15 % تخفیف
پرسش-و-پاسخ-خانواده-جلد-سوم
پرسش-و-پاسخ-خانواده-جلد-سومپرسش-و-پاسخ-خانواده-جلد-سوم

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد سوم)

31,000 تومان 26,350 تومان

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد۳)

مؤلف:گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب: ۳۰۳

توضیحات

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۳

پرسش و پاسخ های دعاوی ازدواج موقت ۱۰

مبحث اول:دعوای ازدواج موقت در نشست‌های قضائی ۱۲

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد جهیزیه ۵۷

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۵۹

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۸۲

پرسش و پاسخ های دعاوی بطلان و فسخ نکاح ۸۷

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۹

مبحث دوم:  نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۵

دعاوی خانواده درقوانین و مقررات ۱۲۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۱۲۶

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۱۴۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۱۶۴

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۱۷۵

از قانون مجازات اسلامی ۱۸۱

منابع و مآخذ ۱۸۲

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۳

پرسش و پاسخ های دعاوی ازدواج موقت ۱۰

مبحث اول:دعوای ازدواج موقت در نشست‌های قضائی ۱۲

۱- انعقاد عقد دائم قبل از اتمام مدت عقد موقت ۱۲

۲- گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی ۱۳

۳- فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ ازدواج ۱۵

۴- ثبت رسمی ازدواج موقت ۱۶

۵- عنوان کیفری ازدواج بدون اذن پدر ۱۷

۶- ازدواج با دو خواهر ۱۸

۷- الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۱۹

۸- دعاوی ناشی از عقد منقطع غیررسمی و تبعات عدم ثبت طلاق ۲۱

۹- اختلاف در متعه یا دائم بودن ازدواج نود و نُه ساله ۲۲

۱۰- شرایط مطالبه‌ی مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن ۲۳

۱۱- فسخ ازدواج در عقد موت ۲۴

۱۲- ضرورت انحلال عقد منقطع با بذل مدت از ناحیه مرد ۲۵

۱۳- تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع ۲۶

۱۴- درخواست مادر برای صدور شناسنامه فرزند متولد شده از پدر خارجی ۲۷

۱۵- ازدواج دائم یا موقت با زن شوهردار ۲۹

۱۶- الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۳۰

۱۷- مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط ۳۲

۱۸- شرط توارث در ازدواج موقت ۳۵

۱۹- تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول  ۳۶

۲۰- تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت ۳۷

۲۱- نحوه اقامه دعوا به لحاظ سوء رفتار زوج در مدّت ازدواج موقت ۳۷

۲۲- شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل ازدواج موقت به دائم ۳۹

۲۳- مَهر زوجه نکاح موقت ۴۰

۲۴- شرط پرداخت نفقه در عقد موقت ۴۱

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

۱- عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع ۴۳

۲- عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نیست ۴۴

۳- حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه ۴۵

۴- وجود حق فسخ در صورت تدلیس در معاملات ۴۶

۵- درخواست اعاده دادرسی نسبت آراء قطعی دادگاه‌های خانواده ۴۷

۶- تقاضای طلاق از مرجع قضایی برای صیغه ۹۹ ساله ۴۸

۷- الزامی بودن ثبت ازدواج موقت ۴۸

۸- جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره ۴۹

۹- ثبت واقعه نکاح موقت درصورتی‌که باردار بودن زوجه ۵۰

۱۰- سلب حضانت در صورت ازدواج موقت زوجه ۵۲

۱۱- طلاق ویژه عقد دائم و عدم کارایی آن در عقد موقت ۵۳

۱۲- لزوم اخذ اجازه دادگاه در خصوص ثبت ازدواج موقت مردان متأهل ۵۴

۱۳- ضمانت اجرای دفاتر ازدواج بدون اخذ ولی قهری در خصوص جاری ساختن عقد موقت ۵۴

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد جهیزیه ۵۷

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۵۹

۱- مطالبه جهیزیه با طرح دعوایی مستقل ۵۹

۲- مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه ۶۰

۳- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین   ۶۱

۴- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۶۳

۵- اجرای گواهی عدم امکان سازش ۶۵

عدم امکان طرح دعوای مطالبۀ طلب در میزان توافقی جهیزیه ۶۶

۶- محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه ۶۸

۷- اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین ۶۹

۸- عدم امکان درخواست جهیزیه پس از گواهی عدم امکان سازش به صورت دادخواست جداگانه  ۷۲

