تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های خلع ید

در این کتاب به نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعوای خلع ید دسترسی و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعاوی املاک بخصوص دعوای خلع ید بهتر از خودتان دفاع کنید.

63,000 تومان

مقایسه

کتاب پرسش و پاسخ های خلع ید

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد خلع ید در این کتاب گرداوری شده است.
  2. برای تسلط به مباحث خلع ید این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به خلع ید در این کتاب مدون شده است.

درباب دعوای خلع‌ید چند مالک علیه یک شخص غاصب کتاب فوق نشست مشورتی زیر را آورده:

پرسش: اگر شخصی چند پلاک فرعی از یک پلاک اصلی را غصب نماید درصورتی که مالکیت هرکدام از پلاک‌های فرعی به‌طور مفروز متعلق به یک نفر باشد، آیا مالکان پلاک‌های فرعی می‌توانند باهم طی یک دادخواست علیه شخص غاصب دعوای خلع‌ید اقامه نمایند؟

نظر اکثریت

چون پلاک‌های فرعی، مفروز بوده و مالکیت هر پلاک متعلق به شخص معینی می‌باشد، دعوای صاحبان پلاک‌ها به طرفیت غاصب مبنی بر خلع‌ید دعاوی متعدد بوده که این دعاوی به جهت مفروز بودن پلاک‌ها از هم و داشتن مالک جداگانه با یکدیگر ارتباط کامل ندارند؛ لذا با استناد به ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مالک هر پلاک باید به‌طور جداگانه طی یک دادخواست اقامه دعوا کند.

نظر اقلیت

نظر به اینکه پلاک‌های فرعی مورد غصب همگی از یک پلاک اصلی است و توسط شخص واحدی تصرف شده است، اقامه دعوا توسط صاحبان پلاک‌ها، طی یک دادخواست به طرفیت شخص غاصب بلامانع به نظر می‌رسد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

از آنجایی که پلاک‌های فرعی مفروز بوده و در فرض سؤال مالکیت هریک از پلاک‌های مفروزی متعلق به اشخاص جداگانه‌ای است، نظر اقلیت ناصواب است. از طرفی ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور مدنی که مورد استناد نظر اکثریت واقع شده حاکم بر این قضیه نبوده و بند (۲) ماده۶۲ قانون مذکور نیز نسبت به فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ بنابراین مالک هر پلاک باید دادخواست جداگانه‌ای طرح و اقامه کند و در صورتی که در جریان رسیدگی طرح موضوع و یا مدافعات انجام شده ایجاد ارتباط مؤثری نماید و تسهیل در دادرسی، رسیدگی توأم به دعاوی را ایجاب کند با نظر دادگاه به دعاوی مذکور رسیدگی خواهد شد.

درباب هزینه دعوای خلع ید نیز در این کتاب می خوانیم: در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ و حتی بعد از آن تا اول سال ۱۳۷۴ که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد لازم‌الاجرا شده بود بر اساس بند (۳) ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دعوای خلع‌ید از اعیان غیرمنقول در زمره دعاوی غیرمالی معرفی شده بوده است؛ لکن از ابتدای سال ۱۳۷۴ که قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین لازم‌الاجراست، به‌موجب قسمت اخیر شق ۹ (بند۱۲) ماده ۳ قانون مزبور محاسبه و وصول شود.

در مورد دعوای خلع‌ید در ملک ثبتی نیز نشست قضایی ذیل را می خوانیم:

پرسش: خواهان ادعا دارد که مورثش زمین مزروعی خود را حدوداً پنجاه سال قبل به دلیل اینکه سیل زمین را به سنگ‌زار تبدیل کرده ترک نموده است و خوانده که در مجاورت این ملک زمین دارد بعد از سال‌ها بخشی از زمین را تصرف و به ملک خود ملحق کرده و بخشی نیز همچنان لم‌یزرع مانده است. حال با توجه به سابقه ثبتی که به نام مورثش وجود دارد خلع‌ید خوانده را از ملک مورد ادعا تقاضا کرده است با توجه به‌مراتب فوق:

