MENUMENU
مطالب حقوقی
مسئولیت مدنی در موارد خاص از نظر تاریخی، اولین نظریه که مبنای مسئولیت مدنی بوده، «نظریه تقصیر» می‌باشد که بر طبق آن هر شخصی که با عمل زیان‌بار خود به دیگری ضرر وارد نماید، مسئول جبران خسارت خواهد بود. منتها بعد از اینکه کاستی‌های نظریه تقصیر روشن شد، نظریه خطر...
مطالب حقوقی
جبران خسارت مادی و معنوی پس از اثبات   [caption id="attachment_6610" align="alignnone" width="308"] جبران خسارت مادی و معنوی[/caption] جبران خسارت مادی و معنوی پس از اثبات در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از ثبوت امر او را به جبران خسارت...