تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح

در این کتاب نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح ذکر شده و با مطالعه آنها می توانید درمورد جرائم فوق از حق خودتان دفاع نمایید.

59,400 تومان

مقایسه

توضیحات کتاب پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم  قتل آدم ربایی ضرب و جرح در این کتاب ذکر شده است.
  2. برای تسلط به جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به جرائم قتل آدم ربایی و ضرب و جرح در این کتاب ذکر شده است.

 نظر اتفاقی

در فرض سؤال با توجه به اینکه عملی از سوی متهم به‌عنوان شروع به جرم قاچاق انسان سر نزده است که بتوان گفت شروع به جرم است؛ لکن به لحاظ آگاهی مأمورین مربوطه متهم عملیات را رها نموده است و صرفاً فقط قصد قاچاق انسان را داشته که با اطلاع مأمورین متواری شده است اتهام وی فقط همان آدم‌ربایی است و اتهامی دیگر متوجه ایشان نمی‌باشد.

نظرهای ابرازی

 [۱]. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷۰۷/۹۴/۷ مورخ ۱۹/۳/۹۴: «صرف‌نظر از اینکه تشخیص مصادیق هر جرم با توجه به اعمال ارتکابی و ادله موجود در پرونده بر عهده مقام رسیدگی‌کننده است، در فرض سؤال که متهم ۲ دختر جوان را ربوده (مبادرت به آدم‌ربایی) و سپس در حالی که قصد خارج کردن مجنی علیها از کشور را داشته، به لحاظ دخالت مأمورین انتظامی متواری شده است،

عمل رباینده علاوه بر بزه آدم‌ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مشروط بر اینکه علاوه بر آدم‌ربایی، اقدامات عملی در جهت خروج مجنی علیها از کشور را نیز مرتکب شده باشد، از مصادیق شروع به ارتکاب بزه قاچاق انسان موضوع مواد ۱ و ۲ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۴ با لحاظ وجود مقاصد مذکور در این قانون می‌باشد که حسب ماده ۶ قانون اخیرالذکر و نیز قسمت آخر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، به مجازات قانونی هر دو جرم (آدم‌ربایی موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و شروع به جرم قاچاق انسان موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳) محکوم خواهد گردید؛

بنابراین، فرض مطروح با لحاظ شرایط یاد شده و مستند به مواد ۱۲۲ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مصادیق تعدد مادی جرم می‌باشد. ضمناً چنانچه عمل مرتکب (رباینده) در خروج مجنی علیها از کشور، قبل از خروج از مرز و فاقد مقاصد مذکور در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ باشد، تنها مشمول بزه آدم‌ربایی خواهد بود و در هر حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.»

درخصوص مجازات ممسک درقتل در کتاب فوق می خوانیم:

نظر اکثریت

نظر به اینکه ممسک مشمول عنوان کلی معاونت بوده، لکن از نظر شرعی و حقوقی عنوان خاص داشته با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد اگر برای معاون در شرع و قانون مجازات خاص تعیین شده به آن عمل می‌شود و با لحاظ تعیین مجازات خاص برای ممسک در شرع باید با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی با استناد به موازین شرعی اقدام به تعیین مجازات نمود.

نظر اقلیت

مجازات ممسک در قتل از مصادیق معاونت در جرم بوده و با لحاظ تعیین مجازات در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای معاون در قتل نمی‌توان به لحاظ تعیین مجازات در قانون به شرع مراجعه نمود و علاوه بر این قاعده تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای این تفسیر را دارد و علاوه بر این با توجه به اینکه مجازات ممسک در شرع جزو حقوق الناس بوده و قابل گذشت است و در فرض سؤال با گذشت و در فرض سؤال با گذشت شاکی نمی‌توان به استناد فقه اقدام به تعیین مجازات نمود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

 ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی معاونت در مطلق جرائم را جرم و مستوجب مجازات دانسته و مصادیق معاونت در جرم را تعیین و احصاء کرده است نظر به اینکه اقدام ممسک به شرط وجود عناصر معاونت در جرم (وجود وحدت قصد) از مصادیق معاونت در جرم است مجازات معاونت در قتل بر اساس تبصره ۲ همان ماده و مطابق ماده ۲۰۷ قانون صدر الذکر تعیین می‌گردد.

