اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب جرایم کلاهبرداری، انتقال مال غیر،تحصیل مال از طریق نامشروع

در این کتاب نظریات مشورتی و نشست های قضایی در مورد جرائم کلاهبرداری انتقال مال غیر تحصیل مال نامشروع آمده  و با مطالعه آنها می توانید در مورد جرائم کلاهبرداری انتقال مال غیر تحصیل مال نامشروع بهتر از حق خودتان دفاع نمایید.

کتاب فوق شامل نظریات مشورتی و نشستهای قضایی در موضوع کلاهبرداری، انتقال مال غیر، تحصیل مال از طریق نامشروع است و به موارد زیر پاسخ می دهد:

جرم کلاهبرداری اینترنتی، جرم کلاهبرداری چیست، جرم کلاهبرداری در قانون مجازات جدید، جرم کلاهبرداری درجه چند است،جرم کلاهبرداری در انحصار وراثت، جرم کلاهبرداری در تلگرام، جرم کلاهبرداری در فضای مجازی

 

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی در مورد جرائم کلاهبرداری انتقال مال غیر تحصیل مال نامشروع در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به جرائم کلاهبرداری انتقال مال غیر تحصیل مال نامشروع این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به جرائم کلاهبرداری انتقال مال غیر تحصیل مال نامشروع در این کتاب  جمع آوری شده است.

جرم کلاهبرداری مجازی، جرم کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

در این کتاب پرونده ای ذکر شده است در باب عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او که نشست قضایی زیر در پاسخ آورده شده است.

نظر اکثریت

حاضر شدن و حاضر کردن فردی به جای اصیل که در قید حیات نیست و امضای دفتر اسناد رسمی به جای او و انتقال مال غیر به این وسیله مشمول عناوین مجرمانه انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و اعلام هویت برخلاف واقع موضوع بند (الف) ماده ۳ قانون تخلفات و جرائم مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ است که با رعایت قاعده تعدد جرم (ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) تمامی افراد از جمله امضاکننده و شهودی که معرف وی بوده‌اند و افرادی که مال غیر را برده‌اند حسب مورد به‌عنوان مباشر و شرکا و معاونین ارتکاب جرم انتقال مال غیر قابل پیگرد هستند و عمل آن‌ها در حکم کلاهبرداری است. متصدی دفتر اسناد رسمی نیز حسب مورد طبق مواد ۷ و ۱۷ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی مصوب ۱۳۷۰ قابل پیگرد است.

نظر اقلیت

گروه اول: ورثه فرد «الف» برای بالا کشیدن مال غیر به همراه افراد دیگری با اتخاذ اسم جعلی برای فردی به جای متوفا به دفتر اسناد رسمی معرفی شده و گواهی آن مرتکب عملیات و مانور متقلبانه و اتخاذ اسم جعلی برای فرد معرفی شده به دفتر اسناد رسمی شده‌اند و مجموعه اقدامات آنان تحت عنوان مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدد مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ قابل پیگرد است.

گروه دوم: عمل مجرمانه‌ای که بروز کرده ساختن نوشته و سند به قصد تقلب است و مشابهت یا عدم مشابهت امضاء فرد «ب» و بی‌سوادی او تأثیر در عمل متهمین در ساختن سند رسمی ندارد و در نتیجه تمام افراد دخیل در این امر شامل ورثه فرد «الف» و امضاءکننده سند و گواهان حسب مورد عنوان مشارکت یا معاونت در جعل طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌توانند تحت پیگرد واقع شوند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) جزایی

وجه تمایز بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری آن است که در بزه کلاهبرداری شخص با توسل به وسایل متقلبانه مبادرت به بردن مال غیر می‌کند در حالی که در بزه انتقال مال غیر، توسل به وسایل متقلبانه منتفی است و قانون‌گذار بزه یاد شده را به‌عنوان یک بزه خاص تلقی و آن را در حکم کلاهبرداری قرار داده است. مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و …، آنچه بزه کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد، توسل به وسایل متقلبانه و مانور متقلبانه برای بردن مال غیر است. در مانحن‌فیه مجموع اعمال معرفی شخص دیگر به جای متوفا، امضای سند و گواهی گواهان توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است و لذا عنوان بزه شرکت در کلاهبرداری است.

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات