تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال

کتاب فوق مشتمل بر نظریات مشورتی و نشست های قضایی درباب دعوی ابطال سند مالکیت، دعاوی ابطال مبایعه نامه،  ابطال اجراییه، ابطال شناسنامه و ابطال سند است.

 

48,600 تومان

مقایسه

درباب  قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت دراین کتاب می خوانیم: مورد از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست زیرا موضوع دعوی ابطال سند مالکیت است نه دعوی ملکیت و خلع‌ید، بنابراین لزوماً ملک موضوع سند مالکیت به‌عنوان تأمین خواسته قابل توقیف نمی‌باشد و تنها می‌توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف و از نقل‌وانتقال آن تا خاتمه دادرسی جلوگیری نمود.

درمورد دعوای ابطال اسناد نیزدر این کتاب می خوانیم: از آنجایی که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت که مقرر می‌دارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…»، درصورتی‌که ملک مغایر قانون به ثبت رسیده و یا برخلاف قانون انتقال یافته باشد، ذی‌نفع نسبت به آن می‌تواند دعوای ابطال سند را در محاکم عمومی مطرح نماید.

درمورد ابطال سند اصلاحات ارضی در این کتاب می خوانیم: در مورد رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی مشمول قانون اصلاحات اراضی مانند ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی باید قائل به تفکیک شد.

اگر شورای اصلاحات ارضی متوجه شود در اسنادی که در اجرای قانون مذکور تنظیم کرده دچار اشتباه شده بر طبق مقررات ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۳ می‌تواند سند را به نحو مطلوب اصلاح یا ابطال کند.

لیکن اگر مسئله حقوق شخص ثالثی در بین باشد ادعای او مستلزم رسیدگی قضائی است و باید شخص ثالث برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه نماید و در هر صورت صلاحیت دستگاه‌های غیر قضائی که استثنائاً به‌موجب قانون به آن‌ها اعطاء می‌شود با توجه به صلاحیت عام دادگستری اشکالی برای رسیدگی محاکم قضائی به نظر نمی‌رسد.

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای ابطال سند ۱۳

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۴۷

پرسش و پاسخ های ابطال اجراییه ۶۳

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش وپاسخ ۶۵

مبحث دوم: نظریات مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۸۵

پرسش و پاسخ های ابطال و اصلاح شناسنامه ۹۱

مبحث اول:نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۹۳

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۹۸

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال در قوانین و مقررات ۱۰۹

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی ۱۱۱

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳- ۱۳۱

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ۱۳۵

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون ثبت احوال کشور ۱۴۰

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ۱۴۴

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی ۱۴۶

از قانون مدنی ۱۵۱

منابع و مآخذ ۱۵۳

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

پرسش و پاسخ های دعوای ابطال سند ۱۳

مبحث اول:نشست های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۱۵

۱- قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت ۱۵

۲- قرار رد دعوای ابطال سند سجلی به دلیل عدم حضور خواهان و گواهان ۱۶

۳- اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم ۱۸

۴- قانون اجرای احکام مدنی و دامنه شمول ماده ۳۹ قانون مذکور ۲۰

۵- استماع دعوای ابطال سند مالکیت ۲۱

۶- ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت ۲۲

۷- دعوای ابطال سند و خلع‌ید ۲۴

۸- مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی ۲۶

۹- فاقد اعتبار شدن سند مالکیت پس از ابطال رأی مالکیت قاضی کمیسیون ۲۸

۱۰- مالی یا غیر مالی بودن دعوای مالکیت ۲۹

۱۱- توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی ۳۱

۱۲- تکلیف در صورت انتقال سند مالکیت متعاقب ۳۳

۱۳- پذیرش دعوای خلع‌ید قبل از ابطال سند رسمی مؤخرالصدور ۳۵

۱۴- موارد خارج بودن مسئولیت دادگاه عمومی حقوقی در ابطال سند ۳۶

۱۵- درخواست ابطال سند رسمی نسبت به مغازه ۳۷

۱۶- ابطال سند مالکیت صادره از کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحیه ثبت ۳۹

۱۷- مانع از رسیدگی نبودن صدور حکم خلع‌ید بر رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی ۴۱

۱۸- دعوای ابطال تقسیم‌نامه به جهت صغر سن وراث ۴۲

۱۹- استماع دعوای ابطال سند مالکیت ۴۳

۲۰- لزوم اثبات قصد تبرع و یا عدم قصد در ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول ۴۴

۲۱- اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی ۴۵

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۴۷

۱- ابطال سند لازم‌الاجرایی که متعهد آن صغیر است ۴۷

۲- طرز رسیدگی به ابطال سند مالکیت معارض ۴۸

۳- اجرای حکم در صورت استنکاف محکوم‌علیه از تنظیم سند انتقال ملک ۴۹

۴- بهای خواسته در دعوی ابطال سند ۴۹

۵- ابطال سند نکاح ۵۰

۶- درخواست ابطال سند مالکیت ۵۰

۷- ابطال سند اول موجب بلااثر شدن سند دوم نمی‌شود ۵۱

۸- فاقد جواز قانونی بودن دعوی ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک ۵۱

۹- طرح دعوای ابطال نقل و انتقالات مالی و سند مالکیت ۵۲

۱۰- خواسته ابطال بیع‌نامه صوری ۵۲

۱۱- فاقد اعتبار کردن سند عادی قبلی به وسیلۀ سند رسمی مؤخرالصدور ۵۳

۱۲- درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند به نام وی صادر شده ۵۴

