تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه

در این کتاب به نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی تخلیه اعم از تخلیه ملک تجاری و تخلیه ملک مسکونی دسترسی و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعاوی تخلیه با موفقیت اقدام نمایید.

63,000 تومان

مقایسه

پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد دعاوی تخلیه ملک در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به مباحث تخلیه این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به دعاوی تخلیه در این کتاب گردآوری شده است.

اگر ملکی را به اجاره داده اید ودر زمینه حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه آن یا در باب تخلیه ملک اعم از تجاری یا غیرتجاری سوالی داشته باشید این کتاب پاسخگوی شما خواهدبود. همچنین اگر ملکی را اجاره نموده اید و با مالک دچار اختلاف شده اید،این کتاب راهنمای شما در مواجهه با مالک  و بیان مراحل تخلیه ملک مسکونی و تجاری خواهد بود.

درمورد تخلیه ملک استیجاری در این کتاب نوشته شده: « صرف‌نظر از این‌که دستور تخلیه محل استیجاری که بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ صادر می‌شود، ماهیتاً حکم نیست؛ زیرا در این قضیه دادگاه وارد رسیدگی نشده و حکم صادر نمی‌کند بلکه قانون‌گذار تخلیه عین مستأجره را موکول به صدور دستور «مقام قضائی» از جمله رئیس حوزه قضائی دانسته است نه دادگاه و به نظر می‌رسد دستور تخلیه، ماهیتی قضائی- اجرایی دارد. اصولاً مطابق ماده ۱۱ قانون مرقوم اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده، از شمول حکم آن مستثناست و در فرض سؤال بنا به مستفاد از عمومات قانونی و ماده ۵ همان قانون و به دلالت مواد ۱۶ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن، چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد، می‌تواند به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه و بر اساس مقررات مواد اخیرالذکر، اقامه دعوا و درخواست اعاده وضع به حال سابق یا مطالبه خسارات وارده به خود را بنماید و انتقال ملک به شخص ثالث مسقط حق مستأجر نیست.»

همچنین درباب ارکان دعوای تخلیه نوشته شده: « از ارکان دعوای تخلیه: ۱٫ اثبات مالکیت خواهان ۲٫ احراز رابطه استیجاری است » درمورد دعوای تخلیه ملک مشاع  نیز می خوانیم: احد از ورثه می‌تواند نسبت به طرح دعوای تخلیه اقدام کند، ولی چنانچه حکم تخلیه صادر شد، تصرف هر یک از ورثه، تابع قواعد تصرفات در ملک مشاعی است.

درمورد تخلیه سرقفلی دراین کتاب می خوانیم: « چنانچه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آبان‌ماه سال ۱۳۵۶ برای اولین بار با سند رسمی به اجاره داده شود و علی‌رغم این‌که در سند رسمی اجاره، پرداخت سرقفلی یا پیش‌پرداخت مسکوت گذاشته شده، به هر نحوی از انحا مستأجر در دادگاه ثابت کند که سرقفلی به موجر پرداخت کرده است، روابط طرفین و عقد اجاره آنان از شمول ماده واحده قانون مزبور خارج بود و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود.»

درمورد هزینه دعوای تخلیه و هزینه دعاوی تخلیه با مطالبه اجور نیز نوشته اند: « هزینه دادرسی در ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده و اصطلاح هزینه دادخواست که در استعلامیه به کار رفته، مربوط به مورد ماده ۶۸۲ قانون مذکور است و اما هزینه احکام که یک قسمت از هزینه دادرسی است به‌موجب دلالت مواد ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و همچنین ماده ۸۶ و بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگر به اعتبار خواسته‌ای که نسبت به آن تقاضای صدور حکم شده باید وصول گردد؛ بنابراین، در مورد سؤال هزینه مربوط، به هر دو خواسته دعوا یعنی، تخلیه عین مستأجره که دعوای غیرمالی تلقی می‌شود و اجور معوقه که دعوای مالی است تعلق می‌گیرد و مطابق مواد ۶۸۳ و ۴۸۴ مذکور در فوق باید وصول شود.»

