تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

پرسش و پاسخ های جرایم جعل سرقت تخریب

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ‌های جرائم (سرقت-جعل-تخریب-تصرف عدوانی)

مؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۵۷

41,000 تومان 36,900 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.50 kg
پرسش و پاسخ های جرایم جعل

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 شده است.

سرفصل ها

فهرست صفحه

مقدمه ۱۳

پرسش و پاسخ های جرم سرقت ۱۵

مبحث اول: جرم سرقت ۱۷

۱- سرقت و استفاده از مهر بانک ۱۷

۲- سرقت و ربودن مال غیر ۱۸

۳- عدم نیاز به تقدیم دادخواست در خصوص الزام سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه ۱۹

۴- ربودن مال غیر در حالی که عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد ۲۱

۶- تصرف یا دخالت عالمانه در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده ۲۲

۷- دست‌کاری کنتور آب منزل به‌منظور پرداخت آب بهای کمتر ۲۳

۸- عنوان جزایی فروش اموال منزل توسط عضوی از اعضای یک خانواده بدون رضایت دیگران ۲۵

۹- رعایت تشریفات دادرسی جهت مطالبه خسارت وارده ناشی از سرقت برق ۲۷

۱۰- ربودن کامیون پدر به لحاظ اختلاف خانوادگی ۲۸

۱۱- عنوان جرم برای راننده کامیون حامل احشام سرقت شده با علم به مسروقه بودن احشام ۲۹

۱۲- خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجوه سرقت شده ۳۰

۱۳- سرقت از موزه یا نمایشگاه ۳۱

۱۴- تکلیف دادگاه در خصوص رد مال مسروقه و غیر معین ۳۲

۱۵- بازداشت به لحاظ عدم رد عین یا مثل یا قیمت مال در جرائم کلاهبرداری و سرقت ۳۳

۱۶- عنوان مجرمانه ورود به عنف به منزل دیگری ۳۴

۱۷- شکایت نسبت به ورود به عنف در جرم سرقت ۳۵

۱۸- استرداد اموال مسروقه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب ۳۶

۱۹- عدم مقاومت نگهبان در سرقت اموال شرکت ۳۸

۲۰- مشارکت و همکاری در عمل سرقت ۳۹

۲۱- دخالت و تصرف در اموال توقیفی بدون اذن مقامات ذی‌صلاح قانونی ۴۰

۲۲- رد قیمت مال مسروقه ۴۱

۲۳- عنوان جزایی دستگیری متهم به همراه اموال مسروقه در مکان وقوع سرقت ۴۲

۲۴- مجازات قانونی فروش مال مسروقه به‌وسیله سارق ۴۲

۲۵- جمع‌آوری دانه‌های هندوانه زمین شاکی به‌وسیله طلبکار با انگیزه وصول طلب ۴۴

۲۶- مجازات مباشر و معاون جرم سرقت و تحصیل اموال مسروقه ۴۶

۲۷- عنوان جزایی سرقت مال شخص پس از بی‌هوش کردن او ۴۷

۲۸- مصداق جزایی ساخت و تهیه هر نوع وسیله جهت ارتکاب جرم ۴۹

۲۹- عنوان جزای سرقت توأم با تهدید به‌وسیله چاقو ۵۰

۳۰- اموال مسروقه‌ای که خود موضوع و دلیل جرم دیگری قرار می‌گیرند ۵۱

۳۱- مسئولیت شرکای سرقت ۵۲

۳۲- عدم پیگیری شاکی و آزادی محکوم‌علیه ۵۴

۳۳- تکلیف دادگاه در مواردی که شاکی و متهم شناسایی نشده‌اند ۵۵

۳۴- عنوان جزایی شروع به جرم سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶ به بعد ۵۶

۳۵- ربودن وجه نقد از صغیر و مستند قانونی آن ۵۷

۳۶- جواز آزادی متهم قبل از تحویل مال ۵۸

۳۷- جواز اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم سرقت با گذشت شاکی خصوصی ۵۹