چنانچه شرایط اجرای مقررات ماده ۶۱۲ (که تکرار حکم ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی است) فراهم باشد مجازات معاون همان است که در ماده ۶۱۲ مقرر گردیده است. لازم به یادآوری می‌داند که اولاً: تعیین حداقل مجازات مباشر برای معاون وفق ماده ۷۲۷ اختصاص به جرائم مستوجب تعزیر دارد و نمی‌توان حکم این ماده را به مجازات معاون در قتل عمد که قصاص بوده و فاقد حداقل و حداکثر مجازات است تسری داد؛  ثانیاً: با وجود نص قانونی محلی برای اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از حیث مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باقی نمی‌ماند.

در مورد ضرب و جرح در نزاع دسته جمعی درکتاب فوق میخوانیم:

نظر اکثریت

ایراد جرح با چاقو در جریان نزاع، فعل واحدی است که دارای عناوین متعدد جرم می‌باشد و طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی تعیین می‌شود که مجازات آن اشد است. در مورد سؤال، بند (۳) ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای شرکت‌کنندگان در نزاعی که منتهی به ضرب و جرح می‌شود حبس از سه ماه تا یک سال مجازات در نظر گرفته شده و تبصره ماده ۶۱۴ قانون مذکور نیز برای کسی که با اسلحه و چاقو و امثال آن به دیگری جرح وارد کند همین مجازات را در نظر گرفته است .

گرچه مجازات هر دو جرم مساوی است در قانون آیین دادرسی کیفری برای مجازات ایراد جرح با چاقو مستند به قانون خاصی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است؛ بنابراین، برای متهم مجازات تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته می‌شود.

نظر اقلیت

عمل ارتکابی مشمول عنوان تعدد مادی است زیرا متهم هم در منازعه شرکت داشته که مجازات آن در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی سه تا یک سال حبس است و هم مرتکب ایراد جرح با چاقو شده که طبق تبصره ماده ۶۱۴، همان مجازات برای او در نظر گرفته شده است. به‌موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشند باید برای هریک از جرائم، مجازات جداگانه تعیین شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

 جرم ارتکابی از مصادیق تعدد مادی است و برای هریک از جرائم یعنی شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به ضرب و جرح و ضرب و جرح عمد با چاقو به ترتیب به استناد تبصره ماده ۶۱۴ و بند (۳) ماده ۶۱۵، مجازات تعیین می‌شود؛ لذا نظر اقلیت مورد تأیید است.

برچسب:
وزن0.45 kg
پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح

با توجه به ماده 206 قانون مجازات اسلامی که در موارد قتل عمد را مشخص نموده است و اشخاص به قتل رسیده، نه شخص معین می¬باشند و نه فرد غیر معین از یک جمع معین و با التفات به اینکه آنچه واقع شده مورد نظر قاتلین نبوده و آنچه مد نظر بوده محقق نشده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» جرم نسبت به افراد مورد نظر عقیم مانده نسبت به مقتولین مدنظر نبوده¬اند واقع شده است