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

 

فهرست کلی صفحه

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷۳

دعاوی تخلیه در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۹

قانون روابط موجر و مستأجر ۲۱۷

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۲۲۰

مقررات اجاره در قانون مدنی ۲۲۵

منابع و مآخذ ۲۳۳

فهرست جزئی صفحه

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۹

۱- حکم تخلیه در ملک انتقال شده و حدوث عیوب ۱۱

۲- تخلیه ملک و مطالبه خسارت ۱۲

۳- تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن تخلیه ملک ۱۴

۴- اعمال ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوصی تخلیه اماکن استیجاری ۱۶

۵- نحوه اقدام مستأجر در خصوص اعتراض به دستور دادگاه در تخلیه اماکن استیجاری ۱۷

۶- دادخواهی از حکم تخلیه بدوی قطعی شده در دادگاه تجدیدنظر ۱۸

۷- صلاحیت دادگاه ویژه در صدور حکم تخلیه و خلع‌ید ۲۰

۸- جواز اظهارنظر دادرس در دو موضوع مرتبط تخلیه ۲۱

۹- تغییر خواسته در غیر جلسه اول دادرسی در ارتباط با حکم تخلیه ۲۲

۱۰- تنظیم سازش‌نامه توسط مدیر دفتر و اعتبار آن در دعوای تخلیه مورد اجاره ۲۳

۱۱- رسیدگی و اجرای حکم در خصوص دعوای تخلیه عین مستأجر توسط مالک مشاعی ۲۴

۱۲- اختیار موجر در وصول چک یا سفته موضوع اجاره‌بها با اصل اجاره‌بها ۲۶

۱۳- اجازه تقدیم دادخواست تخلیه از سوی مالک عرصه ۲۷

۱۴- عدم تخلیه ملک پس از انقضای مدت اجاره بدون استیذان در رضایت موجر ۲۸

۱۵- انتقال مورد اجاره به غیر و درخواست تخلیه ۳۰

۱۶- طریقه تخلیه اماکن آموزش و پرورش ۳۳

۱۷- نحوه تخلیه در صورتی که مالک منافع خوانده است و مالک عرصه اداره اوقاف ۳۴

۱۸- حکم صادره در خصوص تخلیه و اجور معوقه قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶- ۳۵

۱۹- تخلیه مغازه‌ای که در سال ۱۳۶۸ به اجاره داده شده است ۳۷

۲۰- تجویز انتقال منافع به غیر ۳۹

۲۱- اثر عدم قید مهلت سه ماهه تخلیه در حکم دادگاه ۴۱

۲۲- تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی ۴۳

۲۳- نحوه تخلیه ملکی که بدون اذن موجر به احد از وراث مستأجر انتقال داده شده ۴۶

۲۴- شرط پرداخت حق سرقفلی منوط به تخلیه عین مستأجره ۴۷

۲۵- دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون ۴۹

۲۶- تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۵۰

۲۷- قانون حاکم بر روابط موجر و مستأجری که آخرین قرارداد آن‌ها در سال ۱۳۷۷ منعقد شده است ۵۱

۲۸- نقض دستور تخلیه ملک استیجاری ۵۲

۲۹- تعلق حق کسب و پیشه و حکم تخلیه ۵۴

۳۰- درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر ۵۵

۳۱- عدم تخلیه ملک اجاری با تأدیه سرقفلی و پیش پرداخت آن ۵۷

۳۲- تخلیه حق کسب و پیشه کمک دندان‌پزشکان تجربی ۵۸

۳۳- حق مطالبه سرقفلی هنگام تخلیه ۶۰

۳۴- تخلیه مورد اجاره با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۶۱

۳۵- تخلیه عین مستأجره که با سند عادی به اجاره داده شده ۶۲

۳۶- تقاضای تخلیه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ درصورتی‌که قرارداد منطبق با قانون سال ۱۳۵۶ باشد ۶۳

۳۷- احتساب ابتدای مهلت تخلیه طبق قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶- ۶۴

۳۸- قابلیت استماع دعوای عسر و حرج مستأجر در دستور تخلیه ۶۵

۳۹- صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند ۶۷

۴۰- امکان تخلیه درصورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود ۶۹

۴۱- نحوه صدور حکم تخلیه درصورتی‌که مالک خود حاضر به خرید حق کسب و پیشه نباشد ۷۱

۴۲- پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد ۷۳

۴۳- امکان حکم به پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجری که در مدت طولانی باعث رونق محل شده ۷۴

۴۴- تخلیه محل به استناد انقضای مدت اجاره ۷۵

۴۵- قانون حاکم بر تخلیه اماکن استیجاری ۷۸

۴۶- رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه امکان استیجاری ۷۹

۴۷- ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستأجره ۸۱

۴۸- آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض‌الحسنه ۸۳

۴۹- اثر عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۸۵

۵۰- قانون حاکم بر قراردادهای عادی اجاره بدون رعایت ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۸۸

۵۱- ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرارداد استیجاری جهت صدور حکم تخلیه ۹۰

۵۲- دستور تخلیه در مرجع قضائی ۹۱

۵۳- مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی ۹۳

۵۴- ادعای جعل در اجاره‌نامه و تأثیر آن بر تخلیه ۹۴

۵۵- معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستأجر در انقضای مدت اجاره و تخلیه ۹۵

۵۶- دستور تخلیه بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب ۹۷

۵۷- تخلیه و پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز ۹۸

۵۸- تجدید بنای جزئی و تخلیه عین مستأجره ۱۰۰

۵۹- اشتباه دستور قضائی در تخلیه عین مستأجره ۱۰۱

۶۰- شراکت در بخشی از منافع مستأجره و صدق انتقال به غیر و تخلیه مورد اجاره ۱۰۲

۶۱- ادعای ورثه بر حق کسب و پیشه و تقاضای صدور حکم تخلیه ۱۰۴

۶۲- مبدأ مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶- ۱۰۵

۶۳- حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز در زمان تخلیه ۱۰۶

۶۴- عدم جواز تأخیر در اجرای دستور تخلیه مورد اجاره ۱۰۸

۶۵- عدم تأدیه اجاره‌بها به خود موجر و اعمال ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۱۰۹

۶۶- صرف‌نظر کردن از دعوا پس از صدور اجراییه به پرداخت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه عین مستأجره ۱۱۱

۶۷- پرداخت قرض‌الحسنه یا سرقفلی هنگام تخلیه ۱۱۲

۶۸- درخواست تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه موجر پس از استرداد وجه ۱۱۳

۶۹- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه ۱۱۵

۷۰- انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه ۱۱۶

۷۱- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا ۱۱۸

۷۲- نحوه تخلیه مستأجر مأذون به احداث بنا در عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره ۱۲۰

۷۳- قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی ۱۲۳

۷۴- بررسی ادعای مستأجر مبنی بر اشتباه در صدور دستور تخلیه ۱۲۶

۷۵- فسخ اجاره اول و تخلیه ید مستأجر دوم ۱۲۷

۷۶- چگونگی رسیدگی به تخلیه مغازه پلمپ شده توسط شهرداری ۱۲۹

۷۷- اخذ مبلغ معین مشروط به تخلیه مورد اجاره قبل از سر رسید ۱۳۰

۷۸- نحوه اجرای حکم تخلیۀ محل سکونت سفرا ۱۳۰

۷۹- تعهد مالک جدید به استرداد ودیعه با قرض‌الحسنه جهت تخلیه عین مستأجره ۱۳۱

۸۰- درخواست تخلیه از طرف مستأجری که حق واگذاری نداشته ۱۳۲

۸۱- استماع درخواست تخلیه از طرف مالک به علت تخلف مستأجر ۱۳۲

۸۲- عدم صدور حکم تخلیه در صورت پرداخت مازاد بر اجور معوقه ۱۳۳

۸۳- درخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط ۱۳۴

۸۴- ورود ثالث به خواسته تخلیه از باب تعلق نصف سرقفلی ۱۳۶

۸۵- عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت اجاره‌بها موجبی برای درخواست تخلیه ۱۳۸

