم.م. ۱۳۵۶٫ ۹۶

مقصود از صدور حکم در بند (۹) ماده‌ی ۱۴ ق.ر.م.م. ۱۳۵۶٫ ۹۶

جمع بین بند (۹) ماده ۱۴ ق.ر.م.م. ۱۳۵۶ و تبصره ۱ این ماده ۹۷

چگونگی احتساب دفعات تخلف در تبصره ۱ ماده۱۴ ق.ر.م.م. مصوب ۱۳۵۶٫ ۹۸

حکم تغییر شغلی که از طرف شهرداری مزاحم شناخته شده ۱۰۰

حکم تغییر شغل با اختیار شغل بهتر ۱۰۰

حکم تغییر شغل توسط منتقل‌الیه. ۱۰۰

حکم تغییر شغل در صورت قید «استفاده تجاری». ۱۰۱

برگشت به شغل سابق بعد از تغییر شغل. ۱۰۲

اضافه نمودن شغل دیگر به شغل سابق. ۱۰۲

شغل جدید در کنار شغل سابق. ۱۰۲

در امکان یا عدم امکان الزام مالک به تغییر شغل. ۱۰۳

در امکان ورود ثالث منتقل‌الیه در دعوی تعدی و تفریط.. ۱۰۴

اثر حکم کیفری در تعدی و تفریط.. ۱۰۶

اثر بازداشت ملک در تنظیم سند اجاره ۱۰۷

در امکان درخواست تنظیم اجاره‌نامه رسمی نسبت به ملک در رهن. ۱۰۷

عدم قابلیت استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستأجر غیر متصرف. ۱۰۹

در تقاضای تخلیه بعد از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۱۱۰

در امکان طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به سهم. ۱۱۱

ضرورت طرف دعوی قرار گرفتن مستأجر کل علاوه بر مستأجر جزء ۱۱۲

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۱۱۲

عدم لزوم صدور اجراییه در دعوی تجویز انتقال منافع. ۱۱۳

عدم لزوم تفکیک ملک برای انتقال سرقفلی. ۱۱۴

در اعلام آمادگی تعدادی از مالکین مشاعی بر پرداخت حق کسب و پیشه. ۱۱۴

در امکان صدور حکم انتقال منافع نسبت به ملکی که سند اعیانی ندارد ۱۱۵

در امکان الزام موجر به اجرای حکم تجویز انتقال منافع. ۱۱۶

اقامه دعوی تجویز انتقال منافع علیه تمام مالکین مشاعی. ۱۱۶

در اعلام آمادگی مالک به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت. ۱۱۶

