تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های خانواده (جلد۴)

کتاب فوق مشتمل بر نظریات مشورتی و نشستهای قضایی درباب عسر وحرج زوجه، طلاق به دلیل عسر وحرج زوجه، ازدواج مجدد و اثبات زوجیت می باشد.

59,400 تومان

مقایسه

 در باب الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه نشست قضایی ذیل مطرح شده است.

پرسش: آیا می‌توان به استناد حدوث عسر و حرج برای زوجه در ازدواج موقت و رعایت مفاد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل مدت کرد؟

اتفاق‌نظر

اولاً: چگونه است که در عقد دائم که از استواری و قیودات بیشتری برخوردار است نسبت به ازدواج موقت، شارع مقدس و مقنن پیش‌بینی کرده‌اند می‌توان به دلیل حدوث عسر و حرج برای زوجه و اخذ حکم از حاکم، مرد را اجبار به طلاق زوجه نمود ولی در عقد منقطع نتوان چنین کاری کرد؟ بلکه به طریق اولی امکان‌پذیر است.

ثانیاً: هرچند طلاق و بذل مدت بالذات در اختیار زوج می‌باشد، مقنن در مورد حدوث عسر و حرج و احراز امر توسط حاکم، زوج را مجبور به طلاق می‌کند و لذا اجبار زوج به بذل مدت در عقد موقت هم بلامانع است و در صورت امتناع رعایت قاعده الحاکم ولی الممتنع خواهد شد.

ثالثاً: مقنن در صدر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از قید زوجیت بهره جسته است که قید، عام و شامل هر دو نوع ازدواج می‌شود هرچند قید طلاق، ظاهراً بحث را به سمت ازدواج دائم منصرف می‌کند، به نظر می‌رسد مقنن در کاربرد الفاظ و عبارات دچار مسامحه شده است.

رابعاً: رعایت قاعده عسر و حرج در جمیع موارد و امور مسلمین امکان‌پذیر است (با فرض حصول شرایط) و این، ترجیح بلامرجع است که در عقد دائم جاری است ولی در عقد موقت امکان‌پذیر نباشد.

خامساً: قوه قضاییه طی شماره‌های ۴۱۴۰/۷- ۲۷/۲/۱۳۶۴ و ۱۹۴۲/۷- ۲/۳/۱۳۸۱ مؤید همین نظر است.

 

نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) مدنی

 ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در باب عسر و حرج زوجه از قاعده فقهی معتبری سرچشمه گرفته و عمومیت دارد. در صورت احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک به طوری که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل تحمل باشد به حکم دادگاه زوج مجبور به طلاق می‌شود. اگر گفته شود این قاعده مشمول ازدواج موقت نیست غیر عقلانی و ترجیح بلا مرجح است.

خصوصاً این‌که گاهی ازدواج موقت برای زمانی طولانی منعقد می‌شود و حتّی قانون‌گذار ثبت واقعه ازدواج را الزامی کرده و لذا در این ازدواج هم قاعده عسر و حرج جاری بوده درصورتی‌که زندگی مشترک برای زوجه طاقت‌فرسا باشد با اثبات عسر و حرج باید حکم به بذل مدت بدهد.

قبل از عقد نبوده و جنون متصل به قبل از عقد ازدواج احراز گردد، چون عقد نکاح متبایناً بر صحت و سلامت عقلی زوجین منعقد گردیده، مطابق مفهوم مخالف ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی از موارد فسخ نکاح بوده، زوج استحقاق مطالبه مَهر پرداخت شده و خسارات را خواهد داشت.

برچسب:

نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۳

فصل اول: پرسش و پاسخ های دعوای مصادیق عسر و حرج در طلاق ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۳۴

فصل دوم: پرسش و پاسخ های دعوای ازدواج مجدد ۴۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۴۹

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۶۷

فصل سوم: پرسش و پاسخ های ازدواج موقت ۷۵

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۷۷

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۵

فصل چهارم: پرسش و پاسخ های استرداد جهیزیه ۱۱۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۹

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۹

فصل پنجم: پرسش و پاسخ های اثبات زوجیت ۱۴۳

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۴۵

فصل ششم: قوانین و مقررات دعاوی خانواده ۱۴۷

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۱۴۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۱۶۶

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ۱۸۴

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۱۹۵

از قانون مدنی ۱۹۸

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۲۰۱

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۲۱۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۳