۸۶- واگذاری منافع مورد اجاره توسط شریک به شریک دیگر ۱۴۰

۸۷- مرجع رسیدگی به دعوای تخلیه ۱۴۱

۸۸- عسر و حرج واحد آموزشی بعد از صدور رأی تخلیه ۱۴۲

۸۹- صدور حکم تخلیه در صورت ارتکاب مستأجر به تخریب مورد اجاره ۱۴۲

۹۰- درخواست تخلیه از دادگاه به جای مراجعه به ثبت ۱۴۳

۹۱- مسکوت موضوع سرقفلی و یا پیش پرداخت در سند رسمی اجاره ۱۴۴

۹۲- تخلیه و حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت ۱۴۴

۹۳- تجویز انتقال منافع بدون تقدیم دادخواست تخلیه ۱۴۶

۹۴- ارائه سند مالکیت برای تقاضای اجاره‌بها یا درخواست تخلیه ۱۴۸

۹۵- دعوای سازمان دولتی به خواسته تخلیه مورد اجاره به علت احتیاج شخصی ۱۴۹

۹۶- عدم حضور مستأجر برای تنظیم سند رسمی اجاره به علت صدور حکم تخلیه ۱۵۰

۹۷- موکول تأدیه حق کسب و پیشه به تخلیه مورد اجاره ۱۵۱

۹۸- عدم وصول حق کسب و پیشه بعد از صدور حکم تخلیه ۱۵۲

۹۹- مهلت صدور اجراییه مبنی بر تخلیه محل کسب ۱۵۳

۱۰۰- مصادیق تعدی و تفریط جهت درخواست تخلیه از دادگاه ۱۵۳

۱۰۱- تلف مورد اجاره در جریان رسیدگی به دعوای مالک دایر بر تخلیه مستأجره ۱۵۴

۱۰۲- کفایت پروانه ساختمان یا گواهی شهرداری برای رسیدگی به دعوای تخلیه ۱۵۶

۱۰۳- تقاضای اجراییه حکم تخلیه از طرف مالک جدید ۱۵۷

۱۰۴- ملغی الاثر شدن حکم تخلیه ۱۵۸

۱۰۵- عدم حق تخلیه و مطالبه اجور با انتقال منافع مورد اجاره توسط ورثه مستأجر ۱۵۹

۱۰۶- تقاضای تخلیه به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها ۱۶۰

۱۰۷- استرداد قرض‌الحسنه در اختیار موجر پس از تخلیه و تسویه‌حساب ۱۶۲

۱۰۸- عدم قطع و زایل شدن رابطه و حقوق موجر و مستأجر پس از تخلیه ۱۶۳

۱۰۹- تخلیه کارکنان تعمیرگاه‌ها ۱۶۵

۱۱۰- رسیدگی دادگاه و اجرای حکم تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی ۱۶۵

۱۱۱- مطالبه اجاره‌بها یا اجرت المثل یا تخلیه از اموال فراریان ۱۶۸

۱۱۲- تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی توسط مالک یا ذی‌نفع ۱۷۰

۱۱۳- طرح دعاوی تخلیه و خلع‌ید توسط کمیته امداد امام ۱۷۱

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۷۳

۱- بهای خواسته در دعوی خلع‌ید غاصبانه یا استیجاری یا امانی ۱۷۵

۲- درخواست تخلیه احد از شرکا علیه مستأجر ملک مشاع ۱۷۵

۳- اثر تعهد مستأجر بر تخلیه ملک نزد بازپرس ۱۷۵

۴- اثر شرط افزایش اجاره‌بها در صورت عدم تخلیه ملک ۱۷۶

۵- جمع دعوای تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل ۱۷۷

۶- درخواست تخلیه پس از ابلاغ اخطاریه بیش از یک بار به مستأجر برای پرداخت اجور ۱۷۷

۷- نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری دولت ۱۷۸

۸- تخلیه مورد اجاره به‌منظور احتیاج شخصی موجر ۱۷۸

۹- صدور حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت اجور در مهلت معوقه ۱۷۹