۹- استرداد جهیزیه موجود، پس از ۳ ماه از تاریخ اجرای صیغه طلاق ۷۳

۱۰- ضمان زوج در خصوص جهیزیه ۷۵

۱۱- ضمان شوهر در صورت تلف جهیزیه ۷۷

۱۲- مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه ۷۷

۱۳- دادگاه عمومی مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزه مطلق ۷۹

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۸۲

۱- گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه در مورد زن و شوهر یهودی ۸۲

۲- رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه ۸۳

۳- جرم نبودن بردن جهیزیه توسط زوجه ۸۳

۴- مطالبۀ مهریه و جهیزیه و نفقه از اموال توقیف شده زوج ۸۴

۵- استرداد جهیزیه با تعیین اقلام و ارقام جهیزیه ۸۵

دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات زوجین از نظر جهیزیه ۸۵

پرسش و پاسخ های دعاوی بطلان و فسخ نکاح ۸۷

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۹

۱- جواز صدور قرار تأخیر اجرای حکم در فرجام‌خواهی از رأی محکومیت غیرمالی ۸۹

۲- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۹۱

۳- فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ نکاح ۹۴

۴- الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۹۵

۵- امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد ۹۶

۶- شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن ۹۸

۷- جواز توارث در ایام عده فسخ نکاح و طلاق ۹۹

۸- حق فسخ نکاح برای زوج به علت باکره نبودن زوجه ۱۰۰

۹- تقاضای فسخ نکاح در صورت جنون زوج در زمان افاقه ۱۰۲

۱۰- فسخ نکاح در عقد موقت ۱۰۳

۱۱- حق تعلق مهر به زوجه در فسخ نکاح به علت تدلیس وی ۱۰۳

۱۲- فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر ۱۰۵

۱۳- آثار حقوقی رعایت پاره‌ای از مقررات طلاق در خصوص فسخ نکاح ۱۰۶

۱۴- آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه ۱۰۷

۱۵- دعوای فسخ نکاح به علت جنون یکی از طرفین ۱۰۸

۱۶- آثار و شرایط فسخ نکاح ۱۰۹

۱۷- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی ۱۱۲

۱۸- مرجع رسیدگی به فسخ نکاح ۱۱۴

مبحث دوم:  نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۵

۱- اجرای حکم فسخ نکاح ۱۱۵

۲- گواهی عدم امکان سازش ۱۱۵

۳- حکم دادگاه بر بقاء ازدواج زن و شوهر ۱۱۶

۴- حق درخواست طلاق در ازدواج موقت یا دائم ۱۱۷

۵- درخواست طلاق از طرف زوجه‌ای که قیم زوج است ۱۱۸

۶- افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست ۱۱۹

۷- عدم استفاده از خیار فسخ نکاح و اسقاط آن ۱۱۹

۸- وجود حق فسخ در صورت تدلیس در نکاح ۱۲۰

۹- کارآموزان وکالت حق قبول دعاوی مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند ۱۲۱

۱۰- تحقق نفقه و مهر در فسخ نکاح ۱۲۲

۱۱- عدم توانایی زوج در انجام وظایف زناشویی ۱۲۳

۱۲- شرط عدم نزدیکی در نکاح ۱۲۳

دعاوی خانواده درقوانین و مقررات ۱۲۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۱۲۶

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۱۴۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۱۶۴

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۱۷۵

از قانون مجازات اسلامی ۱۸۱

منابع و مآخذ ۱۸۲

Additional

وزن0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد سوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *