تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)

کتاب فوق مشتمل بر دعاوی مطالبه مهریه و مطالبه نفقه اعم از مطالبه مهریه به نرخ روز، مطالبه مهریه توسط وراث زوجه، مطالبه مهریه غیر منقول،مطالبه مهریه بعد از طلاق، مطالبه مهریه با سند عادی، مطالبه مهریه از طریق ثبت

مطالبه مهریه از دو مرجع، مطالبه مهریه از وراث و مطالبه مهریه پس از بخشش می باشد

86,000 تومان

مقایسه

در باب مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به‌طور هم‌زمان نشست قضایی ذیل مطرح است:

نظر اکثریت

چنانچه زوجه مهر را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد در صورتی می‌تواند به دادگاه‌های عمومی دادخواست بدهد و مهر را مطالبه کند که پرونده اجرایی خود را در دایره اجرای ثبت مختومه کرده باشد؛

بنابراین، مطابق رویه معمول در دادگاه‌های خانواده، زوجه هم زمان از دو مرجع مذکور در پرسش نمی‌تواند مهر را مطالبه کند. در بند (۲) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از ایراداتی که خوانده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا می‌تواند اقامه کند در صورتی که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و در حال رسیدگی باشد که در این حالت، دادگاه از رسیدگی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد (ماده ۸۹ قانون مذکور)

بنابراین، در صورتی که دو مرجع قضائی هم‌زمان نمی‌توانند به یک موضوع رسیدگی کنند، به طرق اولی مرجع غیر قضائی نمی‌تواند به موضوعی که در مرجع قضایی مطرح است همزمان به اجرای سند آن بپردازد. به‌علاوه در صورتی که بپذیریم هم‌زمان در هر دو مرجع، زوجه حق داشته باشد وصول مهریه را مطالبه نماید باعث تعارض یا تکرار تصمیمات می‌شود؛

مثلاً، زوجه از طریق اجرای ثبت، معادل کل مهر خود را از اموال زوج توقیف می‌کند و همین امر را هم در دادگاه انجام می‌دهد و همزمان معادل دو برابر مهر از اموال زوج توقیف می‌شود که این برخلاف قانون و عدالت است.

مضافاً اینکه در صورتی که مطالبه مهر از دو مرجع انجام شود و زوج محکوم‌علیه، هم هزینه دادرسی در دادگاه عمومی را تحمل کند و هم حق‌الاجرای اجراییات ثبت را تحمل کند؛ به عبارت دیگر در اجراییات ثبت، باید حق‌الاجرا بدهد و در دادگاه عمومی، هزینه دادرسی دعوایی که زوجه علیه وی اقامه کرده است باید بپردازد که این برخلاف عدالت است در حالی که اگر بپذیریم زوجه فقط از یکی از این دو طریق می‌تواند اقدام کند، فقط یکی از دو هزینه مذکور به زوج تحمیل می‌شود؛ بنابراین، زوجه فقط حق خواهد داشت که یکی از دو طریق مذکور را برای مطالبه مهر خود انتخاب کند.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌ موجب قانون حق مراجع به آن را دارد منع کرد، چنانچه زوجه مهر خود را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد نمی‌توان او را از مراجعه به دادگاه جهت وصول آن منع کرد چون اصل بر جواز اقامه دعواست و منع آن نیاز به دلیل دارد که در این مورد نص قانونی بر منع وجود ندارد؛ لذا مراجعه زوجه اجراییات ثبت و دادگاه عمومی هم زمان جهت وصول مطالبه مهر خود منع قانونی ندارد و هرکدام که زودتر به نتیجه رسید و به عبارت دیگر از هر طریق که وی موفق به اخذ مطالبات خود شد پرونده در مرجع دیگر مختومه می‌شود و چنانچه از اموال زوج، معادل مهر در یکی از دو مرجع توقیف شده باشد در مرجع دیگر توقیف اموال صورت نخواهد گرفت و نیز اگر در مرجعی مقداری از مهر وصول شده باشد در مرجع دیگر محاسبه شده و از کل مهر کسر خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

به نظر می‌رسد رجوع به هریک از این دو مرجع، مانع مراجعه به واحد دیگر باشد و هم‌زمانی آن وجاهت قانونی ندارد.