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های جرم آدم ربایی ۱۱

پرسش و پاسخ های جرم قتل ۴۷

پرسش و پاسخ های جرم ضرب و جرح ۱۸۳

از قانون مجازات اسلامی ۲۲۳

منابع و مآخذ ۲۲۹

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های جرم آدم ربایی ۱۱

مبحث اول: جرم آدم ربایی در نشست های قضائی ۱۳

۱- قتل و عدم تحقق بزه آدم‌ربایی ۱۳

۲- سرقت مسلحانه و ربودن راننده ۱۵

۳- ربودن و مخفی کردن شخص ۱۸

۴- ممانعت از ملاقات طفل ۱۹

۵- تحت شمول جرائم خاص قرار گرفتن آدم‌ربایی ۲۲

۶- آدم‌ربایی و شروع به قاچاق انسان ۲۶

۷- مرجع صالح در رسیدگی به جرم آدم‌ربایی ۲۸

مبحث دوم: جرم آدم ربایی در نظریات مشورتی ۳۰

۱- تکرار جرم در زمان حاکمیت قانون جدید ۳۰

۲- شروع به جرم آدم‌ربایی ۳۲

۳- ربودن دختر کمتر از ۱۸ سال به وسیله اتومبیل و برای عمل منافی عفت)- ربودن ۳۳

۴- ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت ۳۴

۵- ماده ۴ قانون مجازات ربایندگان اشخاص ۳۵

۶- نسخ ماده ۲۰۹ قما و ابقاء بندهای آن ۳۵

۷- سرقت حین آدم‌ربایی ۳۶

۸- نسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۸/۱۲/۱۳۵۳- ۳۶

مبحث سوم: جرم آدم ربایی در قوانین و مقررات ۳۸

از قانون مجازات اسلامی ۳۸

از قانون مبارزه با قاچاق انسان ۴۰

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳- ۴۳

طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف‌ ۴۶

پرسش و پاسخ های جرم قتل ۴۷

مبحث اول: جرم قتل در نشست های قضائی ۴۹

۱- قتل غیر عمد بر اثر عدم مهارت در قابلگی- اشتغال به مامایی بدون پروانه ۴۹

۲- جواز اعمال مجازات تعزیری درباره پزشک مقصر ۵۰

۳- سقط جنین ناقص‌الخلقه ۵۱

۴- وضعیت مجنی علیه در نتیجه حادثه منجر به قتل ۵۲

۵- منظور از مهلت مناسب در ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۵۴

۶- عدم نسخ تبصره ماده ۲۹۵ به‌وسیله ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۵۵

۷- قتل غیرعمدی فرزند توسط پدر و مطالبه دیه ۵۷

۸- تکلیف دادگاه در صورت صغیر بودن برخی از اولیای دم در تصادفات رانندگی ۶۱

۹- چگونگی حفظ حقوق جنین در صورت کشته شدن پدر در تصادفات رانندگی ۶۵

۱۰- مسئولیت کیفری مرتکب قتل خطایی غیر از دیه ۶۷

۱۱- مجازات ممسک در قتل عمد در صورت نبود شاکی ۶۸

۱۲- مبتلا ساختن دیگری به بیماری منجر به فوت ۷۰

۱۳- تقاضای قصاص از سوی مادر مقتول با فرض بودن فرزند صغیر ۷۲

۱۴- جرم قتل در نزاع عمدی با فرض سابقه بیماری قلبی مقتول ۷۵

۱۵- تعیین نوع قتل در صورت اشتباه در هویت ۷۷

۱۶- بررسی استیذان جرم قصاص قاتل فراری ۷۹

۱۷- اعلام رضایت مقتول نسبت به جراحات قبل از فوت ۸۱

۱۸- اقدام به تلف شخص به تقاضای خود او ۸۲

۱۹- تعیین نوع قتل در اثر آتش‌سوزی منجر به درگیری ۸۴

۲۰- نحوه رسیدگی محاکم با فرض صغیر بودن اولیای دم ۸۶

۲۱- معاونت در قتل عمد وفق بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی ۸۹

۲۲- عنوان جزایی قتل عمدی و اشتباه در هدف‌گیری ۹۱

۲۳- عنوان مجرمانه رها نمودن فرد ناتوان به قصد مرگ ۹۳

۲۴- عنوان مجرمانه ایراد ضرب منجر به فوت ۹۵

۲۵- ایراد ضرب منتهی به قتل بر اثر بیماری مقتول ۹۷

۲۶- اشتباه در اشخاص و تعیین نوع قتل ۹۸

۲۷- استیذان در قتل غیر عمد ۹۹

۲۸- تعزیر قاتل در صورت گذشت اولیای دم در قتل عمدی ۱۰۰

۲۹- تأثیر گذشت شاکی و اعمال تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۰۳

۳۰- تأثیر گذشت شاکی در حکم قصاص نفس ۱۰۵

۳۱- قتل جنین ۱۰۷

مبحث دوم: جرم قتل در نظریه‌های مشورتی ۱۰۹

۱- محرومیت از حق رانندگی در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی ۱۰۹

۲- تشدید مجازات رانندگان- محرومیت از حق رانندگی ۱۱۰

۳- تشدید مجازات رانندگان در مورد قتل غیر عمد با وسائط نقلیه موتوری ناشی ۱۱۱

۴- تشدید مجازات رانندگان، مسئولیت کیفری تعلیم‌دهنده مربی رانندگی ۱۱۲

۵- قتل غیر عمد و سقط جنین دختر ۱۱۳

۶- سقط جنین عمدی و غیرعمدی ۱۱۴

۷- مجازات سقط جنین نامشروع ۱۱۵

۸- مقررات قصاص راجع به اهل سنت در صورت گذشت برخی از اولیاء دم ۱۱۵

۹- ارتکاب به قتل همسر ۱۱۶

۱۰- عدم توارث زن و شوهر  در قصاص و عفو و اجرا ۱۱۷

۱۱- اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت ۱۱۸

۱۲- حق شکایت همسر مقتول ۱۱۸

۱۳- حق قصاص زوج و زوجه ۱۱۹

۱۴- عناوین شبه عمد و خطاء محض در تسبیب جاری نیست ۱۲۰

۱۵- قتل زانی و زانیه به‌وسیله شوهر ۱۲۱

۱۶- عنوان قتل خطای در تشخیص مقتول ۱۲۲

۱۷- قتل عمد فرزند به وسیله والدین ۱۲۳

۱۸- قتل غیرعمد ناشی از ترک فعل ۱۲۴

۱۹- رعایت موضوع ماده ۵ قانون دیات در ارتکاب قتل توسط صغیر ۱۲۵

۲۰- جرم قتل غیرعمدی ولی قهری ۱۲۵

۲۱- قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در جرائم قتل و جرح ۱۲۶

۲۲- لزوم رعایت غبطه صغیر یا مجنون در حدود و قصاص ۱۲۷

۲۳- دفن اموات بدون رعایت تشریفات در قتل غیرعمد ۱۲۸

۲۴- قتل غیرعمد در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در امر پزشکی ۱۲۸

۲۵- عدم تقصیر راننده در قتل غیرعمدی ۱۲۹

۲۶- عدم مسئولیت ممتحن در قتل و جرح غیرعمدی ناشی از رانندگی ۱۳۰

۲۷- غیرقابل گذشت بودن بزه رانندگی بدون پروانه ۱۳۰

۲۸- قتل غیرعمد و تخلف از مقررات رانندگی ۱۳۱

۲۹- قتل غیرعمد و نداشتن پروانه ۱۳۲

۳۰- محرومیت از رانندگی در مورد قتل غیر عمد ۱۳۲

۳۱- مسئولیت مالک اتومبیل و صلاحیت دادگاه در ارتکاب به قتل غیر عمد ۱۳۳

۳۲- معاونت در قتل غیرعمدی ۱۳۴

۳۳- قتل در حین انجام وظیفه ۱۳۵

۳۴- فرار راننده مقصر از محل حادثه موجب قتل ۱۳۶

۳۵- امر بدون اکراه در مورد قتل ۱۳۶

۳۶- فوت قاتل ۱۳۸

۳۷- قتل زن توسط همسر دیوانه وارث از ماترک و دیه ۱۳۸

۳۸- قتل غیرعمد بر اثر برق‌گرفتگی ۱۳۹

۳۹- قتلی که اولیاءدم آن را عمد بدانند و دادگاه آن را غیرعمد تشخیص دهد ۱۳۹

۴۰- قسم و تکرار آن توسط پدر مقتول ۱۴۰

۴۱- گذشت ولی دم بعد از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات حبس برای قاتل ۱۴۱

۴۲- محاکمه غیابی قاتل ۱۴۲

۴۳- تغلیظ دیه در مورد قتل و نوع آن ۱۴۲

۴۴- اثبات قتل خطایی به‌وسیله اقامه قسامه ۱۴۳

۴۵- عدم شناسایی قاتل، مقتول و اولیاءدم ۱۴۴

۴۶- قتل در اثناء منازعه ۱۴۴

۴۷- قتل و جرح ناشی از حوادث کار و مرجع رسیدگی آن ۱۴۵

۴۸- قتل ناشی از حوادث کار ۱۴۵

۴۹- قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است ۱۴۶

۵۰- تیراندازی به سوی افرادی که به فرمان ایست مأمورین توجه نمی‌کنند ۱۴۷

۵۱- جرائم قتل و جرح حین مانور و نگهبانی و رشاء و ارتشاء ۱۴۸

۵۲- قتل در اثر عدم توجه به فرمان ایست، صلاحیت ۱۴۹

۵۳- عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی ۱۵۰

۵۴- فوت قاتل محکوم به قصاص ۱۵۳

۵۵- تفویض اختیارات به دادستان توسط رهبر در پرونده‌های قتل ۱۵۶

۵۶- صغر حالفین در زمان وقوع قتل عمد ۱۵۸

۵۷- تعیین اعتبار دلایل هنگام تعرض ادله در پرونده قتل ۱۵۹

۵۸- تقاضای قصاص از ناحیه محجور ۱۶۱

۵۹- منظور از تعزیز در ماده ۴۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی ۱۶۲

