تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

مختصر دعوای ابطال رأی داوری

شناسه محصول: 3017 دسته:

24,000 تومان

مقایسه

 فهرست کلی  صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست ابطال رأی داور ۱۵

مبحث اول: معرفی دعوای ابطال رای داوری ۱۷

مبحث دوم: نمونه آراء داوری ۲۵

دعوای ابطال رای داور درآراء دیوان‌عالی کشور ۱۱۱

مبحث اول: دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری ۱۱۳

مبحث دوم: دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۱۱۴

دعوای ابطال رأی داور در آراء دادگاه‌ها ۱۲۵

دعوای ابطال رای داوری در نشست‌های قضائی ۱۷۹

دعوای ابطال رای داوری در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

منابع و مآخذ ۲۱۳

 فهرست جزیی  صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست ابطال رأی داور ۱۵

مبحث اول: معرفی دعوای ابطال رای داوری ۱۷

گفتار اول: موارد اعتراض به رأی داوری ۱۷

گفتار دوم: مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رأی داوری ۲۱

گفتارسوم: طریقه ابلاغ و اجرای رأی داوری ۲۲

گفتارچهارم: طریقه و آثار اعتراض به رأی داوری ۲۳

مبحث دوم: نمونه آراء داوری ۲۵

صورت‌جلسه تمدید داوری مربوط به پرونده خسارتی آتش‌سوزی ۲۵

تقاضای رسیدگی به خسارت پرونده حادثه آتش‌سوزی ۳۵

نمونه رأی داوری در طلاق ۷۱

ابطال رأی داوری ۷۳

درخواست تنفیذ و تمدید مهلت داوری ۸۷

رسیدگی به اختلاف ناشی از عدم ایفای تعهد خوانده نسبت به انتقال حقوق صنفی و سرقفلی ۹۴

تعیین خسارت وارده و هزینه‌های نجات ۹۶

اختلافات قراردادی ۱۰۰

تخلفات قراردادی خواندگان ۱۰۲

نمونه دادخواست درخواست تعیین داور ۱۰۷

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از مهلت ۱۰۸

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خلاف حق ۱۰۹

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از حدود ۱۱۰

دعوای ابطال رای داور درآراء دیوان‌عالی کشور ۱۱۱

مبحث اول: دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری ۱۱۳

۱٫ ابطال بخش‌نامه‌ مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رأی داوری ۱۱۳

مبحث دوم: دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۱۱۴

۱٫ هزینه دادرسی ابطال رأی داوری در مرحله تجدیدنظر ۱۱۴

۲٫ عدم تأثیر اسقاط حق اعتراض بر درخواست ابطال رأی داوری ۱۱۴

۳٫ قابلیت ابطال آراء خارج از حدود اختیارات داوری ۱۱۴

۴٫ انتخاب داور توسط وکیل بدون اجازه موکل ۱۱۵

۵٫ بررسی بطلان رأی داوری ۱۱۶

۶٫ لزوم اهلیت در ارجاع دعاوی به داوری ۱۱۶

۷٫ درخواست ابطال رأی داوری از مرجع ذی‌‎صلاح ۱۱۷

۸٫ بقای رأی داوری در خصوص مغایرت آن با رأی دادگاه ۱۱۷

۹٫ تحلیل آراء بر مصادیق ابطال آراء صادره از داوری ۱۱۸

۱۰٫ تأیید صحت رأی داوری از منظر آراء ابرامی دیوان‌عالی کشور ۱۱۸

۱۱٫ ارجاع امر به داوری جهت ارزیابی ارزش املاک غیرمنقول ۱۱۹

۱۲٫ عدم ممانعت ارجاع امر به داوری در خصوص الزام به ایفای تعهد از سوی ۱۱۹

۱۳٫ عدم وجاهت قانونی رسیدگی دادگاه در خصوص تراضی طرفین به داوری ۱۲۰

۱۴٫ ابطال رأی داوری به سبب صدور خارج از مهلت تعیین شده ۱۲۱

۱۵٫ عدم تأثیر دادخواست ابطال به سبب درخواست خارج از مهلت مقرر ۱۲۱

۱۶٫ بطلان رأی داوری به جهت قطعیت رأی محکمه بر فسخ قرارداد ۱۲۲

۱۷٫ صلاحیت دادگاه در تصحیح آراء با انقضاء مدت داوری ۱۲۲

۱۸٫ صدور حکم به رد دعوا به جهت خروج از مصادیق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. ۱۲۳

