تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

پرسش و پاسخ های جرایم خیانت در امانت

کتاب فوق مجموعه ای متشکل از نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم خیانت در امانت وسواستفاده از سفید امضاء  است و با مطالعه آنها می توانید درمورد جرائم فوق اطلاعات کاملی دریافت کنید.

 

50,000 تومان

مقایسه

توضیحات کتاب پرسش و پاسخ های جرایم خیانت در امانت

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم خیانت در امانت و سواستفاده از سفید امضاء در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به جرائم خیانت در امانت و سواستفاده از سفید امضاء این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به جرائم خیانت در امانت و سواستفاده از سفید امضاء در این کتاب قید شده است.

درموضوع خیانت در امانت نشست قضایی زیر آمده:

پرسش: جرم موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی از مصادیق خیانت در امانت است یا کلاهبرداری؟

اتفاق‌نظر

با توجه به اینکه قانون‌گذار عنصر مادی جرم موضوع ماده مذکور را استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید جهت تحصیل نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری و … عنوان کرده است، بزه مزبور دارای عنوان مجرمانه مستقل و خاص تحت عنوان «سوءاستفاده از ضعف نفس و …» بوده و نمی‌توان آن را از مصادیق کلاهبرداری و خیانت در امانت تلقی کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری در قانون عنوان خاصی دارد و جرم موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز یک جرم خاص است و ارتباطی با کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد در نتیجه اتفاق‌نظر اعلام شده مورد تأیید است.

درمورد تحصیل مال نامشروع از طریق سوءاستفاده از سفیدمهر نیز نشست قضایی زیر در کتاب آمده است:

پرسش: شخصی قبوض هیئت امنایی که ممهور به مهر بوده و مربوط به کمک مسجد خاصی است به دست می‌آورد و اقدام به ایصال وجوه بر اساس آن از مردم می‌کند عنوان مجرمانه آن چیست؟

نظر اکثریت

هرکس مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است جرم است. اقدام شخص، تحصیل مال نامشروع است که موضوع مشمول قسمت اخیر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

نظر اقلیت

هرگاه کسی از سفید مهری که به طریق غیرقانونی به دست آورده سوء استفاده کرده و مطلب تعهدآوری در آن بنویسد و مبادرت به اخذ مال کند موضوع مشمول ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی است و علاوه بر آن چنانچه طرق به دست آوردن سند، غیرقانونی باشد (مثلاً سرقت) به مجازات جرم اخیر نیز محکوم خواهد شد (ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) و درصورتی‌که بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف در سند اقدام به وصول وجه از مردم کند عملش تحصیل مال نامشروع است و از مصادیق ماده (قسمت اخیر) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

 نظر اکثریت منطبق با موازین قانونی است و مورد تأیید اعضای کمیسیون است.

برچسب:
وزن0.50 kg
پرسش و پاسخ های جرایم خیانت در امانت

با توجه به اینکه قانون‌گذار عنصر مادی جرم موضوع ماده مذکور را استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید جهت تحصیل نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری و … عنوان کرده است، بزه مزبور دارای عنوان مجرمانه مستقل و خاص تحت عنوان «سوءاستفاده از ضعف نفس و …» بوده و نمی‌توان آن را از مصادیق کلاهبرداری و خیانت در امانت تلقی کرد.

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

پرسش و پاسخ های جرم خیانت در امانت ۹

مبحث اول: جرم خیانت در امانت در نشست های قضایی ۱۱

مبحث دوم: جرم خیانت در امانت در نظریات مشورتی ۹۲

مبحث سوم: جرم خیانت در امانت در قوانین و مقررات ۱۰۱

پرسش و پاسخ های جرم سوء استفاده از سفیدمهر ۱۰۳

مبحث اول: جرم سواستفاده از سفیدمهر در نشست های قضایی ۱۰۵

مبحث دوم: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر در نظریات مشورتی ۱۴۸

مبحث سوم: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر در قوانین و مقررات ۱۵۰

