تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های دعاوی بیع

در این کتاب به نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی بیع دسترسی خواهید داشت و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعاوی بیع با موفقیت و تسلط بیشتری اقدام نمایید.

55,800 تومان

مقایسه

توضیحات کتاب پرسش و پاسخ های دعاوی بیع

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد بیع اموال و خرید و فروش در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به مباحث بیع این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به دعاوی بیع در این کتاب قید شده است.

انواع بیع عبارتست از سلم، صرف و …

این که بیع چیست؟ در ماده۳۳۸ق.م. تعریف آن ذکر شده است و در باب شرایط صحت بیع در این کتاب می خوانیم: « اگر عقد صحیح باشد، یعنی بایع مالک مبیع و مشتری مالک ثمن بوده و بایع توان تسلیم مبیع را داشته و مشتری هم توان پرداخت ثمن، آثار حقوقی ماده ۳۶۲ قانون مدنی بر آن بیع حاکم است؛ اما اگر عقد بیع فاقد ارکان تشکیل‌دهنده آن باشد وفق ماده ۳۶۵ قانون مدنی اثری در تملک ندارد چون بیع فاسد است.

حال اگر قبل از عقد، بایع و مشتری هر دو به تعلق مبیع به غیر آگاه باشند و با تبانی مالی را از ید مالک واقعی بربایند در اینجا هم عقد به علت فاسد بودن بیع باطل است و هم عمل متعاملین دارای وصف جزایی است؛ اما اگر در حین عقد طرفین عالم به مستحق‌للغیر بودن مبیع نبوده‌اند؛ ولی بعد از عقد علم حاصل کرده‌اند که مبیع تعلق به غیر دارد، این غیر، یا فرد حقیقی است یا فرد حقوقی؛ مثلاً، بایع بستر رودخانه‌ای را در تصرف خود درآورده، مدتی در آن کشت و زرع کرده و بعد همین ملک را به فرد دیگری فروخته است آن فرد هم به علت تصرفاتی که بایع داشته خیال می‌کند که او مالک است و ثمن و مثمن رد و بدل می‌شود؛ پس از اندک زمانی مشخص می‌شود که مبیع در بستر رودخانه قرار داشته و مالکیت آن تعلق به دولت دارد در اینجا عقد بیع به جهت آن‌که بایع مالک نبوده و به لحاظ عدم مالکیت بایع و به جهت فساد، عقد باطل و بایع ملزم به پرداخت ثمن به مشتری است.

در این فرض اگر بایع عالم به موضوع بوده، ولی مشتری جاهل به موضوع فرض شود؛ علاوه بر اینکه بایع باید ثمن را پرداخت کند خسارات وارد بر مشتری را نیز باید به وی بپردازد. فروض دیگر از همین قضیه در انواع بیع و در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، برای بایع و مشتری وظایفی معین شده که مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ از قانون مدنی، وظایف هریک را به‌طور مجزا تعیین کرده است؛

لذا نتیجه‌گیری می‌شود که اولاً: بایع ضامن پرداخت ثمن معامله به مشتری است و در صورت جهل مشتری علاوه بر پرداخت ثمن خسارات وارده را نیز ضامن است. اگر مشتری عالم به مستحق للغیر بودن مبیع بوده است؛ ولی بایع جاهل به موضوع باشد، در این فرض نیز بیع باطل و بایع ضامن پرداخت ثمن است، ولی ضامن پرداخت خسارات وارده به مشتری نیست؛ چرا که خود مشتری علیه خود اقدام کرده و در صورتی که متعاملین جاهل به موضوع باشند، در این فرض نیز بایع ضامن پرداخت ثمن و خسارات وارده بر مشتری است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

آنچه در جهت احراز شرایط اساسی برای صحت معامله، باید مورد توجه واقع شود، شرایطی است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی پیش‌بینی و تصریح گردیده و در معاملاتی که موضوع آن مال غیر باشد و یا در معاملات فضولی، مطلب همان است که در اتفاق‌نظر مفاداً اعلام شد. بدیهی است علم طرفین به فساد معامله در زمان عقد یا بعد از آن، تأثیری در عدم نفوذ و بطلان معامله ندارد.»

درمورد ابطال بیع نیز می خوانیم:

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه‌نامه خریدار محق در مطالبه ثمن پرداختی است. لیکن مطالبه اجرت‌المثل مجوز قانونی ندارد؛ ولی با توجه به تورم موجود و این‌که پرداخت وجه دریافتی از طرف فروشنده به درازا کشیده است، خریدار می‌تواند به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با احراز تمکن مدیون و با توجه به تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شده حقوق تضییع شده خود را مطالبه نماید.

