تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

در کتاب فوق  نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی طاری از جمله دعوای تقابل، ورود و جلب ثالث آمده و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعاوی طاری در دادگاه موفق شوید.

46,800 تومان

مقایسه

توضیحات کتاب پرسش و پاسخ های دعاوی طاری

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی طاری در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به دعاوی طاری از جمله تقابل ورود ثالث و جلب ثالث این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به دعاوی طاری در این کتاب جمع آوری شده است.

 

درخصوص زمان تقدیم دادخواست تقابل در واخواهی می خوانیم: با توجه به اینکه محکوم‌علیه رأی غیابی در دادرسی منتهی به صدور حکم غیابی مداخله نداشته و با ابلاغ دادنامه یا اجراییه از مفاد دادخواست و ادعای خواهان اصلی مطلع شده و در مهلت قانونی مبادرت به طرح دعوای واخواهی کرده است، جلسه اول رسیدگی به دعوای واخواهی، اولین جلسه رسیدگی حضوری محسوب می‌شود و واخواه می‌تواند در مهلت قانونی در مقابل ادعای خواهان اصلی، دادخواست متقابل به‌طور جداگانه از دادخواست واخواهی تقدیم کند. در صورتی که دعوای متقابل با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، با دعوای اصلی توأماً مورد رسیدگی واقع خواهد شد.

درخصوص اعتراض ثالث اجرایی نیز می خوانیم: مطابق ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد آرای قطعی صادره از شورای حل اختلاف، به دستور رئیس شورای حل اختلاف، بر مبنای درخواست ذی‌نفع اخطار اجرایی صادر و چنانچه با ابلاغ اخطار اجرایی محکوم‌له ظرف ده روز طوعاً حکم را اجرا نکند، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی دادگاه محل تحویل می‌شود.

با توجه به صراحت مواد ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی رفع اشکالاتی که در جریان اجرای حکم پیش می‌آید؛ همچنین اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود؛ لذا شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف (اعتراض ثالث اجرایی) مطابق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه اجراکننده حکم است در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای تقابل ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۳۳

پرسش و پاسخ های دعوای جلب ثالث ۳۷

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۳۹

مبحث دوم: نظریه های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۵۳

پرسش و پاسخ های دعوای اعتراض ثالث ۶۳

مبحث اول: نشست  های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۶۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۴

دعاوی طاری در قوانین و مقررات ۱۲۳

مبحث اول:دعوای اعتراض ثالث در قوانین و مقررات ۱۲۵

مبحث دوم: دعوای تقابل در قوانین و مقررات ۱۳۰

مبحث سوم: دعوای جلب ثالث در قوانین و مقررات ۱۳۵

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۷

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۴۰

قانون تجارت ۱۴۱

منابع و مأخذ ۱۴۲

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای تقابل ۱۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۳

۱- زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه ۱۳

۲- وضعیت حکم صادره در مورد دعوای اصلی و طاری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن ۱۴

۳- درخواست اعسار به عنوان دعوای تقابل ۱۵

۴- دادخواست اعسار از پرداخت دین در قالب دعوای تقابل ۱۷

۵- پذیرش اعسار نسبت به تقسیط دین در ضمن دعوای اصلی ۱۸

۶- دادخواست متقابل اعسار و یا تقسیط در دعاوی مالی ۲۰

۷- مرجع صالح رسیدگی به دعوای متقابل ۲۱

۸- نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای متقابل ۲۲

۹- ارائه دادخواست تقابل از سوی خوانده در مرحله تجدیدنظر ۲۳

۱۰- تأثیر استرداد دعوای اصلی در دعوای تقابل ۲۴

۱۱- احتساب دعوای تقابل تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن ۲۶

۱۲- طرح دعوای تقابل هم‌زمان با دادخواست اعتراض در مرحله تجدیدنظر ۲۹

۱۳- تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی ۳۰

۱۴- دعوای تقابل مبنی بر ابطال عقد در مقابل مطالبه اجرت‌المثل ۳۱

۱۵- ارائه دادخواست تقابل در جلسه اول رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی ۳۲