درمورد موضوع  محاسبه قیمت روز سکه برای پرداخت مهریه نیز نشست زیر مطرح شده:

پرسش: زوج در سال ۱۳۸۰ فوت کرده و زوجه مهریۀ خویش را که ۱۵۰ سکۀ بهار آزادی است، اکنون مطالبه نموده است. چنانچه از زوج متوفی به‌جز یک‌خانه چیزی باقی نمانده باشد، بفرمایید مهریۀ زوجه به قیمت امروز سکه محاسبه می‌گردد یا زمان فوت زوج؟

نظر اتفاقی

با توجه به مادۀ ۲۷۹ قانون مدنی، سکه‌های موردنظر عین محسوب می‌شود و عین کلی و با توجه به مادۀ ۳۵۱ قانون مدنی در عین کلی بایستی مقدار و وضعیت آن مشخص باشد و طبق تبصرۀ مادۀ ۱۰۸۲ قانون مدنی: چنانچه مهریه وجه رایج باشد…، ولی چون سکه وجه رایج محسوب نمی‌شود بایستی عین سکه به زوجه تحویل شود. بدیهی است چنانچه زوجه به ما به ازای سکه‌ها توافق نماید بهای ۱۵۰ سکه بهار آزادی به قیمت همان روز یعنی، زمان ادا پرداخت می‌گردد.

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه نفقه   ۱۵

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۱۷

مبحث دوم: پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی ۸۳

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه مهریه   ۱۰۳

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۱۰۵

مبحث دوم: پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی ۱۹۹

قوانین و مقررا ت دعاوی خانواده ۲۳۱

منابع و مآخذ ۲۸۵

فهرست جزئی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه نفقه ۱۵

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۱۷

۱- تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده ۱۷

۲- تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۹

۳- اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اولاد ۲۱

۴- دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب ۲۲

۵- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه معوقه کمتر از ده میلیون ریال ۲۴

۶- چگونگی دریافت نفقه فرزند بالغ غیر رشید از پدر یا جد پدری ۲۵

۷- احراز رشد برای اقامۀ دعوای مطالبۀ مهریه و نفقه ۲۶

۸- مرجع رسیدگی به واخواهی زوج در دعوای مطالبه نفقه ۲۷

۹- مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط ۲۸

۱۰- امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن ۳۱

۱۱- آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه ۳۳

۱۲- محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه ۳۵

۱۳- مطالبه نفقه ایام گذشته پس از صدور حکم طلاق ۳۶

۱۴- طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه ۳۷

۱۵- مطالبه اجرت‌المثل ایام زناشویی توسط پدر و مادر زوجه (مقتوله) ۳۹

۱۶- حضانت و نفقه اطفال رشید ۴۰

۱۷- امتناع از پرداخت خرج و هزینه فرزند دانشجو ۴۱

۱۸- الزام پدر به پرداخت نفقه اعم از وجه نقد و غیره به فرزندی که در غیر از محلی که پدر تعیین کرده مسکن گزیند  ۴۲