۳۸- عدم ترادف سرقت و ربودن مال غیر ۶۱

۳۹- تکلیف دادگاه در مورد عدم پیگیری شاکی و عدم شناسایی سارق یا سارقین ۶۳

۴۰- تعیین دو مجازات در خصوص سارقی که مال مسروقه را فروخته است ۶۴

۴۱- مجازات شروع به سرقت مشمول مواد ۶۵۶ به بعد ۶۵

۴۲- رسیدگی به جرم جرح در سرقت مقرون به جرح و آزار ۶۶

۴۳- دستگیری سارق قبل از اقدام به سرقت ۶۷

۴۴- سرقت منفعت ۶۸

۴۵- تکلیف به تعیین قیمت یا مثل مال مسروقه درصورتی‌که رد عین ممکن نباشد ۶۹

۴۶- استرداد اموال مسروقه از بعضی از شرکا در سرقت ۷۰

۴۷- خرید اموال مسروقه توسط افراد جاهل به موضوع ۷۲

۴۸- تکلیف دادگاه و مال‌باخته در مورد عدم دسترسی به اموال مسروقه ۷۵

۴۹- تعدد مجازات در سرقت تعزیری ۷۶

۵۰- فروش مال مسروقه و قانون پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ۷۷

مبحث دوم: سرقت در نظریات مشورتی ۷۹

۱- موارد شروع به سرقت ۷۹

۲- مصادیق تکرار جرم سرقت ۸۰

۳- ارتکاب جرم سرقت در زمان تعلیق مجازات جرم دیگر ۸۱

۴- مجازات جرم سرقت حدی و تکرار آن ۸۳

۵- تخفیف مجازات سرقت در قانون لاحق ۸۴

۶- تعزیر منصوص شرعی نبودن جرم سرقت ۸۴

۷- در حکم سرقت نبودن شروع به جرم ۸۵

۸- حمل اسلحه قاچاق و اتهام سرقت مسلحانه ۸۶

۹- سرقت مقرون به آزار و تهدید ۸۶

۱۰- سرقت آب ۸۷

۱۱- اخذ سوابق کیفری متهم به سرقت ۸۷

۱۲- حمل و نگهداری و اخفاء اموال مسروقه وسیله سارق ۸۸

۱۳- سرقت اسلحه و مهمات دولتی ۸۸

۱۴- سرقت اوراق بهادار ۸۸

۱۵- سرقت وسایل نقلیه از خیابان- شکستن حرز ۸۹

۱۶- تعدد در شروع به جرم سرقت ۸۹

۱۷- سرقت مسلحانه و صلاحیت دادگاه ۸۹

۱۸- ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد سرقت ۹۰

۱۹- عدم استرداد مال مسروق ۹۰

۲۰- انتقال مال غیر بودن فروش مال مسروقه به وسیله سارق ۹۰

۲۱- گذشت شاکی در سرقت موجب حد ۹۱

۲۲- معاونت در سرقت ۹۱

۲۳- برداشت بیش از میزان موجودی در اثر اشتباه بانک ۹۲

۲۴- شروع به سرقت، خرید و فروش و اخفاء مال مسروق و گذشت از آن ۹۲

۲۵- قرار تعلیق تعقیب کیفری متهم به سرقت ۹۳

۲۶- سرقت چک تضمینی و وصول آن توسط غیرسارق و مال حاصل از جرم ۹۳

۲۷- سرقت یک برگ چک ۹۴

۲۸- تعدد جرم سرقت ۹۴

۲۹- رد قیمت اموال مسروقه ۹۵

۳۰- سرقت ساده ۹۵

۳۱- سرقت مسلحانه ۹۵

۳۲- صلاحیت در مورد سرقت و خریدار مال مسروق ۹۶

۳۳- سرقت فاقد شرایط اجرای حد ۹۶

۳۴- تکرار جرم و عطف به ما سبق نشدن قانون مشدد لاحق ۹۷

۳۵- بررسی قاعده جمع مجازات‌ها و مجازات اشد در قانون قدیم و جدید در جرم اتفاق افتاده ۹۸