۶۰- قتل عمد زن مسلمان ۱۶۵

۶۱- انکار جرم قبل از اجرای حکم ۱۶۶

۶۲- عدم شناسایی قاتل ۱۶۷

۶۳- تکلیف پرونده‌های قتل عمد با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- ۱۶۹

۶۴- جرم غیرعمدی ولی قهری ۱۷۰

مبحث سوم: جرم قتل در قوانین و مقررات ۱۷۱

فصل دوم- تداخل جنایات ۱۷۲

فصل هفتم- اکراه در جنایت ۱۷۴

بخش دوم- قصاص نفس ۱۷۵

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه ۱۷۷

بخش دوم- مقادیر دیه ۱۷۷

فصل اول- دیه نفس ۱۷۷

فصل هفدهم- جرائم علیه اشخاص و اطفال ۱۷۹

فصل بیست و نهم- جرائم ناشی از تخلفات رانندگی ۱۸۱

پرسش و پاسخ های جرم ضرب و جرح عمدی ۱۸۳

مبحث اول: جرم ضرب و جرح در نشستهای قضائی ۱۸۵

۱- عدم نسخ تبصره ماده ۲۹۵ به وسیله ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۸۵

۲- جواز اعمال مجازات تعزیری دربارۀ پزشک مقصر ۱۸۶

۳- شرکت در نزاع دسته‌جمعی و مجروح نمودن دیگری با چاقو ۱۸۷

۴- تکلیف جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی ثابت شده با قسامه ۱۸۹

۵- حکم ضرب و جرح صغیر ۱۹۱

۶- عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در مورد ایراد ضرب و جرح به کمتر از خمس دیه ۱۹۲

۷- تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی و صدور رأی در صورت نقض رأی ۱۹۳

مبحث دوم: جرم ضرب و جرح در نظریات مشورتی ۱۹۵

۱- انطباق ایراد ضرب و جرح با موارد قانونی ۱۹۵

۲- ضرب و جرح پدر نسبت به فرزند صغیر خود ۱۹۶

۳- ورود صدمه موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی ۱۹۷

۴- مجازات جرح با چاقو ۱۹۷

۵- چگونگی قصاص ضارب در ضرب عمدی ۱۹۸

۶- مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است ۱۹۸

۷- صدور گواهی فوت وسیله پزشک معالج ۱۹۹

۸- اهانت به مأمور دولت و مضروب نمودن وی ۱۹۹

۹- اهانت و ایراد ضرب نسبت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه ۲۰۰

۱۰- ایجاد ضرب منجر به خونریزی داخلی ۲۰۰

۱۱- ضرب و جرح توسط مجنون ۲۰۱

۱۲- لوث در ایراد ضرب ۲۰۲

۱۳- ایراد ضرب موجب جرح و شکستگی استخوان ۲۰۲

۱۴- مصدوم شدن چند عضو با یک ضربه ۲۰۳

۱۵- پرداخت دیه ضرب و جرح ۲۰۴

۱۶- اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء صادره از مراجع قضائی ۲۰۵

۱۷- دیه حارصه و موضحه ۲۰۶

۱۸- پاسخ به چند پرسش ۲۰۷

۱۹- تعزیر جنایات عمدی غیرقابل قصاص ۲۱۲

۲۰- شمول ماده ۴۰۱ و ارجاع آن به ماده ۶۱۴ قمآ ۲۱۴

۲۱- ایراد جرح با ضربات چاقو ۲۱۵

۲۲- شرکت در نزاع دسته‌جمعی ۲۱۷

۲۳- ایراد ضرب و جرح با چاقو ۲۱۸

۲۴- جرح شاهدان در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۱۹

۲۵- جرح با چاقو و قرار بازداشت موقت ۲۲۰

۲۶- قابل گذشت بودن بزه ایراد ضرب و جرح عمدی ۲۲۱

۲۷- مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است ۲۲۱

مبحث سوم: جرم ضرب و جرح در قوانین و مقررات ۲۲۳

از قانون مجازات اسلامی ۲۲۳

منابع و مآخذ ۲۲۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.