۱۹٫ ابطال رأی داوری مستند به ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. ۱۲۳

۲۰٫ داوری در طلاق ۱۲۴

دعوای ابطال رأی داور در آراء دادگاه‌ها ۱۲۵

۱٫ بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری ۱۲۷

۲٫ بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم ۱۲۷

۳٫ دخالت دادگاه برای تعیین داور مرضی‌الطرفین به جهت عدم تراضی ۱۲۸

۴٫ عدم ابطال رأی داوری مستفاد از بند ۲ ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م. ۱۲۹

۵٫ صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا در بحث انصراف و عدم تراضی بر تجدید بر داوری ۱۲۹

۶٫ عدم رعایت مقررات ابلاغ و بررسی اجراهای حاکم بر آن ۱۳۰

۷٫ تفویض صلاحیت دادگاه در انتخاب داور سوم با استناد به ماده ۴۶۷ ق.آ.د.م. ۱۲۷

۸٫ ابطال رأی داوری ضمانت اجرای ابلاغ خارج از مهلت مقرر ۱۳۱

۹٫ اصل صحت رأی داوری عدم صلاحیت دادگاه در ورود به دعوا ۱۳۲

۱۰٫ بطلان، ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات داوری راجع به اموال دولتی ۱۳۳

۱۱٫ اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص زمان اعتراض خارج از رأی داوری ۱۳۴

۱۲٫ بطلان عقد مبنای ارجاع به داوری و تأثیر آن بر صدور رأی داور ۱۳۵

۱۳٫ قطعیت قرار رد درخواست ابطال رأی داور ۱۳۶

۱۴٫ صدور رأی داوری منتهی به فسخ قرارداد موضوع داوری ۱۳۶

۱۵٫ محدودیت داور در خصوص صلح و سازش ۱۳۷

۱۶٫ تأثیر عدم تعیین موضوع داوری بر اعتبار قرارداد داوری ۱۳۸

۱۷٫ الزام‌آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه‌های دولتی به داوری ۱۳۹

۱۸٫ قائم به شخص بودن داوری و عدم صلاحیت دادگاه در تعیین داور به سبب فوت ۱۴۰

۱۹٫ عدم استماع دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رأی داور ۱۴۱

۲۰٫ بطلان رأی داوری و عدم تکلیف دادگاه به تعیین داور در صورت توافق قبلی بر داور معین ۱۴۱

۲۱٫ تأثیر عدم تراضی نسبت به تعیین داوران مرضی‌الطرفین ۱۴۲

۲۲٫ بطلان رأی داور مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد متضمن شرط داوری ۱۴۳

۲۳٫ کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رأی داور ۱۴۴

۲۴٫ اعتراض به رأی داوری قبل از ابلاغ آن ۱۴۵

۲۵٫ اثر حقوقی سلب وصف الزام‌آور بودن آراء داوری ۱۴۵

۲۶٫ عدم تأثیر تعیین نحوه ابلاغ بر تاریخ صدور رأی ۱۴۶

۲۷٫ تأثیر اعمال فسخ بر قراردادهای متضمن شرط داوری ۱۴۶

۲۸٫ تمیز ماهیت و نوع بینش دادگاه بر دعوای ابطال آراء داوری ۱۴۷

۲۹٫ تکلیف دادگاه در صورت عدم صدور رأی داوری در موعد قانونی ۱۴۸

۳۰٫ ابطال رأی داوری و عدم صلاحیت دادگاه در تعیین داور به سبب فقدان تراضی طرفین به داوری ۱۴۹