الف) آیا عمل مورث خواهان را می‌توان به‌عنوان اعراض از مالکیت تلقی کرد؟ ب) آیا عملیات خوانده را در زمین مرقوم می‌توان به‌عنوان تحجیر و حیازت تلقی کرد و حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد؟۱

نظر اکثریت

به دلایل زیر اعراض محقق نمی‌شود:

اولاً: با توجه به اینکه به نام مورث خواهان سابقه ثبتی وجود دارد و نام وی در دفتر املاک ثبت شده است باید بر اساس ماده۲۲ قانون ثبت مالک شخصاً و به طریق اطمینان‌آور و کتبی اعلام کند که از ملک خود اعراض کرده است که چنین اعلامی در فرض سؤال به چشم نمی‌خورد.

ثانیاً: اصل بر عدم اعراض است و بنا بر قاعده استصحاب نیز مالکیت مورث خواهان باقی و معتبر است؛ زیرا با توجه به سابقه تصرفات قبلی مورث خواهان که یقین و محرز است اعراض مورد شک می‌باشد و هیچ‌گاه شک لاحق یقین سابق را از بین نمی‌برد. عمل خوانده مبتنی بر تحجیر نیز درست نیست؛ زیرا زمین موات نبوده، بلکه به‌صورت بایر درآمده است و از خوانده هیچ ادعایی قابل پذیرش نیست و اعمال وی غاصبانه تلقی می‌شود و ورثه خواهان می‌توانند اجرت‌المثل ایام تصرف را نیز از خوانده متصرف تقاضا کند.

نظر اقلیت

دادگاه باید بر اساس رویه و عرف محل و عمل انجام شده از سوی مالک در زمینه اعراض اعلام‌ نظر و اتخاذ تصمیم نماید. طبق ماده ۳۵ قانون مدنی: «تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» قانون‌گذار اعراض را به‌عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته است. در مانحن فیه نیز ملاحظه می‌شود که خوانده، زمین سنگلاخ را در زمان حیات مورث خواهان احیا و آباد کرده و وی و فرزندان او اعتراض نکرده‌اند و اکنون نوه‌های وی مبدعی زمین شده‌اند.

از نظر عرف و رویه جاری در روستاها ساکنین محل از تصرف و کشت و زرع زمین‌ها اطلاع دارند و در زمان احیا و زمانی که خوانده شروع به کشت و کار کرده، اگر مالک یا ورثه، مدعی غیر اعراض بودن و مالکیت خود بودند، باید از فعل خوانده جلوگیری و اعتراض خود را اعلام می‌کردند.

سکوت مورث خواهان و فرزندان وی دلیل اقوا بر وقوع اعراض می‌باشد و سوابق ثبتی و ثبت ملک به نام شخص در دفتر املاک از قراین و نشانه‌های مالکیت است نه دلیل قطعی مالکیت؛ بنابراین اعراض مورث خواهان از رقبه مورد نزاع ثابت و محرز است و خوانده می‌تواند با تقدیم دادخواست ابطال سند به طرفیت خواهان اقامه دعوا و احقاق حق نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی

همان‌گونه که اکثریت قضات دادگستری بجنورد در جلسه فروردین ۸۱ استدلال کرده‌اند در قبال سند رسمی مالکیت و سوابق ثبتی موجود و اساساً وضع مالکیت، استناد به تحجیر موجه نیست و تصرفات مالک مجاور من غیر حق و غیرمجاز بوده، از مصادیق ماده ۳۰۸ قانون مدنی است و بر تصرفات غیرمجاز مالک مجاور با توجه به وجود دلیل مالکیت برای خواهان اثری مترتب نیست و نظریه مذکور مورد تأیید است.

برچسب:
وزن0.65 kg
دعوای خلع ید

معرفی دعوای خلع ید

خلع‌ ید به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي را دارد که مالک يک مال غیرمنقول به طرفيت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه و از دادگاه تقاضای رفع تصرف تصرف غیرمجازمتصرف به همراه تحويل ملک را تقاضا می‌کند.

2- شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده دعوای خلع ید

ارکان تشکیل‌دهنده دعوای خلع ید عبارتنداز:

1-2. مالکیت خواهان دعوا بر موضوع تصرف: اولین شرط دعوای خلع ید این است که خواهان مالکیت موضوع دعوا را داشته باشد یا از طرف مالک موضوع دعوا سمت نمایندگی یا وکالت داشته باشد بنابراین بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد چرا که رسيدگي به دعواي خلع‌يد فرع بر اثبات مالکيت است.

در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي براي اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعاي مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اين‌صورت دعواي خلع‌يد خواهان به‌تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد می‌باشد.

البته باید به یاد داشته باشیم مالکیت طلق خواهان بر موضوع دعوا شرط اقامه دعوا نیست بلکه مالکین مشاعی نیز می تواند علیه همدیگر دعوای خلع ید طرح نمایند همانطوری که ماده 43 ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع‌ ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»

2-2.تصرف غیرقانونی(غاصبانه) خوانده بر موضوع دعوا: باید تصرف خوانده دعوا بر مال غیر منقول بر خلاف قانون یا قرارداد و بدون اذن یا اجازه مالک یا قائم مقام وی باشد در صورتی که تصرفات خوانده در موضوع دعوا عنوان «غاصبانه یا در حکم غاصبانه» را نداشته باشد طرح دعوای خلع ید مواجه با ایراد قانونی است.

3-2. مال غیرمنقول بودن موضوع دعوا: باید موضوع دعوا خلع‌ ید از اموال غیرمنقول ذاتی باشند در تعریف اموال غیر منقول ماده 12 ق.م مقرر می‌دارد:«مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض خود مال یا محل آن شود» یعنی باید موضوع دعوا خلع‌ ید اموال غیرمنقول چون زمین، خانه، آپارتمان، مغازه باشند نه اموال منقولی چون ماشین و قایق.

نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای خلع ید  ۱۳

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۲۹

پرسش و پاسخ های دعوای قلع و قمع  ۱۸۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۸۳

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۳۰

قوانین و مقررات دعوای خلع ید  ۲۴۷

منابع و مآخذ  ۲۵۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای خلع ید  ۱۳

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- ضمانت اجرای حکم به افراز و دعوای خلع‌ید ۱۵

۲- طرح دعوای خلع‌ید، پس از انجام مزایده ۱۶

۳- خلع‌ید و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ۱۷

۴- طرح دعوای خلع‌ید علیه غاصب در بیع شرط ۱۹

۵- دعوای خلع‌ید چند مالک علیه یک شخص غاصب ۲۱

۶- تصرف با اذن و حکم خلع‌ید ۲۲

۷- حکم خلع‌ید نسبت به اعیانی احداثی ۲۷

۸- دعوای خلع‌ید علیه مالک متجاوز مجاور ۲۸

۹- عدم انجام تعهد در قرارداد فروش اقساطی و دعوای خلع‌ید ۳۰

۱۰- رسیدگی توأمان به دعوای خلع‌ید و فسخ مبایعه‌نامه ۳۲

۱۱- امکان استماع دعوای خلع‌ید و قلع و قمع بنا در یک دادخواست ۳۵

۱۲- طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع ۳۷

۱۳- خلع‌ید علیه مالک متجاوز مجاور ۳۸

۱۴- فرعیت خلع‌ید بر افراز در ملک مشاع ۴۰

۱۵- مالی یا غیرمالی بودن دعوای خلع‌ید اموال غیرمنقول ۴۱

۱۶- فروش ملک بدون تنظیم و تقاضای خلع‌ید مالک اولیه ملک ۴۳

۱۷- پذیرش دعوای خلع‌ید قبل از ابطال سند رسمی موخرالصدور ۴۶

۱۸- صلاحیت دادگاه ویژه فرمان ولی فقیه در صدور حکم تخلیه و خلع‌ید ۴۷

۱۹- دعوای خلع‌ید در ملک ثبتی ۴۹

۲۰- هزینه دادرسی در دعوای خلع‌ید و بند (۱۲) ماده۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ۵۲

