تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع

در این کتاب نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد فروش مال مشاع ذکر شده و با مطالعه آنها می توانید درمورد دعوای فروش مال مشاع بهتر اقدام کنید.

66,000 تومان

مقایسه

پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع

  1. تمام نظریات مشورتی و نشست های قضایی درمورد فروش مال مشاع در این کتاب آمده است.
  2. برای تسلط به دعوای فروش مال مشاع این کتاب بهترین راهنمای شما خواهد بود.
  3. پرسش و پاسخهای مربوط به فروش مال مشاع در این کتاب ذکر شده است.

خلع ید و تخلیه ید یا تصرف عدوانی در مال مشاع نیز در این کتاب ذکر شده است:

 ۱٫خلع‌ید نسبت به مال مشاع

پرسش: نحوه اجرای حکم خلع‌ید در مورد ملک مشاع که ضمناً به شخص ثالث که در جریان رسیدگی مداخله‌ای نداشته انتقال یافته است چگونه است؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی

مورد حکم مربوط است به خلع‌ید از قسمتی از ملک مشاع که بر طبق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگستری بایستی به‌موقع اجرا گذارده شود و انتقال مورد حکم دادگاه به شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست و نحوه اجرای حکم خلع‌ید در ملک مشاع نیز چنین است که محکوم‌له بتواند به قدر سهم خود بر ملک مذکور تسلط پیدا کند.

۲٫تخلیه ملک مشاعی

پرسش: در مورد ملک مشاعی که شش‌دانگ آن در اجاره است بعضی از مالکین تقاضای تخلیه ید مستأجر نسبت به سهام خود را نموده‌اند، آیا چنین تقاضایی قابل رسیدگی است یا نه؟ در صورت صدور حکم نحوه اجرای آن چیست؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی

در نقاطی که قانون موجر و مستأجر اجرا می‌شود در موردی که مستأجر ملک مشاع راجع به پرداخت اجاره‌بهای یکی از مالکین مشاعی تخلف نموده باشد قطع‌نظر از مقررات قانون مدنی درباره املاک مشاعی و اجاره‌بهای ملک مشاعی موضوع ماده ۴۷۵ قانون مدنی برحسب مستفاد از صدر ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مالک و موجر سهم مشاعی می‌تواند نسبت به سهم مشاعی خود درخواست تخلیه از دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در قسمت اخیر صدور ماده ۱۴ مذکور به عبارت و محل تخلیه می‌شود ذکر شده و مستفاد از عبارت مذکور این است که در مقام اجرای حکم شش‌دانگ مورد اجاره باید تخلیه گردد.

در این صورت برحسب مستنبط از ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مقررات قانون مدنی در باب شرکت، تصرف محکوم‌له و موجر مربوط به ملک مشاع تخلیه شده تابع مقررات املاک مشاع خواهد بود. با توجه به‌مراتب بالا که تخلیه سهم مشاع موجر مستلزم تخلیه شش‌دانگ مورد اجاره است و اشاعه نیز مفید همین معنی است؛ لذا مالک و موجر سهم مشاع علاوه بر اینکه حق درخواست تخلیه سهم مشاع خود را دارد می‌تواند درخواست تخلیه شش‌دانگ مورد اجاره را نیز بنماید.

برچسب:
وزن0.45 kg
شابک

121311321321

نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

صفحه

240

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ   ۱۱

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ   ۱۰۵

پرسش و پاسخ های دعوای فروش مال مشاع در قوانین و مقررات   ۱۶۳

منابع و مآخذ ۲۱۳

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ   ۱۱

۱- خلع‌ید نسبت به مالک مشاع ۱۳

۲- تخلیه ملک مشاعی ۱۳

۳- بررسی روند علل اختلال در مزایده عملیات اجرای فروش مال مشاع ۱۵

۴- تقسیم ترکه غیرمنقول ۱۶

۵- رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه ۱۷

۶- رسیدگی ماهوی به تصمیمات واحد ثبتی راجع به افراز ۱۸

۷- درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه ۱۸

۸- تقاضای تقسیم هم‌زمان اموال منقول و غیرمنقول از دادگاه ۱۹

۹- لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع ۲۰

۱۰- اجرای حکم مزایده مال مشاع ۲۲

۱۱- فروش مال مشاعی ۲۴

۱۲- جواز توقیف مال مشاع ۲۵

۱۳- تقاضای تجویز انتقال قسمتی از مورد اجاره به غیر ۲۷

۱۴- امکان تقاضای خلع‌ید مالک شش‌دانگ منافع نسبت به مالک قسمتی از اعیان ۲۸

۱۵- دعوای تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی ۲۹

۱۶- رفع اثر از دستور موقت ملک مشاعی ۳۳

۱۷- عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور فروش دادگاه عمومی ۳۶