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۳۳

۱- عدم ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی ۳۳

۲- قابل تجدیدنظر بودن دعوای اصلی به تبع دعوای طاری ۳۴

۳- ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی ۳۵

۴- تقاضای ابطال سند جدید با تقدیم دادخواست تقابل ۳۶

پرسش و پاسخ های دعوای جلب ثالث ۳۷

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۳۹

۱- امکان جلب ثالث برای وارد ثالث بعد از جلسه اول رسیدگی به دعوا ۳۹

۲- ارتباط دعوای اصلی با دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۴۱

۳- اقدام خوانده به جلب ثالث در مهلت مقرر پس از صدور رأی ۴۲

۴- طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث ۴۳

۵- درخواست توقیف اموال مجلوب ثالث ۴۶

۶- تغییر خوانده پس از تقدیم دادخواست ۴۷

۷- خوانده دعوای جلب ثالث ۴۸

۸- عدم امکان ارائه دادخواست تقابل برخلاف دادخواست جلب و ورودثالث در مرحله تجدیدنظر ۴۹

۹- تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث ظرف سه روز پس از اعتراض ۵۰

مبحث دوم: دعوای جلب ثالث در نظریه‌های مشورتی ۵۳

۱- تبادل لوایح در جلب ثالث ۵۳

۲- درخواست تأمین خواسته در دعوای جلب ثالث ۵۳

۳- هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث ۵۴

۴- قابل تجدیدنظر بودن دعوای طاری ۵۵

۵- مقدار هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث ۵۵

۶- لزوم اطلاع طرفین اصلی پرونده از جلب ثالث ۵۶

۷- با توجه به این که شرایط دادخواست جلب ثالث، مانند دادخواست اصلی است، علی‌الاصول هزینه دادرسی هم باید بر همان مبنا پرداخت شود ۵۶

۸- عدم امکان طرح هر نوع خواسته در جلب ثالث ۵۷

۹- تقدیم دادخواست جداگانه برای طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی ۵۸

۱۰- عدم امکان رسیدگی توأم با دعوای اصلی به جلب ثالث خارج از مهلت قانونی ۵۸

۱۱- اقامۀ دعوای اعسار همراه جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۵۹

۱۲- عدم امکان جلب خوانده دعوا به دادرسی در مرحله تجدیدنظر ۶۰

۱۳- عدم امکان فرا خواندن خوانده به دادرسی با جلب ثالث ۶۱

دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه‌ها ۶۳

دعوای اعتراض ثالث در نشست‌های قضائی ۶۵

۱- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۶۵

۲- تصمیم دادگاه در اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی است ۶۶

۳- تصمیم دادگاه در اعتراض موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی است ۶۷

۴- ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث تصمیم قضائی است ۶۹

۵- موارد اعتراض ثالث به رأی دادگاه ۷۱

۶- اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی ۷۲

۷- اعتراض ثالث به تصمیمات اجرایی ۷۴

۸- عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری ۷۵

۹- دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری ۷۶

۱۰- احکام مشمول اعتراض ثالث ۷۸

۱۱- احتساب موعد و مهلت اعتراض ثالث ۷۹

۱۲- چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد باید ‌ از طریق اعتراض ثالث وارد شد ۸۰

۱۳- شیوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث ۸۱

۱۴- تفاوت اعتراض اصلی و طاری ۸۲

۱۵- شرایط تأخیر اجرای حکم در رسیدگی به اعتراض ثالث ۸۳

۱۶- بررسی اعتراض طاری در مرحله تجدیدنظر ۸۴

۱۷- مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی ۸۶

۱۸- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا ۸۷

۱۹- دادخواست ابطال عملیات اجرایی لزوماً اعتراض ثالث نیست ۸۹

۲۰- اعتراض ثالث به دادخواست ورود ثالث ۹۱

۲۱- اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده ۹۲

۲۲- نحوه توقیف عملیات اجرایی با اعتراض ثالث ۹۳

۲۳- اعتراض شخص ثالث و ابطال مزایده و عملیات اجرایی ۹۵

۲۴- ادعای ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ۹۶

۲۵- اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال می‌بایست با تقدیم دادخواست باشد ۹۶

۲۶- اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی راجع به آرای شورای حل اختلاف ۹۸

۲۷- اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت دادگاه مجری نیابت قضائی خواهد بود ۱۰۰

۲۸- اعتراض ثالث در مورد مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده و ماهیت حقوقی دارد و در امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است ۱۰۱

۲۹- تأمینی که بابت تأخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می‌شود در فرض محکومیت او در صورتی به محکوم‌له سابق پرداخت می‌شود که وی با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی ورود خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر اجرای حکم را اثبات نماید ۱۰۲

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۴

مبحث سوم:قوانین مربوط به دعوای اعتراض ثالث ۱۲۵

از قانون آئین دادرسی مدنی ۱۲۶

از قانون اجرای احکام مدنی ۱۲۸

منابع و مأخذ ۱۴۲