۳۶- تصاحب اموالی شخصی در پاسگاه‌ها ۹۹

مبحث سوم: جرم سرقت در قوانین و مقررات ۱۰۱

از قانون مجازات اسلامی ۱۰۱

از قانون جرائم رایانهای ۱۰۸

پرسش و پاسخ های جرم جعل ۱۰۹

مبحث اول: جرم جعل در نشستهای قضائی ۱۱۱

۱- اثبات عدم احراز سوءنیت شاکی، در انتساب عمل مجرمانه به مشتکی‌عنه ۱۱۱

۲- دست‌کاری در مبلغ چک دریافتی از اداره مخابرات ۱۱۲

۳- تغییر تاریخ صدور پروانه کسب ۱۱۴

۴- مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و جعلی بودن امضاهای ذیل استشهادیه ۱۱۵

۵- شبیه‌سازی در جعل ۱۱۶

۶- جعل امضا با اجازه صاحب امضا ۱۱۷

۷- جعل مفاد اسناد غیررسمی ۱۱۸

۸- تغییر یا حذف یا اضافه یا الحاق کردن کلمه‌ای در فتوکپی سند و اقدام به سندسازی ۱۱۹

۹- جعل جرم مستقل و دارای ارکان مادی خاص خود ۱۲۱

۱۰- تغییر تاریخ چک ۱۲۳

۱۱- درج خلاف واقع محل اقامت یا شغل متعاملین از سوی سردفتر ۱۲۴

۱۲- نوشتن تاریخ بر روی چک بدون تاریخ ۱۲۵

۱۳- جعل و تکثیر بلیت اتوبوس شرکت واحد ۱۲۶

۱۴- عنوان واحد جرم برای جعل و استفاده از سند مجعول حسب نظر دادگاه تجدیدنظر ۱۲۸

۱۵- جعل و استفاده از سند مجعول ۱۲۹

۱۶- معرفی شخص دیگر به جای محکوم‌علیه به اجرای احکام ۱۳۱

۱۷- خرید و فروش چک‌های مسافرتی با علم به مجعول بودن آن‌ها ۱۳۲

۱۸- ضرورت اثبات ضرر در تحقق بزه جعل ۱۳۴

۱۹- جعل سند و استفاده از آن برای دریافت وام ۱۳۵

۲۰- استفاده از چک مجعول ۱۳۷

۲۱- عنوان مجرمانۀ واگذاری چک مسروقه پس از نوشتن و امضای آن ۱۳۸

۲۲- جعل در اسناد سجلی ۱۳۹

۲۳- تحقق جعل در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی ۱۴۰

۲۴- تحقق جعل در صورت سوءاستفاده از بی‌سوادی امضاکننده و دگرگون ساختن واقعیت ۱۴۱

۲۵- تقلید یا جعل علائم تجاری ۱۴۲

۲۶- عنوان مجرمانه امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدم شباهت امضا ۱۴۳

۲۷- دخالت غیرمجاز در مشاغل غیردولتی ۱۴۴

۲۸- اخذ سند مالکیت با تاریخ غیرواقعی ۱۴۵

۲۹- مسئولیت بانک در ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه ۱۴۶

۳۰- مرور زمان در مجازات مقرر در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۵ قانون تعزیرات سابق) ۱۴۸

