تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ

در کتاب فوق به نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعوای تنفیذ دسترسی و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعوای تنفیذ قرارداد بدون نیاز به وکیل عمل کنید و تسلط  به دعوا داشته باشید.

59,400 تومان

مقایسه

 کتاب پرسش و پاسخ های دعوای تنفیـذ

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی تنفیذ  قرارداد در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به مباحث مربوط به تنفیذ قرارداد این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به دعاوی تنفیذ در این کتاب ذکر شده است.

درباب ماهیت و میزان هزینه دادرسی دعاوی تنفیذ می خوانیم: اگر خواسته مطالبه مال یا هدف اصلی از طرح دعوا، رسیدن به مالی باشد، دعوای مالی والا غیرمالی است. نمونه بارز دعوای غیرمالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است؛ بنابراین، هرگاه خواسته خواهان، مطالبه وجه مال معینی باشد و یا از طرح دعوا، مالی نصیب خواهان شود، دعوای مالی است. ولی در دعوای غیرمالی، مال یا وجهی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابل تقویم به پول نیست. به این ترتیب، تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی، مالی است.

درمورد تنفیذ معامله فضولی نیز می خوانیم: معامله به مال غیر جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو آن‌که صاحب مال باطناً از این معامله راضی باشد و یا از آن نفع کلی عایدش شود در این صورت برای صحت معامله اجازه و تنفیذ مالک ضروری است.

لازم به یادآوری است درصورتی‌که ولی یا وصی معامله‌ای انجام دهد که غبطه مولی علیه یا موصی‌له را رعایت نکرده و موجب ضرر و زیانی شود مسئول است و نیز وکیل فقط در چارچوب وکالت‌نامه حق معامله دارد والا او نیز مسئول است به هر تقدیر با تنفیذ معامله از طرف مالک عقد بیع محقق می‌شود و الا معامله باطل و در صورت فوت مالک ورثه وی قائم‌مقام او بوده تنفیذ یا عدم تنفیذ با ورثه است. بدیهی است رد یا قبول مالک حاصل می‌شود با لفظ یا عملی که دلالت بر امضای عقد می‌کند از طرفی تنفیذ معامله فوریت نداشته و اگر مالک پس از مدتی معامله را تنفیذ کند و این تنفیذ موجب ضرر طرف اصیل باشد می‌تواند معامله را به هم زند.

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ قرارداد ۷

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۹

پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۵۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۵۹

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۴

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۱۲۳

از قانون مدنی ۱۲۵

از قانون امور حسبی ۱۳۱

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) ۱۳۹

از قانون مالیات‌های مستقیم (۱۳۹۴) ۱۴۱

منابع و مآخذ ۱۴۵

فهرست جزئی صفحه

پرسش و پاسخ های تنفیذ قرارداد ۷

مبحث اول : نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹

۱- تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور ۹

۲- دادگاه صالح رسیدگی به تأیید و تنفیذ حکم حضانت صادره از دادگاه خارجی ۱۰

۳- کیفیت تقویم خواسته‌های متعدد مالی مرتبط با یکدیگر از جمله تنفیذ قرارداد ۱۲

۴- ماهیت دعاوی راجع به تنفیذ وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند ۱۴

۵- منشأ اثر بودن تنفیذ قراردادهای عادی ۱۶

۶- تحقق بیع با تنفیذ معامله از طرف مالک مبایعه فضولی ۱۹

۷- با تنفیذ معامله فضولی از سوی مالک، فضول سمتی در طرح دعوا نخواهد داشت ۲۱

۸- معامله فضولی مستلزم تنفیذ از سوی مالک می‌باشد ۲۲

۹- احراز صحت و اصالت سند در تنفیذ بیع ۲۳

۱۰- زمان محاسبه اجرت‌المثل در صورت فسخ معامله از زمان اعلام فسخ است یا تنفیذ اعلام فسخ؟ ۲۵

۱۱- شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد ۲۷

۱۲- دعوای اثبات وقوع عقد بیع یا تنفیذ قرارداد ۲۹

۱۳- لزوم تنفیذ فروش مال مورد رهن ۳۲

۱۴- فضولی بودن فروش مال مرهونه و لزوم تنفیذ فروش از سوی مرتهن ۳۳

۱۵- تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که مادر به‌عنوان وصی معرفی شده است ۳۴