۳۱٫ تمدید حدود صلاحیت و اعتبار داور در رسیدگی به موضوع اختلاف ۱۴۹

۳۲٫ عدم وصف ترافع در پذیرش یا رد درخواست اجرای رأی داور ۱۵۰

۳۳٫ در قالب تصمیم اداری دستور اجرای رأی داوری ۱۵۱

۳۴٫ جنبه غیرترافعی درخواست صدور اجراییه در قالب تصمیم اداری ۱۵۱

۳۵٫ ماهیت شرط حل اختلاف به صورت کدخدامنشی ۱۵۲

۳۶٫ اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری ۱۵۳

۳۷٫ تعیین مدت داوری ۱۵۴

۳۸٫ حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوری ۱۵۴

۳۹٫ دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داور ۱۵۶

۴۰٫ صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری ۱۵۷

۴۱٫ نحوه تعیین داور مرضی الطرفین ۱۵۷

۴۲٫ اصول و تشریفات دادرسی در داوری ۱۵۸

۴۳٫ دعوای اعلام بطلان رأی داور ۱۵۹

۴۴٫ دعوای ابطال رأی داور به علت کلی و مبهم بودن آن ۱۶۰

۴۵٫ مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی ۱۶۱

۴۶٫ درخواست ابطال رأی داوری در خصوص چکهای صادره از مؤسسههای مالی و اعتباری ۱۶۲

۴۷٫ اعتراض به رأی داوری قبل از ابلاغ آن ۱۶۳

۴۸٫ تلقی تاریخ تسلیم رأی داوری به منزله تاریخ انشای رأی ۱۶۳

۴۹٫ ماهیت و نوع رأی دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری ۱۶۴

۵۰٫ تقاضای تعیین داور مرضی الطرفین از دادگاه ۱۶۵

۵۱٫ قلمرو صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور ۱۶۵

۵۲٫ اصلاح و تکمیل رأی داوری ۱۶۶

۵۳٫ درخواست ابطال رأی داور با وجود سلب حق اعتراض ۱۶۷

۵۴٫ مبنای حقوقی لزوم تصریح حدود اختیارات داور ۱۶۷

۵۵٫ تصریح دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف با وجود تعیین داور ۱۶۸

۵۶٫ حدود صلاحیت داور ۱۶۹

۵۷٫ دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس ۱۷۰

۵۸٫ ابطال رأی داور به دلیل صدور آن خارج از مهلت قانونی ۱۷۱

۵۹٫ تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم ۱۷۱

۶۰٫ ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون ۱۷۲

۶۱٫ لزوم صدور و تسلیم رأی داور در مهلت داوری ۱۷۳

۶۲٫ مناط صلاحیت داور در دعاوی بین شرکا ۱۷۳

۶۳٫ رفع نقض از دادخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت اعتراض ۱۷۴

۶۴٫ مرجع رسیدگی به اختلاف راجع‌به اصل عضویت در تعاونی ۱۷۵

۶۵٫ تعیین داور مرضی‌الطرفین توسط دادگاه ۱۷۶

۶۶٫ تفسیر شرط «مراجعه به دادگاه در صورت اختلاف در پذیرش رأی داوری» ۱۷۷

۶۷٫ تکلیف قاضی در ارجاع به داوری در دعوای طلاق به درخواست زوجه ۱۷۸

دعوای ابطال رای داوری در نشست‌های قضائی ۱۷۹

۱٫ تعیین شخص حقوقی به‌عنوان داورمخصوص به موارد خاص ۱۸۱

۲٫ اعتراض به رأی داور و مغایرت مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۴۹۳ آن قانون در خصوص مهلت اعتراض و توقف اجرای
رأی۱۸۱

