تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث

در این کتاب به نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی ارث و میراث دسترسی خواهید داشت و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعاوی ارث و میراث بهتر اقدام کنید.

55,800 تومان

مقایسه

 کتاب پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد ارث و میراث در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به مباحث ارث و میراث این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به ارث و میراث در این کتاب آورده شده است.

درمورد عدم رفع نقص گواهی انحصار وراثت در کتاب فوق می خوانیم: اگرچه قانون امور حسبی در خصوص مورد ساکت است؛ لیکن منعی به نظر نمی‌رسد که با اتخاذ ملاک از مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به دادخواست ناقص مربوط به حصر وراثت نیز مدیر دفتر اخطار رفع نقص و حسب مورد قرار رد دادخواست صادر کند و یا پرونده را به جریان اندازد و این کار از تراکم پرونده‌های ناقص و غیرقابل اقدام و بلاتکلیفی آن‌ها جلوگیری می‌کند.

درمورد ارث و میراث افراد بهایی در کتاب فوق می خوانیم:

در موردی که دلیلی بر بهائیت ابراز نشده صرف ادعا مسموع نیست و گواهی حصر وراثت صادره معتبر است و در موردی که بهائیت بعضی از ورثه ثابت باشد چون به‌موجب قانون مدنی کفر از موانع ارث بوده و بهائی کافر محسوب است و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد؛ بنابراین وراثی که بهایی باشند از ارث بردن نسبت به مورث مسلمان محروم‌اند و به اعتقاد اکثریت سهم‌الارث آنان به علت کفر نصیب سایر ورثه مسلمان می‌شود یعنی ماترک کلاً فقط بین ورثه مسلمان و بدون احتساب سهم ورثه بهایی تقسیم می‌شود و به نظر اقلیت سهم وراثی که بهایی هستند به سهام سایر ورثه افزوده نمی‌شود بلکه در حکم اموال بلاصاحب بوده و تحت نظر اداره سرپرستی قرار می‌گیرد.

درمورد سهم الارث زوجه بدون فرزند نیز می خوانیم:

مستفاد از ماده ۹۱۳ قانون مدنی که مقرر کرده است: «زوجه، درصورتی‌که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد ربع ترکه و اگر میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد ثمن ترکه را می‌برد». داشتن اولاد متوجه میت است نه وارث و فرقی نمی‌کند که احد از زوجات فرزند داشته باشد یا نداشته باشد.

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای انحصار وراثت ۱۱

مبحث اول: نشست ها ی قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه سهم الارث ۸۱

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۴۶

قوانین و مقررات دعاوی ارث و میراث ۱۶۵

منابع و مآخذ ۲۱۹

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای انحصار وراثت ۱۱

مبحث اول: نشست ها ی قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

۱- عدم ذکر ورثه‌‌ای یا ذی‌نفعی در گواهی انحصار وراثت ۱۳

۲- تصمیم قضائی بودن گواهی انحصار وراثت ۱۴

۳- عدم احراز نسبت به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت ۱۵

۴- عدم رفع نقض گواهی انحصار وراثت ۱۶

۵- امتناع دادگاه از صدور گواهی انحصار وراثت در صورت بهایی بودن متوفی و ورثه ۱۷

۶- انتقال سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان ۱۸

۷- عدم ضرورت رعایت تقسیم سهم‌الارث مطابق گواهی حصر وراثت ۱۹

۸- واخواهی از حکم صادره اعتراض به گواهی حصر وراثت ۲۰

۹- هزینه دادرسی درخواست گواهی حصر وراثت ۲۱

۱۰- دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه در گواهی انحصار وراثت ۲۲

۱۱- عدم تناقض مواد ۱۵۵، ۳۶۱، ۳۶۴ قانون امور حسبی ۲۳

۱۲- عدم اجبار ذی‌نفع به ارائه گواهی حصر وراثت در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا ۲۴