۱۸- لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع ۳۷

۱۹- آثار سند رسمی تنظیمی در اجرای قانون اصلاحات اراضی ۳۹

۲۰- ضمانت اجرای حکم به افراز ۴۰

۲۱- فرعیت خلع‌ید بر افراز در ملک مشاع ۴۱

۲۲- طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع ۴۳

۲۳- صدور اجرای حکم خلع‌ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد ۴۴

۲۴- دعوای خلع‌یداز ملک مشاع ۴۷

۲۵- ترتیب اجرای حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر ۴۹

۲۶- بررسی نحوه اجرای توقیف مازاد در ملک عیر منقول توسط دایره اجرای حکم ۵۰

۲۷- نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا ۵۲

۲۸- صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال ۵۴

۲۹- صدور حکم خلع‌ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک ۵۶

۳۰- مرجع صالح به تقسیم ماترک غیرمنقول ۵۹

۳۱- طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع ۶۰

۳۲- تغییر خواسته «خلع‌ید از شش‌دانگ یک قطع زمین» به «خلع‌ید نسبت به یک‌دانگ از زمین» بعد از چندین جلسه دادرسی   ۶۱

۳۳- توجیه قانونی توقیف مال مشاع ۶۳

۳۴- اموالی که مالک خاص ندارند ۶۵

۳۵- تصرف مازاد بر مبیع ۶۶

۳۶- شرایط اسقاط حق افراز ۶۸

۳۷- احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک ۷۱

۳۸- تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث ۷۲

۳۹- انتقال کل مال مشاع توسط یکی از مالکیت مشاع بدون اذن و خارج از حدود متعارف ۷۳

۴۰- چگونگی استیفای حق زوجه از اعیانی بنای جدیدالاحداث ۷۵

۴۱- ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه ۷۷

۴۲- مطالبه اجرت‌المثل ملک مشاع به میزان مالکیت زوجه ۷۹

۴۳- ضرورت معرفی مأمور انتظامی در افراز ملک مشاعی ۸۰

۴۴- تأثیر استرداد دادخواست یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه ۸۱

۴۵- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا ۸۴

۴۶- ضرورت شناسایی مالکان برای فروش مال مشاعی ۸۷

۴۷- نحوه اجرای حکم مربوط به تقسیم اموال مشترک ۸۹

۴۸- تقسیم اموال غیرمنقول ماترک که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته ۹۲

۴۹- اختلاف‌نظر دادگاه عمومی و اداره ثبت در خصوص قابل افراز بودن ملک ۹۴

۵۰- تقاضای صدور حکم افراز و تقسیم سهم‌الارث از زمین کشاورزی ۹۵

۵۱- درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه برای فروش مال مشاع ۹۷

۵۲- رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول ۹۹

۵۳- اجرای ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۰۲

نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ   ۱۰۵

۱- بررسی دعوا علیه متصرفین ملک مشاع ۱۰۷

۲- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط مالک مشاعی نسبت به سهم خود ۱۰۹

۳- بررسی افراز در خصوص مجهول‌المالک بودن قسمتی از ملک ۱۱۰

۴- دلیل مالکیت در دعوای افراز ۱۱۱

۵- افراز اراضی واقع در شهرها ۱۱۲

۶- تصرف در ملک مشاع مورد تقاضای افراز ۱۱۳

۷- صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی جهت افراز املاک مشاعی در خصوص عدم خاتمه جریان ثبتی ۱۱۳

۸- حضور تمام شرکا در موقع افراز ۱۱۴

۹- افراز ملک مشاع، به حکم دادگاه انقلاب ۱۱۴

۱۰- درخواست تخلیه احد از شرکا علیه مستأجر ملک مشاع ۱۱۵

۱۱- تخلیه مورد اجاره به تقاضای احد از موجرین ملک مشاعی ۱۱۶

۱۲- تصرف سازمان عمران اراضی شهری در سم شرکا ۱۱۷

۱۳- درخواست افراز ملک مشاعی از دادگاه ۱۱۸

۱۴- تسلیط، وضع ید محکوم‌له مشاعی ۱۲۰

۱۵- تخلیه مورد اجاره مشاعی ۱۲۰

۱۶- دادخواست تقسیم و افراز طرفیت تمام مالکین مشاع ۱۲۱

۱۷- حق مطالبه خسارت در ملک مشاعی ۱۲۲

۱۸- فروش سهم مشاعی یک باب مغازه نانوایی در کشور «دبی» ۱۲۲

۱۹- تعدد خواندگان در دعوا علیه متصرفین نیافروزی ۱۲۳

۲۰- حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع زراعی ۱۲۴

۲۱- تصرف محکوم‌له مشاعی در اموال مشترک با رضایت سایر شرکا ۱۲۵

۲۲- اجرای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۲۶

۲۳- تخلیه مورد اجاره مشاعی با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۲۷

۲۴- عدم نیاز به صدور اجراییه جهت اجرای دستور فروش ملک مشاع ۱۲۸

۲۵- اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به‌عنوان تنها ملک بدهکار ۱۲۹

