تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های دعاوی چک

در کتاب فوق نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی چک آمده و با مطالعه آنها می توانید درمورد پرونده های مربوط به چک موفق تر عمل کنید.

43,200 تومان

مقایسه

 کتاب پرسش و پاسخ های دعاوی چک

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد چک در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به مباحث حقوقی کیفری و اجرایی چک این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به دعاوی مربوط به چک در این کتاب گردآوری شده است.

درباب پرداخت اجاره بها از طریق چک در این کتاب می خوانیم:

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۳/۱۱/۶۷ اعلام گردید

با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می‌گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره‌بها بری می‌شود؛ ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است.

به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شده‌اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است؛ بنابراین همان‎طوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند .

همچنان نیز اگر بابت اجاره‌بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی‌تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادرکننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره‌بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید.

شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال‌الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. درحالی‌که طرفین چنین قصدی نداشته‌اند بلکه اراده آن‌ها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.

درمورد نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری در این کتاب می خوانیم:

نظر اکثریت

با توجه به اینکه دارنده چک، خود مرجع وصول را تعیین می‌کند چنانچه هر مرجعی را انتخاب کرد از طریق دیگر نمی‌تواند اقدام کند. در موردی که تقاضای خود را از اجرای ثبت استرداد نماید در این صورت می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد و درهرحال حق شکایت کیفری وی محفوظ است در نهایت اشتغال ذمتین به دین واحد عقلاً و شرعاً مردود است.

نظر اقلیت

در مورد دادخواست و توقیف اموال برای چک، امتیازاتی در نظر گرفته شده است که هم از طریق اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه دارنده چک بتواند اقدام نماید و طبق قانون، دادگاه موظف است بدون در نظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت چک، قرار تأمین اموال را صادر کند؛ ولی چنانچه از طریق دادگاه، حقوق شاکی پرداخت شده به هر حال عشریه آن را باید به ثبت بدهد و نتیجه اینکه دارنده چک از هر سه مرجع می‌تواند اقدام کند (دادگاه حقوقی- کیفری- اجرای ثبت).

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

در خصوص سؤال مطروحه اگر دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد نکند، نمی‌تواند به موازات اقدامات اجرای ثبت از طریق محاکم دادگستری برای وصول وجه چک تظلم نماید؛ زیرا دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است و اگر طریقی را برای مطالبه وجه چک انتخاب کرد دیگر مطالبه وی از طریق دیگر وجاهت ندارد.

علت هم روشن است هریک از مراجع مربوط برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نمایند و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد، ازنظر شرع و قانون مجاز نیست.

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

حسین زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های مطالبه طلب ۱۳

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۶۵

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه وجه چک ۸۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

مبحث دوم:  نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۳

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی ۱۵۵

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) ۱۵۷

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷- ۱۶۶

از قانون تجارت ۱۶۸

ضمانت در قانون تجارت ۱۷۲

ضمانت در قانون مدنی ۱۷۴

منابع و مآخذ ۱۷۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های مطالبه طلب ۱۳

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا ۱۵

۲- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم ۱۶

۳- پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک ۱۷

۴- اثبات جهت وجه چک ۱۹

۵- مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها ۲۰

۶- گرفتن سفته‌های مختلف با ضامن‌های متعدد برای دین واحد ۲۱

۷- امضای شخص ثالث در ظهر سفته ۲۲

۸- قلم خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک ۲۲

۹- اعتبار رقم مندرج در سند تجاری ۲۳

۱۰- امضا سفته به وکالت از طرف متعهد ۲۴

۱۱- صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک ۲۴

۱۲- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی ۲۷

۱۳- اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک ۲۹

۱۴- مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن ۳۰

۱۵- صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۳۲

۱۶- ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است ۳۳

۱۷- تاریخ چک و سررسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است ۳۵

۱۸- نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ۳۷

۱۹- نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری ۴۰

۲۰- ارائه دو دادخواست جداگانه همزمان، هر یک با خواسته نه میلیون ریال ۴۲

۲۱- رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل ۴۴

۲۲- طرح دعوی مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن ۴۵

۲۳- تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته ۴۶

۲۴- موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک ۴۷

۲۵- ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر ۴۸

۲۶- اعتراض خواهان به رأی صادره از شورای حل اختلاف در زمینه خسارت تأخیر تأدیه ۵۰

۲۷- عدم تکمیل مستندات مربوط به مطالبۀ طلب ۵۱

۲۸- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت ثمن معامله ۵۲

۲۹- شرط حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت عدم پرداخت وجه چک ۵۳

۳۰- توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث ۵۵

۳۱- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۵۶

۳۲- جواز اخذ چک توسط بایع به عنوان ثمن مورد معامله ۵۸

۳۳- پرداخت چک شخص ثالث به عنوان ثمن مبیع در وجه بایع ۵۸

۳۴- پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ ۵۹

۳۵- شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل ۶۱

۳۶- مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس ۶۳

۳۷- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۶۴

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۶۵

۱- ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک ۶۵

۲- تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه ۶۶

۳- تأمین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تأمین خسارت احتمالی است ۶۷

۴- مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث ۶۸

۵- خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی سفته و برات ۶۸

۶- تاریخ مطالبه سفته‌های عندالمطالبه ۶۹

۷- مطالبه سفته‌های شرکت ۶۹

۸- مسئولیت متعهدان پرداخت سفته ۷۰

۹- خسارت تأخیر تأدیه چک ۷۱

۱۰- انتقال چک از طریق ظهرنویسی ۷۱

۱۱- عدم واخواست سفته در موعد قانونی ۷۲

۱۲- ابلاغ اوراق قضائی در دعوی حقوقی چک ۷۳

۱۳- مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجراییه با موضوع وجه نقد ۷۴