۱۹- شرایط مطالبه نفقه توسط اقارب ۴۴

۲۰- الزام ورشکسته به پرداخت نفقه زوجه ۴۵

۲۱- توافق زوجین مبنی بر سقوط حق نفقه فرزندان برعهدۀ پدر ۴۷

۲۲- عدم پرداخت نفقه در مقابل عدم تمکین زوجه ۴۸

۲۳- درخواست نفقه جنین و مخارج دارو و درمان آن از زوج ۴۹

۲۴- درخواست نفقه از طرف زوجه با وجود عدم تمکین وی به علت عدم پرداخت مهر ۵۰

۲۵- استحقاق نفقه از طرف زن با وجود عدم تمکین او به لحاظ نداشتن امنیت ۵۲

۲۶- تعهد زوج به پرداخت نفقه فرزندان و عدم ایفای تعهد ۵۳

۲۷- نفقه پدر و مادر سالمند در صورت تعدد فرزندان ۵۴

۲۸- اثبات تمکین و تمکن برای اخذ نفقه ۵۵

۲۹- پرداخت نفقه از سوی شخص دیگر درصورتی‌که پدر نفقه را نپردازد ۵۶

۳۰- افزایش میزان نفقه با توجه به رشد تورم ۵۷

۳۱- نفقه فرزند متولد از زنا ۵۸

۳۲- نفقه ایام گذشته اقارب ۶۰

۳۳- تکلیف اولیا به پرداخت نفقه فرزندان ۶۱

۳۴- مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر ۶۳

۳۵- مدت زمان و موعد انفاق به فرزندان ۶۴

۳۶- مطالبه نفقه با توجه به اعمال حق حبس به‌قصد متارکه ۶۶

۳۷- توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه ۶۷

۳۸- نحوه تعیین نفقه زوجه ۷۰

۳۹- مرجع صالح جهت رسیدگی و مطالبه نفقه ۷۲

۴۰- ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه طفل نامشروع ۷۴

۴۱- تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنایی که حکم اثبات نسب وی صادر شده ۷۵

۴۲- شرط پرداخت نفقه در عقد موقت ۷۶

۴۳- نفقه دختر رشیدی که از زندگی با پدر امتناع کرده ۷۷

۴۴- کیفیت حکم پرداخت نفقه فرزند ۷۸

۴۵- نفقه زوجه در فاصله زمانی عقد تا زفاف ۷۹

۴۶- تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع ۸۱

مبحث دوم:پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی ۸۳

۱- هزینه زایمان ۸۳

۲- صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی ۸۴

۳- عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع ۸۵

۴- لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه مهریه در صورت عدم پرداخت آن از جانب شوهر ۸۶

۵- استحقاق نفقه و کسوه با اجرای حکم تمکین ۸۶

۶- حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان نفقه زوجه در مواعد معین ۸۷

۷- پرداخت مهریه و نفقه زوجه قبل از ثبت طلاق ۸۷

۸- ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است ۸۸

۹- میزان تقلیل حقوق کارمند برای پرداخت نفقه زن و فرزند ۸۹

۱۰- استحقاق نفقه با وجود عدم تمکین زوجه برای دریافت مهریه ۸۹

۱۱- هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه ۹۰

۱۲- رسیدگی به دعوا اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه ۹۱

۱۳- ملزم نبودن فرزند به پرداخت نفقه نامادری و محارم سببی ۹۱

۱۴- اشخاص واجد شرایط استحقاق نفقه ۹۲

۱۵- استحقاق نفقه اقارب از روز تقدیم دادخواست ۹۲

۱۶- استنکاف یا غیبت پدر از پرداخت نفقه ۹۳

۱۷- تقویم بهای خواسته هنگام مطالبه نفقه ایام گذشته ۹۳

۱۸- قطعی بودن حکم دادگاه‌ها ۹۴

۱۹- اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت ۹۴

۲۰- تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد ۹۵

۲۱- چگونگی برخورد با موارد مصلحتی عدم اجرای احکام ۹۶

۲۲- عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ ۹۷

۲۳- اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است ۹۷

۲۴- تقاضای صدور اجراییه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت پس از ثبت طلاق ۹۸

۲۵- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نفقه اقامه شده از طرف فرزند رشید به طرفیت پدر ۹۸

۲۶- عدم مسئولیت کیفری زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقه زوجه ۹۹

۲۷- عدم تمکین و تأثیر آن بر سقوط نفقه ۱۰۰

۲۸- نمایندگی قانونی مادر و بررسی صلاحیت او در مورد حضانت و نفقه ۱۰۰

۲۹- صلاحیت خاص دادگاه خانواده در دعاوی خانوادگی ۱۰۱

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه مهریه ۱۰۳

مبحث اول: پرسش و پاسخ در قالب  نشست‌های قضائی ۱۰۵

۱- چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است ۱۰۵

۲- موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر ۱۰۵

۳- مرجع صالح رسیدگی به دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش و مطالبه نفقه، مهریه ۱۰۷

۴- تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج و مهر توسط زوجه قبل از طلاق ۱۰۸