۳۱- استفاده از دو مهر در شرکت ۱۴۹

۳۲- مجازات مرتکب دو نوع جعل ۱۵۰

۳۳- تغییر در مندرجات شناسنامه ۱۵۱

۳۴- مجعول بودن امضاهای ذیل شهادت‌نامه مستند دعوا ۱۵۲

۳۵- استفاده از ضمانت‌نامه جعلی در مراجع دولتی ۱۵۳

۳۶- جعل امضا برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ۱۵۴

۳۷- عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او ۱۵۵

۳۸- دست‌کاری اسناد و مدارک بانک توسط آبدارچی ۱۵۷

۳۹- توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه ۱۵۸

۴۰- الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن ۱۵۹

۴۱- ساختن پلاک تقلبی و جعل علائم ادارات دولتی ۱۶۰

۴۲- صدور قرار مناسب درصورتی‌که متهم ادعای جعل نسبت به چک بلامحل کند ۱۶۱

۴۳- امضای چک متعلق به دیگری بدون اذن او و انجام معامله با آن ۱۶۳

۴۴- تکلیف دادگاه در صورت ادعای امانی بودن یا جعلی بودن چک ۱۶۵

۴۵- ادعای جعل در خصوص چک‌های بلامحل ۱۶۶

۴۶- ماهیت مجازات حبس در قانون چک ۱۶۷

۴۷- جعل امضای دارنده چک به قصد اخذ وجه یا تحصیل امتیاز ۱۷۱

۳۸- الصاق عکس به شناسنامه شخص دیگر ۱۷۳

۴۸- جعل چک و واگذاری آن به طلبکار به‌عنوان پرداخت اقساط ۱۷۴

۴۹- استفاده از سند مجعول جهت دریافت کالابرگ ۱۷۶

۵۰- چگونگی تحقق جرم جعل در وقت امضاء اوراق بدهکاری در شهرداری ۱۷۸

۵۱- جعل در اسناد گواهی تحصیلی ۱۷۹

۵۲- در خصوص چگونگی جعل دفترچه مرخصی و استفاده از آن ۱۸۰

۵۳- استفاده از تمبر ابطال شده در دادخواست ۱۸۱

مبحث دوم: جرم جعل در نظریات مشورتی ۱۸۲

۱- جعل و استفاده از سند مجعولی در مورد افراد نظامی ۱۸۲

۲- جعل و تزویر ساختن و نوشتن سند برخلاف واقع ۱۸۲

۳- ثبت واقعه فوت برخلاف واقع ۱۸۳

۴- ساختن پلاک تقلبی اتومبیل و استفاده ار آن ۱۸۴

۵- الصاق عکس بر روی مدارک بدون ممهور کردن آن ۱۸۴

۶- تغییر و تبدیل نمرات امتحانی ۱۸۵

۷- جعل در اسناد رسمی و عادی ۱۸۵

۸- جعل و استفاده از سند مجعول در مورد جاعل ۱۸۶

۹- جعل فتوکپی اسناد ۱۸۶

۱۰- جعل در چک ۱۸۷

۱۱- جعل اظهارنامه ارزی ۱۸۷

۱۲- تعلیق مجازات در مورد شرکا و معاونین بزه اختلاس، ارتشاء و جعل ۱۸۷

۱۳- جعل و شرط تحقق وقوع بزه (عدم شباهت تام و اضرار آنی) ۱۸۸

۱۴- صدور چک بلامحل با امضای خود از حساب جاری شخص دیگری ۱۸۹

۱۵- صدور چک بلامحل از حساب جاری مشترک ۱۸۹

۱۶- محکمه صالح در رسیدگی به چند جرم متهم از درجات مختلف ۱۹۰

۱۷- استرداد، ضبط، معدوم شدن سندی که جعلیت آن احراز شده ۱۹۱

۱۸- مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق ۱۹۲

۱۹- جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۱۹۳

مبحث سوم: جرم جعل در قوانین و مقررات ۱۹۵

از قانون مجازات اسلامی ۱۹۵

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۱۹۵

از قانون جرائم رایانه‌ای ۲۰۰

مبحث یکم: جعل رایانه‌ای ۲۰۰

از قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۲۰۱

از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ ۲۰۲

پرسش و پاسخ های جرم تخریب ۲۰۳

مبحث اول: جرم تخریب در نشستهای قضائی ۲۰۵

۱- قسم شاکی در تخریب ۲۰۵

۲- لزوم مطالبه مدعی خصوصی برای تأدیه خسارات در جرائم احراق، تخریب و ۲۰۵

۳- غیر قابل گذشت بودن جرم تخریب اموال عمومی و دولتی ۲۰۶

۴- وصف جزایی مفقود شدن پرونده سپرده شده به کارمند ۲۰۸

۵- عنوان مجرمانه تخریب اموال مسروقه ۲۰۹

۶- درآوردن لوله آب که در زمین دفن شده ۲۰۹

۷- در آوردن لوله آب که در زمین دفن شده ۲۱۰

۸- خط انداختن روی بدنه خودرو با جسم نوک‌تیز ۲۱۱

۹- مزاحمت شخص ثالث در ملکی که در تصرف شخصی غیر از مالک است ۲۱۲

۱۰- چرانیدن دام در مراتع ملی بدون داشتن پروانه چرا ۲۱۴

۱۱- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ ۲۱۵

۱۲- تصرف عدوانی و تصرف در ملک شرکا بدون اذن شرکا ۲۱۷

۱۳- شکایات اداره منابع طبیعی علیه افرادی که سال‌ها پیش به تخریب مرتع و تصرف آن ۲۱۹