۱۳- موکول بودن صدور رأی در مورد ابطال سند مالکیت به وقفیت ملک ۵۵

۱۴- ابطال سند مالکیت به علت عدم تطبیق ثبت ملک با قانون ۵۵

۱۵- رسیدگی دادگاه به خواسته ابطال اسناد به جهت معارض بودن ۵۶

۱۶- صدور حکم فاسد بودن معامله و بی‌اعتباری سند رسمی ۵۶

۱۷- دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده در خارج ۵۷

۱۸- ابطال اسناد رسمی و ابطال عملیات ثبتی ۵۸

۱۹- مطرح شدن دعوای خریدار بر تأیید فسخ معامله ملکی که منتهی به تنظیم رسمی ۵۹

۲۰- طرح مستقل دعوای ابطال سند ۵۹

۲۱- ابطال سند اجرایی و ابطال اسناد انتقال ۶۰

۲۲- عدم نیاز به تقدیم دادخواست در ابطال اسناد عملیات اجرایی ۶۰

پرسش و پاسخ های ابطال اجراییه ۶۳

مبحث اول: نشست های قضایی در قالب پرسش وپاسخ ۶۵

۱- رفع توقیف در صورت مقدم بودن تاریخ صدور حکم بر بازداشت ۶۵

۲- ادعای محکوم‌علیه بر تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت حکم به تخلیه ۶۶

۳- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به اجراییه صادر شده ۶۷

۴- قلمرو شکایت از اجرای ثبت ۶۸

۵- صدور رأی داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه ۶۹

۶- ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ۷۰

۷- موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن ۷۱

۸- تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی و لازم‌الجرا ۷۳

۹- اثر صحیح نبودن ابلاغ جهت عملیات ثبتی ۸۱

۱۰- اعتراض به طریقه ابلاغ در اداره ثبت در عملیات اجرایی ۸۱

۱۱- ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیف شده از طریق اجرای ثبت با سند عادی ۸۲

۱۲- خوانده دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت ۸۲

۱۳- دادگاه صالح برای اعتراض به دستور اجرای وصول مهریه ۸۳

۱۴- اعمال ماده ۲ با توجه به متفاوت بودن دو نوع عملیات اجرایی ۸۳

مبحث دوم: نظریات مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ ۸۵

۱- دادخواست عملیات اجرایی بدون درخواست ابطال اجراییه ۸۵

۲- دعوای توقیف و ابطال اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیرمالی ۸۵

۳- دعوای ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک ۸۶

۴- توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه ۸۶

۵- دعوای ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد ۸۷

۶- تقاضای وصول طلب از دو مرجع ۸۷

۷- اشتباه در صدور حکم ۸۸

۸- اعتراض به حکم غیابی ۸۹

۹- رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ۸۹

۱۰- محاسبه هزینه دادرسی دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن ۹۰

پرسش و پاسخ های ابطال و اصلاح شناسنامه ۹۱

مبحث اول:نشست‌های قضایی در قالب پرسش و پاسخ ۹۳

۱- مغایرت در اسامی شناسنامه و اثبات نسب ۹۳

۲- اصلاح سن غیرواقعی در شناسنامه ۹۴

۳- درخواست تغییر نام در دادگاه قابل پذیرش است ۹۶

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۹۸

۴- دعوی تعلق شناسنامه ابطال شده ۹۸

۵- درخواست صدور شناسنامه برای طفلی که والدین و بستگانش در دسترس نیستند ۹۸

۶- مخالف صدور شناسنامه به استناد کارشناس ۹۹

۷- اعتبار حکم صادر از دادگاه صلح مستقل در اختلافات سجلی ۱۰۰

۸- هزینه دادرسی دعوی تصحیح با ابطال شناسه ۱۰۱

۹- صدور شناسنامه به تقاضای مادر صغیر ۱۰۱

۱۰- قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ۱۰۲

۱۱- سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است ۱۰۳

۱۲- قانون لغو انگشت‌نگاری مصوب سال ۱۳۶۸ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال را نسخ نکرده است ۱۰۳

۱۳- الزام به صدور شناسنامه از سوی دادگاه عمومی ۱۰۴

۱۴- کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی که منطبق با ماده ۳ قانون ثبت احوال  ۱۰۵

۱۵- صدور شناسنامه ایرانی برای همسر و اولاد صغیر ۱۰۵

۱۶- دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه ۱۰۶

۱۷- دادگاه صالح برای تغییر نام ۱۰۷

پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال در قوانین و مقررات ۱۰۹

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی ۱۱۱

‌فصل دوم- اسناد و دفاتر ثبت احوال ۱۱۴

فصل سوم- ثبت ولادت ۱۱۵

فصل چهارم- ثبت وفات ۱۱۹

فصل پنجم- ازدواج و طلاق ۱۲۲

فصل ششم- صدور شناسنامه ۱۲۳

فصل هفتم- صدور کارت شناسایی ۱۲۵

فصل هشتم- نام خانوادگی ۱۲۵

‌فصل نهم- تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع ۱۲۶

‌فصل دهم- تهیه مقدمات اجرای قانون ۱۲۸

‌فصل یازدهم- مقررات کیفری ۱۲۸

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳- ۱۳۱

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ۱۳۵

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون ۱۴۰

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ۱۴۴

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی ۱۴۶

از قانون مدنی ۱۵۱

منابع و مآخذ ۱۵۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی ابطال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.