MENUMENU
دسته‌بندی نشده
ارکان دعوای ابطال سند مالکیت معارض دعوای ابطال سند مالکیت معارض ارکان و شرایط خاص و مجزایی از دعوای عمومی ابطال سند دارد برای همین به‌صورت مستقل ارکان آن تشریح می‌گردد. وجود چند سند مالکیت اولین رکن دعوای «ابطال سند مالکیت معارض» این است که دو یا چند سند مالکیت...
املاک
دعوای ابطال سند، دعوایی است که طی آن خواهان اعلان بی اعتباری یک سند رسمی یا عادی را به جهتی از جهات قانونی از دادگاه درخواست می‌کند. جهات درخواست ابطال سند متفاوت است مثل ابطال معامله‌ای که مبنای صدور سند بوده یا عدم رعایت مقررات در صدور سند یا درخواست...
دسته‌بندی نشده
 بطلان دعوای ابطال سند رسمی چنانچه تملیک عین در قالب مشخص عقود معوض (مانند بیع) یا مجانی (مثل هبه) صورت نگیرد، تلقی تعهد ابتدایی می‌شود. شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی‌توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود. شماره دادنامه:...