تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
15%

پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی ارث و میراث

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب :۳۰۰

31,000 تومان 26,350 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.65 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای انحصار وراثت ۱۱

مبحث اول: نشست ها ی قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه سهم الارث ۸۱

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۴۶

قوانین و مقررات دعاوی ارث و میراث ۱۶۵

منابع و مآخذ ۲۱۹

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای انحصار وراثت ۱۱

مبحث اول: نشست ها ی قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

۱- عدم ذکر ورثه‌‌ای یا ذی‌نفعی در گواهی انحصار وراثت ۱۳

۲- تصمیم قضائی بودن گواهی انحصار وراثت ۱۴

۳- عدم احراز نسبت به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه در پرونده حصر وراثت ۱۵

۴- عدم رفع نقض گواهی انحصار وراثت ۱۶

۵- امتناع دادگاه از صدور گواهی انحصار وراثت در صورت بهایی بودن متوفی و ورثه ۱۷

۶- انتقال سهم ورثه بهائی به وراث مسلمان ۱۸

۷- عدم ضرورت رعایت تقسیم سهم‌الارث مطابق گواهی حصر وراثت ۱۹

۸- واخواهی از حکم صادره اعتراض به گواهی حصر وراثت ۲۰

۹- هزینه دادرسی درخواست گواهی حصر وراثت ۲۱

۱۰- دعوای تقسیم ترکه نسبت به بیش از میزان ترکه در گواهی انحصار وراثت ۲۲

۱۱- عدم تناقض مواد ۱۵۵، ۳۶۱، ۳۶۴ قانون امور حسبی ۲۳

۱۲- عدم اجبار ذی‌نفع به ارائه گواهی حصر وراثت در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا ۲۴

۱۳- صدور قرار توقیف دادرسی به دلیل فوت یا محجور شدن یکی از اصحاب دعوا ۲۵

۱۴- احراز رابطه وراثت به‌وسیله استشهادیه محلی به‌جای گواهی حصر وراثت ۲۷

۱۵- تقدیم دادخواست نفی نسب از سوی ورثه ۲۸

۱۶- صدور دو گواهی حصر وراثت معارض از یک شعبه ۳۰

۱۷- صدور گواهی حصر وراثت جدید بعد از اعلام وراث واقعی متوفا ۳۱

۱۸- مرجع رسیدگی برای اصلاح گواهی حصر وراثت ۳۳

۱۹- میزان اعتبار شهادت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی جهت درخواست گواهی انحصار وراثت ۳۵

۲۰- اثر حقوقی عدم قید نام احد از ورثه در گواهی انحصار وراثت ۳۶

۲۱- حدود اعتبار ارزش گواهی حصر وراثت بنا به میزان معین ۳۷

۲۲- صدور گواهی‌نامه حصر وراثت بدون ارائه اظهارنامه مالیاتی ۳۸

۲۳- تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت ۳۹

۲۴- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه ۴۱

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۳

۱- انحصار وراثت و تاریخ بهای ترکه از نظر معافیت از انتشار آگهی ۴۳

۲- هزینه اعتراض بر درخواست تصدیق انحصار وراثت ۴۴

۳- اعتراض بر گواهی انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر ۴۶

۴- انحصار وراثت و گواهی‌نامه مالیات بر ارث ۴۹

۵- اصلاح گواهی انحصار وراثت ۵۰

۶- ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در مورد تصدیق انحصار وراثت ۵۱

۷- مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت در مورد اتباع خارجی ۵۲

۸- ترتیب اثر دادن به وصیت‌نامۀ ابراز شده بعد از صدور گواهی انحصار وراثت ۵۲

۹- درج اشتباه تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت ۵۳

۱۰- تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر اموال شخصیه فرقه بهائیه ۵۴

۱۱- قانون حاکم به گواهی انحصار وراثت بهائیت ۵۵

۱۲- صلاحیت محاکم تهران برای رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت متوفی مقیم خارج ۵۶

۱۳- تعیین جانشین برای متوفی بدون نیاز به گواهی حصر وراثت ۵۷

۱۴- نیاز به گواهی حصر وراثت معتبر برای تأدیه دیه قتل ۵۷

۱۵- نحوه صدور گواهی حصر وراثت در تقسیم مال‌الارث بهائی ۵۸

۱۶- صدور گواهی انحصار وراثت متوفی اتباع خارجه با ارائه استشهادیه ۵۹

۱۷- عدم تکمیل پرونده حصر وراثت ۶۰

۱۸- استناد به گواهی حصر وراثت برای تنظیم سند انتقال ۶۰

۱۹- توقف دادرسی با فوت یکی از اصحاب دعوا ۶۱

۲۰- احراز وراثت با گواهی حصر وراثت و سایر دلایل قانونی ۶۲

۲۱- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت ۶۲

۲۲- متفاوت بودن آخرین اقامتگاه متوفی در دعوای تقسیم ترکه با گواهی انحصار وراثت ۶۳

۲۳- ضمیمه نکردن گواهی حصر وراثت ۶۳

۲۴- ضرورت گواهی حصر وراثت برای احراز تعداد وراث و تشخیص سهم‌الارث ۶۳

۲۵- شرط وراثت و صدور گواهی حصر وراثت ۶۴

۲۶- مرجع رسیدگی اعتراض به گواهی حصر وراثت ۶۵

۲۷- تأثیر گواهی حصر وراثت صادره از خارج در دادگاه‌های ایران ۶۶

۲۸- احوال شخصیه و میزان سهم‌الارث اتباع خارجه ۶۶

۲۹- صدور گواهی حصر وراثت بدون ملاحظه شناسنامه ۶۷

۳۰- مجهول بودن اقامتگاه برای صدور گواهی حصر وراثت ۶۸

۳۱- تقاضای صدور گواهی حصر وراثت از طرف طلبکار متوفی ۶۸

۳۲- تقاضای گواهی حصر وراثت متوفی مسیحی ۶۹

۳۳- تغییر شعبه صادرکننده گواهی حصر وراثت از دادگاه عمومی حقوقی به دادگاه عمومی جزائی ۷۰

۳۴- ثبت درخواست انحصار وراثت ۷۱

۳۵- اختیارات دادستان در اجازه صرف بودجه مربوط به ورثه قبل از صدور گواهی انحصار ۷۱

۳۶- مرور زمان تسلیم ترکه به خزانه طبق گواهی انحصار وراثت ۷۲

۳۷- تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت ۷۳

۳۸- حصر وراثت اهل تسنن ۷۴

۳۹- رسیدگی در ماهیت تقاضای حصر وراثت ۷۴

۴۰- عدم تأدیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت ۷۵

۴۱- مرجع صدور گواهی انحصار وراثت ۷۶

۴۲- ضرورت انتشار آگهی ۷۶

۴۳- لزوم گواهی مالیات بر ارث ۷۷

۴۴- صدور گواهی حصر وراثت برای اتباع خارجه ۷۸

۴۵- اعتبار قانون تصدیقی انحصار وراثت ۷۸

۴۶- اصلاح و اعتراضی ثالث نسبت به گواهی انحصار وراثت ۷۹

۴۷- فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت ۸۰

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه سهم الارث ۸۱

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

۱- تعقیب کیفری ورثه به نسبت سهمالارث ۸۳

۲- عدم قابلیت تقسیم ملک موقوفه بین وراث ۸۴

۳- تقسیم ترکه در صورت تعدد زوجات ۸۴

۴- تقسیم ترکه و ادعای مالکیت ۸۵

۵- تقسیم ترکه و ادعای مدیون بودن مورث ۸۵

۶- مسئولیت وارث نسبت به دیون متوفی ۸۶

۷- سهم‌الارث و تقسیم ترکه ۸۷

۸- تقسیم ترکه و ادعای مالکیت ۸۷

۹- تعیین نسبت سهم‌الارث در گواهی ۸۸

۱۰- تعیین امین بر غایب جهت تقسیم ترکه ۸۸

۱۱- تقدیم دادخواست جداگانه در دعوای تقسیم ترکه ۸۹

۱۲- دادخواست تقسیم ترکه ۹۰

۱۳- رد ماترک توسط یکی از ورثه ۹۰

۱۴- دادگاه صالح برای تحریر ترکه و رفع مهر و موم ۹۲

۱۵- جایز بودن درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه ۹۳

۱۶- امکان رسیدگی به امور مهر و موم ترکه و رفع آن در یک شعبه دادگاه ۹۴

۱۷- مجهول‌المکان بودن بعضی از ورثه در تحریر ترکه ۹۵

۱۸- پرداخت حق الزحمه مدیر ترکه از ترکه ۹۶

۱۹- اجرای قرار رفع مهر و موم و تحریر ترکه با مراجعه متقاضی ۹۷

۲۰- نحوه تقسیم ترکه مابین بستانکاران متوفی ۹۸

۲۱- تحریر ترکه قبل از تقسیم آن ۹۹

۲۲- ایفای تعهد مبنی بر پرداخت ودیعه از ماترک متوفی ۱۰۰

۲۳- تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید ۱۰۱

۲۴- ابطال تمبر هزینه دادرسی درصورتی‌که در مالکیت قسمتی از ماترک بین وراث ۱۰۳

۲۵- هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دعوای مطالبۀ سهم‌الارث ۱۰۴

۲۶- تقاضای اجرای حکم از سوی ورثه که حکم به نفع متوفا صادر شده ۱۰۶

۲۷- پرداخت خسارت از طرف ورثه در صورت قبول ماترک ۱۰۷

۲۸- عدم امکان اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد ورثه محکوم‌علیه ۱۰۸

۲۹- تکلیف ترکه متوفای بلاوارث ۱۰۹

۳۰- نحوه تقسیم ارث بین همسر و نوه‌های خواهر متوفی ۱۱۰

۳۱- وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود ۱۱۱

۳۲- نحوه مطالبه سهم‌الارث از ماترک تصرف شده توسط احد از ورثه ۱۱۳

۳۳- وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک ۱۱۴

۳۴- مطالبه سهم از اجرت‌المثل ایام تصرف ۱۱۷

۳۵- ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه ۱۱۸

۳۶- تعیین سهم‌الارث زوجۀ بدون فرزند از ماترک ۱۱۹

۳۷- مطالبه مَهر توسط قیم از ماترک زوج ۱۲۰

۳۸- مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود ۱۲۲

۳۹- آماده نشدن وسیله اجرای قرار مربوط به تحریر و مهر و موم ترکه توسط متقاضی ۱۲۴

۴۰- تکلیف دادرس در خصوص وصیت‌نامه ابرازی در دعوای تقسیم ترکه ۱۲۵

۴۱- حکم تقسیم ترکه و تعیین سهم هریک از وراث ۱۲۷

۴۲- نوع دعوای تقسیم ترکه و شرایط آن ۱۲۸

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۴۶

۱- محسوب شدن مطالبات کارمند متوفی جزو ماترک ۱۴۶

۲- مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث ۱۴۶

۳- ارث محسوب شدن خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی ۱۴۷

۴- وصیت کل ماترک به زوجه ۱۴۷

۵- آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه ۱۴۸

۶- تقسیم اموال مشترک محجور و غیرمحجور ۱۴۹

۷- اثبات وراثت برای افراز حصه از ترکه ۱۵۰

۸- تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی ۱۵۱

۹- حق‌الزحمه مدیر ترکه ۱۵۱

۱۰- درخواست تصفیه ترکه ۱۵۲

۱۱- ترکه متوفای بلاوارث ۱۵۳

۱۲- عدم لزوم تحریر ترکه و مهر و موم درخواست تقسیم ترکه ۱۵۳

۱۳- تقسیم ترکه در صورت وجود غایب یا محجور بین ورثه ۱۵۴

۱۴- اخذ مهر از ماترک زوج و نحوه مطالبه آن ۱۵۵

۱۵- ماترک بودن حق کسب و پیشه ۱۵۵

۱۶- اداره مغازه فرزند توسط پدر ایجاد حق کسب و پیشه برای وراث نخواهد کرد ۱۵۶

۱۷- استحقاق سهم‌الارث توسط زوجه از ماترک محل کسب و پیشه ۱۵۶

۱۸- ماترک بودن دیه قتل ۱۵۷

۱۹- هزینه دادرسی تقسیم ترکه ۱۵۸

۲۰- لزوم تقویم دعوی مطالبه سهم‌الارث ۱۵۸

۲۱- دعوای اثبات فقدان دارایی مورث مالی است ۱۵۸

۲۲- مطالبه سهم‌الارث زن از ترکه شوهر ۱۵۹

۲۳- سهم‌الارث زوجه و برادر و خواهر امی ۱۵۹

۲۴- درخواست تصفیه ترکه ۱۶۰

۲۵- تقسیم ترکه بازداشت شده ۱۶۱

۲۶- مهروموم ترکه توسط دادرس ۱۶۱

۲۷- دادگاه صالح در تقسیم ترکه ۱۶۲

۲۸- ارث بردن زوجه از ماترک زوجه ۱۶۲

۲۹- درخواست تقسیم ترکه در مورد اموال غیرمنقول به نسبت سهم‌الارث ۱۶۳

قوانین و مقررات دعاوی ارث و میراث ۱۶۵

از قانون مدنی ۱۶۷

باب دوم- در ارث ۱۶۷

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۱۶۷

فصل دوم- در تحقق ارث ۱۶۷

فصل سوم- در شرایط و جمله ای از موانع ارث ۱۶۸

فصل چهارم- در حجب ۱۷۰

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۷۲

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۷۳

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۷۳

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۷۵

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۷۷

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۱۷۹

از قانون امور حسبی ۱۸۱

باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه ۱۸۱

فصل اول- در صلاحیت ۱۸۱

فصل دوم- در مهر و موم ۱۸۱

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم ۱۸۷

فصل چهارم- در تحریر ترکه ۱۸۹

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی ۱۹۲

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه ۱۹۲

طبقه اول ۱۹۲

طبقه دوم ۱۹۲

طبقه سوم ۱۹۲

طبقه چهارم ۱۹۳

طبقه پنجم ۱۹۳

مبحث دوم- قبول ترکه ۱۹۵

مبحث سوم- رد ترکه ۱۹۶

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ۱۹۶

مبحث پنجم- تصفیه ۱۹۷

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث ۲۰۳

فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه ۲۰۵

از قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات ۱۳۹۴- ۲۱۰

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۱۷

منابع و مآخذ ۲۱۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی ارث و میراث”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.