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

پرسش و پاسخ های دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۳

مبحث اول:نشست قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد ثمن ۸۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۹

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۵

پرسش و پاسخ های فسخ معامله ۱۰۷

دعاوی بیع در قوانین و مقرات ۱۴۹

از قانون مدنی ۱۵۱

ازقانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۸۰

منابع و مآخذ ۱۹۳

فهرست جزئی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۳

مبحث اول:نشست قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم ۱۵

۲- مسئولیت تضامنی غاصبان در ردّ عین مبیع ۱۷

۳- نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده ۱۹

۴- تسلیم مبیع و مطالبه اجرت‌المثل عدم تسلیم خواسته ۲۰

۵- اصل لزوم قراردادها و نفوذ و اعتبار آن نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان ۲۲

۶- استحقاق بایع به اجرت‌المثل در معاملات فسخ شده ۲۴

۷- الزام به تنظیم سند به استناد یک فقره قرارداد عادی ۲۶

۸- اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ۲۸

۹- مسئولیت بایع در صورت تعذر در تحویل مبیع ۲۹

۱۰- الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به طرفیت ید ماقبل یا ۳۱

۱۱- ادعای صوری بودن بیع پس از صدور حکم به تحویل مبیع ۳۳

۱۲- حکم به فسخ معامله و تحویل مبیع ۳۵

۱۳- وضعیت معامله در صورتی که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول ۳۶

۱۴- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۳۹

۱۵- احراز شرایط اساسی صحت عقد بیع ۴۱

۱۶- تسلیم و تحویل مبیع و ثمن معامله پس از انجام مزایده ۴۴

۱۷- بطلان معامله و استرداد مبیع و مطالبه خسارت یا تأخیر تأدیه ۴۶

۱۸- امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن ۴۸

۱۹- عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس ۴۹

۲۰- نحوه اقاله و طرح دعوای اقاله ۵۰

۲۱- ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع ۵۵

۲۲- امکان استرداد ثمن در معامله صوری بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مدنی ۵۶

۲۳- عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع ۵۶

۲۴- لزوم پرداخت خسارات وارده درصورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع با فرض جهل مشتری   ۵۷

۲۵- تأثیر انتقال عین مرهونه در صحت معامله ۵۸

۲۶- تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله ۵۹

۲۷- تبعات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ضمان درک ۶۱

۲۸- نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد قرر  ۶۵

۲۹- مفهوم غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن ۶۸

۳۰- فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله ۷۱

۳۱- نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله همرا با استرداد ثمن ۷۳

۳۲- وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری ۷۴

۳۳- فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله ۷۶

۳۴- مفهوم غرامات موضوع ماده ۲۶۳ قانون مدنی و ملاک محاسبه آن ۷۸

۳۵- فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی ۸۱

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

۱- رد ثمن و مبیع با فسخ بیع ۸۳

۲- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع ۸۴

۳- زمان تحویل مبیع ۸۴

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد ثمن ۸۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۹

۱- بطلان معامله و استرداد مبیع و مطالبه خسارت یا تأخیر تأدیه ۸۹

۲- امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن ۹۱

۳- نحوه اقاله و طرح دعوای اقاله ۹۲

۴- ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع ۹۶

۵- لزوم پرداخت خسارات وارده درصورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع با فرض جهل مشتری   ۹۷

۶- تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله ۹۸

۷- نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند رسمی به نام خریدار در موعد قرر  ۹۹

۸- نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله همرا با استرداد ثمن ۱۰۲

۹- وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری ۱۰۳

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۰۵

۱- عدم تأثیر ثمن معامله در تعیین هزینه دادرسی ۱۰۵

۲- منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز ۱۰۶

پرسش و پاسخ های فسخ معامله ۱۰۷

۱- لزوم پایبندی طرفین به توافق قبلی در خصوص فسخ قرارداد ۱۰۹

۲- اثر شرط وجه‌التزام بستگی به قصد و اراده طرفین نیز دارد ۱۱۰

۳- ایجاد حق فسخ در صورت احراز شرط صفت در قرارداد و تخلف از آن در مورد معامله  ۱۱۱

۴- شرط خرید موضوع معامله از خریدار به نرخ روز در صورت عدم ایفاء برخی تعهدات    ۱۱۲

۵- شرط بطلان معامله در صورت عدم پرداخت ثمن ۱۱۲

۶- شرط پرداخت مبلغی توسط فسخ کننده، مصداق وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است ۱۱۳

۷- شرط مبنی بر این‌که تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد ۱۱۴

