MENUMENU
جهیزیه
شروط پرداخت نحله و نفقه و استرداد جهیزیه اجرت‌المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که در عقدنامه شرط تنصیف دارایی وجود نداشته باشد. خلاصه جریان پرونده آقای (الف.س.) به وکالت از آقای (م.ک.) دادخواستی به طرفیت خانم (ز.ک.) تسلیم دادگاه نموده و توضیح داده که خوانده همسر...
مطالب کیفری
تصمیم زوجین به طلاق تأثیر تصمیم زوجین به طلاق بر عدم وقوع جرم ترک انفاق چنانچه زوجین تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند، جرم ترک انفاق موضوعیت نخواهد داشت. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۸۶ تاریخ: ۲۸/۰۲/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص شکایت خانم (م.ر.) نام پدر (ح.)...
تمکین و طلاق, دسته‌بندی نشده
مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد پرسش: در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضائی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج دارد؟...
ابطال و فسخ نکاح
ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در ‌دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی...
ابطال و فسخ نکاح
پرسش: آثار و شرایط فسخ نکاح چیست؟ اتفاق‌نظر در خصوص مَهر زوجه در فسخ نکاح ماده 1101 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ...
ازدواج موقت
ازدواج با دو خواهر پرسش: اگر مردی حین ازدواج اول با خواهر زنش نیز ازدواج کند آیا اقدام وی جرم تلقی می‌شود؟ مستندات قانونی آن چیست؟   نظر اکثریت   بر اساس موازین دینی و فقهی دو خواهر قابل جمع نیستند. بنابراین، ازدواج دوم این مرد با خواهر دوم باطل...
تمکین و طلاق
پرسش: درصورتی‌که زوجه از حضور در پزشکی قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين در پرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق و امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد ؟   ماده...
تمکین و طلاق
اجازه طلاق پرسش: آیا دادگاه مدنی خاص می‌تواند اعتبار اجازه طلاق را به مدتی (مثلاً ۳ ماه) محدود نماید یا اینکه باید علی‌الاطلاق و بدون قید مدت باشد؟ با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که مقرر داشته موارد طلاق همان است که در قانون...
تمکین و طلاق
اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین پرسش: زوج تقاضای طلاق همسرش را از دادگاه نموده و دادگاه وفق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده است و در همان حکم زوج را مکلف کرده است که قبل از...
مطالب حقوقی
تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع پرسش: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسر و حرج صادر می‌شود چیست؟   کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول بین طلاق موضوع ماده 146 قانون مدنی با طلاق ناشی از...