۲۱- استدلالات دادگاه حین صدور حکم و اعتبار امر مختومه ۵۵

۲۲- حکم خلع‌ید به قسمتی که در آن اعیانی ایجاد شده ۵۸

۲۳- نحوه اجرای حکم خلع‌ید و تخریب بنای احداثی در آن ۶۰

۲۴- صدور اجراییه راجع به خلع‌ید ۶۱

۲۵- اعتراض به بهای خواسته خلع‌ید از اعیان غیرمنقول ۶۳

۲۶- تغییر خواسته «خلع‌ید از شش‌دانگ یک قطع زمین» به «خلع‌ید نسبت به یک‌دانگ از زمین» بعد از چندین جلسه دادرسی  ۶۷

۲۷- خلع‌ید علیه در ایادی متعاقب ۶۹

۲۸- صدور اجرای حکم خلع‌ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد ۷۱

۲۹- اجرای حکم خلع‌ید با وجود مستحدثات ۷۳

۳۰- صدور حکم خلع‌ید با نظر کارشناس ۷۵

۳۱- واگذاری حق محکوم‌له به شخص ثالث جهت پیگیری عملیات اجرایی ۷۷

۳۲- اعتراض برنده مزایده ملک در اجرای احکام به ارزش ملک مزبور ۷۸

۳۳- اقامه دعوای مجزای مالکین هریک از قطعات مفروز شده از یک پلاک اصلی علیه غاصب ۸۱

۳۴- درخواست خلع‌ید یا وضع ید از ملک مشاعی ۸۳

۳۵- عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری‌ها و موجبات طرح دعوی خلع‌ید  ۸۶

۳۶- مرجع صالح در رسیدگی به دعوای خلع‌ید از یک‌دانگ ملک ۸۹

۳۷- دعوای خلع‌ید را می‌توان صرفاً به استناد سند عادی ۹۰

۳۸- مشخص شدن تکلیف مالکین در دعوای خلع‌ید ۹۳

۳۹- آثار سند رسمی تنظیمی در اجرای قانون اصلاحات اراضی و دعوای خلع‌ید ۹۵

۴۰- طرح توأمان دعوای خلع‌ید و تصرف عدوانی ۹۷

۴۱- صدور دادخواست خلع‌ید علیه متصرف مال مورد مزایده ۹۹

۴۲- اجرای حکم خلع‌ید ۱۰۱

۴۳- اعتراض به میزان بهای خواسته در دعوای خلع‌ید ۱۰۳

۴۴- نحوۀ اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا ۱۰۵

۴۵- دعوای خلع‌ید از ملک مشاع ۱۰۷

۴۶- صدور حکم خلع‌ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک ۱۰۹

۴۷- رسیدگی توأمان به دعوای اثبات مالکیت و خلع‌ید ۱۱۱

۴۸- قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها و دامنه شمول آن ۱۱۳

۴۹- مالی یا غیرمالی بودن دعوای تخلیه و خلع‌ید ۱۱۶

۵۰- دادخواست اثبات مالکیت و خلع‌ید و قلع و قمع بنا ۱۱۸

۵۱- دعوای خلع‌ید در بیع شرطی ۱۱۸

۵۲- خلع‌ید غاصبانه یا تخلیه ید علیه مستأجر ۱۲۱

۵۳- اجرای حکم خلع‌ید ۱۲۳

۵۴- دعوای خلع‌ید مالک سه ‌دانگ و مستأجر سه‌ دانگ دیگر ۱۲۴

۵۵- خلع‌ید نسبت به زمینی که متصرف در آن احداث اعیانی کرده ۱۲۵

۵۶- عدم امکان انتقال مورد وقف به نام اشخاص ۱۲۷

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۲۹

۱- بهای خواسته در دعوای خلع‌ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی ۱۲۹