۱۳- صدور قرار توقیف دادرسی به دلیل فوت یا محجور شدن یکی از اصحاب دعوا ۲۵

۱۴- احراز رابطه وراثت به‌وسیله استشهادیه محلی به‌جای گواهی حصر وراثت ۲۷

۱۵- تقدیم دادخواست نفی نسب از سوی ورثه ۲۸

۱۶- صدور دو گواهی حصر وراثت معارض از یک شعبه ۳۰

۱۷- صدور گواهی حصر وراثت جدید بعد از اعلام وراث واقعی متوفا ۳۱

۱۸- مرجع رسیدگی برای اصلاح گواهی حصر وراثت ۳۳

۱۹- میزان اعتبار شهادت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی جهت درخواست گواهی انحصار وراثت ۳۵

۲۰- اثر حقوقی عدم قید نام احد از ورثه در گواهی انحصار وراثت ۳۶

۲۱- حدود اعتبار ارزش گواهی حصر وراثت بنا به میزان معین ۳۷

۲۲- صدور گواهی‌نامه حصر وراثت بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی ۳۸

۲۳- تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت ۳۹

۲۴- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه ۴۱

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

۱- انحصار وراثت و تاریخ بهای ترکه از نظر معافیت از انتشار آگهی ۴۳

۲- هزینه اعتراض بر درخواست تصدیق انحصار وراثت ۴۴

۳- اعتراض بر گواهی انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر ۴۶

۴- انحصار وراثت و گواهی‌نامه مالیات بر ارث ۴۹

۵- اصلاح گواهی انحصار وراثت ۵۰

۶- ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در مورد تصدیق انحصار وراثت ۵۱

۷- مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت در مورد اتباع خارجی ۵۲

۸- ترتیب اثر دادن به وصیت‌نامۀ ابراز شده بعد از صدور گواهی انحصار وراثت ۵۲

۹- درج اشتباه تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت ۵۳

۱۰- تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر اموال شخصیه فرقه بهائیه ۵۴

۱۱- قانون حاکم به گواهی انحصار وراثت بهائیت ۵۵

۱۲- صلاحیت محاکم تهران برای رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت متوفی مقیم خارج ۵۶

۱۳- تعیین جانشین برای متوفی بدون نیاز به گواهی حصر وراثت ۵۷

۱۴- نیاز به گواهی حصر وراثت معتبر برای تأدیه دیه قتل ۵۷

۱۵- نحوه صدور گواهی حصر وراثت در تقسیم مال‌الارث بهائی ۵۸

۱۶- صدور گواهی انحصار وراثت متوفی اتباع خارجه با ارائه استشهادیه ۵۹

۱۷- عدم تکمیل پرونده حصر وراثت ۶۰

۱۸- استناد به گواهی حصر وراثت برای تنظیم سند انتقال ۶۰

۱۹- توقف دادرسی با فوت یکی از اصحاب دعوا ۶۱

۲۰- احراز وراثت با گواهی حصر وراثت و سایر دلایل قانونی ۶۲

۲۱- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت ۶۲

۲۲- متفاوت بودن آخرین اقامتگاه متوفی در دعوای تقسیم ترکه با گواهی انحصار وراثت ۶۳

۲۳- ضمیمه نکردن گواهی حصر وراثت ۶۳

۲۴- ضرورت گواهی حصر وراثت برای احراز تعداد وراث و تشخیص سهم‌الارث ۶۳

۲۵- شرط وراثت و صدور گواهی حصر وراثت ۶۴

۲۶- مرجع رسیدگی اعتراض به گواهی حصر وراثت ۶۵

۲۷- تأثیر گواهی حصر وراثت صادره از خارج در دادگاه‌های ایران ۶۶

۲۸- احوال شخصیه و میزان سهم‌الارث اتباع خارجه ۶۶

۲۹- صدور گواهی حصر وراثت بدون ملاحظه شناسنامه ۶۷

۳۰- مجهول بودن اقامتگاه برای صدور گواهی حصر وراثت ۶۸

۳۱- تقاضای صدور گواهی حصر وراثت از طرف طلبکار متوفی ۶۸

۳۲- تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی مسیحی ۶۹

۳۳- تغییر شعبه صادرکننده گواهی حصر وراثت از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه عمومی جزائی ۷۰

۳۴- ثبت درخواست انحصار وراثت ۷۱

۳۵- اختیارات دادستان در اجازه صرف بودجه مربوط به ورثه قبل از صدور گواهی انحصار ۷۱