۳٫ ابطال اجراییه های صادره در خصوص صدور آراء داوری خارج از مهلت ۱۷۲

۴٫ دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا مرجع دریافت درخواست و ابلاغ و اجرای آراء داوری صادره خارج از دادگاه ۱۸۴

۵٫ احکام مشمول دعاوی اعتراض ثالث ۱۸۴

۶٫ خروج موضوعی داوری از حکم و عدم قابلیت اعاده داوری نسبت به آراء مزبور ۱۸۵

دعوای ابطال رای داوری در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

۱٫ استعفا و تأثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری ۱۸۹

۲٫ عدم رعایت صلاحیت محلی در انتخاب داور به درخواست تعیین داور مرض‌الطرفین ۱۹۰

۳٫ عدم رعایت تشریفات دادرسی نسبت به اجراییه‌های صادره از آراء داوری ۱۹۱

۴٫ ارجاع امر به داوری در اسناد رسمی ۱۹۱

۵٫ ماهیت غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور ۱۹۲

۶٫ ارجاع امر به داوری دعاوی موجر و مستأجر ۱۹۳

۷٫ عدم معرفی داور ۱۹۳

۸٫ لازم‌الرعایه بودن قوانین آمره برای اقلیت‌های مذهبی ۱۹۴

۹٫ زایل شدن داوری به سبب اقاله یا تفاسخ معامله ۱۹۵

۱۰٫ بررسی ماهیت قول‌نامه در تعهد به انتقال مال نه سند انتقال یا دلیل مالکیت ۱۹۵

۱۱٫ تراضی و توافق دو شرکت خصوصی در ارجاع امر به مورد داوری ۱۹۶

۱۲٫ موضوع پرونده‌های املاک موقوفی در ارجاع امر به داوری ارجاع ۱۹۷

۱۳٫ ابطال رأی داور با درخواست شخص ذی‌نفع ۱۹۷

۱۴٫ استنکاف محکوم‌علیه نسبت به انجام عمل معین ۱۹۸

نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۸/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱۹۹

۱۵٫ نحوه ابلاغ رأی داوری ۱۹۹

۱۶٫ ابلاغ رأی داور از طریق آگهی ۲۰۰

۱۷٫ رعایت مهلت ۲۰ روزه برای اجرای رأی یا اعتراض به آن ۲۰۰

۱۸٫ موارد رفع ابهام یا اجمال از آراء داوری ۲۰۱

۱۹٫ بررسی وجود شرط رجوع به داوری در قرارداد ۲۰۲

۲۰٫ عدم تسری داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به شرایط مندرج در ق.آ.د.م. ۲۰۲

۲۱٫ اتخاذ تصمیم دادگاه صالح بر آراء داوری صادره خارج از حدود اختیار ۲۰۳

۲۲٫ صحت انتخاب و پذیرش سمت داوری از ناحیه سردفتران و دفتریاران ۲۰۴

نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۸/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۲۰۴

۲۳٫ چگونگی ابلاغ رأی داور ۲۰۵

۲۴٫ ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری ۲۰۵

۲۵٫ امضاء رأی داوری توسط کلیه داوران منتخب مرض‌الطرفین ۲۰۶

۲۶٫ دادگاه صالح برای اجرای آراء داوری ۲۰۶

۲۷٫ گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین مجموعه ورزشی دولتی ۲۰۷

۲۸٫ بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری کمتر از پنجاه میلیون ریال ۲۰۸

۲۹٫ دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به اعتراض به رأی داوری ۲۰۹

۳۰٫ تعیین وقت رسیدگی برای تعیین داور و قطعی بودن تصمیم دادگاه ۲۰۹

۳۱٫ توقف رأی داور در مدت رسیدگی به دعوای بطلان آن ۲۱۰

منابع و مآخذ ۲۱۳

وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

قطع

رقعی

سرفصل ها

 فهرست کلی  صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست ابطال رأی داور ۱۵