۲- نحوۀ اجرای حکم خلع‌ید ۱۲۹

۳- هزینه دادرسی در دعوای خلع‌ید از اموال غیرمنقول ۱۳۰

۴- توقیف دادرسی با فوت یکی از خواهان‌ها در جریان رسیدگی به دعوای خلع‌ید ۱۳۱

۵- طرح دعوای خلع‌ید به استناد مالکیت، همراه با طرح دعوای تصرف عدوانی ۱۳۲

۶- عدم ملازمه تنظیم سند انتقال ملک به نام خریدار با خلع‌ید و تحویل آن ۱۳۳

۷- خلع ید از منابع ملی شده تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ۱۳۴

۸- خلع‌ید از ملک مشاع در تصرف یکی از شرکا ۱۳۴

۹- خلع‌ید از سهم مشاع اتومبیل ۱۳۵

۱۰- خلع‌ید غاصبانه ۱۳۶

۱۱- خلع‌ید از مستأجر موقوفه ۱۳۶

۱۲- نحوۀ عمل شریک مشاعی بعد از خلع‌ید ۱۳۷

۱۳- درخواست خلع‌ید یا تخلیه ید به همراه پرداخت وجوهی جهت حق کسب، پیشه و تجارت ۱۳۸

۱۴- عدم امکان طرح دعوای خلع‌ید در مورد اجاره مشاعی ۱۳۹

۱۵- پرداخت مبلغی بالاتر از میزان خسارات جهت ممانعت از اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا ۱۴۰

۱۶- طرح دعوای خلع‌ید بر علیه شخصی که مال را به دیگری انتقال داده ۱۴۱

۱۷- ملازمت حکم رفع تصرف از ملک مشاعی با اجرای حکم خلع‌ید ۱۴۲

۱۸- عدم امکان متوقف کردن اجرای حکم خلع‌ید بعد از شروع به اجرا ۱۴۳

۱۹- ملازمه نداشتن صدور حکم خلع‌ید با قطع درختان و تخریب بنا ۱۴۴

۲۰- طرح دعوای خلع‌ید مشاعی از جانب احد از شرکا ۱۴۴

۲۱- هزینه دادرسی در دعوای خلع‌ید از اموال غیرمنقول ۱۴۵

۲۲- درخواست قلع و قمع بنای احداثی در محل خلع‌ید ۱۴۶

۲۳- اجرای حکم خلع‌ید با وجود مستحدثات در محل اجرای حکم خلع‌ید ۱۴۷

۲۴- تعیین هزینه دادرسی دعوای خلع‌ید براساس ارزش معاملاتی محل ۱۴۷

۲۵- طرح دعوای خلع‌ید فرع برمالکیت ۱۴۸

۲۶- طرح دعوای خلع‌ید علیه متصرف غاصب توسط مستأجر مالک منافع ۱۵۰

۲۷- یکسان نبودن نتایج دعوای تسلیط ید با خلع‌ید ۱۵۰

۲۸- فرق‌های بین خلع ید و تخلیه ۱۵۱

۲۹- احراز مالکیت موکول بر دعوای خلع ید ۱۵۳

۳۰- اجرای حکم خلع ید در مورد متصرف ملک در زمان تقدیم دادخواست و متصرف بعد از تقویم دادخواست   ۱۵۴