۱۴- تخریب محیط زیست و بر هم زدن اکوسیستم محیط زیست ناشی از برداشت شن و ماسه ۲۲۰

۱۵- عنوان مجرمانه خیانت در امانت برای از بین بردن اطلاعات موجود در دیسکت رایانه در اداره ۲۲۲

۱۶- از بین بردن اطلاعات موجود در سایت دیگران از طریق وارد کردن ویروس کامپیوتری ۲۲۳

۱۷- در انحصار داشتن چوب ۲۲۴

۱۸- وصف جزایی شکایت اداره منابع طبیعی علیه افراد در صورت تخریب مرتع و تصرف مرتع سال‌ها قبل از شکایت ۲۲۶

۱۹- تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله ۲۲۷

۲۰- مطالبه خسارت مادی و معنوی در جرم تخریب ۲۲۹

مبحث دوم: تخریب در نظریات مشورتی ۲۳۱

۱- جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی ۲۳۱

۲- تخریب وسایل مخابرات و برق ۲۳۲

۳- تخریب اموال منقول ۲۳۲

۴- حق‌الناس بودن تخریب اموال متقول ۲۳۳

۵- تخریب درختان باغ ۲۳۳

۶- خارج بودن جرم تخریب از بند ۲ ماده ۲ مقررات دیوان کیفر مصوب ۱۳۳۴ ۲۳۳

۷- تخریب و مصادیق آن ۲۳۴

۸- ضرر و زیان وارده به منابع ملی و مطالبه آن ۲۳۵

۹- مجازات تخریب غیر عمدی باغ با چراندن حیوان ۲۳۵

۱۰- تخریب ساختمان و ضبط مصالح به وسیله مأمورین شهرداری ۲۳۵

۱۱- گذشت شاکی خصوصی نسبت به بزه تخریب ۲۳۶

۳۹- تخریب ملک بدون صدور رأی کمیسیون ۱۰۰ ۲۳۷

مبحث سوم: جرم تخریب در قوانین و مقررات ۲۳۸

پرسش و پاسخ های جرم تصرف عدوانی ۲۴۹

مبحث اول: جرم تصرف عدوانی در نشست های قضایی ۲۵۱

۱- تصرفات ایادی اشخاص ثالث در اراضی کشت موقت ۲۵۱

۲- اثبات مالکیت شرط لازم صدور حکم رفع تصرف ۲۵۲

۳- رسیدگی خارج نوبت به جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۵۴

۴- نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۵۵

۵- حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود ۲۵۶

۶- تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق ۲۵۷

۷- اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله ۲۵۹

۸- ضرورت طرح شکایت علیه آخرین متصرف بعد از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف علیه شخص ۲۶۰

۹- ضرورت احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی ۲۶۲

۱۰- قید «مقام قضائی» در تبصره (۱) ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۶۴

۱۱- پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک ۲۶۵

۱۲- تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری ۲۶۶

۱۳- رد دادرس در جرم تصرف عدوانی که سابقاً در دادگاه حقوقی مطرح شده ۲۶۹

۱۴- انتقال مال غیر از مصادیق تصرف عدوانی ۲۷۰

مبحث دوم: جرم تصرف عدوانی در نظریات مشورتی ۲۷۱

۱- حفر چاه در ملک دیگری- جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی ۲۷۱

۲- تملک معبر عمومی – مقررات امور خلافی ۲۷۲

۳- تخلف قاضی و قطعیت حکم ۲۷۳

۴- قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زیان ۲۷۴

۵- سقوط حق شکایت کیفری ۲۷۴

۶- تصرف عدوانی در اراضی دولتی ۲۷۵

مبحث سوم: جرم تصرف عدوانی در قوانین و مقررات ۲۷۶

از قانون مجازات اسلامی ۲۷۶

از آیین دادرسی مدنی ۲۷۹

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ۲۷۹

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک مزرو عی ۲۸۴

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۲۸۷

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۲۸۸

منابع و مآخذ ۲۹۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های جرایم جعل سرقت تخریب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.