مبحث اول: معرفی دعوای ابطال رای داوری ۱۷

مبحث دوم: نمونه آراء داوری ۲۵

دعوای ابطال رای داور درآراء دیوان‌عالی کشور ۱۱۱

مبحث اول: دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری ۱۱۳

مبحث دوم: دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۱۱۴

دعوای ابطال رأی داور در آراء دادگاه‌ها ۱۲۵

دعوای ابطال رای داوری در نشست‌های قضائی ۱۷۹

دعوای ابطال رای داوری در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

منابع و مآخذ ۲۱۳

 فهرست جزیی  صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست ابطال رأی داور ۱۵

مبحث اول: معرفی دعوای ابطال رای داوری ۱۷

گفتار اول: موارد اعتراض به رأی داوری ۱۷

گفتار دوم: مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رأی داوری ۲۱

گفتارسوم: طریقه ابلاغ و اجرای رأی داوری ۲۲

گفتارچهارم: طریقه و آثار اعتراض به رأی داوری ۲۳

مبحث دوم: نمونه آراء داوری ۲۵

صورت‌جلسه تمدید داوری مربوط به پرونده خسارتی آتش‌سوزی ۲۵

تقاضای رسیدگی به خسارت پرونده حادثه آتش‌سوزی ۳۵

نمونه رأی داوری در طلاق ۷۱

ابطال رأی داوری ۷۳

درخواست تنفیذ و تمدید مهلت داوری ۸۷

رسیدگی به اختلاف ناشی از عدم ایفای تعهد خوانده نسبت به انتقال حقوق صنفی و سرقفلی ۹۴

تعیین خسارت وارده و هزینه‌های نجات ۹۶

اختلافات قراردادی ۱۰۰

تخلفات قراردادی خواندگان ۱۰۲

نمونه دادخواست درخواست تعیین داور ۱۰۷

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از مهلت ۱۰۸

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خلاف حق ۱۰۹

نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از حدود ۱۱۰

دعوای ابطال رای داور درآراء دیوان‌عالی کشور ۱۱۱

مبحث اول: دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری ۱۱۳

۱٫ ابطال بخش‌نامه‌ مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رأی داوری ۱۱۳

مبحث دوم: دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۱۱۴

۱٫ هزینه دادرسی ابطال رأی داوری در مرحله تجدیدنظر ۱۱۴

۲٫ عدم تأثیر اسقاط حق اعتراض بر درخواست ابطال رأی داوری ۱۱۴

۳٫ قابلیت ابطال آراء خارج از حدود اختیارات داوری ۱۱۴

۴٫ انتخاب داور توسط وکیل بدون اجازه موکل ۱۱۵

۵٫ بررسی بطلان رأی داوری ۱۱۶

۶٫ لزوم اهلیت در ارجاع دعاوی به داوری ۱۱۶

۷٫ درخواست ابطال رأی داوری از مرجع ذی‌‎صلاح ۱۱۷

۸٫ بقای رأی داوری در خصوص مغایرت آن با رأی دادگاه ۱۱۷

۹٫ تحلیل آراء بر مصادیق ابطال آراء صادره از داوری ۱۱۸

۱۰٫ تأیید صحت رأی داوری از منظر آراء ابرامی دیوان‌عالی کشور ۱۱۸

۱۱٫ ارجاع امر به داوری جهت ارزیابی ارزش املاک غیرمنقول ۱۱۹

۱۲٫ عدم ممانعت ارجاع امر به داوری در خصوص الزام به ایفای تعهد از سوی ۱۱۹

۱۳٫ عدم وجاهت قانونی رسیدگی دادگاه در خصوص تراضی طرفین به داوری ۱۲۰

۱۴٫ ابطال رأی داوری به سبب صدور خارج از مهلت تعیین شده ۱۲۱

۱۵٫ عدم تأثیر دادخواست ابطال به سبب درخواست خارج از مهلت مقرر ۱۲۱

۱۶٫ بطلان رأی داوری به جهت قطعیت رأی محکمه بر فسخ قرارداد ۱۲۲

۱۷٫ صلاحیت دادگاه در تصحیح آراء با انقضاء مدت داوری ۱۲۲

۱۸٫ صدور حکم به رد دعوا به جهت خروج از مصادیق ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. ۱۲۳