منابع و مآخذ ۱۵۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

پرسش و پاسخ های جرم خیانت در امانت ۹

مبحث اول: جرم خیانت در امانت در نشست های قضایی ۱۱

۱- تسری ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی به خیانت در امانت ۱۱

۲- لزوم احراز سوءنیت در وقوع جرم خیانت در امانت ۱۲

۳- تصرفات غیرقانونی در اموال دولتی سپرده شده ۱۵

۴- عدم مقاومت نگهبان در سرقت اموال شرکت ۱۶

۵- عنوان مجرمانه بردن مال از طریق فریب امین ۱۸

۶- عنوان مجرمانه در مورد پرداخت نشدن چک تضمینی انجام کار ۲۰

۷- مصداق قانونی عدم استرداد شناسنامه یا گواهینامه ۲۱

۸- سوءاستفاده از سفید امضاء امانی ۲۳

۹- امتناع وکیل از استرداد وجوه حاصله از فروش اموال موکل ۲۵

۱۰- بزه خیانت در امانت بدون وجود شاکی خصوصی ۲۷

۱۱- خودداری ثالث از پرداخت وجه چک‌های مورد امانت ۲۹

۱۲- تصاحب مال مورد امانت توسط امین ۳۱

۱۳- امانی بودن ید امضاکنندۀ ذیل صورت‌جلسه یا لیست اقلام جهیزیه ۳۲

۱۴- مصداق قانونی مجازات دارنده چک و استعمال آن در غیر از موارد منظور شده ۳۳

۱۵- تصرفات امین در مال مورد امانت بعد از انقضای مدت قرارداد و بدون رضایت مالک ۳۴

۱۶- استرداد اموال کشف و توقیف شده در بزه خیانت در امانت ۳۶

۱۷- دخل و تصرف در مال سپرده شده توسط حافظ یا مالک ۳۷

۱۸- خرید داروخانه به صورت سهام بدون استیذان از وزارت بهداشت و درمان ۳۹

۱۹- تحویل چک به شخص ثالث در صورت فسخ معامله و شرط استرداد چک به فروشنده ۴۲

۲۰- ارائه چک موضوع ماده ۱۳ قانون چک و وصول آن ۴۴

۲۱- دادخواست حقوقی جهت مطالبه چکی که وجه آن کارسازی شده است ۴۶

۲۲- خودداری امین از تحویل مال مورد امانت ۴۸

۲۳- فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه ۴۹

۲۴- تعدی و تفریط حافظ در اموال سپرده شده ۵۱

۲۵- چگونگی رد مال در جرم خیانت در امانت ۵۳

۲۶- ضرورت رسیدگی توأمان جرم خیانت در امانت و رد مال ۵۵

۲۷- استفاده از موتورسیکلت شریک بدون کسب اجازه ۵۶

۲۸- عدم اسقاط حق شکایت کیفری پس از مصالحه طرفین در بزه خیانت در امانت ۵۸

۲۹- فروش مال به امانت سپرده شده ۶۰

۳۰- عدم استرداد مبلغ دریافتی به مستأجر پس از تخلیه منزل ۶۱

۳۱- عنوان مجرمانه توقیف مدارک وسیله نقلیه به وسیله مأمور پلیس راه ۶۳

۳۲- عنوان جزایی از بین بردن اطلاعات موجود در دیسکت رایانه در اداره دولتی ۶۵

۳۳- عنوان جزایی سرقت اطلاعات رایانه‌ای ۶۶

۳۴- ادعای متهم صدور چک بلامحل مبنی بر تحصیل چک از طریق خیانت در امانت یا سرقت ۶۸

۳۵- تکلیف دادگاه در صورت ادعای امانی بودن یا جعلی بودن چک ۶۹

۳۶- چک سپرده شده مدیران سابق به‌عنوان ضمانت وام مأخوذه در زمان مدیریت خود ۷۱

۳۷- واگذاری چک ضمانتی به غیر توسط دارنده چک ۷۲

۳۸- ارائه چک وعده‌دار به بانک قبل از موعد توافق شده ۷۳

۳۹- عدم شمول ماده ۱۳ قانون چک بر چک‌های امانی ۷۵

۴۰- واگذاری چک امانتی به غیر و شکایت دارنده چک علیه صادرکننده ۷۶

۴۱- پرداخت مبلغ چک به طور قسطی قبل یا بعد از موعد چک ۷۹

