MENUMENU
تمکین و طلاق, دسته‌بندی نشده
مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد پرسش: در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضائی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج دارد؟...
ابطال و فسخ نکاح
پرسش: اگر یکی از زوجین در زمان عده فسخ نکاح فوت کند آیا رابطه ارث از بین می‌رود یا به قوت خود باقی است و از یکدیگر ارث خواهند برد؟ نظر اکثریت با وحدت ملاک از مفاد ماده 943 قانون مدنی چون زوجه مطلقه در فسخ نکاح در ایام عده...
جهیزیه
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین پرسش: خواهان دادخواستی مبتنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، مطالبه مهریه، نفقه و جهیزیه تقدیم نموده است. از آنجا که آدرس خوانده حوزه قضائی شهرستان دیگری است، خواهان مدعی شده چون عقد نکاح در...
ازدواج موقت
ازدواج با دو خواهر پرسش: اگر مردی حین ازدواج اول با خواهر زنش نیز ازدواج کند آیا اقدام وی جرم تلقی می‌شود؟ مستندات قانونی آن چیست؟   نظر اکثریت   بر اساس موازین دینی و فقهی دو خواهر قابل جمع نیستند. بنابراین، ازدواج دوم این مرد با خواهر دوم باطل...
تمکین و طلاق
پرسش: درصورتی‌که زوجه از حضور در پزشکی قانوني جهت احراز وجود جنين يا عدم وجود جنين در پرونده طلاق امتناع نمايد با توجه به الزامي بودن گواهي پزشكي قانوني جهت اجراي صيغه طلاق و امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنين دادگاه چه تكليفي دارد ؟   ماده...
تمکین و طلاق
اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین پرسش: زوج تقاضای طلاق همسرش را از دادگاه نموده و دادگاه وفق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده است و در همان حکم زوج را مکلف کرده است که قبل از...
مطالب حقوقی
تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع پرسش: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ عسر و حرج صادر می‌شود چیست؟   کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول بین طلاق موضوع ماده 146 قانون مدنی با طلاق ناشی از...
مطالب حقوقی
در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است پرسش:آیا طلاق ناشی از عسر و حرج بائن است یا رجعی و تفاوت این طلاق با طلاق خلع چیست؟ اولاً: در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن محسوب...
تمکین و طلاق
تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق پرسش: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟   کتاب پرسش و پاسخ...
مطالب حقوقی
زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد پرسش: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟     کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق...