کتاب پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح

178,000 تومان

در این کتاب نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح ذکر شده و با مطالعه آنها می توانید درمورد جرائم فوق از حق خودتان دفاع نمایید.

جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح
کتاب پرسش و پاسخ های جرائم قتل آدم ربایی ضرب و جرح

178,000 تومان