۱۶- صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه ۳۵

۱۷- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث ۳۶

۱۸- طرح دعوای مجدد جهت تنفیذ حکم طلاقی که در خارج کشور جاری شده ۳۸

۱۹- تنفیذ احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن ۳۹

۲۰- تنفیذ معامله صغیر توسط ولی ۴۰

۲۱- تنفیذ یا رد معاملات فضولی نسبت به سهم صغیر توسط قیم ۴۱

۲۲- نقش مدعی‌العموم در تنفیذ نظر ولی قهری ۴۴

۲۳- اثر تنفیذ قول‌نامه یا تأیید سند عادی در تقسیم ماترک ۴۵

۲۴- تأثیر میزان حصه مدیر امضاکننده قراردادهای شرکت در اعتبار معامله منعقده و تأثیر تنفیذ آن توسط صاحب امضاء دوم  ۴۶

۲۵- مالی یا غیرمالی بودن تنفیذ فسخ قرارداد ۴۷

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۴۹

۱- وصیت‌نامه خود نوشت و تنفیذ وصیت‌نامه در صورت وجود صغیر ۴۹

۲- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۵۰

۳- قبول و تنفیذ کلیه ورثه و به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد ۵۰

۴- حکم تنفیذ وصیت‌نامه ۵۱

۵- درخواست تنفیذ صلح‌نامه و یا تقسیم‌نامه عادی بلامانع است ۵۲

۶- وصیت در صورت تنفیذ آن نسبت به کل ماترک (بعد از پرداخت دیون و حقوق مالی متوفی) نافذ و در غیر این صورت تا یک سوم نافذ است ۵۲

۷- تنفیذ و اجرای حکم دادگاه خارجی موکول به وجود معامله متقابل، رفتار متقابل و  است ۵۳

۸- عقد دختر بالغ بدون رضایت او فضولی تلقی می‌شود، همچنین است عقدی که کرها انجام گرفته است ۵۴

۹- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود و اگر وصی تعیین‌شده باشد وصی نیز باید طرف قرار گیرد ۵۴

پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۵۷

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب بپرسش و پاسخ ۵۹

۱- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت ۵۹

۲- فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت ۹۶

۳- گواهی حصر وراثت و ارائه وصیت‌نامه ۹۷

۴- ماهیت دعاوی تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی ۹۷

۵- تعیین حد مرز بین وقف و وصیت ۹۹

۶- انتقال قسمتی از اموال مورد وصیت به شخص ثالث ۱۰۰

۷- اثر حجر بعدی موصی در صحت یا بطلان وصیت ۱۰۲

۸- درخواست تعیین وصی توسط یکی از ورثه ۱۰۳

۹- تنفیذ وصیت‌نامه انتخاب مادر به‌عنوان وصی ۱۰۴

۱۰- ایجاد حق سکنا برای زوجه بعد از حیات زوج و عدم عدول وراث از تنفیذ وصیت‌نامه ۱۰۵

۱۱- بازگرداندن مازاد وصیت به ورثه ۱۰۶

۱۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه در صورت تعدد اوصیا ۱۰۷

۱۳- صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه ۱۰۸

۱۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث ۱۰۹

۱۵- ادعای بطلان وصیت‌نامه به جهت محجور بودن موصی ۱۱۱

۱۶- تنفیذ وصیت‌نامه قبل از دعوای عزل وصی ۱۱۳

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۴

۱- تنفیذ وصیت‌نامه خود‌نوشت در صورت وجود صغیر ۱۱۴

۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی خارج کشور ۱۱۵

۳- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۱۱۶

۴- تنفیذ وصیت کل ماترک به زوجه ۱۱۶

۵- قبول و تنفیذ کلیه ورثه به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد ۱۱۷

۶- صدور اجراییه به حکم تنفیذ وصیت‌نامه ۱۱۷

۷- تنفیذ وصیت نسبت به کل ماترک ۱۱۸

۸- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه به طرفیت تمامی ورثه ۱۱۹

۹- رجوع موصی از مورد وصیت بعد از قبض موصی‌له و تنفیذ آن ۱۱۹

۱۰- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی ۱۲۰

۱۱- رسیدگی به صحت یا عدم صحت وصیت‌نامه ۱۲۰

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۱۲۳

از قانون مدنی ۱۲۵

از قانون امور حسبی ۱۳۱

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۱۳۹

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۱۴۱

منابع و مآخذ ۱۴۵

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعوای تنفیذ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.