فصل اول: پرسش و پاسخ های دعوای مصادیق عسر و حرج در طلاق ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

۱ امکان بذل مدت به دلیل عسر و حرج ۱۳

۲ تکلیف اجرت المثل زوجهای که به استناد عسر و حرج تقاضای طلاق نموده است ۱۴

۳ الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۱۶

۴ مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط ۱۸

۵ نحوه اقامه دعوا به لحاظ سوء رفتار زوج در مدّت نکاح غیردائم ۲۱

۶ رجعی یا باین بودن حکم طلاق به استناد عسر و حرج ۲۳

۷ طلاق زوجه به جهت عسر و حرج ۲۴

۸ درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی ۲۵

۹ ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق ۲۶

۱۰ تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج ۲۹

۱۱ قبول بذل حق و حقوق زوجه در صدور حکم طلاق غیابی ۲۹

۱۲ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و با توافق زوج ۳۰

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۳۴

۱ مصداق عسر و حرج بودن ایراد صدمه عمدی و توهین ۳۴

۲ الزام زوج به طلاق زوجه به استناد عسر و حرج ۳۵

۳ امکان انحلال ازدواج موقت به علت عسر و حرج زوجه ۳۶

۴ عدم احراز عسر و حرج در فرض سکونت در منزل پدر زوج ۳۷

۵ حکم خودداری زوجه از معرفی داور و ادعای عسر و حرج ۳۸

۶ مصداق عسر و حرج نبودن کراهت زوجه از زوج ۳۹

۷ نشوز زوج مصداق عسر و حرج ۳۹

۸ الزام زوج به طلاق در صورت احراز عسر و حرج ۴۰

۹ بائن بودن طلاق به علت عسر و حرج ۴۱

۱۰ جنون زوج ۴۲

۱۱ لزوم احراز عسر و حرج در صورت کراهت ۴۳

۱۲ بائن بودن طلاق به علت عسر و حرج ۴۳

۱۳ تفاوت طلاق خلع و طلاق عسر و حرج ۴۵

فصل دوم: پرسش و پاسخ های دعوای ازدواج مجدد ۴۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۴۹

۱ ازدواج مجدد زوج با عدم تمکن مالی ۴۹

۲ تجدید فراش بدون اجازه زوجه ۵۰

۳ ازدواج زوج با خواهرزاده و برادرزاده همسر ۵۳

۴ ازدواج با دو خواهر ۵۵

۵ ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه و با اذن دادگاه ۵۶

۶ الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح (دائم) ۵۶

۷ اخذ کل مَهر و عدم تمکین ۵۸

۸ اثر تقسیط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد ۵۹

۹ حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه ۶۰

۱۰ ثبت رجوع زوج بدون اطلاع زوجه همزمان با ازدواج مجدد زوجه ۶۱

۱۱ عدم انتفای شروط ضمن عقد در صورت عدم ثبت گواهی عدم امکان سازش یا تعقیب موضوع در مهلت مقرر ۶۳

۱۲ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش توسط همسر اول و دوم در صورت ازدواج زوج در زمان عده ۶۴

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۶۷

۱ الزام به ثبت ازدواج ۶۷

۲ ثبت ازدواج مجددی که بدون اجازه دادگاه واقع شده است ۶۷

۳ وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج ۶۸

۴ ثبت ازدواج مجدد ایرانیان با تبعه خارجی ۶۹

۵ بقاء ازدواج زن و شوهر ۶۹

۶ تأثیر ازدواج مجدد زوج در استفاده زوجه از شروط مندرج در قباله ۷۰

۷ عدم نیاز به رضایت زوجه اول در مورد صدور گواهی ازدواج مجدد ۷۰

۸ تأثیر دائم یا موقت بودن نکاح بر طلاق ۷۱

۹ تأثیر اجازه ازدواج مجدد در وکالت طلاق ۷۲

۱۰ اجازه ازدواج مجدد و شرط ضمن عقد مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم ۷۳

۱۱ حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه ۷۳

فصل سوم: پرسش و پاسخ های ازدواج موقت ۷۵

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۷۷

۱ انعقاد عقد دائم قبل از اتمام مدت عقد موقت ۷۷

۱۲ گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی ۷۸

۱۳ فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ ازدواج ۷۹

۱۴ ثبت رسمی ازدواج موقت ۸۰

۱۵ عنوان کیفری ازدواج بدون اذن پدر ۸۲

۱۶ ازدواج با دو خواهر ۸۳

۱۷ دعاوی ناشی از عقد منقطع غیررسمی و تبعات عدم ثبت طلاق ۸۴

۱۸ اختلاف در متعه یا دائم بودن ازدواج نود و نُه ساله ۸۵

۱۹ شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن ۸۶

۲۰ فسخ ازدواج در عقد موقت ۸۷

۲۱ ضرورت انحلال عقد منقطع با بذل مدت از ناحیه مرد ۸۸

۲۲ تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع ۸۹

۲۳ درخواست مادر برای صدور شناسنامه فرزند متولد شده از پدر خارجی ۹۰

۲۴ ازدواج دائم یا موقت با زن شوهردار ۹۱

۲۵ الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۹۲

۲۶ مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط ۹۴

۲۷ شرط توارث در ازدواج موقت ۹۷

۲۸ تحقق شرط ضمن عقد ازدواج در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول ۹۸

۲۹ تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت ۹۹

۳۰ نحوه اقامه دعوا به لحاظ سوء رفتار زوج در مدت ازدواج موقت ۹۹

۳۱ شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل ازدواج موقت به دائم ۱۰۱

۳۲ مَهر زوجه نکاح موقت ۱۰۲

۳۳ شرط پرداخت نفقه در عقد موقت ۱۰۳

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۵

۱ عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع ۱۰۵

۲ عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نیست ۱۰۶

۳ حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه ۱۰۶

۴ وجود حق فسخ در صورت تدلیس در معاملات ۱۰۸

۵ درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی دادگاه‌های خانواده ۱۰۹

۶ تقاضای طلاق از مرجع قضائی برای صیغه ۹۹ ساله ۱۱۰

۷ الزامی بودن ثبت ازدواج موقت ۱۱۰

۸ جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره ۱۱۱

۹ ثبت واقعه نکاح موقت درصورت‌ باردار بودن زوجه ۱۱۲

۱۰ سلب حضانت در صورت ازدواج موقت زوجه ۱۱۴

۱۱ عدم کارآیی طلاق در عقد موقت ۱۱۵

۱۲ لزوم اخذ اجازه دادگاه در خصوص ثبت ازدواج موقت مردان متأهل ۱۱۵

۱۳ ضمانت اجرای دفاتر ازدواج بدون اخذ ولی قهری در خصوص جاری ساختن عقد موقت ۱۱۶

فصل چهارم: پرسش و پاسخ های استرداد جهیزیه ۱۱۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۹

۱ مطالبه جهیزیه با طرح دعوایی مستقل ۱۱۹

۲ مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه ۱۱۹

۳ مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین ۱۲۱

۴ طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۱۲۲

۵ اجرای گواهی عدم امکان سازش ۱۲۴

۶ عدم امکان طرح دعوای مطالبۀ طلب در میزان توافقی جهیزیه ۱۲۵

۷ محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه ۱۲۶

۸ اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین ۱۲۷

۹ عدم امکان درخواست جهیزیه پس از گواهی عدم امکان سازش به صورت دادخواست جداگانه ۱۳۰

۱۰ استرداد جهیزیه موجود، پس از ۳ ماه از تاریخ اجرای صیغه طلاق ۱۳۱

۱۱ ضمان زوج در خصوص جهیزیه ۱۳۲

۱۲ ضمان شوهر در صورت تلف جهیزیه ۱۳۴

۱۳ مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه ۱۳۵

۱۴ دادگاه عمومی مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه مطلق ۱۳۶

مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۹

۱ گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه در مورد زن و شوهر یهودی ۱۳۹

۲ رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه ۱۳۹

۳ جرم نبودن بردن جهیزیه توسط زوجه ۱۴۰

۴ مطالبۀ مهریه و جهیزیه و نفقه از اموال توقیف شده زوج ۱۴۰

۵ استرداد جهیزیه با تعیین اقلام و ارقام جهیزیه ۱۴۱

فصل پنجم: پرسش و پاسخ های اثبات زوجیت ۱۴۳

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۴۵

۱ صدور قرار اناطه در امور حقوقی ۱۴۵

فصل ششم: قوانین و مقررات دعاوی خانواده ۱۴۷

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۱۴۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ۱۶۶

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ۱۸۴

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۱۹۵

از قانون مدنی ۱۹۸

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست ۲۰۱

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۲۱۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های خانواده (جلد۴)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.