۴۲- عنوان جزای فروش مال امانی ۸۰

۴۳- تحقق بزه خیانت در امانت و فروش مال غیر با یک عنصر مادی ۸۲

۴۴- تحصیل مال یا وجه فاقد مشروعیت قانونی ۸۶

۴۵- تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله ۸۸

۴۶- توقیف مال به دست آمده از امین در خیانت در امانت ۹۱

مبحث دوم: جرم خیانت در امانت در نظریات مشورتی ۹۲

۱- خیانت در امانت نبودن عدم تسلیم جهیزیه توسط زوج ۹۲

۲- فروش اموال خانه توسط مستخدم در زمان غیاب صاحب خانه ۹۲

۳- حق‌الله و حق‌الناس بودن خیانت در امانت ۹۳

۴- خیانت در امانت نبودن مفقود شدن وسایل مسافر بدون سوءنیت ۹۳

۵- خیانت در امانت و یا تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ۹۳

۶- اختلاس کارمندان شرکت‌های خصوصی ۹۴

۷- خیانت در امانت و بند ۵ تبصره ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۴

۸- خیانت در امانت و شرط تحقق جرم ۹۵

۹- اعمال قاعده جمع مجازات‌ها ۹۶

۱۰- اعمال مجازات اشد در تعدد جرائم موجب تعزیر بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی ۹۸

۱۱- تعدد معنوی جرائم خیانت در امانت و انتقال مال غیر ۹۹

۱۲- تعزیری یا حدی شرعی بودن جرم خیانت در امانت ۱۰۰

مبحث سوم: جرم خیانت در امانت در قوانین و مقررات ۱۰۱

از قانون مجازات اسلامی ۱۰۱

از قانون تجارت ۱۰۲

پرسش و پاسخ های جرم سوء استفاده از سفیدمهر ۱۰۳

مبحث اول: جرم سواستفاده از سفیدمهر در نشست های قضایی ۱۰۵

۱- مسئولیت کیفری اصدار چک فاقد مبلغ (سفید امضا) ۱۰۵

۲- کیفری بودن صدور چک بدون تاریخ ۱۰۶

۳- صدور چک بدون تاریخ ۱۰۸

۴- نحوۀ شکایت از چک فاقد مبلغ ۱۱۰

۵- جایگاه گواهی عدم پرداخت ۱۱۲

۶- قابل‌تعقیب بودن صدور چک بدون تاریخ ۱۱۲

۷- نوع قرار تأمین صادره در خصوص چک سفید امضا ۱۱۴

۸- قابلیت تعقیب کیفری صادرکننده چک با علم به مسدود بودن حساب ۱۱۵

۹- سوء استفاده از سفید مهر و امضاء ۱۱۷

۱۰- تحصیل مال نامشروع از طریق سوءاستفاده از سفیدمهر ۱۳۹

۱۱- قرار وجه‌الضمان در خصوص چک‌های ماده ۱۳- ۱۴۰

۱۲- تحریر چک بدون تاریخ ۱۴۱

۱۳- مسئولیت کیفری صادرکننده چک در صورت عدم قید نام دریافت‌کننده چک ۱۴۲

۱۴- سوءاستفاده از چک سفیدامضاء ۱۴۴

۱۵- تصمیم دادگاه در خصوص سفته سفیدامضاء ۱۴۶

مبحث دوم: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر در نظریات مشورتی ۱۴۸

۱- اقرار متهم به صدور چک به‌عنوان تضمین یا اعتبار یا وعده‌دار یا سفید امضاء ۱۴۸

۲- چک‌های با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک و گذشت شاکی ۱۴۸

۳- صدور چک با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۴۹

۴- قرار تأمین درباره متهمین به صدور چک با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۴۹

مبحث سوم: جرم سوءاستفاده از سفیدمهر در قوانین و مقررات ۱۵۰

منابع و مآخذ ۱۵۱

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسش و پاسخ های جرایم خیانت در امانت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.