۱۹٫ ابطال رأی داوری مستند به ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. ۱۲۳

۲۰٫ داوری در طلاق ۱۲۴

دعوای ابطال رأی داور در آراء دادگاه‌ها ۱۲۵

۱٫ بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری ۱۲۷

۲٫ بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم ۱۲۷

۳٫ دخالت دادگاه برای تعیین داور مرضی‌الطرفین به جهت عدم تراضی ۱۲۸

۴٫ عدم ابطال رأی داوری مستفاد از بند ۲ ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م. ۱۲۹

۵٫ صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا در بحث انصراف و عدم تراضی بر تجدید بر داوری ۱۲۹

۶٫ عدم رعایت مقررات ابلاغ و بررسی اجراهای حاکم بر آن ۱۳۰

۷٫ تفویض صلاحیت دادگاه در انتخاب داور سوم با استناد به ماده ۴۶۷ ق.آ.د.م. ۱۲۷

۸٫ ابطال رأی داوری ضمانت اجرای ابلاغ خارج از مهلت مقرر ۱۳۱

۹٫ اصل صحت رأی داوری عدم صلاحیت دادگاه در ورود به دعوا ۱۳۲

۱۰٫ بطلان، ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات داوری راجع به اموال دولتی ۱۳۳

۱۱٫ اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص زمان اعتراض خارج از رأی داوری ۱۳۴

۱۲٫ بطلان عقد مبنای ارجاع به داوری و تأثیر آن بر صدور رأی داور ۱۳۵

۱۳٫ قطعیت قرار رد درخواست ابطال رأی داور ۱۳۶

۱۴٫ صدور رأی داوری منتهی به فسخ قرارداد موضوع داوری ۱۳۶

۱۵٫ محدودیت داور در خصوص صلح و سازش ۱۳۷

۱۶٫ تأثیر عدم تعیین موضوع داوری بر اعتبار قرارداد داوری ۱۳۸

۱۷٫ الزام‌آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه‌های دولتی به داوری ۱۳۹

۱۸٫ قائم به شخص بودن داوری و عدم صلاحیت دادگاه در تعیین داور به سبب فوت ۱۴۰

۱۹٫ عدم استماع دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رأی داور ۱۴۱

۲۰٫ بطلان رأی داوری و عدم تکلیف دادگاه به تعیین داور در صورت توافق قبلی بر داور معین ۱۴۱

۲۱٫ تأثیر عدم تراضی نسبت به تعیین داوران مرضی‌الطرفین ۱۴۲

۲۲٫ بطلان رأی داور مبنی بر بی‌اعتباری قرارداد متضمن شرط داوری ۱۴۳

۲۳٫ کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رأی داور ۱۴۴

۲۴٫ اعتراض به رأی داوری قبل از ابلاغ آن ۱۴۵

۲۵٫ اثر حقوقی سلب وصف الزام‌آور بودن آراء داوری ۱۴۵

۲۶٫ عدم تأثیر تعیین نحوه ابلاغ بر تاریخ صدور رأی ۱۴۶

۲۷٫ تأثیر اعمال فسخ بر قراردادهای متضمن شرط داوری ۱۴۶

۲۸٫ تمیز ماهیت و نوع بینش دادگاه بر دعوای ابطال آراء داوری ۱۴۷

۲۹٫ تکلیف دادگاه در صورت عدم صدور رأی داوری در موعد قانونی ۱۴۸

۳۰٫ ابطال رأی داوری و عدم صلاحیت دادگاه در تعیین داور به سبب فقدان تراضی طرفین به داوری ۱۴۹