۳۱- دعوای تخلیه یا خلع‌ید در اجاره زمین‌های زراعی و کشاورزی ۱۵۵

۳۲- صدور حکم بر خلع‌ید به استناد سند عادی بیع‌نامه ۱۵۶

۳۳- پذیرش اسناد عادی در دعوای خلع‌ید با وجود اقرار بر صحت آن ۱۵۷

۳۴- لازم‌الاجرا بودن حکم خلع‌ید علیه متصرف زمان دادخواست و متصرفین بعدی ۱۵۸

۳۵- وجود رأی قطعی بر اصالت سند کافی برای طرح دعوای خلع‌ید علیه متصرف ۱۵۹

۳۶- وجه افتراق دعوای خلع‌ید و تخلیه ید ۱۵۹

۳۷- طرح دعوای خلع‌ید مجزا علیه یکایک خواندگان ۱۶۰

۳۸- اثبات مالکیت قانونی قبل از طرح دعوای خلع‌ید ۱۶۱

۳۹- خلع‌ید از اعیان غیرمنقول و تعیین هزینه دادرسی آن ۱۶۳

۴۰- اجرای حکم خلع‌ید و تخلیه ید با وجود مستحدثات محکوم‌علیه در محل اجرای حکم ۱۶۴

۴۱- طرح دعوای خلع‌ید در حوزۀ مال غیر منقول ۱۶۵

۴۲- تأخیر در اجرای حکم خلع‌ید تا زمان برداشت محصول ۱۶۵

۴۳- فرع نبودن استماع دعوای خلع‌ید بر ارائه سند مالکیت ۱۶۷

۴۴- اجرای حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع ۱۶۸

۴۵- منوط نبودن صدور حکم خلع‌ید به ثبت ملک در دفتر املاک ۱۶۹

۴۶- هزینه دادرسی در دعوای خلع‌ید ۱۷۰

۴۷- طرح دعوای خلع‌ید به همراه اقامه دعوای تصرف عدوانی ۱۷۱

۴۸- درخواست خلع‌ید از اراضی موات ۱۷۲

۴۹- خلع‌ید علیه متصرفین تعمیرگاه‌ها ۱۷۳

۵۰- حق‌الاجرا در دعوای خلع‌ید ۱۷۳

۵۱- خلع‌ید علیه محکوم به انتقال ملک ۱۷۴

۵۲- مرجع صالح رسیدگی به دعوای خلع‌ید ۱۷۵

۵۳- درخواست خلع‌ید و قلع بنا علیه مالک مجاور ۱۷۵

۵۴- کمیته امداد امام و دعاوی تخلیه و خلع‌ید ۱۷۶

۵۵- درخواست نهادها و سازمان‌های دولتی بر خلع‌ید ۱۷۸

۵۶- طرح توأمان دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی ۱۷۹

۵۷- اجرای حکم خلع‌ید و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۷۹

پرسش و پاسخ های دعوای قلع و قمع  ۱۸۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۸۳

۱- لزوم صدور حکم از مرجع قضائی برای قلع و قمع در جرم تغییر کاربری ۱۸۳

۲- اعمال ماده ۱۸ به دلیل عدم انطباق مجازات جزای نقدی و قلع و قمع بنا با قانون زمان وقوع جرم ۱۸۵

۳- امکان محکومیت سازمان امور اراضی به علت قصور در امر نظارت منتهی به احداث بنا به پرداخت هزینه‌های احداث بنا ۱۸۶

۴- نحوه اقدام مأموران جهاد کشاورزی در خصوص مشاهده جرم تغییر کاربری ۱۸۷

۵- عدم لزوم دعوت مجدد محکوم‌له جهت اجرای حکم قلع و قمع بنا پس از صدور اجراییه ۱۹۱

۶- اجرای حکم به رفع ممانعت از راه عبوری که محکوم‌علیه در آن غرس اشجار نموده است ۱۹۳

۷- اجرای حکم خلع‌ید با وجود مستحدثات ۱۹۴

۸- خلع‌ید از کل ملک بدون قلع بنای احداثی ۱۹۶

۹- نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنای احداثی در آن ۱۹۸

۱۰- نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا ۲۰۰

۱۱- اعتراض ذی‌نفع نسبت به قلع و قمع و اعمال تبصره ۲ ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن ۲۰۲

۱۲- مرجع رسیدگی به دعوای سپاه پاسداران به طرفیت شهرداری (شخصیت حقوقی) و فرد دیگر (شخص حقیقی) در دعوی ابطال پروانه ساختمانی و همچنین قلع و قمع اعیانی احداثی  ۲۰۴

