تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد

شناسه محصول: 417.2 دسته: ,

66,600 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

مهدی قاسمی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۳

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۹

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۳۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیتنامه در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث دوم-آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۷

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۹

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۲۰۹

از قانون مدنی ۲۱۱

در قانون امور حسبی ۲۱۹

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۲۸

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۳

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵

گفتار اول: انواع وصیت ۱۵

گفتار دوم: ویژگی‌های ذاتی وصیت ۱۶

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت ۱۶

گفتار چهارم: اثبات وصیت ۱۷

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۹

گفتار اول: انواع وصیت‌نامه ۱۹

گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت ۲۲

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

گفتار اول: ارکان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

گفتار سوم: تشریفات طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۸

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

گفتار اول: ارکان دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

گفتار سوم: تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت‌نامه ۳۶

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال ۳۸

تقاضای صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی ۴۰

تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه ۴۱

تقاضای ابطال وصیت‌نامه به جهت عدم تنفیذ وراث به نسبت ثلث ترکه ۴۲

دادخواست تقاضای ابطال وصیت‌نامه به جهت محجوریت مورث ۴۳

دعوای تنفیذ و ابطال وصیتنامه در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- ممنوعیت وصیت بیش از ثلث ۴۷

۲- تعیین وصی برای مولی‌علیه ۴۸

۳- تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سهم وراث ۵۰

۴- تنفیذ وصیت‌نامه‌ها ایرانیان غیر شیعه ۵۴

۵- دادگاه صالح در رسیدگی به نفوذ وصیت زیاده بر ثلث ۵۹

مبحث دوم-آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۳

۱- وصیت‌نامه تا میزان ثلث ترکه قابل ترتیب اثر است ۶۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۷

۱- رسیدگی به صحت وصیت‌نامه بدون تقاضای مدعی ۷۷

۲- عدم ذکر فسخ وصیت‌نامه قبلی در وصیت‌نامه بعدی ۷۸

۳- اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه و تنفیذ آن ۷۸

۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه ملک موقوفه ۹۰

۵- استرداد و وضع ید بر ماترک به همراه تنفیذ وصیت‌نامه ۹۳

۶- قابل تجدیدنظر نبودن دعوای اصلی در دیوان‌عالی ۹۸

۷- بی‌تأثیری عزل موصی نسبت به ماسبق و نفوذ وصیت‌نامه ۱۰۰

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۱

۱- رد دعوای تنفیذ وصیت‌نامه در صورت عدم احراز مالکیت موصی‌به ۱۱۱

۲- عدم استماع دعوای تنفیذ سند عادی (اقرارنامه) ۱۱۳

۳- تنفیذ وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث ۱۱۵

۴- عدم قابلیت استناد وصیت‌نامه عادی قبل از تنفیذ ۱۱۸

۵- طرف‌های دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۱۲۱

۶- تنفیذ هبه‌نامه و احراز صحت و اصالت آن ۱۲۴

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۹

۱- لزوم درج اوصاف وصیت‌نامه در صورت‌مجلس هنگام مهر و موم تر‌که ۱۲۹

۲- تخلیه مورد اجاره و عدم تنفیذ وصیت‌نامه ۱۲۹

۳- تخلفات دادرس در نحوه اعلام نظر نسبت به تنفیذ وصیت‌نامه ۱۳۰

۴- شرایط وصایای قابل رسیدگی برای تنفیذ ۱۳۰

۵- تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که تقریرکننده موصی نویسنده شخص دیگری باشد ۱۳۲

۶- وصیت‌نامه‌ای که اصالت آن قانوناً محرز نگردیده ۱۳۴

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

۱- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی ۱۳۷

۲- فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت ۱۸۰

۳- گواهی حصر وراثت و ارائه وصیت‌نامه ۱۸۱

۴- ماهیت دعاوی تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی ۱۸۱

۵- تعیین حد مرز بین وقف و وصیت ۱۸۳

۶- انتقال قسمتی از اموال مورد وصیت به شخص ثالث ۱۸۴

۷- اثر حجر بعدی موصی در صحت یا بطلان وصیت ۱۸۶

۸- درخواست تعیین وصی توسط یکی از ورثه ۱۸۷

۹- تنفیذ وصیت‌نامه انتخاب مادر به‌عنوان وصی ۱۸۸

۱۰- ایجاد حق سکنا برای زوجه بعد از حیات زوج و عدم عدول وراث از ۱۸۹

۱۱- بازگرداندن مازاد وصیت به ورثه ۱۹۰

۱۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه در صورت تعدد اوصیا ۱۹۱

۱۳- صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه ۱۹۲

۱۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث ۱۹۳

۱۵- ادعای بطلان وصیت‌نامه به جهت محجور بودن موصی ۱۹۶

۱۶- تنفیذ وصیت‌نامه قبل از دعوای عزل وصی ۱۹۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

۱- تنفیذ وصیت‌نامه خود‌نوشت در صورت وجود صغیر ۲۰۱

۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی خارج ۲۰۲

۳- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۲۰۲

۴- تنفیذ وصیت کل ماترک به زوجه ۲۰۳

۵- قبول و تنفیذ کلیه ورثه به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد ۲۰۴

۶- صدور اجراییه به حکم تنفیذ وصیت‌نامه ۲۰۴

۷- تنفیذ وصیت نسبت به کل ماترک ۲۰۵

۸- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه به طرفیت تمامی ورثه ۲۰۶

۹- رجوع موصی از مورد وصیت بعد از قبض موصی‌له و تنفیذ آن ۲۰۶

۱۰- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۹۴ قانون ۲۰۷

۱۱- رسیدگی به صحت یا عدم صحت وصیت‌نامه ۲۰۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۲۰۹

از قانون مدنی ۲۱۱

در قانون امور حسبی ۲۱۹

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۲۸

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۳