۲۶- اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی نیازمند اجرای حکم خلع‌ید ۱۳۰

۲۷- قاعده تسلیط و بررسی آراء در خصوص افراز املاک مشاعی ۱۳۰

۲۸- بررسی شرط خیار به مدت عمر بایع ۱۳۱

۲۹- استیفای عین توسط زوج در صورت عدم تأدیه ثمن اعیانی ۱۳۲

۳۰- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی درخواست وراث به تقسیم اموال غیرمنقول به حصه ۱۳۳

۳۱- وجاهت قانونی فروش سهم مشاع از ناحیه مالک ملک مشاعی ۱۳۴

۳۲- تغییر نمای خارجی ساختمان با موافقت کلیه مالکان مشاع ۱۳۶

۳۳- استفاده از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین ۱۳۷

۳۴- ابلاغ تصمیمات واحدهای ثبتی تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ۱۳۹

۳۵- خروج موضوعی رسیدگی به اسناد رسمی مشاعی در هیئت حل اختلاف ۱۴۰

۳۶- صدور سند مالکیت نیافروزی برای مالکین مشاعی ۱۴۱

۳۷- دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده ۱۴۳

۳۸- نداشتن سند مالکیت مانع از افراز املاک مشاع نیست ۱۴۴

۳۹- صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در اعتراض به غیر قابل افراز بودن ملک ۱۴۵

۴۰- بررسی تشخیص عرف بلد در خصوص نحوه تعیین و تشخیص تصرفات متصرف ۱۴۶

۴۱- تأدیه ثمن معامله نسبت به حصه شرکا از سوی خریدار ملک مشاعی ۱۴۸

۴۲- بررسی استحقاق مطالبه منافع ملک استیجاری به وسیله شریک مشاعی از سوی سایر شرکا ۱۴۹

۴۳- خروج موضوعی مصداق بارز انتقال به غیر در خصوص واگذاری سهم مشاعی مستأجر ۱۵۰

۴۴- پذیرش دعوای تخلیه در خصوص انتقال مورد اجاره به غیر از سوی مالک ملک مشاعی ۱۵۱

۴۵- تقاضای تخلیه ملک مشاع مالک نسبت به حصه خود ۱۵۲

۴۶- خاتمه جریان ثبت و بررسی صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک مشاع ۱۵۳

۴۷- تعیین وصی از سوی حاکم در خصوص فوت موصی ۱۵۴

۴۸- طرح دعوای تقسیم ترکه به طرفیت کلیه مالکان ملک مشاع ۱۵۵

۴۹- پذیرش دعوای خلع‌ید از سوی احد شرکا علیه شریک متصرف ملک مشاع ۱۵۵

۵۰- جواز صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین ۱۵۶

۵۱- تأیید مقنن در خصوص اجرای حکم قلع ید متصرف ملک مشاع به قمع مالک قسمتی از ملک مشاع  ۱۵۶

۵۲- مزایده درخواست هریک از مالکین به جهت عدم امکان افراز ملک مشاع ۱۵۸

۵۳- اجرای حکم تقسیم اموال مشاع ۱۵۸

۵۴- در فرضی که میزان محکوم‌به کمتر از ارزش یک‌دانگ مشاع از ملک ثبت شده محکوم‌علیه باشد ۱۵۹

۵۵- اجرای حکم محکوم‌له از ملک مشاع محکوم‌علیه بدون افراز ۱۵۹

۵۶- فروش یا مزایده ماترک یا اموال مشاع مورد حکم ۱۶۰

۵۷- ورود شخص ثالث به خواسته ابطال مزایده و سند انتقال ملک ۱۶۱

۵۸- تصرف محکوم‌له مال مشاعی با رضایت سایر شرکا ۱۶۱

۵۹- تلازم اجرای حکم رفع تصرف از ملک مشاعی با خلع‌ید ۱۶۲

پرسش و پاسخ های دعوای فروش مال مشاع در قوانین و مقررات   ۱۶۳

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۶۵

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷- ۱۶۷

مال مشاعی در قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۷۰

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۷۸

بخش اول- قسمت‌های مختلف ساختمان ۱۷۸

فصل اول- قسمت‌های اختصاصی ۱۷۸

فصل دوم- قسمت‌های مشترک ۱۷۸

بخش دوم- اداره امور ساختمان ۱۸۰

فصل اول- مجمع عمومی ۱۸۰

طرز انتخاب و وظایف و تعهدات مدیر ۱۸۰

فصل دوم- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران ۱۸۲

فصل سوم- هزینه‌های مشترک ۱۸۴

فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا ۱۸۵

مال مشاعی در قانون مدنی ۱۸۷

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۱۸۷

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۱۹۰

مبحث سوم- در حَریم املاک ۱۹۴

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی ۱۹۷

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک ۱۹۹

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۲۰۴

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۲۰۵

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۲۱۲

منابع و مآخذ ۲۱۳

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پرسش و پاسخ‌های دعوای فروش مال مشاع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.