۱۰- حکم تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مبنی بر تخلیه یا بر بطلان دعوای خواهان ۱۸۰

۱۱- تخلیه موقوفه به استناد قانون تجدید قرارداد ۱۸۰

۱۲- تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از پرداخت اجاره‌بها و وصول اجاره‌بهای مورد تخلف ۱۸۱

۱۳- تقاضای تخلیه مورد اجاره با انقضای مدت اجاره ۱۸۲

۱۴- توقیف عملیات اجرایی و منع صدور برگ اجرایی در خصوص تخلیه مورد اجاره ۱۸۲

۱۵- غیر مالی بودن دعوای تخلیه از اعیان مستأجره ۱۸۳

۱۶- هزینه دادرسی دعوی تخلیه عین مستأجره توأم با مطالبه اجور معوقه ۱۸۳

۱۷- تقاضای صدور اجراییه حکم تخلیه ظرف یک سال ۱۸۴

۱۸- تخلیه ملک مشاع ۱۸۴

۱۹- بی اثر بودن تعهد بر عدم دریافت حق سرقفلی در زمان تخلیه ۱۸۵

۲۰- تراضی طرفین در تعیین مال‌الاجاره ۱۸۶

۲۱- مرجع رسیدگی به تخلیه املاک استیجاری تحت سرپرستی دادگاه‌های انقلاب ۱۸۶

۲۲- تخلیه مورد اجاره مشاعی ۱۸۶

۲۳- تکلیف مستأجر در فسخ دادنامه تخلیه توسط مرجع بالاتر ۱۸۷

۲۴- قانون حاکم بر تخلیه انباری‌های جمع‌آوری و انبار کردن کالاها ۱۸۸

۲۵- درخواست تخلیه بعد از تعدیل اجاره‌بها ۱۸۸

۲۶- تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر توسط یکی از ورثه ۱۸۹

۲۷- درخواست تخلیه مستأجر سابق از مستأجر ثالث پس از انقضای مدت اجاره ۱۹۰

۲۸- صدور حکم تخلیه با تغییر شغل موقت و برای مدت کوتاه ۱۹۰

۲۹- درخواست تخلیه به علت تنظیم اجاره‌نامه بعد از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶- ۱۹۱

۳۰- درخواست تخلیه به علت انتقال سهم به شریک دیگر ۱۹۱

۳۱- تقاضای صدور اجراییه بر تخلیه از اداره ثبت ۱۹۲

۳۲- تقاضای تخلیه زمین‌های زراعی و کشاورزی ۱۹۳

۳۳- وجود مستحدثات در محل اجرای حکم تخلیه، خلع‌ید یا رفع تصرف ۱۹۴

۳۴- تخلیه ید از عین مستأجره و مطالبه اجرت‌المثل ۱۹۴

۳۵- هزینه دادرسی تخلیه و مطالبه اجور ۱۹۵

۳۶- دعوای خلع‌ید مالی ولی تخلیه غیر قانونی است ۱۹۶

۳۷- تخلیه و خلع‌ید مالی است یا غیرمالی ۱۹۶

دعاوی تخلیه در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۰۱

فصل اول- کلیات ۲۰۱

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۲۰۲

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۲۰۳

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۰۶

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۱۱

فصل ششم- تعمیرات ۲۱۲

قانون روابط موجر و مستأجر ۲۱۷

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۲۱۷

فصل دوم- سرقفلی ۲۱۸

آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۲۲۰

مقررات اجاره در قانون مدنی ۲۲۵

فصل چهارم- در اجاره ۲۲۵

مبحث اوّل- در اجاره اشیاء ۲۲۵

مبحث دوم- در اجاره حیوانات ۲۳۰

مبحث سوم- در اجاره اشخاص ۲۳۱

فقره اوّل- در اجاره خدمه و کارگر ۲۳۱

فقرۀ دوم- در اجاره متصدی حمل و نقل ۲۳۲

منابع و مآخذ ۲۳۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ‌های دعاوی تخلیـه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.