۳۱٫ تمدید حدود صلاحیت و اعتبار داور در رسیدگی به موضوع اختلاف ۱۴۹

۳۲٫ عدم وصف ترافع در پذیرش یا رد درخواست اجرای رأی داور ۱۵۰

۳۳٫ در قالب تصمیم اداری دستور اجرای رأی داوری ۱۵۱

۳۴٫ جنبه غیرترافعی درخواست صدور اجراییه در قالب تصمیم اداری ۱۵۱

۳۵٫ ماهیت شرط حل اختلاف به صورت کدخدامنشی ۱۵۲

۳۶٫ اثر فوت یکی از طرفین داوری در قرارداد داوری ۱۵۳

۳۷٫ تعیین مدت داوری ۱۵۴

۳۸٫ حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوری ۱۵۴

۳۹٫ دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داور ۱۵۶

۴۰٫ صلاحیت داور پس از ابطال رأی داوری ۱۵۷

۴۱٫ نحوه تعیین داور مرضی الطرفین ۱۵۷

۴۲٫ اصول و تشریفات دادرسی در داوری ۱۵۸

۴۳٫ دعوای اعلام بطلان رأی داور ۱۵۹

۴۴٫ دعوای ابطال رأی داور به علت کلی و مبهم بودن آن ۱۶۰

۴۵٫ مغایرت رأی داور با قواعد آمره و نظم عمومی ۱۶۱

۴۶٫ درخواست ابطال رأی داوری در خصوص چکهای صادره از مؤسسههای مالی و اعتباری ۱۶۲

۴۷٫ اعتراض به رأی داوری قبل از ابلاغ آن ۱۶۳

۴۸٫ تلقی تاریخ تسلیم رأی داوری به منزله تاریخ انشای رأی ۱۶۳

۴۹٫ ماهیت و نوع رأی دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری ۱۶۴

۵۰٫ تقاضای تعیین داور مرضی الطرفین از دادگاه ۱۶۵

۵۱٫ قلمرو صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور ۱۶۵

۵۲٫ اصلاح و تکمیل رأی داوری ۱۶۶

۵۳٫ درخواست ابطال رأی داور با وجود سلب حق اعتراض ۱۶۷

۵۴٫ مبنای حقوقی لزوم تصریح حدود اختیارات داور ۱۶۷

۵۵٫ تصریح دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف با وجود تعیین داور ۱۶۸

۵۶٫ حدود صلاحیت داور ۱۶۹

۵۷٫ دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس ۱۷۰

۵۸٫ ابطال رأی داور به دلیل صدور آن خارج از مهلت قانونی ۱۷۱

۵۹٫ تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم ۱۷۱

۶۰٫ ماهیت داوری مندرج در قانون بخش تعاون ۱۷۲

۶۱٫ لزوم صدور و تسلیم رأی داور در مهلت داوری ۱۷۳

۶۲٫ مناط صلاحیت داور در دعاوی بین شرکا ۱۷۳

۶۳٫ رفع نقض از دادخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت اعتراض ۱۷۴

۶۴٫ مرجع رسیدگی به اختلاف راجع‌به اصل عضویت در تعاونی ۱۷۵

۶۵٫ تعیین داور مرضی‌الطرفین توسط دادگاه ۱۷۶

۶۶٫ تفسیر شرط «مراجعه به دادگاه در صورت اختلاف در پذیرش رأی داوری» ۱۷۷

۶۷٫ تکلیف قاضی در ارجاع به داوری در دعوای طلاق به درخواست زوجه ۱۷۸

دعوای ابطال رای داوری در نشست‌های قضائی ۱۷۹

۱٫ تعیین شخص حقوقی به‌عنوان داورمخصوص به موارد خاص ۱۸۱

۲٫ اعتراض به رأی داور و مغایرت مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۴۹۳ آن قانون در خصوص مهلت اعتراض و توقف اجرای
رأی۱۸۱

۳٫ ابطال اجراییه های صادره در خصوص صدور آراء داوری خارج از مهلت ۱۷۲

۴٫ دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا مرجع دریافت درخواست و ابلاغ و اجرای آراء داوری صادره خارج از دادگاه ۱۸۴

