MENUMENU
داوری
 رأی داوری در مغایرت آن با رأی دادگاه ایراد به اینکه هرگاه رأی داوران مغایر با رأی دادگاه باشد چه خواهد شد یادآور می‌شود که رأی دادگاه در این مورد نسبت به توافقی که کان لم یکن شده است مخل حکمی که داوران صادر خواهند کرد نخواهد شد. شماره دادنامه:۳۲۰...
داوری
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل‌۱۳۹- صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به داوری‏ در هر مورد موکول‏ به‏ تصویب‏ هیئت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏...
داوری
پرسش: در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر می‌گویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند تکلیف چیست؟ چنانچه طرفین...