۵- مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به‌طور هم‌زمان ۱۱۰

۶- پرداخت مهریه به وراث زن بر مبنای نرخ روز ۱۱۲

۷- شرایط مهریه‌ای که ملک مسکونی است ۱۱۳

۸- قرار دادن آپارتمان به‌عنوان مهر زوجه ۱۱۵

۹- محاسبه قیمت روز سکه برای پرداخت مهریه ۱۱۶

۱۰- شرایط اخذ مهریه زوجه‌ای که مال مشاع است ۱۱۷

۱۱- تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مهریه بعد از انصراف زوج از طلاق ۱۱۹

۱۲- درخواست اجراییه برای مطالبه مهریه در دعوای گواهی عدم امکان سازش ۱۲۰

۱۳- الزام به تنظیم سند ملک توقیف‌شده برای مطالبه مهریه ۱۲۱

۱۴- وصول مهریه از دیه ۱۲۲

۱۵- اخذ نیم عشر دولتی از محکوم‌علیه، برای پرداخت نصف مهریه ۱۲۲

۱۶- مسئول پرداخت هزینه اجراییه در خصوص حق و حقوق زوجه از جمله مهریه ۱۲۳

۱۷- حق تقدم بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نفقه و مهریه ۱۲۳

۱۸- چگونگی وصول نیم عشر اجرایی در مطالبه مهریه ۱۲۴

۱۹- اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه ۱۲۵

۲۰- مطالبه نصف مهرالمسمی از ماترک زوج شهید ۱۲۸

۲۱- قانون حاکم بر محاسبه مَهر به نرخ روز ۱۲۸

۲۲- پرداخت وجوه به زن و ادعای هبه از سوی زوجه ۱۳۰

۲۳- محاسبه مهر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۱۳۰

۲۴- وقوع طلاق، شرط انحلال ملکیت نصف از مهر برای زوجه ۱۳۱

۲۵- مطالبه مَهر توسط قیم ۱۳۲

۲۶- تقسیم ارث و مطالبه مهر از ماترک متوفی ۱۳۴

۲۷- اخذ مهر پس از بدل تمکین ۱۳۴

۲۸- تعیین مَهر برحسب تعداد سکه بهار آزادی مقوم شده در عقدنامه ۱۳۵

۲۹- شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل نکاح موقت به دائم ۱۳۶

۳۰- ملاک تنصیف مَهر ۱۳۶

۳۱- مطالبه باقی‌مانده مَهر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ۱۳۷

۳۲- اعمال تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نسبت به مهریه ۱۳۸

۳۳- اثر تقسیط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد ۱۴۰

۳۴- امکان تقسیط مَهر قبل از مطالبه زوجه ۱۴۱

۳۵- مطالبه مَهر پس از بذل آن ۱۴۲

۳۶- اثر فوت زوجه در محاسبه مَهر به نرخ روز ۱۴۳

۳۷- تبدیل مَهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز ۱۴۵

۳۸- لزوم تفهیم موضوع مطالبه مَهر به نرخ روز به زوج ۱۴۸

۳۹- مطالبه مَهر از شخص ثالث ۱۴۹

۴۰- تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز و عدم توجه به آن در حکم صادره ۱۵۱

۴۱- منظور کردن اعضا و جوارح به‌عنوان مَهر ۱۵۲

۴۲- استحقاق زن به تمام مَهر در صورت فوت یکی از زوجین قبل از زفاف ۱۵۳

۴۳- افزایش میزان مَهر پس از عقد با تراضی ۱۵۴

۴۴- شمولیت مطالبه مَهر به نرخ روز نسبت به مَهرهای قبل از تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی   ۱۵۵