۳۶- مرور زمان تسلیم ترکه به خزانه طبق گواهی انحصار وراثت ۷۲

۳۷- تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت ۷۳

۳۸- حصر وراثت اهل تسنن ۷۴

۳۹- رسیدگی در ماهیت تقاضای حصر وراثت ۷۴

۴۰- عدم تأدیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت ۷۵

۴۱- مرجع صدور گواهی انحصار وراثت ۷۶

۴۲- ضرورت انتشار آگهی ۷۶

۴۳- لزوم گواهی مالیات بر ارث ۷۷

۴۴- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه ۷۸

۴۵- اعتبار قانون تصدیقی انحصار وراثت ۷۸

۴۶- اصلاح و اعتراضی ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت ۷۹

۴۷- فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت ۸۰

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه سهم الارث ۸۱

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

۱- تعقیب کیفری ورثه به نسبت سهمالارث ۸۳

۲- عدم قابلیت تقسیم ملک موقوفه بین وراث ۸۴

۳- تقسیم ترکه در صورت تعدد زوجات ۸۴

۴- تقسیم ترکه و ادعای مالکیت ۸۵

۵- تقسیم ترکه و ادعای مدیون بودن مورث ۸۵

۶- مسئولیت وارث نسبت به دیون متوفی ۸۶

۷- سهم‌الارث و تقسیم ترکه ۸۷

۸- تقسیم ترکه و ادعای مالکیت ۸۷

۹- تعیین نسبت سهم‌الارث در گواهی ۸۸

۱۰- تعیین امین بر غایب جهت تقسیم ترکه ۸۸

۱۱- تقدیم دادخواست جداگانه در دعوای تقسیم ترکه ۸۹

۱۲- دادخواست تقسیم ترکه ۹۰

۱۳- رد ماترک توسط یکی از ورثه ۹۰

۱۴- دادگاه صالح برای تحریر ترکه و رفع مهر و موم ۹۲

۱۵- جایز بودن درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه ۹۳

۱۶- امکان رسیدگی به امور مهر و موم ترکه و رفع آن در یک شعبه دادگاه ۹۴

۱۷- مجهول‌المکان بودن بعضی از ورثه در تحریر ترکه ۹۵

۱۸- پرداخت حق الزحمه مدیر ترکه از ترکه ۹۶

۱۹- اجرای قرار رفع مهر و موم و تحریر ترکه با مراجعه متقاضی ۹۷

۲۰- نحوه تقسیم ترکه مابین بستانکاران متوفی ۹۸

۲۱- تحریر ترکه قبل از تقسیم آن ۹۹

۲۲- ایفای تعهد مبنی بر پرداخت ودیعه از ماترک متوفی ۱۰۰

۲۳- تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید ۱۰۱

۲۴- ابطال تمبر هزینه دادرسی درصورتی‌که در مالکیت قسمتی از ماترک بین وراث ۱۰۳

۲۵- هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دعوای مطالبۀ سهم‌الارث ۱۰۴

۲۶- تقاضای اجرای حکم از سوی ورثه که حکم به نفع متوفا صادر شده ۱۰۶

۲۷- پرداخت خسارت از طرف ورثه در صورت قبول ماترک ۱۰۷

۲۸- عدم امکان اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد ورثه محکوم‌علیه ۱۰۸

۲۹- تکلیف ترکه متوفای بلاوارث ۱۰۹

۳۰- نحوه تقسیم ارث بین همسر و نوه‌های خواهر متوفی ۱۱۰

۳۱- وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود ۱۱۱

۳۲- نحوه مطالبه سهم‌الارث از ماترک تصرف شده توسط احد از ورثه ۱۱۳

۳۳- وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک ۱۱۴

۳۴- مطالبه سهم از اجرت‌المثل ایام تصرف ۱۱۷

۳۵- ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه ۱۱۸

۳۶- تعیین سهم‌الارث زوجۀ بدون فرزند از ماترک ۱۱۹

۳۷- مطالبه مَهر توسط قیم از ماترک زوج ۱۲۰

۳۸- مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود ۱۲۲

۳۹- آماده نشدن وسیله اجرای قرار مربوط به تحریر و مهر و موم ترکه توسط متقاضی ۱۲۴

۴۰- تکلیف دادرس در خصوص وصیت‌نامه ابرازی در دعوای تقسیم ترکه ۱۲۵

۴۱- حکم تقسیم ترکه و تعیین سهم هریک از وراث ۱۲۷

۴۲- نوع دعوای تقسیم ترکه و شرایط آن ۱۲۸

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۴۶

۱- محسوب شدن مطالبات کارمند متوفی جزو ماترک ۱۴۶

۲- مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث ۱۴۶

۳- ارث محسوب شدن خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی ۱۴۷

۴- وصیت کل ماترک به زوجه ۱۴۷

۵- آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه ۱۴۸

۶- تقسیم اموال مشترک محجور و غیرمحجور ۱۴۹

۷- اثبات وراثت برای افراز حصه از ترکه ۱۵۰

۸- تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی ۱۵۱

۹- حق‌الزحمه مدیر ترکه ۱۵۱

۱۰- درخواست تصفیه ترکه ۱۵۲

۱۱- ترکه متوفای بلاوارث ۱۵۳

۱۲- عدم لزوم تحریر ترکه و مهر و موم درخواست تقسیم ترکه ۱۵۳

۱۳- تقسیم ترکه در صورت وجود غایب یا محجور بین ورثه ۱۵۴

۱۴- اخذ مهر از ماترک زوج و نحوه مطالبه آن ۱۵۵

۱۵- ماترک بودن حق کسب و پیشه ۱۵۵

۱۶- اداره مغازه فرزند توسط پدر ایجاد حق کسب و پیشه برای وراث نخواهد کرد ۱۵۶

۱۷- استحقاق سهم‌الارث توسط زوجه از ماترک محل کسب و پیشه ۱۵۶

۱۸- ماترک بودن دیه قتل ۱۵۷

۱۹- هزینه دادرسی تقسیم ترکه ۱۵۸

۲۰- لزوم تقویم دعوی مطالبه سهم‌الارث ۱۵۸

۲۱- دعوای اثبات فقدان دارایی مورث مالی است ۱۵۸

۲۲- مطالبه سهم‌الارث زن از ترکه شوهر ۱۵۹

۲۳- سهم‌الارث زوجه و برادر و خواهر امی ۱۵۹

۲۴- درخواست تصفیه ترکه ۱۶۰

۲۵- تقسیم ترکه بازداشت شده ۱۶۱

۲۶- مهروموم ترکه توسط دادرس ۱۶۱

۲۷- دادگاه صالح در تقسیم ترکه ۱۶۲

۲۸- ارث بردن زوجه از ماترک زوجه ۱۶۲

۲۹- درخواست تقسیم ترکه در مورد اموال غیرمنقول به نسبت سهم‌الارث ۱۶۳

قوانین و مقررات دعاوی ارث و میراث ۱۶۵

از قانون مدنی ۱۶۷

باب دوم- در ارث ۱۶۷

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۶۷

فصل دوم- در تحقق ارث ۱۶۷

فصل سوم- در شرایط و جمله ای از موانع ارث ۱۶۸

فصل چهارم- در حجب ۱۷۰

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۷۲

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۷۳

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۷۳

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۷۵

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۷۷

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۷۹

از قانون امور حسبی ۱۸۱

باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه ۱۸۱

فصل اول- در صلاحیت ۱۸۱

فصل دوم- در مهر و موم ۱۸۱

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم ۱۸۷

فصل چهارم- در تحریر ترکه ۱۸۹

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی ۱۹۲

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه ۱۹۲

طبقه اول ۱۹۲

طبقه دوم ۱۹۲

طبقه سوم ۱۹۲

طبقه چهارم ۱۹۳

طبقه پنجم ۱۹۳

مبحث دوم- قبول ترکه ۱۹۵

مبحث سوم- رد ترکه ۱۹۶

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ۱۹۶

مبحث پنجم- تصفیه ۱۹۷

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث ۲۰۳

فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه ۲۰۵

از قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات ۱۳۹۴- ۲۱۰

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۱۷

منابع و مآخذ ۲۱۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.