۵٫ احکام مشمول دعاوی اعتراض ثالث ۱۸۴

۶٫ خروج موضوعی داوری از حکم و عدم قابلیت اعاده داوری نسبت به آراء مزبور ۱۸۵

دعوای ابطال رای داوری در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

۱٫ استعفا و تأثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری ۱۸۹

۲٫ عدم رعایت صلاحیت محلی در انتخاب داور به درخواست تعیین داور مرض‌الطرفین ۱۹۰

۳٫ عدم رعایت تشریفات دادرسی نسبت به اجراییه‌های صادره از آراء داوری ۱۹۱

۴٫ ارجاع امر به داوری در اسناد رسمی ۱۹۱

۵٫ ماهیت غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور ۱۹۲

۶٫ ارجاع امر به داوری دعاوی موجر و مستأجر ۱۹۳

۷٫ عدم معرفی داور ۱۹۳

۸٫ لازم‌الرعایه بودن قوانین آمره برای اقلیت‌های مذهبی ۱۹۴

۹٫ زایل شدن داوری به سبب اقاله یا تفاسخ معامله ۱۹۵

۱۰٫ بررسی ماهیت قول‌نامه در تعهد به انتقال مال نه سند انتقال یا دلیل مالکیت ۱۹۵

۱۱٫ تراضی و توافق دو شرکت خصوصی در ارجاع امر به مورد داوری ۱۹۶

۱۲٫ موضوع پرونده‌های املاک موقوفی در ارجاع امر به داوری ارجاع ۱۹۷

۱۳٫ ابطال رأی داور با درخواست شخص ذی‌نفع ۱۹۷

۱۴٫ استنکاف محکوم‌علیه نسبت به انجام عمل معین ۱۹۸

نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۸/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱۹۹

۱۵٫ نحوه ابلاغ رأی داوری ۱۹۹

۱۶٫ ابلاغ رأی داور از طریق آگهی ۲۰۰

۱۷٫ رعایت مهلت ۲۰ روزه برای اجرای رأی یا اعتراض به آن ۲۰۰

۱۸٫ موارد رفع ابهام یا اجمال از آراء داوری ۲۰۱

۱۹٫ بررسی وجود شرط رجوع به داوری در قرارداد ۲۰۲

۲۰٫ عدم تسری داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به شرایط مندرج در ق.آ.د.م. ۲۰۲

۲۱٫ اتخاذ تصمیم دادگاه صالح بر آراء داوری صادره خارج از حدود اختیار ۲۰۳

۲۲٫ صحت انتخاب و پذیرش سمت داوری از ناحیه سردفتران و دفتریاران ۲۰۴

نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۸/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۲۰۴

۲۳٫ چگونگی ابلاغ رأی داور ۲۰۵

۲۴٫ ارجاع دعاوی بین دانشگاه آزاد اسلامی و اشخاص غیردولتی و عمومی به داوری ۲۰۵

۲۵٫ امضاء رأی داوری توسط کلیه داوران منتخب مرض‌الطرفین ۲۰۶

۲۶٫ دادگاه صالح برای اجرای آراء داوری ۲۰۶

۲۷٫ گنجاندن شرط ارجاع امر به داوری در قراردادهای بین مجموعه ورزشی دولتی ۲۰۷

۲۸٫ بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری کمتر از پنجاه میلیون ریال ۲۰۸

۲۹٫ دادگاه صالح در خصوص رسیدگی به اعتراض به رأی داوری ۲۰۹

۳۰٫ تعیین وقت رسیدگی برای تعیین داور و قطعی بودن تصمیم دادگاه ۲۰۹

۳۱٫ توقف رأی داور در مدت رسیدگی به دعوای بطلان آن ۲۱۰

منابع و مآخذ ۲۱۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مختصر دعوای ابطال رأی داوری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.