۱۳- امکان استماع دعوای خلع‌ید و قلع و قمع بنا در یک دادخواست ۲۰۸

۱۴- کیفیت تقویم خواسته‌های متعدد مالی در دعاوی مرتبط مانند خلع‌ید و قلع و قمع ۲۱۰

۱۵- امکان افزایش خواسته دعوی اصلی مانند خلع‌ید با دعوای مرتبط و هم منشأ مثل قلع و قمع بنا تا پایان جلسه اول دادرسی  ۲۱۳

۱۶- قلع و قمع بنا و اشجار در تصرف عدوانی ۲۱۵

۱۷- قلع و قمع مستحدثات احداثی در ملک غیر ۲۱۶

۱۸- اجازه تقدیم دادخواست تخلیه و قلع و قمع بنا از سوی مالک عرصه ۲۱۸

۱۹- احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک و امکان قلع و قمع بنا مستحدثه ۲۲۰

۲۰- تصرف در ملک همسایه بر اثر اشتباه در محاسبه ۲۲۶

۲۱- خلع‌ید متصرف از زمینی که در آن احداث اعیانی شده است؟۱ ۲۲۸

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۲۳۰

۱- حکم صادره در مورد قلع و قمع بنای احداثی بر روی دیوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجرا می‌شود ۲۳۰

۲- در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه که مالک مستحدثاتی در محل خلع‌ید است با پرداخت بهای مصالح ساختمانی، مستحدثات قلع و قمع می‌شود ۲۳۱

۳- وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع‌ید مانع اجرای حکم نیست ۲۳۲

۴- ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش موضوع ماده ۱ این قانون شامل ساختمان‌های اداری و سرایداری نمی‌شود ۲۳۳

۵- صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات به درخواست احد از مالکین فاقد اشکال است و اعتراض سایر مالکین مؤثر نیست ۲۳۴

۶- قلع و قمع بنا در دعوی تصرف عدوانی چنانچه در حکم ذکر شده یا اجرای حکم ملازمه با آن داشته باشد امکان‌پذیر است ۲۳۵

۷- صدور حکم بر خلع‌ید ملازمه با دارا بودن سند مالکیت یا رأی قطعی بر مالکیت خواهان دارد با سند عادی صدور حکم قابل پذیرش نیست ۲۳۶

۸- اجرای حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد، هرچند تعلق مستحدثات ایجاد شده در عرصه مشاع به محکوم‌علیه، محرز باشد ۲۳۷

۹- حکم به قلع و قمع بنا امر حقوقی و با دادگاه حقوقی است ۲۳۹

۱۰- در صورت تقدیم دادخواست قلع بناء و صدور حکم بر آن یا ملازمه اجرای حکم رفع تصرف با قلع و قمع بناء قلع بناء احداث‌کننده بلا اشکال است ۲۳۹

۱۱- اجرای حکم به رفع تصرف ازملک مشاعی نیازمند اجرای حکم خلع‌ید است ۲۴۰

۱۲- چنانچه در خصوص قلع و قمع بنای مسجد مستحدثه در ملک غیر، حکمی صادر شده باشد اجرای مفاد حکم قطعی بلامانع می‌باشد ۲۴۱

۱۳- خلع‌ید یا رفع تصرف از ملک مستلزم قلع و قمع مستحدثات نمی‌باشد ۲۴۲

۱۴- صرف ارائه سند مالکیت توسط محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم مانع اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع نمی‌شود  ۲۴۳

۱۵- اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع نسبت به قسمتی از پارکینگ که در آن احداث بنا شده است ۲۴۴

۱۶- تقدیم دادخواست برای استرداد مازاد زمین و قلع و قمع دیوار ۲۴۵

۱۷- اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا نسبت به قسمت دیگر ساختمان که خارج از حکم است ۲۴۶

قوانین و مقررات دعوای خلع ید  ۲۴۷

از قانون مدنی ۲۴۹

ازقانون مجازات اسلامی ۲۵۰

قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵- ۲۵۲

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ۲۵۴

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک ۲۵۵

منابع و مآخذ ۲۵۷

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های خلع ید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.