۱۴- هزینه دادرسی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۷۴

۱۵- عدم پرداخت هزینه دادرسی در حکم به پرداخت وجه چک ۷۵

۱۶- هزینه دادرسی در دعوی استرداد لاشه چک ۷۵

۱۷- عدم امکان صدور توأمان قرار تأمین خواسته کیفری و حقوقی در مطالبه وجه چک ۷۶

۱۸- دریافت گواهی عدم پرداخت بعد از ۱۵ روز و صدور قرار تأمین خواسته ۷۷

۱۹- درخواست تأمین خواسته وجه چک قبل از طرح دعوی به استناد برگه برگشت چک ۷۷

۲۰- اتیان سوگند در دعوی مطالبه وجه چک ۷۸

۲۱- احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور ۷۸

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه وجه چک ۸۱

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۳

۱- لزوم واخواست چک برای طرح دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین ۸۳

۲- ضمانت اجرای عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر ۸۴

۳- تعهد به انتقال اتومبیل، معلق بر لاوصول ماندن چک ۸۵

۴- ملاک محاسبه مواعد شش‌ماهه مقرر در ماده ۱۱ قانون چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ ۸۷

۵- تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته ۸۸

۶- صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل ۸۹

۷- شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس ۹۰

۸- مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ۹۲

۹- ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک و حواله ۹۳

۱۰- خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک ۹۵

۱۱- نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که دعوای مطالبه ۹۶

۱۲- ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند ۹۷

۱۳- ابلاغ با توجه به ماده ۲۲ قانون صدور چک ۹۸

۱۴- ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی ۱۰۰

۱۵- آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه ۱۰۲

۱۶- چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط در محاکم مختلف ۱۰۲

۱۷- اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد ۱۰۴

۱۸- تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرائم چک ۱۰۶

۱۹- ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک ۱۰۷

۲۰- تقاضای تأمین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید ۱۰۸

۲۱- دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار ۱۰۹

۲۲- صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت ۱۱۲

۲۳- درخواست تأمین قبل از حلول سررسید چک ۱۱۳

۲۴- مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته ۱۱۴

۲۵- اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته ۱۱۷

۲۶- دریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته ۱۱۸

۲۷- آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته ۱۲۰

۲۸- طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث ۱۲۲

۲۹- احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن ۱۲۴

۳۰- اقدام به صدور چک‌های بلامحل از یک دسته چک ۱۲۷

۳۱- تقاضای رسیدگی به چند دعوا با موضوع مطالبۀ وجه چند چک ۱۲۸

۳۲- اثر خط زدن حواله‌کرد در چک‌های بانکی و حواله‌های مؤسسات اعتباری ۱۲۹

۳۳- امکان مطالبه وجه چک از چند طریق ۱۳۰

۳۴- چک ثمن معامله تلقی نمی‌شود ۱۳۱

۳۵- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۱۳۲

مبحث دوم:  نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۱۳۳

۱- دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود ۱۳۳

۲- نحوه محاسبه مواعد مقرر در دعاوی مربوط به چک ۱۳۳

۳- اثر پرداخت ثمن معامله به وسیلۀ چک بلامحل ۱۳۴

۴- پرداخت چک‌های صادره از متوفی توسط بانک ۱۳۵

۵- مسئولیت وراث در قبال دارنده چک بلامحل ۱۳۵

۶- مسئولیت متصدی آژانس درتحویل چک‌های امانی ۱۳۶

۷- دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد ۱۳۷

۸- اقامتگاه قانونی صادرکنندۀ چک ۱۳۸

۹- عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین ۱۳۹

۱۰- شمول قانون صدور چک ۱۳۹

۱۱- تکلیف دارندۀ چک مفقود شده ۱۴۰

۱۲- تکلیف دارندۀ چک‌های سیبا جهت وصول وجه آن‌ها ۱۴۲

۱۳- امکان دریافت وجه چک بدون ظهرنویسی ۱۴۳

۱۴- مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک ۱۴۳

۱۵- مطالبه وجه چک وعده‌دار قبل از سررسید ۱۴۴

۱۶- زمان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ۱۴۴

۱۷- مسئولیت ظهرنویس و ضامن ۱۴۵

۱۸- شمول قانون تجارت در مورد چک‌های صادره بر عهده صندوق‌های قرض‌الحسنه ۱۴۶

۱۹- مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس ۱۴۷

۲۰- تفاوت صدور قرار تأمین خواسته در دعوای مطالبه وجه مستند به چک یا سفته ۱۴۷

۲۱- زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۱۴۸

۲۲- ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته ۱۴۹

۲۳- لزوم رعایت مقررات ابلاغ در دعاوی چک ۱۵۰

۲۴- اجرایی و یا اعلامی بودن صدور حکم به استرداد لاشۀ چک ۱۵۰

۲۵- عدم شمول ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ۱۵۱

۲۶- فقدان وصف کیفری صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا ۱۵۲

۲۷- تکلیف صادرکننده چک مفقود شده ۱۵۳

۲۸- تکلیف بانک محال‌علیه در خصوص چک بدون امضا صاحب حساب ۱۵۴

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی ۱۵۵

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) ۱۵۷

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷- ۱۶۶

از قانون تجارت ۱۶۸

ضمانت در قانون تجارت ۱۷۲

ضمانت در قانون مدنی ۱۷۴

منابع و مآخذ ۱۷۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی چک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.