در نحوه صدور حکم تجویز انتقال منافع. ۱۱۹

در تجدید دعوی تجویز انتقال منافع بعد از استرداد کلی و کامل دعوی. ۱۲۰

تصمیم دادگاه در دو حالت آمادگی و عدم آمادگی مالک به پرداخت حق کسب و پیشه. ۱۲۲

صرف‌نظر نمودن مستأجر از دعوی تجویز انتقال منافع. ۱۲۲

بعد از تؤدیع حق کسب و پیشه. ۱۲۲

شغل عین مستأجره بعد از انتقال منافع به موجب حکم تجویز انتقال منافع. ۱۲۴

شکل تنظیم سند انتقال منافع متعاقب صدور حکم به تجویز انتقال منافع. ۱۲۴

تقاضای تجویز انتقال منافع قسمتی از عین مستأجره قابل تفکیک.. ۱۲۵

تقاضای صدور حکم به تجویز انتقال منافع و دفاع وکیل مالک مبنی بر انتقال به غیر ۱۲۶

کیفیت احتساب ۶ ماه با اعلام مالک مبنی بر پرداخت حق کسب و پیشه. ۱۲۷

درخواست تجویز انتقال منافع با عدم رضایت مالک به انتقال. ۱۲۹

نحوه اعلام آمادگی برای پرداخت حق کسب و پیشه به دادگاه توسط مالک.. ۱۲۹

مالک عرصه با وجود مالکیت مستأجر بر اعیانی می‌تواند درخواست تعدیل کند. ۱۳۱

قابلیت تجدیدنظر حکم تعدیل. ۱۳۱

عدم لزوم اجرائیه برای حکم تعدیل اجاره‌بها ۱۳۱

عدم لزوم احراز مالکیت در دعوی تعدیل. ۱۳۲

نحوه احتساب سه سال در ماده ۴٫ ۱۳۲

مفهوم حکم قطعی در ماده ۴ ق.ر.م.م ۱۳۵۶٫ ۱۳۲

احتساب سه سال از تاریخ صدور حکم است یا تقدیم دادخواست.. ۱۳۳

مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها به نرخ روز ۱۳۴

مفهوم عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ۴٫ ۱۳۵

در مسؤولیت تعمیرات عین مستأجره ۱۳۶

در قابلیت استماع دعوی الزام به تعمیر اساسی به طرفیت بعضی از مالکین. ۱۳۶

در امکان صدور حکم به الزام مالک به پرداخت هزینه تعمیرات به بیش از شش ماه اجاره‌بها ۱۳۷

تعمیرات جزئی. ۱۳۸

در امکان دریافت هزینه‌های تعمیرات از مالک.. ۱۳۸

تعمیرات قانونی بر عهده مالک.. ۱۳۹

در خرابی عین مستأجره ۱۳۹

خروج عین مستأجره از قابلیت انتفاع و تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت. ۱۴۰

در امکان یا عدم امکان پرداخت سرقفلی به مستأجر متخلف.. ۱۴۲

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه. ۱۴۳

مهلت درخواست اجرای حکم. ۱۴۷

در خواست تخلیه توسط یکی از مالکین به جهت عدم پرداخت اجاره ۱۶۱

شرط پذیرش دعوای تخلیه مالک مشاعی به جهت احتیاج شخصی. ۱۶۱

در امکان تخلیه محل کسب به جهت احتیاج احد از مالکین. ۱۶۲

عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی احدی از مالکین مشاعی که مستأجر ملک است.. ۱۶۳

اثر انتقال توسط احد از مالکین مشاعی. ۱۶۳

تقاضای تخلیه توسط احد از مالکین مشاعی. ۱۶۳

دعاوی روابط موجر و مستأجر به لحاظ مالی و غیرمالی. ۱۶۷

روابط مستأجر اول و دوم. ۱۶۸

رابطه مستأجر اول و دوم در صورت رعایت تشریفات قانونی انتقال. ۱۷۱

تکلیف اجاره‌بها در انتفال منافع بدون رعایت تشریفات. ۱۷۲

در امکان شرط عدم انتقال منافع از سوی مستأجر اول بر مستأجر دوم. ۱۷۲

در امکان درخواست تخلیه از سوی مستأجر اول. ۱۷۳

در استحقاق مستأجر نسبت به حق کسب و پیشه. ۱۷۴

در صلاحیت رسیدگی به دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه. ۱۷۹

در منقول و غیر منقول بودن سرقفلی. ۱۸۲

مهر و موم حق کسب و پیشه. ۱۸۲

استحقاق زن از سرقفلی و حق کسب و پیشه به عنوان ماترک.. ۱۸۳

ارزیابی حق کسب و پیشه و تجارت. ۱۸۴

استفاده تجاری از محل واگذار شده جهت سکونت.. ۱۸۴

در اثر کاربری بر حصول حق کسب و پیشه. ۱۸۷

در مشکلات اجرایی احکام صادره در باب سرقفلی. ۱۸۹

حق کسب و پیشه و تجارت دستگاه‌های دولتی. ۱۹۳

عدم رعایت شرایط ماده ۲ ق.ر.م.م. ۱۳۷۶٫ ۱۹۹

شرایط مقرر در ماده ۲ ق.ر.م.م. ۱۳۷۶طریقیت دارد یا موضوعیت؟ ۲۰۲

فصل اول- کلیات.. ۲۲۷

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن. ۲۲۸

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه. ۲۲۹

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۳۱

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت. ۲۳۵

فصل ششم- تعمیرات. ۲۳۶

قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶٫ ۲۴۶

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت». ۲۴۶

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۲۴۷

فصل دوم- سرقفلی. ۲۴۸

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۶  ۲۴۹

 

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مجموعه پرسش و پاسخ های سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *