اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب ۵۳ پرونده حقوقی در قالب رای

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان،ابطال سند رسمی انتقال و دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات،مطالبه خسارت از باب تسبیب،ابطال رأی داوری،مسئولیت ستاد حوادث غیرمترقبه به پرداخت خسارت،ابطال مبایعه نامه،مطالبه دیه و خسارات،لزوم احراز ارکان مسئولیت در دعوای مطالبه خسارت ناشی از اتلاف،ابطال صورت‌جلسه هیئت‌مدیره (غیرمالی)،مطالبه وجه،ابطال اجراییه، ابطال مبایعه نامه،مطالبه هزینه درمان و خسارت از کار افتادگی ،مطالبه دیه از بیت المال،ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی،مطالبه وجه از خوانده،الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارات،حکم به پرداخت طلب و خسارات، ابطال اظهارنامه علامت تجارتی،ابطال تصدیق ثبت علامت تجارتی،وجود سند در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد،چون برائت ذمه موافق اصل برائت است نمی‌تواند دعوا محسوب شود،اثبات ابراء دین و استرداد سند (مالی)،الزام به ایفای تعهد (غیرمالی)،مطالبه وجه چک خسارت تاخیرتادیه و استرداد لاشه چک،ابطال رأی داور (غیرمالی) موضوعاتی هستند که در این کتاب آورده شده اند.

الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان،ابطال سند رسمی انتقال و دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات،مطالبه خسارت از باب تسبیب،ابطال رأی داوری،مسئولیت ستاد حوادث غیرمترقبه به پرداخت خسارت،ابطال مبایعه نامه،مطالبه دیه و خسارات،لزوم احراز ارکان مسئولیت در دعوای مطالبه خسارت ناشی از اتلاف،ابطال صورت‌جلسه هیئت‌مدیره (غیرمالی)،مطالبه وجه،ابطال اجراییه، ابطال مبایعه نامه،مطالبه هزینه درمان و خسارت از کار افتادگی ،مطالبه دیه از بیت المال،ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی،مطالبه وجه از خوانده،الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارات،حکم به پرداخت طلب و خسارات، ابطال اظهارنامه علامت تجارتی،ابطال تصدیق ثبت علامت تجارتی،وجود سند در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد،چون برائت ذمه موافق اصل برائت است نمی‌تواند دعوا محسوب شود،اثبات ابراء دین و استرداد سند (مالی)،الزام به ایفای تعهد (غیرمالی)،مطالبه وجه چک خسارت تاخیرتادیه و استرداد لاشه چک،ابطال رأی داور (غیرمالی) موضوعاتی هستند که در این کتاب آورده شده اند.

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات