پرسش و پاسخ های خانواده
پرسش و پاسخ های خانواده

پرسش و پاسخ های خانواده (جلد۴)

260,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد۴)

مؤلف:گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/ /۱۳۹۷

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۳۲۱

توضیحات

فهرست کتاب

مقدمه

فصل اول: پرسش و پاسخ های دعوای مصادیق عسر و حرج در طلاق
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ
فصل دوم: پرسش و پاسخ های دعوای ازدواج مجدد
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ
فصل سوم: پرسش و پاسخ های ازدواج موقت
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ
فصل چهارم: پرسش و پاسخ های استرداد جهیزیه.
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ
فصل پنجم: پرسش و پاسخ های اثبات زوجیت.
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
فصل ششم: قوانین و مقررات دعاوی خانواده
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
از قانون مدنی
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

فهرست جزئی

مقدمه

فصل اول: پرسش و پاسخ های دعوای مصادیق عسر و حرج در طلاق
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
۱ – امکان بذل مدت به دلیل عسر و حرج.
۲ – تکلیف اجرت المثل زوجهای که به استناد عسر و حرج تقاضای طلاق نموده است
۳ – الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه
۴ – مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط
۵ – نحوه اقامه دعوا به لحاظ سوء رفتار زوج در مدّت نکاح غیردائم
۶ – رجعی یا باین بودن حکم طلاق به استناد عسر و حرج
۷ – طلاق زوجه به جهت عسر و حرج
۸ – درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی
۹ – ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق
۱۰ – تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج
۱۱ – قبول بذل حق و حقوق زوجه در صدور حکم طلاق غیابی
۱۲ – تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و با توافق زوج
مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ
۱ – مصداق عسر و حرج بودن ایراد صدمه عمدی و توهین
۲ – الزام زوج به طلاق زوجه به استناد عسر و حرج
۳ – امکان انحلال ازدواج موقت به علت عسر و حرج زوجه
۴ – عدم احراز عسر و حرج در فرض سکونت در منزل پدر زوج
۵ – حکم خودداری زوجه از معرفی داور و ادعای عسر و حرج
۶ – مصداق عسر و حرج نبودن کراهت زوجه از زوج
۷ – نشوز زوج مصداق عسر و حرج
۸ – الزام زوج به طلاق در صورت احراز عسر و حرج
۹ – بائن بودن طلاق به علت عسر و حرج
۱۰ – جنون زوج
۱۱ – لزوم احراز عسر و حرج در صورت کراهت
۱۲ – بائن بودن طلاق به علت عسر و حرج
۱۳ – تفاوت طلاق خلع و طلاق عسر و حرج
فصل دوم: پرسش و پاسخ های دعوای ازدواج مجدد
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
۱ – ازدواج مجدد زوج با عدم تمکن مالی
۲ – تجدید فراش بدون اجازه زوجه
۳ – ازدواج زوج با خواهرزاده و برادرزاده همسر
۴ – ازدواج با دو خواهر
۵ – ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه و با اذن دادگاه
۶ – الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح (دائم)
۷ – اخذ کل مَهر و عدم تمکین
۸ – اثر تقسیط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد
۹ – حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه
۱۰ – ثبت رجوع زوج بدون اطلاع زوجه همزمان با ازدواج مجدد زوجه
۱۱ – عدم انتفای شروط ضمن عقد در صورت عدم ثبت گواهی عدم امکان سازش یا تعقیب موضوع در مهلت مقرر
۱۲ – تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش توسط همسر اول و دوم در صورت ازدواج زوج در زمان عده
مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ
۱ – الزام به ثبت ازدواج
۲ – ثبت ازدواج مجددی که بدون اجازه دادگاه واقع شده است
۳ – وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج
۴ – ثبت ازدواج مجدد ایرانیان با تبعه خارجی
۵ – بقاء ازدواج زن و شوهر
۶ – تأثیر ازدواج مجدد زوج در استفاده زوجه از شروط مندرج در قباله
۷ – عدم نیاز به رضایت زوجه اول در مورد صدور گواهی ازدواج مجدد
۸ – تأثیر دائم یا موقت بودن نکاح بر طلاق
۹ – تأثیر اجازه ازدواج مجدد در وکالت طلاق
۱۰ – اجازه ازدواج مجدد و شرط ضمن عقد مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم
۱۱ – حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه
فصل سوم: پرسش و پاسخ های ازدواج موقت
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
۱ – انعقاد عقد دائم قبل از اتمام مدت عقد موقت
۱۲ – گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی
۱۳ – فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ ازدواج
۱۴ – ثبت رسمی ازدواج موقت
۱۵ – عنوان کیفری ازدواج بدون اذن پدر
۱۶ – ازدواج با دو خواهر
۱۷ – دعاوی ناشی از عقد منقطع غیررسمی و تبعات عدم ثبت طلاق
۱۸ – اختلاف در متعه یا دائم بودن ازدواج نود و نُه ساله
۱۹ – شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن
۲۰ – فسخ ازدواج در عقد موقت
۲۱ – ضرورت انحلال عقد منقطع با بذل مدت از ناحیه مرد
۲۲ – تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع
۲۳ – درخواست مادر برای صدور شناسنامه فرزند متولد شده از پدر خارجی
۲۴ – ازدواج دائم یا موقت با زن شوهردار
۲۵ – الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه
۲۶ – مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط
۲۷ – شرط توارث در ازدواج موقت
۲۸ – تحقق شرط ضمن عقد ازدواج در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول
۲۹ – تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت
۳۰ – نحوه اقامه دعوا به لحاظ سوء رفتار زوج در مدت ازدواج موقت
۳۱ – شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل ازدواج موقت به دائم
۳۲ – مَهر زوجه نکاح موقت
۳۳ – شرط پرداخت نفقه در عقد موقت
مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ
۱ – عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع
۲ – عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نیست
۳ – حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه
۴ – وجود حق فسخ در صورت تدلیس در معاملات
۵ – درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی دادگاه‌های خانواده
۶ – تقاضای طلاق از مرجع قضائی برای صیغه ۹۹ ساله
۷ – الزامی بودن ثبت ازدواج موقت
۸ – جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره
۹ – ثبت واقعه نکاح موقت درصورت‌ باردار بودن زوجه
۱۰ – سلب حضانت در صورت ازدواج موقت زوجه
۱۱ – عدم کارآیی طلاق در عقد موقت
۱۲ – لزوم اخذ اجازه دادگاه در خصوص ثبت ازدواج موقت مردان متأهل
۱۳ – ضمانت اجرای دفاتر ازدواج بدون اخذ ولی قهری در خصوص جاری ساختن عقد موقت
فصل چهارم: پرسش و پاسخ های استرداد جهیزیه
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
۱ – مطالبه جهیزیه با طرح دعوایی مستقل
۲ – مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه
۳ – مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین
۴ – طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف
۵ – اجرای گواهی عدم امکان سازش
۶ – عدم امکان طرح دعوای مطالبۀ طلب در میزان توافقی جهیزیه
۷ – محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه
۸ – اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین
۹ – عدم امکان درخواست جهیزیه پس از گواهی عدم امکان سازش به صورت دادخواست جداگانه
۱۰ – استرداد جهیزیه موجود، پس از ۳ ماه از تاریخ اجرای صیغه طلاق
۱۱ – ضمان زوج در خصوص جهیزیه
۱۲ – ضمان شوهر در صورت تلف جهیزیه
۱۳ – مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه
۱۴ – دادگاه عمومی مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه مطلق
مبحث دوم: نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ
۱ – گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه در مورد زن و شوهر یهودی
۲ – رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه
۳ – جرم نبودن بردن جهیزیه توسط زوجه
۴ – مطالبۀ مهریه و جهیزیه و نفقه از اموال توقیف شده زوج
۵ – استرداد جهیزیه با تعیین اقلام و ارقام جهیزیه
فصل پنجم: پرسش و پاسخ های اثبات زوجیت
مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ
۱ – صدور قرار اناطه در امور حقوقی
فصل ششم: قوانین و مقررات دعاوی خانواده
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳
از قانون مدنی
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های خانواده (جلد۴)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X