۸- وضعیت شرط فاسخ در صورت اسقاط کافه خیارات در عقد ۱۱۵

۹- عدم لزوم اجبار مشروط علیه به انجام شرط، درصورتی‌که در قرارداد اثر تخلف ایجاد حق فسخ ذکرشده باشد ۱۱۶

۱۰- وضعیت حقوقی شرط پرداخت ماهانه مبلغی معین به فروشنده توسط خریدار  ۱۱۸

۱۱- طولی بودن ضمانت اجراهای عدم انجام شرط فعل (تخلف از شرط فعل) ۱۱۹

۱۲- امکان ابطال معامله‌ای که توسط خریدار بر روی ملک صورت گرفته در صورت حادث شدن شرط فاسخ   ۱۲۰

۱۳- وضعیت حقوقی شرط انفساخ یا فسخ معامله به علت عدم پرداخت مبالغ چک‌ها به‌عنوان ثمن در موعد مقرر  ۱۲۱

۱۴- امکان ابطال تبدیل تعهد در صورت حادث شدن شرط فاسخ ۱۲۲

۱۵- صحت شرط عدم فروش مورد معامله به‌غیراز طرف قرارداد و ایجاد حق فسخ در صورت تخلف    ۱۲۳

۱۶- اقامه دعوای فروش مال غیر پس از تنفیذ معامله فضولی ۱۲۴

۱۷- صرف سکونت در ملک مسکونی، مانع اعمال خیار غبن نیست ۱۲۵

۱۸- امکان فسخ بدون مراجعه به دادگاه در خیار تخلف از شرط و لزوم احراز موضوع توسط دادگاه  ۱۲۶

۱۹- تأثیر شرط اسقاط کافه خیارات ۱۲۷

۲۰- عدم استماع تقاضای توأمان فسخ و خسارت در خیار عیب ۱۲۷

۲۱- در خیار تبعض صفقه ملاک قیمت زمان معامله است ۱۲۸

۲۲- لزوم تعیین مدت در خیار شرط ۱۲۸

۲۳- شرط حق فسخ برای یکی از طرفین درصورتی‌که طرف دیگر معامله به تعهدات خود عمل ننماید ۱۲۹

۲۴- اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط ۱۳۰

۲۵- خیار شرط بدون تعیین مدت ۱۳۱

۲۶- بطلان بیع و بطلان خیار شرط در صورت عدم ذکر مدت ۱۳۱

۲۷- سقوط خیار غبن در صورت اسقاط کافه خیارات ضمن عقد ۱۳۲

۲۸- عدم استماع دعوای فسخ معامله به جهت غبن بعد از صدور حکم به انتقال سند رسمی مورد معامله  ۱۳۳

۲۹- ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع ۱۳۴

۳۰- امکان اعمال خیار تبعض صفقه در مورد خرید نانوایی همراه با امتیاز آن در فرضی که انتقال امتیاز غیرقانونی می‌باشد ۱۳۵

۳۱- مدت تعیین‌شده جهت تنظیم سند رسمی ممکن است ناظر به تمام قرارداد باشد و امکان کسری آن به خیار شرط بدون مدت وجود داشته باشد ۱۳۷

۳۲- اطلاق تدلیس بر دروغی که به‌طور قاطع وصف موهومی را به کالا نسبت دهد ۱۳۸

۳۳- دادخواست فسخ معامله به استناد خیار شرط بعد از انتقال قطعی سند و گذشت مدت طولانی   ۱۳۹

۳۴- وجود حق فسخ برای فروشنده به استناد ماده ۳۵۵ قانون مدنی ۱۳۹

۳۵- وجود حق فسخ برای فروشنده حتی پس از انتقال مبیع توسط خریدار ۱۴۱

۳۶- تحقق فسخ در عقود به اراده من له الخیار و اعلامی بودن حکم دادگاه ۱۴۲

۳۷- عدم استماع دعوای ابطال بیع شرط در صورت اعلام فسخ ورثه بایع پس از مدت طولانی   ۱۴۴

۳۸- لزوم یا عدم لزوم اعلام فسخ به دادگاه در مواردی که در قرارداد حق فسخ برای یکی از طرفین پیش‌بینی‌ شده است ۱۴۵

۳۹- ابطال سند رسمی مالکیت در صورت فسخ معامله ۱۴۶

۴۰- امکان فسخ معامله به دلیل تخلف از وصف کاربری مسکونی مورد معامله ۱۴۷

۴۱- ایجاد خیار عیب در صورت در حریم جاده بودن مبیع با فرض عدم علم خریدار  ۱۴۸

دعاوی بیع در قوانین و مقرات ۱۴۹

از قانون مدنی ۱۵۱

ازقانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۸۰

منابع و مآخذ ۱۹۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی بیع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.