۴۵- امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد ۱۵۷

۴۶- مطالبه مَهر درصورتی که زوج مدعی عدم دخول باشد ۱۵۹

۴۷- تقاضای مطالبه مَهر زوجه متوفا توسط فرزندان ۱۶۱

۴۸- مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی ۱۶۲

۴۹- طرف دعوا در صورت مطالبه مَهر از زوج متوفا ۱۶۳

۵۰- تقاضای وصول توأم مَهر از طریق اداره ثبت و دادگاه ۱۶۴

۵۱- تعیین نوع سکه در مَهری که به‌صورت تعدد معین سکه طلا است ۱۶۵

۵۲- قابلیت مطالبه قسمتی از مهر یا وصول آن به‌ دفعات ۱۶۷

۵۳- پرداخت مَهر به نحو اقساط ۱۶۸

۵۴- هبه قسمتی از مَهر ۱۷۰

۵۵- عدم قابلیت مطالبه مَهر از ورثه پدر متوفا و ماترک وی ۱۷۱

۵۶- اعسار از پرداخت مَهر ۱۷۲

۵۷- محاسبه مَهر با توجه به زمان فوت زوجه ۱۷۳

۵۸- تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مَهر ۱۷۴

۵۹- مطالبه مَهر اتباع غیر ایرانی به نرخ روز ۱۷۶

۶۰- مَهر زوجه غیر دائم ۱۷۷

۶۱- نحوه محاسبه مَهر در صورت مطالبه آن توسط وراث زوجه ۱۷۹

۶۲- شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن ۱۸۱

۶۳- مطالبه مهر توسط ورثه ۱۸۳

۶۴- تعیین ارزش نیم دانگ از منزل شخصی پدر زوج به‌عنوان مهر ۱۸۵

۶۵- تعیین مهر در صورت تعلیق آن به‌شرط ۱۸۵

۶۶- امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن ۱۸۶

۶۷- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی ۱۸۸

۶۸- اعسار از پرداخت حقوق زوجه از جمله مهریه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۸۹

۶۹- بذل مَهر در قبال اخذ حق حضانت فرزند مشترک ۱۹۱

۷۰- مداخله در امور مالی درصورتی‌که زوجه کمتر از هجده سال سن دارد ۱۹۳

۷۱- احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر ۱۹۴

۷۲- تقدم حق استیفای مَهر نسبت به سایر دیون ۱۹۶

۷۳- مطالبه مَهر پس از فوت همسر ۱۹۷

مبحث دوم:  پرسش و پاسخ در قالب  نظریات مشورتی ۱۹۹

۱- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه ۱۹۹

۲- احتساب خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی ۱۹۹

۳- در مواردی که مهریه خواهان سکه طلای بهار آزادی است ۲۰۰

۴- دعوای مطالبه مهریه در صورتی که مهریه وجه نقد رایج روز باشد ۲۰۰

۵- افزایش میزان مهریه در جلسه اول دادرسی ۲۰۱

۶- مطالبه مهریه به نرخ رسمی یا قیمت بازار ۲۰۱

۷- محاسبه و اخذ هزینه دادرسی در صورتی که مهریه تعدادی سکه طلای بهار آزادی باشد ۲۰۲

۸- تقاضای استعلام از بانک‌ها و اداره ثبت اسناد و املاک برای اجرای قرار تأمین خواسته (مبلغ مهریه) ۲۰۳

۹- تقاضای مختومه شدن پرونده مهریه در مرحله عملیات اجرایی ۲۰۳

۱۰- امکان توقیف مهریه زوجه قبل از پرداخت به او ۲۰۴

۱۱- اخذ محکوم به از حقوق ماهیانه بعد از فوت زوج ۲۰۴

۱۲- نحوه پرداخت مهریه زوجه از حقوق توقیفی زوج ۲۰۵

۱۳- تبدیل اموال توقیفی با پول نقد ۲۰۵

۱۴- اعتراض ثالث به توقیف مال در قبال مهریه ۲۰۶

۱۵- حق تقدم طلب زوجه بابت مهریه نسبت به سایر طلبکاران ۲۰۶

۱۶- ترتیب اجرای حکم مهریه و نفقه و دیه و جهیزیه ۲۰۷

۱۷- هزینه حق اجرا پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه ۲۰۷

۱۸- معافیت زوج از پرداخت هزینه اجرای در صورت انصراف زوجه از وصول مهریه ۲۰۹

۱۹- شرایط اجرای احکام مدنی در شورای حل اختلاف‌ها برای وصول مهریه ۲۱۰

۲۰- چنانچه خواسته دعوای مطالبه تعداد سکه به عنوان مهریه باشد ۲۱۱

۲۱- اعتراض به تقویم مطالبه تعدادی سکه به عنوان مهریه ۲۱۱

۲۲- انصراف از ادامه عملیات اجرایی وصول مهریه، زوجه را از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد کرد ۲۱۲

۲۳- ثبت طلاق پس از پرداخت مهریه و نفقه زوجه ۲۱۳

۲۴- ممنوع‌الخروج کردن زوج با مطالبه مهریه ۲۱۳

۲۵- تأثیر فوت زوج بر مالکیت زن بر مهر ۲۱۴

۲۶- امتناع از انجام تکالیف زناشویی تا تسلیم مهریه ۲۱۴

۲۷- ثبت واقعه ازدواج بدون ذکر و تعیین مهر ۲۱۵

۲۸- محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه ۲۱۵

۲۹- عدم تعارض ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با ماده ۷ آن در خصوص مهریه  ۲۱۶

۳۰- نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج ۲۱۶

۳۱- ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز ۲۱۷

۳۲- تقاضای پرداخت مهریه از طرف زن افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند ۲۱۸

۳۳- اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه ۲۱۸

۳۴- محاسبه مهریه به نرخ روز به شرط در قید حیات بودن زوجین در زمان تصویب قانون ۲۱۹

۳۵- امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج به عنوان حقوق قانونی زوجه ۲۲۰

۳۶- رسیدگی به دعوای اعسار زوج قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه ۲۲۰

۳۷- مطالبه مهریه‌ای که تعدادی سکه است از طریق اجرای ثبت ۲۲۱

۳۸- دستور بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت اقساط ۲۲۲

۳۹- استحقاق دریافت کل مهریه در صورت فوت زوج ۲۲۲

۴۰- مطالبه مهریه که سکه طلای بهار آزادی است ۲۲۳

۴۱- عدم تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه ۲۲۳

۴۲- قرار دادن یک جلد کلام‌الله مجید به عنوان مهریه ۲۲۴

۴۳- پرداخت مهریه زوجه از دیه متوفی ۲۲۴

۴۴- تقدم و تأخر اجراییه‌های متعدد مهریه ۲۲۵

۴۵- حق تقدم محکوم‌له در اجرا ۲۲۶

۴۶- محاسبه مهریه به نرخ شاخص بانک مرکزی ۲۲۶

۴۷- مهریه و جهیزیه زوجه یهودی و گواهی عدم امکان سازش ۲۲۶

۴۸- نحوه اجبار به پرداخت مهریه تقسیط شده ۲۲۸

۴۹- عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ در قبال پرداخت مهریه و نفقه زوجه ۲۲۸

۵۰- اعتبار امر مختوم در خصوص مهریه ۲۲۹

۵۱- استرداد قسمتی از مهریه پرداخت شده ۲۲۹

قوانین و مقررا ت دعاوی خانواده ۲۳۱

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۲۳۳

فصل اول – دادگاه خانواده ۲۳۳

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۲۳۸

فصل سوم ـ ازدواج ۲۳۹

فصل چهارم – طلاق ۲۴۰

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۲۴۴

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۲۴۶

فصل هفتم – مقررات کیفری ۲۴۷

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۲۵۱

فصل اول- دادگاه خانواده ۲۵۱

مبحث اول- کلیات ۲۵۱

مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۲۵۲

مبحث سوم- طلاق توافقی ۲۵۳

مبحث چهارم- داوری ۲۵۴

مبحث پنجم- حقوق زوجه ۲۵۵

مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۲۵۶

مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال ۲۵۶

مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری ۲۵۷

مبحث نهم- مقررات کیفری ۲۵۸

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۲۵۹

مبحث اول- اهداف و تشکیلات ۲۵۹

مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۲۶۰

مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۲۶۱

مبحث چهارم- اتیان سوگند ۲۶۳

مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۲۶۴

مبحث ششم- چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۲۶۴

مبحث هفتم- نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۲۶۴

مبحث هشتم- تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۲۶۵

مبحث نهم- سایر موارد ۲۶۵

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۲۶۷

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۲۶۹

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۲۷۱

از قانون مدنی ۲۸۱

منابع و مآخذ ۲۸۵

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسش و پاسخ‌های دعاوی خانواده (جلد دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.